Maakuntahallinnon valmistelu käynnistyy Etelä-Savossa

22.02.2016

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 22.2.2016

Etelä-Savossa maakuntahallinnon valmistelu nytkähti hieman eteenpäin, kun maakuntahallitus päätti tänään kokouksessaan käynnistää valmistelutyön. Maakuntaliiton johdolla kutsutaan huhtikuussa koolle eri laaja-alainen toimijoiden joukko, joka sopii valmistelun käytännön toteuttamisesta ja linjaa valmistelutyötä.

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että valmistelu käynnistyy, vaikkakin valtakunnallisia linjauksia on vielä paljona avoinna. Maan hallituksen viime marraskuulta oleva linjaus lähtee nykyisen maakuntajaon pohjalta, jolloin Etelä-Savo on yksi 18 maakuntahallintoalueesta. Maakuntahallitus korostaa, että on ensiarvoista, että omatoimisesti edetään valmistelussa eikä jäädä odottelemaan. On myös hyvä käydä keskustelu siitä, miten yhteistyö uuden maakuntaitsehallinnon ja kuntien välillä toimii mahdollisimman sujuvasti.

Lisätietoja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Summittia ja turvallisuutta

Maakuntahallitus myönsi maakunnan kehittämisrahaa Savonlinnassa toteutettavalle Saimaa Summit –hankkeelle. Savonlinnan yrityspalveluiden hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kehittää kolmea strategista kansainvälistymisen kanavaa, jotka ovat ulkomaiset kumppanuudet, liiketoimintaverkostot ja Saimaa Summit kansainvälisenä tapahtumana. Maakunnan kehittämisrahaa myönnettiin 60 000 euroa kokonaiskustannusten ollessa 100 000 euroa.

Maakuntahallitus valtuutti maakuntaliiton viraston hakemaan maakunnan kehittämisrahaa Security Track turvallisuusohjelmalle. Tarkoituksena on järjestää Etelä-Savossa kaikkien kuntien yläkoulujen kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisille yhteisen maakunnallisen kokonaisturvallisuustapahtuma Mikkelissä syksyllä 2016. . Aiemmin tapahtuma on järjestetty Tampereella, josta kokemukset olivat erittäin positiivisia. Maakuntaliiton lisäksi tapahtumaa ovat toteuttamassa maakunnan kunnat, MAMK, Avi, toisen asteen oppilaitoksia sekä paikallisia tiedotusvälineitä.

Lisätietoja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587, tomi.heimonen@esavo.fi ja aluekehityspäällikkö Hanna Makkula 0400618489, hanna.makkula@esavo.fi

Taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistunut vuosi 2015

Etelä-Savon maakuntahallitus allekirjoitti vuoden 2015 tilinpäätöksen. Maakuntaliiton tilinpäätös oli ylijäämäinen reilut 260 000 euroa. Ylijäämä kertyi ohjelmakauden 2007-2013 hallinnointiin käytettävän teknisen avun hankerahoituksen, säästyneiden henkilöstökustannusten sekä käyttämättömän poiston ansiosta. Liiton budjetissa ylijäämäksi oli ennustettu 33 000 euroa. Maakuntaliiton kustannuksista maakunnan kunnat liiton jäseninä kattavat lähes 96 %.

Toiminnallisesti maakuntaliiton vuosi 2015 oli työntäyteinen. Vuotta värittivät kansallisesti monet tärkeät asiat eduskuntavaaleista vuoden lopun itsehallinto- ja sote-alueiden linjaukseen. Lisäksi mm. liikenne, koulutus, osaaminen sekä maankäyttö työllistivät liittoa. Liiton kautta kanavoitiin kehittämisrahoitusta niin kansallisista kuin EU-rakennerahasto-ohjelmista. Rahoitusta sidottiin vuonna 2015 kaikkiaan noin 13,4 M€.

Maakuntaliiton aluekehityksen, aluesuunnittelun ja edunvalvonnan tehtävissä toimi vuonna 2015 noin 30 henkilötyövuotta.

Lisätietoja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, mervi.simoska@esavo.fi

Delegaatio Kiinaan keväällä

Etelä-Savon maakuntaliiton kiinalainen ystävyyskaupunki Shaoxing järjestää toukokuussa ystävyyskaupunkikonferenssin. Shaoxing on kutsunut ystävyyskapupunkien edustajat noin kahdestakymmenestä eri maasta Shaoxingiin. Konferenssin yhteydessä on Shaoxingin kaupungin järjestämät messut, joissa ystävyyskaupungit esittelevät omia alueitaan. Konferenssin yhteydessä allekirjoitetaan ystävyyskaupunkien yhteinen muistio yhteistyöstä.

Shaoxingin kaupunki huolehtii vierailuun liittyvistä kustannuksista kansainvälisiä lentoja lukuun ottamatta sekä mahdollisia yöpymisiä lentoja ennen tai niiden jälkeen. Myöskään messuosastosta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia maakuntaliitolle. Lentolippujen jyrkän hintaporrastuksen takia voi olla kokonaisedullisempaa viipyä paikanpäällä pidempään, jolloin kokonaishinta jää matalammaksi.

Maakuntaliiton edustajien lisäksi matkalle on lähdössä edustajia ainakin myös Mikkelin kaupungin organisaatiosta.

Lisätietoja viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592, teppo.leinonen@esavo.fi

OKL säilytettävä Savonlinnassa

Etelä-Savon maakuntahallitus otti kantaa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen puolesta. Maakuntahallitus toivoo Itä-Suomen yliopiston johdon ottavan huomioon päätöksiä tehdessään Savonlinnan kampuksen vahvan taito- ja taideaineprofilaation, joka on keskiössä myös uudessa opetussuunnitelmassa.

Opettajankoulutuksen siirtäminen Savonlinnasta Joensuuhun olisi kaupungin, maakunnan kannalta merkittävä takaisku. Valtion talouden näkökulmasta siirto aiheuttaisi kokonaistaloudellisesti kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen kustannukset, koska Savonlinnaa vastaava infra rakennettaisiin Joensuuhun. Maakuntahallitus toivoo, että Savonlinnan kampukselle löytyy pitkäjänteinen ratkaisu, jolloin toimintaa voitaisiin kehittää entistäkin tehokkaammin Savonlinnassa.

Lisätietoja aluekehityspäällikkö Hanna Makkula 0400618489, hanna.makkula@esavo.fi'

Valtakunnalliset maisema-alueiden päivittämiset herättävät keskustelua

Maakuntahallitus suhtautuu myönteisesti valtakunnallisten maisema-alueiden päivitysinventointiin maakunnassa. Juvan Vuorenmaalla esitetään uutta valtakunnallista maisema-aluetta.

Hallitus suhtautuu kuitenkin kriittisesti esitykseen, että Olavinlinna, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisemaa, joka jo nyt sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009) laajennettaisiin Savonlinnan kaupungin pohjoispuolelle. Sen laajennuksen pelätään heikentävän alueen matkailun kehittämismahdollisuuksia.

Pääosa muista esitettävistä muutoksia maisema-alueisiin on nykyisten kohteiden rajauspäivityksiä. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavaluonnos on valmistunut ja nähtävillä 11.3 2016 saakka. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu päivitetyt maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, mutta ei päivitettyjä valtakunnallisia maisema-alueita. Valtakunnalliset alueet merkitään maakuntakaavaan sitten, kun niistä on annettu uusi valtioneuvoston periaatepäätös. Maakuntatasolla ei ole eroteltu rakennetun kulttuuriympäristön alueita ja maisema-alueita toisistaan, vaan ne on osoitettu yhdellä rajauksella ja merkinnällä. 2. vaihemaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä syysvaltuustossa marraskuussa 2016.

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, sanna.poutamo@esavo.fi

Käräjäoikeuksien vähentäminen heikentää oikeusturvaa ja palveluita

Etelä-Savon maakuntaliitto pitää huonona, että käräjäoikeuksien määrä vähennetään. Tämä näkyy Etelä-Savossa Savonlinnan käräjäoikeuden kanslian ja Pieksämäen istuntopaikan lopettamisina. Maakuntaliiton mukaan muutos heikentää oikeusturvaa sekä vaarantaa oikeudellisten palveluiden saavutettavuuden. Toimipisteissä tehdyt supistukset ovat muualla Suomessa johtaneet mm. asianajopalveluiden keskittymiseen niille paikkakunnille, joilla käräjäoikeuksien toimipisteet ovat säilyneet. Maakuntahallitus pelkää tämän kehityksen toteutuvan myös Etelä-Savossa.

Lisätietoja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Muut kokousasiat

Muut kokousasiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä.


Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.3.2016 klo 10.


Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallinnon valmistelu käynnistyy Etelä-Savossa

22.02.2016

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 22.2.2016

Etelä-Savossa maakuntahallinnon valmistelu nytkähti hieman eteenpäin, kun maakuntahallitus päätti tänään kokouksessaan käynnistää valmistelutyön. Maakuntaliiton johdolla kutsutaan huhtikuussa koolle eri laaja-alainen toimijoiden joukko, joka sopii valmistelun käytännön toteuttamisesta ja linjaa valmistelutyötä.

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että valmistelu käynnistyy, vaikkakin valtakunnallisia linjauksia on vielä paljona avoinna. Maan hallituksen viime marraskuulta oleva linjaus lähtee nykyisen maakuntajaon pohjalta, jolloin Etelä-Savo on yksi 18 maakuntahallintoalueesta. Maakuntahallitus korostaa, että on ensiarvoista, että omatoimisesti edetään valmistelussa eikä jäädä odottelemaan. On myös hyvä käydä keskustelu siitä, miten yhteistyö uuden maakuntaitsehallinnon ja kuntien välillä toimii mahdollisimman sujuvasti.

Lisätietoja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Summittia ja turvallisuutta

Maakuntahallitus myönsi maakunnan kehittämisrahaa Savonlinnassa toteutettavalle Saimaa Summit –hankkeelle. Savonlinnan yrityspalveluiden hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kehittää kolmea strategista kansainvälistymisen kanavaa, jotka ovat ulkomaiset kumppanuudet, liiketoimintaverkostot ja Saimaa Summit kansainvälisenä tapahtumana. Maakunnan kehittämisrahaa myönnettiin 60 000 euroa kokonaiskustannusten ollessa 100 000 euroa.

Maakuntahallitus valtuutti maakuntaliiton viraston hakemaan maakunnan kehittämisrahaa Security Track turvallisuusohjelmalle. Tarkoituksena on järjestää Etelä-Savossa kaikkien kuntien yläkoulujen kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisille yhteisen maakunnallisen kokonaisturvallisuustapahtuma Mikkelissä syksyllä 2016. . Aiemmin tapahtuma on järjestetty Tampereella, josta kokemukset olivat erittäin positiivisia. Maakuntaliiton lisäksi tapahtumaa ovat toteuttamassa maakunnan kunnat, MAMK, Avi, toisen asteen oppilaitoksia sekä paikallisia tiedotusvälineitä.

Lisätietoja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587, tomi.heimonen@esavo.fi ja aluekehityspäällikkö Hanna Makkula 0400618489, hanna.makkula@esavo.fi

Taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistunut vuosi 2015

Etelä-Savon maakuntahallitus allekirjoitti vuoden 2015 tilinpäätöksen. Maakuntaliiton tilinpäätös oli ylijäämäinen reilut 260 000 euroa. Ylijäämä kertyi ohjelmakauden 2007-2013 hallinnointiin käytettävän teknisen avun hankerahoituksen, säästyneiden henkilöstökustannusten sekä käyttämättömän poiston ansiosta. Liiton budjetissa ylijäämäksi oli ennustettu 33 000 euroa. Maakuntaliiton kustannuksista maakunnan kunnat liiton jäseninä kattavat lähes 96 %.

Toiminnallisesti maakuntaliiton vuosi 2015 oli työntäyteinen. Vuotta värittivät kansallisesti monet tärkeät asiat eduskuntavaaleista vuoden lopun itsehallinto- ja sote-alueiden linjaukseen. Lisäksi mm. liikenne, koulutus, osaaminen sekä maankäyttö työllistivät liittoa. Liiton kautta kanavoitiin kehittämisrahoitusta niin kansallisista kuin EU-rakennerahasto-ohjelmista. Rahoitusta sidottiin vuonna 2015 kaikkiaan noin 13,4 M€.

Maakuntaliiton aluekehityksen, aluesuunnittelun ja edunvalvonnan tehtävissä toimi vuonna 2015 noin 30 henkilötyövuotta.

Lisätietoja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, mervi.simoska@esavo.fi

Delegaatio Kiinaan keväällä

Etelä-Savon maakuntaliiton kiinalainen ystävyyskaupunki Shaoxing järjestää toukokuussa ystävyyskaupunkikonferenssin. Shaoxing on kutsunut ystävyyskapupunkien edustajat noin kahdestakymmenestä eri maasta Shaoxingiin. Konferenssin yhteydessä on Shaoxingin kaupungin järjestämät messut, joissa ystävyyskaupungit esittelevät omia alueitaan. Konferenssin yhteydessä allekirjoitetaan ystävyyskaupunkien yhteinen muistio yhteistyöstä.

Shaoxingin kaupunki huolehtii vierailuun liittyvistä kustannuksista kansainvälisiä lentoja lukuun ottamatta sekä mahdollisia yöpymisiä lentoja ennen tai niiden jälkeen. Myöskään messuosastosta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia maakuntaliitolle. Lentolippujen jyrkän hintaporrastuksen takia voi olla kokonaisedullisempaa viipyä paikanpäällä pidempään, jolloin kokonaishinta jää matalammaksi.

Maakuntaliiton edustajien lisäksi matkalle on lähdössä edustajia ainakin myös Mikkelin kaupungin organisaatiosta.

Lisätietoja viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592, teppo.leinonen@esavo.fi

OKL säilytettävä Savonlinnassa

Etelä-Savon maakuntahallitus otti kantaa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen puolesta. Maakuntahallitus toivoo Itä-Suomen yliopiston johdon ottavan huomioon päätöksiä tehdessään Savonlinnan kampuksen vahvan taito- ja taideaineprofilaation, joka on keskiössä myös uudessa opetussuunnitelmassa.

Opettajankoulutuksen siirtäminen Savonlinnasta Joensuuhun olisi kaupungin, maakunnan kannalta merkittävä takaisku. Valtion talouden näkökulmasta siirto aiheuttaisi kokonaistaloudellisesti kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen kustannukset, koska Savonlinnaa vastaava infra rakennettaisiin Joensuuhun. Maakuntahallitus toivoo, että Savonlinnan kampukselle löytyy pitkäjänteinen ratkaisu, jolloin toimintaa voitaisiin kehittää entistäkin tehokkaammin Savonlinnassa.

Lisätietoja aluekehityspäällikkö Hanna Makkula 0400618489, hanna.makkula@esavo.fi'

Valtakunnalliset maisema-alueiden päivittämiset herättävät keskustelua

Maakuntahallitus suhtautuu myönteisesti valtakunnallisten maisema-alueiden päivitysinventointiin maakunnassa. Juvan Vuorenmaalla esitetään uutta valtakunnallista maisema-aluetta.

Hallitus suhtautuu kuitenkin kriittisesti esitykseen, että Olavinlinna, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisemaa, joka jo nyt sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009) laajennettaisiin Savonlinnan kaupungin pohjoispuolelle. Sen laajennuksen pelätään heikentävän alueen matkailun kehittämismahdollisuuksia.

Pääosa muista esitettävistä muutoksia maisema-alueisiin on nykyisten kohteiden rajauspäivityksiä. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavaluonnos on valmistunut ja nähtävillä 11.3 2016 saakka. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu päivitetyt maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, mutta ei päivitettyjä valtakunnallisia maisema-alueita. Valtakunnalliset alueet merkitään maakuntakaavaan sitten, kun niistä on annettu uusi valtioneuvoston periaatepäätös. Maakuntatasolla ei ole eroteltu rakennetun kulttuuriympäristön alueita ja maisema-alueita toisistaan, vaan ne on osoitettu yhdellä rajauksella ja merkinnällä. 2. vaihemaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä syysvaltuustossa marraskuussa 2016.

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, sanna.poutamo@esavo.fi

Käräjäoikeuksien vähentäminen heikentää oikeusturvaa ja palveluita

Etelä-Savon maakuntaliitto pitää huonona, että käräjäoikeuksien määrä vähennetään. Tämä näkyy Etelä-Savossa Savonlinnan käräjäoikeuden kanslian ja Pieksämäen istuntopaikan lopettamisina. Maakuntaliiton mukaan muutos heikentää oikeusturvaa sekä vaarantaa oikeudellisten palveluiden saavutettavuuden. Toimipisteissä tehdyt supistukset ovat muualla Suomessa johtaneet mm. asianajopalveluiden keskittymiseen niille paikkakunnille, joilla käräjäoikeuksien toimipisteet ovat säilyneet. Maakuntahallitus pelkää tämän kehityksen toteutuvan myös Etelä-Savossa.

Lisätietoja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Muut kokousasiat

Muut kokousasiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä.


Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.3.2016 klo 10.


Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallinnon valmistelu käynnistyy Etelä-Savossa

22.02.2016

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokoustiedote 22.2.2016

Etelä-Savossa maakuntahallinnon valmistelu nytkähti hieman eteenpäin, kun maakuntahallitus päätti tänään kokouksessaan käynnistää valmistelutyön. Maakuntaliiton johdolla kutsutaan huhtikuussa koolle eri laaja-alainen toimijoiden joukko, joka sopii valmistelun käytännön toteuttamisesta ja linjaa valmistelutyötä.

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että valmistelu käynnistyy, vaikkakin valtakunnallisia linjauksia on vielä paljona avoinna. Maan hallituksen viime marraskuulta oleva linjaus lähtee nykyisen maakuntajaon pohjalta, jolloin Etelä-Savo on yksi 18 maakuntahallintoalueesta. Maakuntahallitus korostaa, että on ensiarvoista, että omatoimisesti edetään valmistelussa eikä jäädä odottelemaan. On myös hyvä käydä keskustelu siitä, miten yhteistyö uuden maakuntaitsehallinnon ja kuntien välillä toimii mahdollisimman sujuvasti.

Lisätietoja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Summittia ja turvallisuutta

Maakuntahallitus myönsi maakunnan kehittämisrahaa Savonlinnassa toteutettavalle Saimaa Summit –hankkeelle. Savonlinnan yrityspalveluiden hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kehittää kolmea strategista kansainvälistymisen kanavaa, jotka ovat ulkomaiset kumppanuudet, liiketoimintaverkostot ja Saimaa Summit kansainvälisenä tapahtumana. Maakunnan kehittämisrahaa myönnettiin 60 000 euroa kokonaiskustannusten ollessa 100 000 euroa.

Maakuntahallitus valtuutti maakuntaliiton viraston hakemaan maakunnan kehittämisrahaa Security Track turvallisuusohjelmalle. Tarkoituksena on järjestää Etelä-Savossa kaikkien kuntien yläkoulujen kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisille yhteisen maakunnallisen kokonaisturvallisuustapahtuma Mikkelissä syksyllä 2016. . Aiemmin tapahtuma on järjestetty Tampereella, josta kokemukset olivat erittäin positiivisia. Maakuntaliiton lisäksi tapahtumaa ovat toteuttamassa maakunnan kunnat, MAMK, Avi, toisen asteen oppilaitoksia sekä paikallisia tiedotusvälineitä.

Lisätietoja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587, tomi.heimonen@esavo.fi ja aluekehityspäällikkö Hanna Makkula 0400618489, hanna.makkula@esavo.fi

Taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistunut vuosi 2015

Etelä-Savon maakuntahallitus allekirjoitti vuoden 2015 tilinpäätöksen. Maakuntaliiton tilinpäätös oli ylijäämäinen reilut 260 000 euroa. Ylijäämä kertyi ohjelmakauden 2007-2013 hallinnointiin käytettävän teknisen avun hankerahoituksen, säästyneiden henkilöstökustannusten sekä käyttämättömän poiston ansiosta. Liiton budjetissa ylijäämäksi oli ennustettu 33 000 euroa. Maakuntaliiton kustannuksista maakunnan kunnat liiton jäseninä kattavat lähes 96 %.

Toiminnallisesti maakuntaliiton vuosi 2015 oli työntäyteinen. Vuotta värittivät kansallisesti monet tärkeät asiat eduskuntavaaleista vuoden lopun itsehallinto- ja sote-alueiden linjaukseen. Lisäksi mm. liikenne, koulutus, osaaminen sekä maankäyttö työllistivät liittoa. Liiton kautta kanavoitiin kehittämisrahoitusta niin kansallisista kuin EU-rakennerahasto-ohjelmista. Rahoitusta sidottiin vuonna 2015 kaikkiaan noin 13,4 M€.

Maakuntaliiton aluekehityksen, aluesuunnittelun ja edunvalvonnan tehtävissä toimi vuonna 2015 noin 30 henkilötyövuotta.

Lisätietoja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, mervi.simoska@esavo.fi

Delegaatio Kiinaan keväällä

Etelä-Savon maakuntaliiton kiinalainen ystävyyskaupunki Shaoxing järjestää toukokuussa ystävyyskaupunkikonferenssin. Shaoxing on kutsunut ystävyyskapupunkien edustajat noin kahdestakymmenestä eri maasta Shaoxingiin. Konferenssin yhteydessä on Shaoxingin kaupungin järjestämät messut, joissa ystävyyskaupungit esittelevät omia alueitaan. Konferenssin yhteydessä allekirjoitetaan ystävyyskaupunkien yhteinen muistio yhteistyöstä.

Shaoxingin kaupunki huolehtii vierailuun liittyvistä kustannuksista kansainvälisiä lentoja lukuun ottamatta sekä mahdollisia yöpymisiä lentoja ennen tai niiden jälkeen. Myöskään messuosastosta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia maakuntaliitolle. Lentolippujen jyrkän hintaporrastuksen takia voi olla kokonaisedullisempaa viipyä paikanpäällä pidempään, jolloin kokonaishinta jää matalammaksi.

Maakuntaliiton edustajien lisäksi matkalle on lähdössä edustajia ainakin myös Mikkelin kaupungin organisaatiosta.

Lisätietoja viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592, teppo.leinonen@esavo.fi

OKL säilytettävä Savonlinnassa

Etelä-Savon maakuntahallitus otti kantaa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen puolesta. Maakuntahallitus toivoo Itä-Suomen yliopiston johdon ottavan huomioon päätöksiä tehdessään Savonlinnan kampuksen vahvan taito- ja taideaineprofilaation, joka on keskiössä myös uudessa opetussuunnitelmassa.

Opettajankoulutuksen siirtäminen Savonlinnasta Joensuuhun olisi kaupungin, maakunnan kannalta merkittävä takaisku. Valtion talouden näkökulmasta siirto aiheuttaisi kokonaistaloudellisesti kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen kustannukset, koska Savonlinnaa vastaava infra rakennettaisiin Joensuuhun. Maakuntahallitus toivoo, että Savonlinnan kampukselle löytyy pitkäjänteinen ratkaisu, jolloin toimintaa voitaisiin kehittää entistäkin tehokkaammin Savonlinnassa.

Lisätietoja aluekehityspäällikkö Hanna Makkula 0400618489, hanna.makkula@esavo.fi'

Valtakunnalliset maisema-alueiden päivittämiset herättävät keskustelua

Maakuntahallitus suhtautuu myönteisesti valtakunnallisten maisema-alueiden päivitysinventointiin maakunnassa. Juvan Vuorenmaalla esitetään uutta valtakunnallista maisema-aluetta.

Hallitus suhtautuu kuitenkin kriittisesti esitykseen, että Olavinlinna, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisemaa, joka jo nyt sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009) laajennettaisiin Savonlinnan kaupungin pohjoispuolelle. Sen laajennuksen pelätään heikentävän alueen matkailun kehittämismahdollisuuksia.

Pääosa muista esitettävistä muutoksia maisema-alueisiin on nykyisten kohteiden rajauspäivityksiä. Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavaluonnos on valmistunut ja nähtävillä 11.3 2016 saakka. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu päivitetyt maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, mutta ei päivitettyjä valtakunnallisia maisema-alueita. Valtakunnalliset alueet merkitään maakuntakaavaan sitten, kun niistä on annettu uusi valtioneuvoston periaatepäätös. Maakuntatasolla ei ole eroteltu rakennetun kulttuuriympäristön alueita ja maisema-alueita toisistaan, vaan ne on osoitettu yhdellä rajauksella ja merkinnällä. 2. vaihemaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä syysvaltuustossa marraskuussa 2016.

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, sanna.poutamo@esavo.fi

Käräjäoikeuksien vähentäminen heikentää oikeusturvaa ja palveluita

Etelä-Savon maakuntaliitto pitää huonona, että käräjäoikeuksien määrä vähennetään. Tämä näkyy Etelä-Savossa Savonlinnan käräjäoikeuden kanslian ja Pieksämäen istuntopaikan lopettamisina. Maakuntaliiton mukaan muutos heikentää oikeusturvaa sekä vaarantaa oikeudellisten palveluiden saavutettavuuden. Toimipisteissä tehdyt supistukset ovat muualla Suomessa johtaneet mm. asianajopalveluiden keskittymiseen niille paikkakunnille, joilla käräjäoikeuksien toimipisteet ovat säilyneet. Maakuntahallitus pelkää tämän kehityksen toteutuvan myös Etelä-Savossa.

Lisätietoja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Muut kokousasiat

Muut kokousasiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä.


Seuraava kokous

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.3.2016 klo 10.


Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010