Pohjoisen harvaan asutut alueet linjasivat tulevaa Eu-politiikkaa Mikkelissä

10.06.2016

Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden verkosto – Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) – kokosi kuutisenkymmentä pohjoismaista osallistujaa NSPA Foorumiin Mikkeliin 9.-10. kesäkuuta.

Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan maakunnat linjasivat yhteistä näkemystään Euroopan unionin tulevan budjettikaudelle. Vaikka kyse on vuoden 2020 jälkeisestä ajasta, keskustelu EU:n komission ja kansallisten hallitusten suuntaan on jo käynnissä. Suomen hallituksen periaatelinjauksista – jotka vastaavat varsin pitkälle myös Suomen maakuntien yhteistä näkemystä -  kertoi aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

OECD tuottaa tausta-aineistoa

NSPA-alueet ovat varautuneet tulevan ohjelmakauden valmisteluun jo hyvissä ajoin. Alueet ovat tilanneet OECD:ltä tutkimuksen Euroopan pohjoisten alueiden kehityspotentiaalista ja erityishaasteista. OECD-tutkijat ovat paraikaa työstämässä maakuntakohtaisia raportteja tutkimuskäyntiensä ja tilastoaineistojen pohjalta. Laaja, koko NSPA-aluetta koskeva raportti valmistuu vuoden lopulla OECD:n omaan päätöksentekoon, ja julkaisuna se ilmestyy ensi vuoden puolella. Fakta- ja analyysiaineiston lisäksi julkaisu sisältää myös suosituksia sekä EU:lle, ao. maiden hallituksille että alueille.  

- Sovimme täällä NSPA-foorumilla yhteisistä menettelyistä raporttiluonnosten kommentoinnissa ja yhteydenpidossa OECD:n kanssa, kertoo aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen. Tarkoituksemme on saada OECD:n työstä vahvaa selkänojaa komission ja hallitusten kanssa käytävään keskusteluun sekä lisäarvoa omaan aluekehitystyöhön. Toivomme OECD:ltä uutta näkemystä tulevaan, ei vain tilastoanalyysia menneestä.

NSPA:n yhteinen positio vuoden 2020 jälkeiseen EU-politiikkaan

NSPA-foorumi siunasi myös Euroopan pohjoisten alueiden yhteisen position vuoden 2020 jälkeiselle unionin budjettikaudelle. NSPA on Euroopan kilpailukyvyn kannalta merkittävä alue, sillä sen runsaat luonnonvarat ja ainutlaatuiset luontoarvot sekä korkeatasoinen tutkimus, yritystoiminta ja innovaatiot luovat kasvupotentiaalia koko Euroopalle. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä huomiota alueen erityishaasteisiin, kuten pitkiin etäisyyksiin ja harvaan asutukseen, kylmään ilmastoon sekä väestörakenteen ja väestökehityksen ongelmiin.

Vaikka EU-komissio ei vielä ole linjannut tulevaa koheesiopolitiikkaansa, on selvää, että paine koheesiopolitiikan rahoituksen vähenemiseen on suurempi kuin mahdollisuus sen kasvattamiseen. NSPA-alueet peräänkuuluttavat silti edelleen vahvaa, kaikki Euroopan alueet kattavaa aluepolitiikkaa. Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksessaan saama harvan asutuksen erityiskohtelu on säilytettävä. Uudelle ohjelmakaudelle toivotaan myös joustavia menettelytapoja.

EU:n koheesiopolitiikkaa on aina tavalla tai toisella uudistettu budjettikauden vaihtuessa, ja tähän on syytä myös alueilla varautua. NSPA-alue korostaa arktisuutta ja alueen omaleimaisuuteen perustuvaa älykästä erikoistumista. Ne eivät kumpikaan ole uusia asioita, mutta ovat eurooppalaisessa keskustelussa saamassa entistä vahvemman jalansijan. -Meidänkin on nyt hyvä määritellä ”eteläsavolainen arktisuus” suhteessa EU-politiikkaan ja myös Suomen kansalliseen arktiseen politiikkaan, Koskinen toteaa. Koheesiopolitiikan valmistelu on Suomessa kytkettävä vahvasti myös uuden maakuntahallinnon valmisteluun.

Taustaa:

NSPA – Northern Sparsely Populated Areas – on Euroopan pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yhteistyö- ja edunajamisverkosto aluekehitysasioissa, erityisesti EU:n koheesiopolitiikkaan vaikuttamisessa. EU:n komissio pitää NSPA-verkostoa varteenotettavana toimijana, jonka viestit kuullaan.

NSPA-verkostoon kuuluvat Suomesta seitsemän Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaa eli Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi, Pohjois-Ruotsista Norrbotten, Väesterbotten, Jämtland Härjedalen ja Västernorrland sekä Pohjois-Norjasta Finnmark, Tromssa ja Nordland.

NSPA-alueella on 2,2 miljoonaa asukasta, keskimäärin alle 5 asukasta neliökilometrillä. Euroopan keskiarvo on 112 asukasta neliökilometrillä.

NSPA-alue on valmistautunut yhdessä myös aiempiin EU-budjettikausiin ja muuhun EU-edunvalvontaan. NSPA järjestää vuosittain 1-2 Mikkelin tilaisuutta vastaavaa aluekehityfoorumia. Asioita valmistelevat alueen poliittisista päättäjistä ja virkamiehistä koostuva työryhmä sekä alueen EU-toimistot Brysselissä.

Lisätiedot:

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 25 84, pentti.makinen@esavo.fi
Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 59 03, riitta.koskinen@esavo.fi
Ennakointiasiantuntijat Hanna Kautiainen, p. 044 770 05 19 (hanna.kautiainen@esavo.fi) ja Anne Kokkonen, p. 044 770 05 12 (anne.kokkonen@esavo.fi)

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Pohjoisen harvaan asutut alueet linjasivat tulevaa Eu-politiikkaa Mikkelissä

10.06.2016

Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden verkosto – Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) – kokosi kuutisenkymmentä pohjoismaista osallistujaa NSPA Foorumiin Mikkeliin 9.-10. kesäkuuta.

Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan maakunnat linjasivat yhteistä näkemystään Euroopan unionin tulevan budjettikaudelle. Vaikka kyse on vuoden 2020 jälkeisestä ajasta, keskustelu EU:n komission ja kansallisten hallitusten suuntaan on jo käynnissä. Suomen hallituksen periaatelinjauksista – jotka vastaavat varsin pitkälle myös Suomen maakuntien yhteistä näkemystä -  kertoi aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

OECD tuottaa tausta-aineistoa

NSPA-alueet ovat varautuneet tulevan ohjelmakauden valmisteluun jo hyvissä ajoin. Alueet ovat tilanneet OECD:ltä tutkimuksen Euroopan pohjoisten alueiden kehityspotentiaalista ja erityishaasteista. OECD-tutkijat ovat paraikaa työstämässä maakuntakohtaisia raportteja tutkimuskäyntiensä ja tilastoaineistojen pohjalta. Laaja, koko NSPA-aluetta koskeva raportti valmistuu vuoden lopulla OECD:n omaan päätöksentekoon, ja julkaisuna se ilmestyy ensi vuoden puolella. Fakta- ja analyysiaineiston lisäksi julkaisu sisältää myös suosituksia sekä EU:lle, ao. maiden hallituksille että alueille.  

- Sovimme täällä NSPA-foorumilla yhteisistä menettelyistä raporttiluonnosten kommentoinnissa ja yhteydenpidossa OECD:n kanssa, kertoo aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen. Tarkoituksemme on saada OECD:n työstä vahvaa selkänojaa komission ja hallitusten kanssa käytävään keskusteluun sekä lisäarvoa omaan aluekehitystyöhön. Toivomme OECD:ltä uutta näkemystä tulevaan, ei vain tilastoanalyysia menneestä.

NSPA:n yhteinen positio vuoden 2020 jälkeiseen EU-politiikkaan

NSPA-foorumi siunasi myös Euroopan pohjoisten alueiden yhteisen position vuoden 2020 jälkeiselle unionin budjettikaudelle. NSPA on Euroopan kilpailukyvyn kannalta merkittävä alue, sillä sen runsaat luonnonvarat ja ainutlaatuiset luontoarvot sekä korkeatasoinen tutkimus, yritystoiminta ja innovaatiot luovat kasvupotentiaalia koko Euroopalle. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä huomiota alueen erityishaasteisiin, kuten pitkiin etäisyyksiin ja harvaan asutukseen, kylmään ilmastoon sekä väestörakenteen ja väestökehityksen ongelmiin.

Vaikka EU-komissio ei vielä ole linjannut tulevaa koheesiopolitiikkaansa, on selvää, että paine koheesiopolitiikan rahoituksen vähenemiseen on suurempi kuin mahdollisuus sen kasvattamiseen. NSPA-alueet peräänkuuluttavat silti edelleen vahvaa, kaikki Euroopan alueet kattavaa aluepolitiikkaa. Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksessaan saama harvan asutuksen erityiskohtelu on säilytettävä. Uudelle ohjelmakaudelle toivotaan myös joustavia menettelytapoja.

EU:n koheesiopolitiikkaa on aina tavalla tai toisella uudistettu budjettikauden vaihtuessa, ja tähän on syytä myös alueilla varautua. NSPA-alue korostaa arktisuutta ja alueen omaleimaisuuteen perustuvaa älykästä erikoistumista. Ne eivät kumpikaan ole uusia asioita, mutta ovat eurooppalaisessa keskustelussa saamassa entistä vahvemman jalansijan. -Meidänkin on nyt hyvä määritellä ”eteläsavolainen arktisuus” suhteessa EU-politiikkaan ja myös Suomen kansalliseen arktiseen politiikkaan, Koskinen toteaa. Koheesiopolitiikan valmistelu on Suomessa kytkettävä vahvasti myös uuden maakuntahallinnon valmisteluun.

Taustaa:

NSPA – Northern Sparsely Populated Areas – on Euroopan pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yhteistyö- ja edunajamisverkosto aluekehitysasioissa, erityisesti EU:n koheesiopolitiikkaan vaikuttamisessa. EU:n komissio pitää NSPA-verkostoa varteenotettavana toimijana, jonka viestit kuullaan.

NSPA-verkostoon kuuluvat Suomesta seitsemän Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaa eli Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi, Pohjois-Ruotsista Norrbotten, Väesterbotten, Jämtland Härjedalen ja Västernorrland sekä Pohjois-Norjasta Finnmark, Tromssa ja Nordland.

NSPA-alueella on 2,2 miljoonaa asukasta, keskimäärin alle 5 asukasta neliökilometrillä. Euroopan keskiarvo on 112 asukasta neliökilometrillä.

NSPA-alue on valmistautunut yhdessä myös aiempiin EU-budjettikausiin ja muuhun EU-edunvalvontaan. NSPA järjestää vuosittain 1-2 Mikkelin tilaisuutta vastaavaa aluekehityfoorumia. Asioita valmistelevat alueen poliittisista päättäjistä ja virkamiehistä koostuva työryhmä sekä alueen EU-toimistot Brysselissä.

Lisätiedot:

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 25 84, pentti.makinen@esavo.fi
Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 59 03, riitta.koskinen@esavo.fi
Ennakointiasiantuntijat Hanna Kautiainen, p. 044 770 05 19 (hanna.kautiainen@esavo.fi) ja Anne Kokkonen, p. 044 770 05 12 (anne.kokkonen@esavo.fi)

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010