Etelä-Savon kuntien vuosi 2015 ennakoitua parempi

01.03.2016

Etelä-Savon kuntien vuoden 2015 talous on ennakkotietojen mukaan toteutumassa paremmin kuin syksyllä 2014 budjettien laadintavaiheessa ennustettiin. Vaikka alijäämää kunnille kertyykin arvioitua vähemmän, on kuntien taloustilanne heikompi kuin vuonna 2014.

Etelä-Savon kuntien talous heikkeni vuonna 2015 huomattavasti edellisestä vuodesta. Vuosikate asukasta kohti heikkeni alustavien tietojen mukaan 283 eurosta 241 euroon. Vastaavat lukemat koko maassa vuonna 2015 olivat 324 euroa ja vuonna 2014 403 euroa asukasta kohti. Etelä-Savon tiedot käyvät ilmi maakuntaliiton kokoamasta aineistosta maakunnan kunnilta. Maakuntaliiton kokoamiin lukuihin eivät sisälly kuntayhtymien tiedot, kuten valtakunnallisessa aineistossa.

Verotuloissa myönteistä kehitystä

Etelä-Savon kuntien verotulot paranivat samassa tahdissa kuin maassa keskimäärin. Verotulot asukasta kohden kasvoivat 3 461 eurosta 3 584 euroon. Kokonaisuutena verotulot maakunnassa kasvoivat 2,7 %. Koko maassa kasvua oli 2,8 %. Valtionosuudet kasvoivat 2 386 eurosta 2 389 euroon asukasta kohden. Valtionosuuksia saatiin maakuntaan kuitenkin 0,7% vähemmän kuin edellisenä vuonna eli koko maan keskiarvoa (0,3%) heikommin. Valtionosuudet alenivat noin 2,5 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna.

Verorahoitusta maakuntaan saatiin yhteensä 5 973 euroa asukasta kohden, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 5 846 euroa. Muutosta vuoteen 2014 oli 1,3 %. Maassa keskimääräinen muutos oli 2,0 % keskimääräisen asukaskohtaisen luvun ollessa 5 468 euroa.

Verotulot maakunnan kunnissa kasvoivat etenkin ennakoitua suuremman tuloveron ja yhteisövero-osuuden ansiosta. Vuodelle 2015 tuloveroa korotti yksi kunta ja kiinteistöverojaan viisi kuntaa. Yhteisövero kasvoi koko maassa 12,3 %, Etelä-Savossa kasvu oli 15,1 % kiinteistöverojen kasvun ollessa 6,4 %, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maassa keskimäärin.

Menojen hillintä edelleen tarpeen

Vuonna 2015 kuntien menokehitys oli maltillista. Etelä-Savon kuntien ennakkotietojen mukaan toimintakulut kasvoivat 1,5 % vuoteen 2014 verrattuna. Koko maassa kustannuskehitys oli hieman alhaisempaa.

Kuntien tulos heikkeni koko maassa huomattavasti vuoteen 2014 verrattuna. Maakunnan kuntien tilinpäätökset ovat ennakkotietojen mukaan kuitenkin budjetoitua parempia. Maakunnan kunnat olivat budjetoineet vuodelle 2015 alijäämää reilut 11 miljoonaa euroa. Ennusteiden mukaan alijäämää on kertymässä noin 6,5 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon vuosikate heikkeni vuoteen 2014 verrattuna: vuonna 2014 vuosikate oli 283 euroa asukasta kohden, kun se vuonna 2015 ennakkotietojen mukaan on 241 euroa. Maakunnan kuntien vuosikatteet ovat kuitenkin kaikissa kunnissa vielä plussalla.

Kuntien investointitaso laski edelleen vuonna 2015. Etelä-Savossa lainakannan kasvu oli hieman maan keskiarvoa suurempaa.  Lainakanta kasvoi maassa keskimäärin reilut noin 4 %, kun Etelä-Savossa kasvu oli noin 5 %.

Kuntien korkotaso on laskenut merkittävästi ja keventänyt lainarasitusta. Kuntien henkilöstömenot ovat pysyneet vakainen lähes 0-sopimusten ansiosta. Juuri neuvoteltu kilpailukykysopimus toteutuessaan neuvottelutuloksen mukaisesti vakauttaa kuntien toimintaympäristöä.

Vuosikatteen kehitys Etelä-Savossa ja koko maassa vv. 1991-2015.

Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto. Vuoden 2015 luvut Etelä-Savon osalta perustuvat maakunnan kuntien ennakkotietoihin.

Lisätietoja kunnallisasiain työryhmän puheenjohtaja kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755204 ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon kuntien vuosi 2015 ennakoitua parempi

01.03.2016

Etelä-Savon kuntien vuoden 2015 talous on ennakkotietojen mukaan toteutumassa paremmin kuin syksyllä 2014 budjettien laadintavaiheessa ennustettiin. Vaikka alijäämää kunnille kertyykin arvioitua vähemmän, on kuntien taloustilanne heikompi kuin vuonna 2014.

Etelä-Savon kuntien talous heikkeni vuonna 2015 huomattavasti edellisestä vuodesta. Vuosikate asukasta kohti heikkeni alustavien tietojen mukaan 283 eurosta 241 euroon. Vastaavat lukemat koko maassa vuonna 2015 olivat 324 euroa ja vuonna 2014 403 euroa asukasta kohti. Etelä-Savon tiedot käyvät ilmi maakuntaliiton kokoamasta aineistosta maakunnan kunnilta. Maakuntaliiton kokoamiin lukuihin eivät sisälly kuntayhtymien tiedot, kuten valtakunnallisessa aineistossa.

Verotuloissa myönteistä kehitystä

Etelä-Savon kuntien verotulot paranivat samassa tahdissa kuin maassa keskimäärin. Verotulot asukasta kohden kasvoivat 3 461 eurosta 3 584 euroon. Kokonaisuutena verotulot maakunnassa kasvoivat 2,7 %. Koko maassa kasvua oli 2,8 %. Valtionosuudet kasvoivat 2 386 eurosta 2 389 euroon asukasta kohden. Valtionosuuksia saatiin maakuntaan kuitenkin 0,7% vähemmän kuin edellisenä vuonna eli koko maan keskiarvoa (0,3%) heikommin. Valtionosuudet alenivat noin 2,5 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna.

Verorahoitusta maakuntaan saatiin yhteensä 5 973 euroa asukasta kohden, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 5 846 euroa. Muutosta vuoteen 2014 oli 1,3 %. Maassa keskimääräinen muutos oli 2,0 % keskimääräisen asukaskohtaisen luvun ollessa 5 468 euroa.

Verotulot maakunnan kunnissa kasvoivat etenkin ennakoitua suuremman tuloveron ja yhteisövero-osuuden ansiosta. Vuodelle 2015 tuloveroa korotti yksi kunta ja kiinteistöverojaan viisi kuntaa. Yhteisövero kasvoi koko maassa 12,3 %, Etelä-Savossa kasvu oli 15,1 % kiinteistöverojen kasvun ollessa 6,4 %, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maassa keskimäärin.

Menojen hillintä edelleen tarpeen

Vuonna 2015 kuntien menokehitys oli maltillista. Etelä-Savon kuntien ennakkotietojen mukaan toimintakulut kasvoivat 1,5 % vuoteen 2014 verrattuna. Koko maassa kustannuskehitys oli hieman alhaisempaa.

Kuntien tulos heikkeni koko maassa huomattavasti vuoteen 2014 verrattuna. Maakunnan kuntien tilinpäätökset ovat ennakkotietojen mukaan kuitenkin budjetoitua parempia. Maakunnan kunnat olivat budjetoineet vuodelle 2015 alijäämää reilut 11 miljoonaa euroa. Ennusteiden mukaan alijäämää on kertymässä noin 6,5 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon vuosikate heikkeni vuoteen 2014 verrattuna: vuonna 2014 vuosikate oli 283 euroa asukasta kohden, kun se vuonna 2015 ennakkotietojen mukaan on 241 euroa. Maakunnan kuntien vuosikatteet ovat kuitenkin kaikissa kunnissa vielä plussalla.

Kuntien investointitaso laski edelleen vuonna 2015. Etelä-Savossa lainakannan kasvu oli hieman maan keskiarvoa suurempaa.  Lainakanta kasvoi maassa keskimäärin reilut noin 4 %, kun Etelä-Savossa kasvu oli noin 5 %.

Kuntien korkotaso on laskenut merkittävästi ja keventänyt lainarasitusta. Kuntien henkilöstömenot ovat pysyneet vakainen lähes 0-sopimusten ansiosta. Juuri neuvoteltu kilpailukykysopimus toteutuessaan neuvottelutuloksen mukaisesti vakauttaa kuntien toimintaympäristöä.

Vuosikatteen kehitys Etelä-Savossa ja koko maassa vv. 1991-2015.

Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto. Vuoden 2015 luvut Etelä-Savon osalta perustuvat maakunnan kuntien ennakkotietoihin.

Lisätietoja kunnallisasiain työryhmän puheenjohtaja kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755204 ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon kuntien vuosi 2015 ennakoitua parempi

01.03.2016

Etelä-Savon kuntien vuoden 2015 talous on ennakkotietojen mukaan toteutumassa paremmin kuin syksyllä 2014 budjettien laadintavaiheessa ennustettiin. Vaikka alijäämää kunnille kertyykin arvioitua vähemmän, on kuntien taloustilanne heikompi kuin vuonna 2014.

Etelä-Savon kuntien talous heikkeni vuonna 2015 huomattavasti edellisestä vuodesta. Vuosikate asukasta kohti heikkeni alustavien tietojen mukaan 283 eurosta 241 euroon. Vastaavat lukemat koko maassa vuonna 2015 olivat 324 euroa ja vuonna 2014 403 euroa asukasta kohti. Etelä-Savon tiedot käyvät ilmi maakuntaliiton kokoamasta aineistosta maakunnan kunnilta. Maakuntaliiton kokoamiin lukuihin eivät sisälly kuntayhtymien tiedot, kuten valtakunnallisessa aineistossa.

Verotuloissa myönteistä kehitystä

Etelä-Savon kuntien verotulot paranivat samassa tahdissa kuin maassa keskimäärin. Verotulot asukasta kohden kasvoivat 3 461 eurosta 3 584 euroon. Kokonaisuutena verotulot maakunnassa kasvoivat 2,7 %. Koko maassa kasvua oli 2,8 %. Valtionosuudet kasvoivat 2 386 eurosta 2 389 euroon asukasta kohden. Valtionosuuksia saatiin maakuntaan kuitenkin 0,7% vähemmän kuin edellisenä vuonna eli koko maan keskiarvoa (0,3%) heikommin. Valtionosuudet alenivat noin 2,5 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna.

Verorahoitusta maakuntaan saatiin yhteensä 5 973 euroa asukasta kohden, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 5 846 euroa. Muutosta vuoteen 2014 oli 1,3 %. Maassa keskimääräinen muutos oli 2,0 % keskimääräisen asukaskohtaisen luvun ollessa 5 468 euroa.

Verotulot maakunnan kunnissa kasvoivat etenkin ennakoitua suuremman tuloveron ja yhteisövero-osuuden ansiosta. Vuodelle 2015 tuloveroa korotti yksi kunta ja kiinteistöverojaan viisi kuntaa. Yhteisövero kasvoi koko maassa 12,3 %, Etelä-Savossa kasvu oli 15,1 % kiinteistöverojen kasvun ollessa 6,4 %, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maassa keskimäärin.

Menojen hillintä edelleen tarpeen

Vuonna 2015 kuntien menokehitys oli maltillista. Etelä-Savon kuntien ennakkotietojen mukaan toimintakulut kasvoivat 1,5 % vuoteen 2014 verrattuna. Koko maassa kustannuskehitys oli hieman alhaisempaa.

Kuntien tulos heikkeni koko maassa huomattavasti vuoteen 2014 verrattuna. Maakunnan kuntien tilinpäätökset ovat ennakkotietojen mukaan kuitenkin budjetoitua parempia. Maakunnan kunnat olivat budjetoineet vuodelle 2015 alijäämää reilut 11 miljoonaa euroa. Ennusteiden mukaan alijäämää on kertymässä noin 6,5 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon vuosikate heikkeni vuoteen 2014 verrattuna: vuonna 2014 vuosikate oli 283 euroa asukasta kohden, kun se vuonna 2015 ennakkotietojen mukaan on 241 euroa. Maakunnan kuntien vuosikatteet ovat kuitenkin kaikissa kunnissa vielä plussalla.

Kuntien investointitaso laski edelleen vuonna 2015. Etelä-Savossa lainakannan kasvu oli hieman maan keskiarvoa suurempaa.  Lainakanta kasvoi maassa keskimäärin reilut noin 4 %, kun Etelä-Savossa kasvu oli noin 5 %.

Kuntien korkotaso on laskenut merkittävästi ja keventänyt lainarasitusta. Kuntien henkilöstömenot ovat pysyneet vakainen lähes 0-sopimusten ansiosta. Juuri neuvoteltu kilpailukykysopimus toteutuessaan neuvottelutuloksen mukaisesti vakauttaa kuntien toimintaympäristöä.

Vuosikatteen kehitys Etelä-Savossa ja koko maassa vv. 1991-2015.

Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto. Vuoden 2015 luvut Etelä-Savon osalta perustuvat maakunnan kuntien ennakkotietoihin.

Lisätietoja kunnallisasiain työryhmän puheenjohtaja kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755204 ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010