Etelä-Savon yritysten liikevaihto ja vienti ovat alkuvuodesta 2016 kasvaneet koko maata pirteämmin

21.08.2016

Tuoreiden Tilastokeskuksen tuottamien alueellisten suhdannetietojen mukaan viime vuosi (2015) oli yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta Etelä-Savon maakunnassa vielä lievästi miinusmerkkistä. Alkuvuodesta 2016 taloustilanne näyttäisi kuitenkin kirkastuneen ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maakunnan liikevaihdon ja teollisuuden viennin kasvussa päästiin koko maata nopeampaan vauhtiin. Henkilöstömäärän kehityksessä edellisvuosien laskeva trendi sen sijaan jatkui.

Toimialoittain tilanne on piristynyt alkuvuodesta erityisesti Etelä-Savon teollisuudessa. Tammi-maaliskuussa 2016 maakunnan teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi reilut 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta koko maan teollisuuden lukemien jäädessä vielä miinukselle. Myös maakunnan vienti on vetänyt koko maata paremmin. Vientiliikevaihto kasvoi alkuvuodesta teollisuudessa reilun 6 prosenttia edellisvuoden lukemista, kun koko maassa tammi-maaliskuun vienti supistui runsaat 5 prosenttia edellisvuoden tasosta.

Koko talouden ja päätoimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen ohella Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa esitellään tarkemmin kuuden maakunnan keskeisen toimialan kehitystä. Tarkasteluun valitut toimialat ovat teollisuuden osalta elintarviketeollisuus, puutuoteteollisuus, muiden koneiden ja laitteiden valmistus sekä metallituotteiden valmistus, ja palveluiden osalta terveys- ja sosiaalipalvelut sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta. Katsauksen aikajänne on vuodesta 2010 vuoden 2016 ensimmäiselle vuosineljännekselle.

Etelä-Savon aluetalouskatsaus (Trendikatsaus 2/2016) kuvaa maakunnan tilaa ja kehitystä viimeisimpien saatavilla olevien, aluetaloutta kuvaavien tilastoaineistojen valossa. Sitä täydentää samaan aikaan julkaistu yritystoiminnan rakennetta esittelevä katsaus (Trendikatsaus 3/2016), johon on koottu alueen yritystoimintaa kuvaavia tilastoja eri lähteistä. Katsaukset on tuotettu Etelä-Savon maakuntaliiton Tulevaisuusloikka -ennakointihankkeessa (ESR).

Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2016

http://www.esavo.fi/resources/public//Maakuntaliitto/Tilastot/Trendikatsaus_2_2016_ETEL%C3%84-SAVON%20ALUETALOUSKATSAUS%202016.pdf

Etelä-Savon yritystoiminta –trendikatsaus

http://www.esavo.fi/resources/public//Maakuntaliitto/Tilastot/Trendikatsaus_3_2016_YRITYSTOIMINTA%20ETEL%C3%84-SAVOSSA.pdf

Lisätietoja tarvittaessa antavat Anne Kokkonen (044 770 0512/anne.kokkonen@esavo.fi) ja Hanna Kautiainen (044 770 0519/ hanna.kautiainen@esavo.fi ). 

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon yritysten liikevaihto ja vienti ovat alkuvuodesta 2016 kasvaneet koko maata pirteämmin

21.08.2016

Tuoreiden Tilastokeskuksen tuottamien alueellisten suhdannetietojen mukaan viime vuosi (2015) oli yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta Etelä-Savon maakunnassa vielä lievästi miinusmerkkistä. Alkuvuodesta 2016 taloustilanne näyttäisi kuitenkin kirkastuneen ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maakunnan liikevaihdon ja teollisuuden viennin kasvussa päästiin koko maata nopeampaan vauhtiin. Henkilöstömäärän kehityksessä edellisvuosien laskeva trendi sen sijaan jatkui.

Toimialoittain tilanne on piristynyt alkuvuodesta erityisesti Etelä-Savon teollisuudessa. Tammi-maaliskuussa 2016 maakunnan teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi reilut 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta koko maan teollisuuden lukemien jäädessä vielä miinukselle. Myös maakunnan vienti on vetänyt koko maata paremmin. Vientiliikevaihto kasvoi alkuvuodesta teollisuudessa reilun 6 prosenttia edellisvuoden lukemista, kun koko maassa tammi-maaliskuun vienti supistui runsaat 5 prosenttia edellisvuoden tasosta.

Koko talouden ja päätoimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen ohella Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa esitellään tarkemmin kuuden maakunnan keskeisen toimialan kehitystä. Tarkasteluun valitut toimialat ovat teollisuuden osalta elintarviketeollisuus, puutuoteteollisuus, muiden koneiden ja laitteiden valmistus sekä metallituotteiden valmistus, ja palveluiden osalta terveys- ja sosiaalipalvelut sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta. Katsauksen aikajänne on vuodesta 2010 vuoden 2016 ensimmäiselle vuosineljännekselle.

Etelä-Savon aluetalouskatsaus (Trendikatsaus 2/2016) kuvaa maakunnan tilaa ja kehitystä viimeisimpien saatavilla olevien, aluetaloutta kuvaavien tilastoaineistojen valossa. Sitä täydentää samaan aikaan julkaistu yritystoiminnan rakennetta esittelevä katsaus (Trendikatsaus 3/2016), johon on koottu alueen yritystoimintaa kuvaavia tilastoja eri lähteistä. Katsaukset on tuotettu Etelä-Savon maakuntaliiton Tulevaisuusloikka -ennakointihankkeessa (ESR).

Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2016

http://www.esavo.fi/resources/public//Maakuntaliitto/Tilastot/Trendikatsaus_2_2016_ETEL%C3%84-SAVON%20ALUETALOUSKATSAUS%202016.pdf

Etelä-Savon yritystoiminta –trendikatsaus

http://www.esavo.fi/resources/public//Maakuntaliitto/Tilastot/Trendikatsaus_3_2016_YRITYSTOIMINTA%20ETEL%C3%84-SAVOSSA.pdf

Lisätietoja tarvittaessa antavat Anne Kokkonen (044 770 0512/anne.kokkonen@esavo.fi) ja Hanna Kautiainen (044 770 0519/ hanna.kautiainen@esavo.fi ). 

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010