Etelä-Savon kannanotto pelastustoimen ja ensihoidon organisoimiseksi maakuntauudistuksessa

27.04.2016

Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon pelastuslaitos ja Etelä-Savon sote-kuntayhtymä ovat tänään allekirjoittaneet yhteisen kannanoton koskien pelastustoimen ja ensihoidon organisoimista maakuntauudistuksessa:

Maakuntauudistuksesta on tulossa päälinjoiltaan hyvä. Uudistuksen avulla pystymme kehittämään palveluista entistä parempia ja kustannustehokkaampia. Maakuntauudistuksen tavoitteena on hallinnon yksinkertaistaminen siten, että työnjako on selkeä valtion, alueiden ja kuntien kesken. Siirrettäessä tehtäviä alueille, on ensisijaisena ratkaisuna oltava toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille. Itsehallintoalueiden perustaksi on linjattu nykyinen maakuntajako.

Pelastustoimi ja ensihoito ovat tyypillisiä lähipalveluita. Huhtikuun alussa tehty linjaus siitä, että ne keskitettäisiin viiden yliopistomaakunnan yhteyteen, on haasteellinen. Johtajaylilääkäri Kati Myllymäki on osuvasti todennut: "Etelä-Savon ensihoito nähdään lähipalveluna ja olemme integroimassa ensihoidon kotisairaanhoidon ja kotisairaalatoiminnan kanssa, ja mm. lisänneet vierianalytiikkaa ja on-line tietojärjestelmäyhteydet päivystykseen, jotta päivystävät lääkärit voivat ohjata ensihoitajia jo kohteessa potilaan luona. Esimerkiksi voi kysyä sitä, mitä lisäarvoa tuottaa Pertunmaan kotihoidolle ja Puumalan kotisaattohoidolle, että järjestäjä on etäällä, kun työtä tehdään yhdessä Etelä-Savon soten lähihoitajien, sairaanhoitajien, pelastuslaitoksen, terveyskeskuslääkärien ja Mikkelin keskussairaalan päivystyksen kanssa? Ensihoito on elimellinen osa alueellista sote-palvelua. "

Pelastustoimen ja ensihoidon keskittäminen viidelle alueelle heikentää huomattavasti lähipalveluiden integraation toteuttamista, jossa Etelä-Savossa on tehty tuloksellista yhteistyötä hallinnonalat ylittäen tuloksekkaasti.

Julkishallinnon keskeinen tehtävä on huolehtia ihmisten perusturvasta kaikissa olosuhteissa. Uudesta maakuntahallinnosta syntyy myös hyvä kotipesä varautumiselle erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Maakunnat muodostavat alueen kuntien kanssa lähellä ihmistä olevan turvaverkon, jonka varaan on nykyistä helpompi rakentaa myös varautumisen kokonaisuus. Toiminnan yhteensovittaminen on luonteva osa maakunnan omaa toimintaa, mutta nyt tästä on syntymässä ongelma, jos alueet kasvavat liian suuriksi.

Uudistuksen avulla avautuu kokonaan uusia mahdollisuuksia palvelutoiminnan kehittämiseksi. Moniammatillinen yhteistyö helpottuu, kun ei ole tarpeettomia hallinnollisia raja-aitoja. Lisäksi on syytä muistaa, että maakuntaan ollaan siirtämässä myös ELY- keskusten ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Myös näistä kokonaisuuksista voi löytyä kokonaan uusia yhdistelmiä palvelutuotantoon. Mutta jos toiminta keskitetään pelastustoimen ja ensihoidon osalta viidelle maakunnalle, niin silloin kolmentoista muun maakunnan rooli väistämättä pienenee, eikä ko. yhteistyö ole niiden alueilla välttämättä toteutettavissa.

Hallinnon tehokkuus paranee maakuntauudistuksen yhteydessä, kun palvelutoiminta ja tukipalvelut keskitetään samalle monitoimialaiselle toimijalle.

Hallituksen linjausten mukaan aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on muun muassa:

- saada aikaan tuottavuuden ja taloudellisuuden todennettava ja selkeä paraneminen alue- ja maakuntahallinnon tehtävien hoidossa

- lisätä tehtäviä kokoamalla tehtäväkokonaisuuksista saatavissa olevia synergiaetuja

- varmistaa rakenteelliset edellytykset sille, että palveluja ja palveluketjuja voidaan kehittää asiakkaiden näkökulmasta

- varmistaa digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen palvelukanavia ja toimintatapoja määriteltäessä

- toteuttaa yksilöille, yrityksille ja yhteisöille ymmärrettävä, yhdenmukainen ja yksinkertainen hallintojärjestelmä.

Esitetyn linjauksen perusteella pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden ja niille asetettujen tavoitteiden toteutuminen vaarantuu, jos ne irrotetaan perusmaakunnista. Mielestämme pelastustoimen ja ensihoidon organisoituminen on järkevää toteuttaa nykyisen maakuntajaon mukaisesti.

Mikkelissä 27.4.2016

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto

Vesa Vestala
Vt. johtaja
Etelä-Savon sote-kuntayhtymä

Seppo Lokka
Pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslaitos

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon kannanotto pelastustoimen ja ensihoidon organisoimiseksi maakuntauudistuksessa

27.04.2016

Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon pelastuslaitos ja Etelä-Savon sote-kuntayhtymä ovat tänään allekirjoittaneet yhteisen kannanoton koskien pelastustoimen ja ensihoidon organisoimista maakuntauudistuksessa:

Maakuntauudistuksesta on tulossa päälinjoiltaan hyvä. Uudistuksen avulla pystymme kehittämään palveluista entistä parempia ja kustannustehokkaampia. Maakuntauudistuksen tavoitteena on hallinnon yksinkertaistaminen siten, että työnjako on selkeä valtion, alueiden ja kuntien kesken. Siirrettäessä tehtäviä alueille, on ensisijaisena ratkaisuna oltava toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille. Itsehallintoalueiden perustaksi on linjattu nykyinen maakuntajako.

Pelastustoimi ja ensihoito ovat tyypillisiä lähipalveluita. Huhtikuun alussa tehty linjaus siitä, että ne keskitettäisiin viiden yliopistomaakunnan yhteyteen, on haasteellinen. Johtajaylilääkäri Kati Myllymäki on osuvasti todennut: "Etelä-Savon ensihoito nähdään lähipalveluna ja olemme integroimassa ensihoidon kotisairaanhoidon ja kotisairaalatoiminnan kanssa, ja mm. lisänneet vierianalytiikkaa ja on-line tietojärjestelmäyhteydet päivystykseen, jotta päivystävät lääkärit voivat ohjata ensihoitajia jo kohteessa potilaan luona. Esimerkiksi voi kysyä sitä, mitä lisäarvoa tuottaa Pertunmaan kotihoidolle ja Puumalan kotisaattohoidolle, että järjestäjä on etäällä, kun työtä tehdään yhdessä Etelä-Savon soten lähihoitajien, sairaanhoitajien, pelastuslaitoksen, terveyskeskuslääkärien ja Mikkelin keskussairaalan päivystyksen kanssa? Ensihoito on elimellinen osa alueellista sote-palvelua. "

Pelastustoimen ja ensihoidon keskittäminen viidelle alueelle heikentää huomattavasti lähipalveluiden integraation toteuttamista, jossa Etelä-Savossa on tehty tuloksellista yhteistyötä hallinnonalat ylittäen tuloksekkaasti.

Julkishallinnon keskeinen tehtävä on huolehtia ihmisten perusturvasta kaikissa olosuhteissa. Uudesta maakuntahallinnosta syntyy myös hyvä kotipesä varautumiselle erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Maakunnat muodostavat alueen kuntien kanssa lähellä ihmistä olevan turvaverkon, jonka varaan on nykyistä helpompi rakentaa myös varautumisen kokonaisuus. Toiminnan yhteensovittaminen on luonteva osa maakunnan omaa toimintaa, mutta nyt tästä on syntymässä ongelma, jos alueet kasvavat liian suuriksi.

Uudistuksen avulla avautuu kokonaan uusia mahdollisuuksia palvelutoiminnan kehittämiseksi. Moniammatillinen yhteistyö helpottuu, kun ei ole tarpeettomia hallinnollisia raja-aitoja. Lisäksi on syytä muistaa, että maakuntaan ollaan siirtämässä myös ELY- keskusten ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Myös näistä kokonaisuuksista voi löytyä kokonaan uusia yhdistelmiä palvelutuotantoon. Mutta jos toiminta keskitetään pelastustoimen ja ensihoidon osalta viidelle maakunnalle, niin silloin kolmentoista muun maakunnan rooli väistämättä pienenee, eikä ko. yhteistyö ole niiden alueilla välttämättä toteutettavissa.

Hallinnon tehokkuus paranee maakuntauudistuksen yhteydessä, kun palvelutoiminta ja tukipalvelut keskitetään samalle monitoimialaiselle toimijalle.

Hallituksen linjausten mukaan aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on muun muassa:

- saada aikaan tuottavuuden ja taloudellisuuden todennettava ja selkeä paraneminen alue- ja maakuntahallinnon tehtävien hoidossa

- lisätä tehtäviä kokoamalla tehtäväkokonaisuuksista saatavissa olevia synergiaetuja

- varmistaa rakenteelliset edellytykset sille, että palveluja ja palveluketjuja voidaan kehittää asiakkaiden näkökulmasta

- varmistaa digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen palvelukanavia ja toimintatapoja määriteltäessä

- toteuttaa yksilöille, yrityksille ja yhteisöille ymmärrettävä, yhdenmukainen ja yksinkertainen hallintojärjestelmä.

Esitetyn linjauksen perusteella pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden ja niille asetettujen tavoitteiden toteutuminen vaarantuu, jos ne irrotetaan perusmaakunnista. Mielestämme pelastustoimen ja ensihoidon organisoituminen on järkevää toteuttaa nykyisen maakuntajaon mukaisesti.

Mikkelissä 27.4.2016

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto

Vesa Vestala
Vt. johtaja
Etelä-Savon sote-kuntayhtymä

Seppo Lokka
Pelastusjohtaja
Etelä-Savon pelastuslaitos

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010