Muutoksia Etelä-Savon maakuntaliiton henkilöstössä ja tehtävänkuvissa

03.02.2016

Viestinnän työnjako uudistui

Maakuntaliiton tiedottaja Tuula Huovialan jäätyä eläkkeelle maakuntaliiton viestinnän organisaatio uudistui.

Viestinnän kokonaisuuden koordinoinnista maakuntaliitossa vastaa jatkossa Teppo Leinonen. Hänen tehtävänimikkeensä muuttuu viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäälliköksi. Leinosen muut tehtävät edunvalvonnan ja sidosryhmäsuhteiden osalta säilyvät ennallaan.

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Leinosen vastuualueeseen kuuluvat jatkossa viestinnän osalta maakuntaliiton ulkoisen ja sisäisen viestinnän toimeenpano. Leinonen vastaa maakuntaliiton mediasuhteista ja edunvalvonnan viestinnästä sekä JOUSI-sidosryhmäjulkaisun toimittamisesta.  Leinonen vastaa lisäksi maakuntaliiton järjestämien tapahtumien, tilaisuuksien ja vierailujen suunnittelusta ja toteutuksesta viestinnän, edunvalvonnan ja sidosryhmäyhteistyön näkökulmasta. Hän osallistuu myös verkkosivujen ja sosiaalisen median viestintään sekä maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen tiedottamiseen sekä maakuntaliiton julkisuustyön ja imagomarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska vastaa maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kokousten tiedottamisesta ja lehdistötilaisuuksista. Lisäksi hallinto- ja kehittämisjohtajan vastuualueena on maakuntaliiton asiakirjajulkisuus.

Järjestelmäpäällikkö Vesa Huttunen vastaa maakuntaliiton tilaisuuksien videoinnista ja maakuntaliiton verkkosivujen teknisestä toteutuksesta sekä osallistuu sosiaalisen median viestintään ja sen kehittämiseen. Lisäksi järjestelmäpäällikkö osallistuu JOUSI-sidosryhmäjulkaisun tekemiseen.

Tiedonhallinnan asiantuntija Raili Revon vastuualueeseen kuuluu maakuntaliiton omien julkaisujen toteutus, taitto, ilmoitukset, kyselyt, kuvat sekä arkistointiin liittyvät asiat.

Ohjelmapäällikkö Teemu Räihä huolehtii maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) tiedotuksesta.

Nimikkeisiin ja tehtäväkuvauksiin yhdenmukaistamista ja tarkennuksia

Tehtäväkuvia ja nimikkeitä uudistamalla yhdenmukaistettiin ja selkeytettiin maakuntaliiton tehtävien sisäistä rakennetta sekä tarkistettiin toimenkuvat vastaamaan tämän hetken käytännön tarpeita ja sisältöjä.

Kehittämispäällikkö Hanna Makkulan uusi tehtävänimike on aluekehityspäällikkö. Makkula vastaa tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämisestä sekä maakuntastrategian valmistelusta. Aluekehityspäällikkö Makkula on lisäksi aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen varahenkilö.

Suunnittelija, rakennerahastot Eveliina Pekkanen vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä. Pekkasen uusitehtävänimike on kehittämispäällikkö.

Tilastosihteeri Jaana Kokkosen uusi tehtävänimike on tilastoasiantuntija. Kokkonen vastaa jatkossakin maakuntaliiton tilasto- ja tietopalvelun aineistoista.

Maksatustarkastaja Arja Keinäsen, Marjut Laitisen ja Kirsi-Maaria Piispasen uusi tehtävänimike on maksatusasiantuntija. Maksatusasiaintuntijat vastaavat maakuntaliitossa EU rakennerahastohankkeiden maksatuksesta, paikanpäällävarmennuksista sekä maksatusneuvonnasta.

Ennakointihankkeesta vastaavien suunnittelijoiden Anne Kokkosen ja Hanna Kautiaisen uusi tehtävänimike on ennakointiasiantuntija.

Uusia henkilöitä Suomi 100 juhlavuoden valmisteluun ja kuntien kiinteistötietojen tarkastamiseen.

Sisustusarkkitehti SIO, muotoilija Anu-Anette Varho on aloittanut maakuntaliitossa koordinaattorina 1.1.2016 alkaen. Hänen tehtävänään on valmistella ja toteuttaa maakunnallinen Suomi 100 -juhlavuosi yhteistyössä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.

Koordinaattori on eteläsavolaisen Suomi 100 -toiminnan moottori ja yhteyshenkilö. Osan työajastaan koordinaattori käyttää solmittavan ostopalvelusopimuksen mukaisesti Mikkelin kaupungin juhlavuosivalmisteluihin ja juhlavuoden toteutukseen koordinoimalla Mikkelin kaupungin ja toimijoiden yhteistä tekemistä.

Insinööri (AMK) Mika Flöjt on valittu projektipäälliköksi kuntien kiinteistötietojen tarkastushankkeeseen. Flöjt aloittaa tehtävässään helmikuussa 2016.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla voidaan eheyttää ja täydentää kiinteistöjen rakennustietoja koskevia rekisteriaineistoja kunnissa. Hankkeen tavoitteena on ajantasaistaa rekisteriaineistoja kunnissa ja parantaa kansalaisten tasavertaista kohtelua kiinteistöverotuksessa. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostot ja toimivat mallit kuntien ja rekisteriviranomaisten toimivalle tiedonvaihdolle, laaditaan toimintatapaohjeistus kunnille kiinteistöjen rakennustietojen tarkistustyölle sekä tuotetaan kunnille valmiita asiakirjapohjia mm. tiedottamiseen, tietojen keräämiseen ja raportointiin.

Maakuntaliiton viraston henkilöstö palvelee mediaa ja sidosryhmiä jatkossakin omilla erityisosaamisaloillaan.

Maakuntaliiton viraston koko henkilöstön yhteystiedot esittelyineen löytyvät osoitteesta http://www.esavo.fi/fi/page/178

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Muutoksia Etelä-Savon maakuntaliiton henkilöstössä ja tehtävänkuvissa

03.02.2016

Viestinnän työnjako uudistui

Maakuntaliiton tiedottaja Tuula Huovialan jäätyä eläkkeelle maakuntaliiton viestinnän organisaatio uudistui.

Viestinnän kokonaisuuden koordinoinnista maakuntaliitossa vastaa jatkossa Teppo Leinonen. Hänen tehtävänimikkeensä muuttuu viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäälliköksi. Leinosen muut tehtävät edunvalvonnan ja sidosryhmäsuhteiden osalta säilyvät ennallaan.

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Leinosen vastuualueeseen kuuluvat jatkossa viestinnän osalta maakuntaliiton ulkoisen ja sisäisen viestinnän toimeenpano. Leinonen vastaa maakuntaliiton mediasuhteista ja edunvalvonnan viestinnästä sekä JOUSI-sidosryhmäjulkaisun toimittamisesta.  Leinonen vastaa lisäksi maakuntaliiton järjestämien tapahtumien, tilaisuuksien ja vierailujen suunnittelusta ja toteutuksesta viestinnän, edunvalvonnan ja sidosryhmäyhteistyön näkökulmasta. Hän osallistuu myös verkkosivujen ja sosiaalisen median viestintään sekä maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen tiedottamiseen sekä maakuntaliiton julkisuustyön ja imagomarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska vastaa maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kokousten tiedottamisesta ja lehdistötilaisuuksista. Lisäksi hallinto- ja kehittämisjohtajan vastuualueena on maakuntaliiton asiakirjajulkisuus.

Järjestelmäpäällikkö Vesa Huttunen vastaa maakuntaliiton tilaisuuksien videoinnista ja maakuntaliiton verkkosivujen teknisestä toteutuksesta sekä osallistuu sosiaalisen median viestintään ja sen kehittämiseen. Lisäksi järjestelmäpäällikkö osallistuu JOUSI-sidosryhmäjulkaisun tekemiseen.

Tiedonhallinnan asiantuntija Raili Revon vastuualueeseen kuuluu maakuntaliiton omien julkaisujen toteutus, taitto, ilmoitukset, kyselyt, kuvat sekä arkistointiin liittyvät asiat.

Ohjelmapäällikkö Teemu Räihä huolehtii maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) tiedotuksesta.

Nimikkeisiin ja tehtäväkuvauksiin yhdenmukaistamista ja tarkennuksia

Tehtäväkuvia ja nimikkeitä uudistamalla yhdenmukaistettiin ja selkeytettiin maakuntaliiton tehtävien sisäistä rakennetta sekä tarkistettiin toimenkuvat vastaamaan tämän hetken käytännön tarpeita ja sisältöjä.

Kehittämispäällikkö Hanna Makkulan uusi tehtävänimike on aluekehityspäällikkö. Makkula vastaa tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämisestä sekä maakuntastrategian valmistelusta. Aluekehityspäällikkö Makkula on lisäksi aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen varahenkilö.

Suunnittelija, rakennerahastot Eveliina Pekkanen vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä. Pekkasen uusitehtävänimike on kehittämispäällikkö.

Tilastosihteeri Jaana Kokkosen uusi tehtävänimike on tilastoasiantuntija. Kokkonen vastaa jatkossakin maakuntaliiton tilasto- ja tietopalvelun aineistoista.

Maksatustarkastaja Arja Keinäsen, Marjut Laitisen ja Kirsi-Maaria Piispasen uusi tehtävänimike on maksatusasiantuntija. Maksatusasiaintuntijat vastaavat maakuntaliitossa EU rakennerahastohankkeiden maksatuksesta, paikanpäällävarmennuksista sekä maksatusneuvonnasta.

Ennakointihankkeesta vastaavien suunnittelijoiden Anne Kokkosen ja Hanna Kautiaisen uusi tehtävänimike on ennakointiasiantuntija.

Uusia henkilöitä Suomi 100 juhlavuoden valmisteluun ja kuntien kiinteistötietojen tarkastamiseen.

Sisustusarkkitehti SIO, muotoilija Anu-Anette Varho on aloittanut maakuntaliitossa koordinaattorina 1.1.2016 alkaen. Hänen tehtävänään on valmistella ja toteuttaa maakunnallinen Suomi 100 -juhlavuosi yhteistyössä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.

Koordinaattori on eteläsavolaisen Suomi 100 -toiminnan moottori ja yhteyshenkilö. Osan työajastaan koordinaattori käyttää solmittavan ostopalvelusopimuksen mukaisesti Mikkelin kaupungin juhlavuosivalmisteluihin ja juhlavuoden toteutukseen koordinoimalla Mikkelin kaupungin ja toimijoiden yhteistä tekemistä.

Insinööri (AMK) Mika Flöjt on valittu projektipäälliköksi kuntien kiinteistötietojen tarkastushankkeeseen. Flöjt aloittaa tehtävässään helmikuussa 2016.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla voidaan eheyttää ja täydentää kiinteistöjen rakennustietoja koskevia rekisteriaineistoja kunnissa. Hankkeen tavoitteena on ajantasaistaa rekisteriaineistoja kunnissa ja parantaa kansalaisten tasavertaista kohtelua kiinteistöverotuksessa. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostot ja toimivat mallit kuntien ja rekisteriviranomaisten toimivalle tiedonvaihdolle, laaditaan toimintatapaohjeistus kunnille kiinteistöjen rakennustietojen tarkistustyölle sekä tuotetaan kunnille valmiita asiakirjapohjia mm. tiedottamiseen, tietojen keräämiseen ja raportointiin.

Maakuntaliiton viraston henkilöstö palvelee mediaa ja sidosryhmiä jatkossakin omilla erityisosaamisaloillaan.

Maakuntaliiton viraston koko henkilöstön yhteystiedot esittelyineen löytyvät osoitteesta http://www.esavo.fi/fi/page/178

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Muutoksia Etelä-Savon maakuntaliiton henkilöstössä ja tehtävänkuvissa

03.02.2016

Viestinnän työnjako uudistui

Maakuntaliiton tiedottaja Tuula Huovialan jäätyä eläkkeelle maakuntaliiton viestinnän organisaatio uudistui.

Viestinnän kokonaisuuden koordinoinnista maakuntaliitossa vastaa jatkossa Teppo Leinonen. Hänen tehtävänimikkeensä muuttuu viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäälliköksi. Leinosen muut tehtävät edunvalvonnan ja sidosryhmäsuhteiden osalta säilyvät ennallaan.

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Leinosen vastuualueeseen kuuluvat jatkossa viestinnän osalta maakuntaliiton ulkoisen ja sisäisen viestinnän toimeenpano. Leinonen vastaa maakuntaliiton mediasuhteista ja edunvalvonnan viestinnästä sekä JOUSI-sidosryhmäjulkaisun toimittamisesta.  Leinonen vastaa lisäksi maakuntaliiton järjestämien tapahtumien, tilaisuuksien ja vierailujen suunnittelusta ja toteutuksesta viestinnän, edunvalvonnan ja sidosryhmäyhteistyön näkökulmasta. Hän osallistuu myös verkkosivujen ja sosiaalisen median viestintään sekä maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen tiedottamiseen sekä maakuntaliiton julkisuustyön ja imagomarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska vastaa maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kokousten tiedottamisesta ja lehdistötilaisuuksista. Lisäksi hallinto- ja kehittämisjohtajan vastuualueena on maakuntaliiton asiakirjajulkisuus.

Järjestelmäpäällikkö Vesa Huttunen vastaa maakuntaliiton tilaisuuksien videoinnista ja maakuntaliiton verkkosivujen teknisestä toteutuksesta sekä osallistuu sosiaalisen median viestintään ja sen kehittämiseen. Lisäksi järjestelmäpäällikkö osallistuu JOUSI-sidosryhmäjulkaisun tekemiseen.

Tiedonhallinnan asiantuntija Raili Revon vastuualueeseen kuuluu maakuntaliiton omien julkaisujen toteutus, taitto, ilmoitukset, kyselyt, kuvat sekä arkistointiin liittyvät asiat.

Ohjelmapäällikkö Teemu Räihä huolehtii maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) tiedotuksesta.

Nimikkeisiin ja tehtäväkuvauksiin yhdenmukaistamista ja tarkennuksia

Tehtäväkuvia ja nimikkeitä uudistamalla yhdenmukaistettiin ja selkeytettiin maakuntaliiton tehtävien sisäistä rakennetta sekä tarkistettiin toimenkuvat vastaamaan tämän hetken käytännön tarpeita ja sisältöjä.

Kehittämispäällikkö Hanna Makkulan uusi tehtävänimike on aluekehityspäällikkö. Makkula vastaa tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämisestä sekä maakuntastrategian valmistelusta. Aluekehityspäällikkö Makkula on lisäksi aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen varahenkilö.

Suunnittelija, rakennerahastot Eveliina Pekkanen vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä. Pekkasen uusitehtävänimike on kehittämispäällikkö.

Tilastosihteeri Jaana Kokkosen uusi tehtävänimike on tilastoasiantuntija. Kokkonen vastaa jatkossakin maakuntaliiton tilasto- ja tietopalvelun aineistoista.

Maksatustarkastaja Arja Keinäsen, Marjut Laitisen ja Kirsi-Maaria Piispasen uusi tehtävänimike on maksatusasiantuntija. Maksatusasiaintuntijat vastaavat maakuntaliitossa EU rakennerahastohankkeiden maksatuksesta, paikanpäällävarmennuksista sekä maksatusneuvonnasta.

Ennakointihankkeesta vastaavien suunnittelijoiden Anne Kokkosen ja Hanna Kautiaisen uusi tehtävänimike on ennakointiasiantuntija.

Uusia henkilöitä Suomi 100 juhlavuoden valmisteluun ja kuntien kiinteistötietojen tarkastamiseen.

Sisustusarkkitehti SIO, muotoilija Anu-Anette Varho on aloittanut maakuntaliitossa koordinaattorina 1.1.2016 alkaen. Hänen tehtävänään on valmistella ja toteuttaa maakunnallinen Suomi 100 -juhlavuosi yhteistyössä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.

Koordinaattori on eteläsavolaisen Suomi 100 -toiminnan moottori ja yhteyshenkilö. Osan työajastaan koordinaattori käyttää solmittavan ostopalvelusopimuksen mukaisesti Mikkelin kaupungin juhlavuosivalmisteluihin ja juhlavuoden toteutukseen koordinoimalla Mikkelin kaupungin ja toimijoiden yhteistä tekemistä.

Insinööri (AMK) Mika Flöjt on valittu projektipäälliköksi kuntien kiinteistötietojen tarkastushankkeeseen. Flöjt aloittaa tehtävässään helmikuussa 2016.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla voidaan eheyttää ja täydentää kiinteistöjen rakennustietoja koskevia rekisteriaineistoja kunnissa. Hankkeen tavoitteena on ajantasaistaa rekisteriaineistoja kunnissa ja parantaa kansalaisten tasavertaista kohtelua kiinteistöverotuksessa. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostot ja toimivat mallit kuntien ja rekisteriviranomaisten toimivalle tiedonvaihdolle, laaditaan toimintatapaohjeistus kunnille kiinteistöjen rakennustietojen tarkistustyölle sekä tuotetaan kunnille valmiita asiakirjapohjia mm. tiedottamiseen, tietojen keräämiseen ja raportointiin.

Maakuntaliiton viraston henkilöstö palvelee mediaa ja sidosryhmiä jatkossakin omilla erityisosaamisaloillaan.

Maakuntaliiton viraston koko henkilöstön yhteystiedot esittelyineen löytyvät osoitteesta http://www.esavo.fi/fi/page/178

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010