Maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa

10.08.2016

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 20.6.2016 Maakuntauudistuksen johtoryhmän valmistelemaan Maakuntauudistusta Etelä-Savossa. Johtoryhmän tehtävänä on vastata maakuntauudistuksen johtamisesta, etenemisestä ja resursoinnista maakunnassa. 

Johtoryhmän jäsenet koostuvat uudistuksen kohteena olevien organisaatioiden ja alueiden nimeämistä edustajista. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja varapuheenjohtajana Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen. Maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen lisäksi johtoryhmässä on edustettuna Etelä-Savon kunnat ja kaupungit, sairaanhoitopiirit, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä Vaalijalan kuntayhtymä.

"Uudistuksessa on aito mahdollisuus luoda asiakaslähtöinen ja Etelä-Savon asukkaita hyvin palveleva malli, joka vastaa maakunnan asukkaiden tarpeisiin tehokkaasti. Uudistuksen valmistelu tehdään laaja-alaisesti ja hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa." Toteaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Kokouksessa käytiin läpi kokonaistilanne uudistuksen osalta eri organisaatioiden näkökulmasta, käsiteltiin uudistuksen viestintää sekä arvioitiin maakunnille siirtyvien tehtävien kokonaisuutta Etelä-Savossa. 

Johtoryhmä kävi keskustelun uudistuksen tarpeisiin nimettävien alatyöryhmien jaosta ja päätyi valmistelemaan pohjan muodostettavista työryhmistä seuraavaan kokoukseensa. 

Uudistuksen valmistelun tueksi palkataan projektipäällikkö, jonka palkkaukseen on varattu määräraha maakuntaliiton budjetista. Tehtävä tulee haettavaksi lähipäivinä.

Maakuntauudistuksen valmistelun ensimmäinen vaihe kestää 1.7.2017 saakka, jolloin aloittaa maakuntien väliaikaishallinto. Uusien maakuntien käynnistämisvaihe ajoittuu 1.3.2018-31.12.2018 väliselle ajalle. Uusien maakuntien on tarkoitus olla toiminnassa ja täysin valmiina hoitamaan tehtäviään 1.1.2019 alkaen.

Etelä-Savossa maakuntauudistuksen ohjausryhmä kokoontuu 18.8 Juvalla, johtoryhmän seuraava kokous on 5.9. Mikkelissä.

Lisätietoa maakuntauudistuksesta valtakunnallisesti löytyy osoitteesta www.alueuudistus.fi

Lisätietoja: Johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa

10.08.2016

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 20.6.2016 Maakuntauudistuksen johtoryhmän valmistelemaan Maakuntauudistusta Etelä-Savossa. Johtoryhmän tehtävänä on vastata maakuntauudistuksen johtamisesta, etenemisestä ja resursoinnista maakunnassa. 

Johtoryhmän jäsenet koostuvat uudistuksen kohteena olevien organisaatioiden ja alueiden nimeämistä edustajista. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja varapuheenjohtajana Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen. Maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen lisäksi johtoryhmässä on edustettuna Etelä-Savon kunnat ja kaupungit, sairaanhoitopiirit, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä Vaalijalan kuntayhtymä.

"Uudistuksessa on aito mahdollisuus luoda asiakaslähtöinen ja Etelä-Savon asukkaita hyvin palveleva malli, joka vastaa maakunnan asukkaiden tarpeisiin tehokkaasti. Uudistuksen valmistelu tehdään laaja-alaisesti ja hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa." Toteaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Kokouksessa käytiin läpi kokonaistilanne uudistuksen osalta eri organisaatioiden näkökulmasta, käsiteltiin uudistuksen viestintää sekä arvioitiin maakunnille siirtyvien tehtävien kokonaisuutta Etelä-Savossa. 

Johtoryhmä kävi keskustelun uudistuksen tarpeisiin nimettävien alatyöryhmien jaosta ja päätyi valmistelemaan pohjan muodostettavista työryhmistä seuraavaan kokoukseensa. 

Uudistuksen valmistelun tueksi palkataan projektipäällikkö, jonka palkkaukseen on varattu määräraha maakuntaliiton budjetista. Tehtävä tulee haettavaksi lähipäivinä.

Maakuntauudistuksen valmistelun ensimmäinen vaihe kestää 1.7.2017 saakka, jolloin aloittaa maakuntien väliaikaishallinto. Uusien maakuntien käynnistämisvaihe ajoittuu 1.3.2018-31.12.2018 väliselle ajalle. Uusien maakuntien on tarkoitus olla toiminnassa ja täysin valmiina hoitamaan tehtäviään 1.1.2019 alkaen.

Etelä-Savossa maakuntauudistuksen ohjausryhmä kokoontuu 18.8 Juvalla, johtoryhmän seuraava kokous on 5.9. Mikkelissä.

Lisätietoa maakuntauudistuksesta valtakunnallisesti löytyy osoitteesta www.alueuudistus.fi

Lisätietoja: Johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010