Etelä-Savossa saatiin marraskuussa muuttovoittoa

18.12.2015

Tilastokeskuksen tuoreiden väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan tammi-marraskuun väestön kokonaismuutos oli Etelä-Savossa yhteensä 1 077 henkilön verran miinuksella. Luku on lähivuosiin verrattuna jonkin verran negatiivisempi. Esimerkiksi viime vuonna väestön kumulatiivinen (tammi-marraskuu) muutos oli -812. Edellisen kerran kumulatiivinen väestönmuutos oli marraskuun loppuun mennessä yli tuhat henkeä miinuksella vuonna 2008 (-1 140); tuolloin koko vuoden väestönmuutos oli -1 246. Tammi-marraskuussa Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi ainoastaan Mikkelissä (+69). Eniten väki väheni samalla aikavälillä Savonlinnassa (-339).

Väkiluku kasvoi tammi-marraskuussa kahdeksassa maakunnassa. Määrällisesti suurinta kasvu oli Uudellamaalla (+15 389), Pirkanmaalla (+2 706), Varsinais-Suomessa (+1 458) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (+1 355).  Suurimmat väestötappiot olivat taas Kymenlaaksossa (-1 078), Etelä-Savossa (-1 077) sekä Lapissa ja Satakunnassa (molemmissa -940). Väkilukuun suhteutettuna suurimmat väestötappiot olivat Kainuussa (-0,96 %), Etelä-Savossa (-0,71 %), Kymenlaaksossa (-0,60 %) sekä Lapissa (-0,52 %). Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-marraskuun aikana 14 372 henkeä, mikä on vajaat 6 800 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin kokomaan väestönlisäystä selittävä tekijä oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoja oli n.10 970 enemmän kuin maastamuuttoja.

Muuttoliike (maassamuutto + siirtolaisuus) oli Etelä-Savossa marraskuun osalta 17 henkilön verran positiivinen. Muuttoliikkeessä yllettiin plussan puolelle viimeksi helmikuussa 2015, jolloin maakunnassa saatiin muuttovoittoa 43 henkilön verran. Tammikuussa 2015 muuttovoittoa syntyi jopa 133 henkilön verran. Maaliskuusta lokakuulle maakunnan muuttoliike on kuitenkin ollut tappiollista ja tammi-marraskuun kumulatiivinen muutos painui 158 henkilön verran tappiolliseksi (kuntien välinen nettomuutto -486 ja nettosiirtolaisuus +328). Viime vuonna vastaavana ajankohtana (tammi-marraskuu) muuttoliike oli ainoastaan 3 henkilöä miinuksella. 

Maakunnista Etelä-Savo on kumulatiivisessa (tammi-marraskuu yhteensä) kokonaisnettomuuton määrässä keskivaiheen alapuolella, kahdestoista kaiken kaikkiaan yhdeksästätoista maakunnasta. Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kaikkiaan kahdeksassa maakunnassa; positiivisimmat muuttoluvut olivat Uudellamaalla (+9 878), Pirkanmaalla (+2 122), Varsinais-Suomessa (+1 460), Keski-Suomessa (+456), Pohjois-Savossa (+254) ja Pohjanmaalla (+231). Negatiivisin kokonaisnettomuutto oli Lapissa (-624).

Luonnollisessa väestönmuutoksessa kuolleiden enemmyys oli tammi-marraskuussa Etelä-Savossa maakunnista korkein (-919). Määrä on edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan verrattuna korkea (2014: -809, 2013: -765, 2012: -812), ja ylitti ensimmäistä kertaa 900 henkilön rajan. Kaikista maakunnista tammi-marraskuun luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen kuudessa maakunnassa: Uudellamaalla (+5 155), Pohjois-Pohjanmaalla (+1 812), Pirkanmaalla (+584), Pohjanmaalla (+276), Keski-Pohjanmaalla (+159) ja Keski-Suomessa (+48). Koko maassa syntyi tammi-marraskuun aikana 50 809 lasta eli 2 025 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Kuolleiden määrä oli 47 407, mikä on 251 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 150 485.

Maakuntaliitto on koonnut tilastoista käyttöönne Etelä-Savon osalta kunta- ja seutukuntakohtaiset tiedot sekä koko maan osalta maakunnittaiset tiedot, jotka löytyvät liitteenä olevista tiedostoista.

Materiaali on myös internetissä: http://www.esavo.fi/tilastot (tai  www.esavo.fi  -> Etelä-Savon maakuntaliitto -> Tilastot) sekä Etelä-Savon ennakointisivustolla  http://www.esavoennakoi.fi/vaestonmuutokset-kuukausittain.

Tilastokeskuksen tiedote väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan (http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/11/vamuu_2015_11_2015-12-17_tie_001_fi.html)

Lisätietoja,

Anne Kokkonen
suunnittelija, ennakointi
anne.kokkonen@esavo.fi

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savossa saatiin marraskuussa muuttovoittoa

18.12.2015

Tilastokeskuksen tuoreiden väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan tammi-marraskuun väestön kokonaismuutos oli Etelä-Savossa yhteensä 1 077 henkilön verran miinuksella. Luku on lähivuosiin verrattuna jonkin verran negatiivisempi. Esimerkiksi viime vuonna väestön kumulatiivinen (tammi-marraskuu) muutos oli -812. Edellisen kerran kumulatiivinen väestönmuutos oli marraskuun loppuun mennessä yli tuhat henkeä miinuksella vuonna 2008 (-1 140); tuolloin koko vuoden väestönmuutos oli -1 246. Tammi-marraskuussa Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi ainoastaan Mikkelissä (+69). Eniten väki väheni samalla aikavälillä Savonlinnassa (-339).

Väkiluku kasvoi tammi-marraskuussa kahdeksassa maakunnassa. Määrällisesti suurinta kasvu oli Uudellamaalla (+15 389), Pirkanmaalla (+2 706), Varsinais-Suomessa (+1 458) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (+1 355).  Suurimmat väestötappiot olivat taas Kymenlaaksossa (-1 078), Etelä-Savossa (-1 077) sekä Lapissa ja Satakunnassa (molemmissa -940). Väkilukuun suhteutettuna suurimmat väestötappiot olivat Kainuussa (-0,96 %), Etelä-Savossa (-0,71 %), Kymenlaaksossa (-0,60 %) sekä Lapissa (-0,52 %). Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-marraskuun aikana 14 372 henkeä, mikä on vajaat 6 800 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin kokomaan väestönlisäystä selittävä tekijä oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoja oli n.10 970 enemmän kuin maastamuuttoja.

Muuttoliike (maassamuutto + siirtolaisuus) oli Etelä-Savossa marraskuun osalta 17 henkilön verran positiivinen. Muuttoliikkeessä yllettiin plussan puolelle viimeksi helmikuussa 2015, jolloin maakunnassa saatiin muuttovoittoa 43 henkilön verran. Tammikuussa 2015 muuttovoittoa syntyi jopa 133 henkilön verran. Maaliskuusta lokakuulle maakunnan muuttoliike on kuitenkin ollut tappiollista ja tammi-marraskuun kumulatiivinen muutos painui 158 henkilön verran tappiolliseksi (kuntien välinen nettomuutto -486 ja nettosiirtolaisuus +328). Viime vuonna vastaavana ajankohtana (tammi-marraskuu) muuttoliike oli ainoastaan 3 henkilöä miinuksella. 

Maakunnista Etelä-Savo on kumulatiivisessa (tammi-marraskuu yhteensä) kokonaisnettomuuton määrässä keskivaiheen alapuolella, kahdestoista kaiken kaikkiaan yhdeksästätoista maakunnasta. Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kaikkiaan kahdeksassa maakunnassa; positiivisimmat muuttoluvut olivat Uudellamaalla (+9 878), Pirkanmaalla (+2 122), Varsinais-Suomessa (+1 460), Keski-Suomessa (+456), Pohjois-Savossa (+254) ja Pohjanmaalla (+231). Negatiivisin kokonaisnettomuutto oli Lapissa (-624).

Luonnollisessa väestönmuutoksessa kuolleiden enemmyys oli tammi-marraskuussa Etelä-Savossa maakunnista korkein (-919). Määrä on edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan verrattuna korkea (2014: -809, 2013: -765, 2012: -812), ja ylitti ensimmäistä kertaa 900 henkilön rajan. Kaikista maakunnista tammi-marraskuun luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen kuudessa maakunnassa: Uudellamaalla (+5 155), Pohjois-Pohjanmaalla (+1 812), Pirkanmaalla (+584), Pohjanmaalla (+276), Keski-Pohjanmaalla (+159) ja Keski-Suomessa (+48). Koko maassa syntyi tammi-marraskuun aikana 50 809 lasta eli 2 025 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Kuolleiden määrä oli 47 407, mikä on 251 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 150 485.

Maakuntaliitto on koonnut tilastoista käyttöönne Etelä-Savon osalta kunta- ja seutukuntakohtaiset tiedot sekä koko maan osalta maakunnittaiset tiedot, jotka löytyvät liitteenä olevista tiedostoista.

Materiaali on myös internetissä: http://www.esavo.fi/tilastot (tai  www.esavo.fi  -> Etelä-Savon maakuntaliitto -> Tilastot) sekä Etelä-Savon ennakointisivustolla  http://www.esavoennakoi.fi/vaestonmuutokset-kuukausittain.

Tilastokeskuksen tiedote väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan (http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/11/vamuu_2015_11_2015-12-17_tie_001_fi.html)

Lisätietoja,

Anne Kokkonen
suunnittelija, ennakointi
anne.kokkonen@esavo.fi

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savossa saatiin marraskuussa muuttovoittoa

18.12.2015

Tilastokeskuksen tuoreiden väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan tammi-marraskuun väestön kokonaismuutos oli Etelä-Savossa yhteensä 1 077 henkilön verran miinuksella. Luku on lähivuosiin verrattuna jonkin verran negatiivisempi. Esimerkiksi viime vuonna väestön kumulatiivinen (tammi-marraskuu) muutos oli -812. Edellisen kerran kumulatiivinen väestönmuutos oli marraskuun loppuun mennessä yli tuhat henkeä miinuksella vuonna 2008 (-1 140); tuolloin koko vuoden väestönmuutos oli -1 246. Tammi-marraskuussa Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi ainoastaan Mikkelissä (+69). Eniten väki väheni samalla aikavälillä Savonlinnassa (-339).

Väkiluku kasvoi tammi-marraskuussa kahdeksassa maakunnassa. Määrällisesti suurinta kasvu oli Uudellamaalla (+15 389), Pirkanmaalla (+2 706), Varsinais-Suomessa (+1 458) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (+1 355).  Suurimmat väestötappiot olivat taas Kymenlaaksossa (-1 078), Etelä-Savossa (-1 077) sekä Lapissa ja Satakunnassa (molemmissa -940). Väkilukuun suhteutettuna suurimmat väestötappiot olivat Kainuussa (-0,96 %), Etelä-Savossa (-0,71 %), Kymenlaaksossa (-0,60 %) sekä Lapissa (-0,52 %). Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-marraskuun aikana 14 372 henkeä, mikä on vajaat 6 800 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin kokomaan väestönlisäystä selittävä tekijä oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoja oli n.10 970 enemmän kuin maastamuuttoja.

Muuttoliike (maassamuutto + siirtolaisuus) oli Etelä-Savossa marraskuun osalta 17 henkilön verran positiivinen. Muuttoliikkeessä yllettiin plussan puolelle viimeksi helmikuussa 2015, jolloin maakunnassa saatiin muuttovoittoa 43 henkilön verran. Tammikuussa 2015 muuttovoittoa syntyi jopa 133 henkilön verran. Maaliskuusta lokakuulle maakunnan muuttoliike on kuitenkin ollut tappiollista ja tammi-marraskuun kumulatiivinen muutos painui 158 henkilön verran tappiolliseksi (kuntien välinen nettomuutto -486 ja nettosiirtolaisuus +328). Viime vuonna vastaavana ajankohtana (tammi-marraskuu) muuttoliike oli ainoastaan 3 henkilöä miinuksella. 

Maakunnista Etelä-Savo on kumulatiivisessa (tammi-marraskuu yhteensä) kokonaisnettomuuton määrässä keskivaiheen alapuolella, kahdestoista kaiken kaikkiaan yhdeksästätoista maakunnasta. Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kaikkiaan kahdeksassa maakunnassa; positiivisimmat muuttoluvut olivat Uudellamaalla (+9 878), Pirkanmaalla (+2 122), Varsinais-Suomessa (+1 460), Keski-Suomessa (+456), Pohjois-Savossa (+254) ja Pohjanmaalla (+231). Negatiivisin kokonaisnettomuutto oli Lapissa (-624).

Luonnollisessa väestönmuutoksessa kuolleiden enemmyys oli tammi-marraskuussa Etelä-Savossa maakunnista korkein (-919). Määrä on edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan verrattuna korkea (2014: -809, 2013: -765, 2012: -812), ja ylitti ensimmäistä kertaa 900 henkilön rajan. Kaikista maakunnista tammi-marraskuun luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen kuudessa maakunnassa: Uudellamaalla (+5 155), Pohjois-Pohjanmaalla (+1 812), Pirkanmaalla (+584), Pohjanmaalla (+276), Keski-Pohjanmaalla (+159) ja Keski-Suomessa (+48). Koko maassa syntyi tammi-marraskuun aikana 50 809 lasta eli 2 025 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Kuolleiden määrä oli 47 407, mikä on 251 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 150 485.

Maakuntaliitto on koonnut tilastoista käyttöönne Etelä-Savon osalta kunta- ja seutukuntakohtaiset tiedot sekä koko maan osalta maakunnittaiset tiedot, jotka löytyvät liitteenä olevista tiedostoista.

Materiaali on myös internetissä: http://www.esavo.fi/tilastot (tai  www.esavo.fi  -> Etelä-Savon maakuntaliitto -> Tilastot) sekä Etelä-Savon ennakointisivustolla  http://www.esavoennakoi.fi/vaestonmuutokset-kuukausittain.

Tilastokeskuksen tiedote väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan (http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/11/vamuu_2015_11_2015-12-17_tie_001_fi.html)

Lisätietoja,

Anne Kokkonen
suunnittelija, ennakointi
anne.kokkonen@esavo.fi

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010