Väkiluku vähenemässä Etelä-Savossa

19.11.2015

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan tammi-lokakuun väestön kokonaismuutos Etelä-Savossa oli yhteensä 1 008 henkilön verran miinuksella, mikä on selvästi negatiivisempi luku kuin aiempina lähivuosina vastaavana ajankohtana. Esimerkiksi viime vuonna Etelä-Savon väestön kumulatiivinen (tammi-lokakuu yhteensä) kokonaismuutos oli -734. Edellisen kerran kumulatiivinen väestönmuutos oli lokakuun loppuun mennessä yli tuhat henkeä miinuksella vuonna 2008 (-1 044); tuolloin koko vuoden väestönmuutos oli -1 246. Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi tammi-lokakuussa vain Mikkelissä (+66).

Väkiluvun kasvu tammi-lokakuussa oli määrällisesti suurinta maakunnista Uudellamaalla, jossa väestön määrä kasvoi 14 348 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla (+2 616), Varsinais-Suomessa (+1 452) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (+1 247). Suurimmat väestötappiot olivat Etelä-Savossa (-1 008), Kymenlaaksossa (-987), Lapissa (-951) sekä Satakunnassa (-889). Väkilukuun suhteutettuna suurimmat väestötappiot olivat Kainuussa (-0,92 %), Etelä-Savossa (-0,67 %), Kymenlaaksossa (-0,55 %) sekä Lapissa (-0,52 %). Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-lokakuun aikana 13 457 henkeä, mikä on n. 5 600 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoja oli n. 10 160 enemmän kuin maastamuuttoja.

Muuttoliike oli Etelä-Savossa lokakuussa 68 henkilön verran negatiivinen, kun se viime vuoden lokakuussa oli 1 henkilön verran positiivinen. Tammi-lokakuussa 2015 muuttoliike oli yhteensä -173 (kuntien välinen nettomuutto -460 ja nettosiirtolaisuus +287). Viime vuonna vastaavaan ajankohtaan kumulatiivinen (tammi-lokakuu yhteensä) muuttoliike oli 9 henkilön verran positiivinen.

Maakunnista Etelä-Savo on kumulatiivisessa (tammi-lokakuu yhteensä) kokonaisnettomuuton määrässä keskivaiheen alapuolella (yhdestoista kaiken kaikkiaan yhdeksästätoista maakunnasta). Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kaikkiaan kahdeksassa maakunnassa; positiivisimmat muuttoluvut olivat Uudellamaalla (+9 260), Pirkanmaalla (+2 100), Varsinais-Suomessa (+1 427), Keski-Suomessa (+470), Pohjanmaalla (+249) sekä Pohjois-Savossa (+199). Negatiivisin kokonaisnettomuutto oli Lapissa (-656).

Luonnollinen väestönmuutos (-835) oli tammi-lokakuussa Etelä-Savossa enemmän miinuksella kuin edellisinä vuosina vastaavana ajankohtana (v. 2014: -743, 2013: -708), syntyneitä oli tammi-lokakuussa 893 ja kuolleita 1 728. Kaikista maakunnista luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen vain Uudellamaalla (+5 088), Pohjois-Pohjanmaalla (+1 677), Pirkanmaalla (+516), Pohjanmaalla (+273), Keski-Pohjanmaalla (+165), Keski-Suomessa (+57) sekä Varsinais-Suomessa (+25). Etelä-Savo oli viimeisellä sijalla (eniten miinusta). Koko maassa syntyi tammi-lokakuun aikana 46 516 lasta eli 2 108 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Kuolleiden määrä oli 43 220, mikä on 193 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 150 554.

Maakuntaliitto on koonnut tilastoista käyttöönne Etelä-Savon osalta kunta- ja seutukuntakohtaiset tiedot sekä koko maan osalta maakunnittaiset tiedot, jotka löytyvät liitteenä olevista tiedostoista.

Materiaali on myös internetissä: http://www.esavo.fi/tilastot (tai  www.esavo.fi  -> Etelä-Savon maakuntaliitto -> Tilastot) sekä Etelä-Savon ennakointisivustolla  http://www.esavoennakoi.fi/vaestonmuutokset-kuukausittain.

Tilastokeskuksen tiedote väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan ( http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/10/vamuu_2015_10_2015-11-19_tie_001_fi.html ).

Lisätietoja: tilastosihteeri Jaana Kokkonen (jaana.kokkonen@esavo.fi)

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Väkiluku vähenemässä Etelä-Savossa

19.11.2015

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan tammi-lokakuun väestön kokonaismuutos Etelä-Savossa oli yhteensä 1 008 henkilön verran miinuksella, mikä on selvästi negatiivisempi luku kuin aiempina lähivuosina vastaavana ajankohtana. Esimerkiksi viime vuonna Etelä-Savon väestön kumulatiivinen (tammi-lokakuu yhteensä) kokonaismuutos oli -734. Edellisen kerran kumulatiivinen väestönmuutos oli lokakuun loppuun mennessä yli tuhat henkeä miinuksella vuonna 2008 (-1 044); tuolloin koko vuoden väestönmuutos oli -1 246. Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi tammi-lokakuussa vain Mikkelissä (+66).

Väkiluvun kasvu tammi-lokakuussa oli määrällisesti suurinta maakunnista Uudellamaalla, jossa väestön määrä kasvoi 14 348 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla (+2 616), Varsinais-Suomessa (+1 452) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (+1 247). Suurimmat väestötappiot olivat Etelä-Savossa (-1 008), Kymenlaaksossa (-987), Lapissa (-951) sekä Satakunnassa (-889). Väkilukuun suhteutettuna suurimmat väestötappiot olivat Kainuussa (-0,92 %), Etelä-Savossa (-0,67 %), Kymenlaaksossa (-0,55 %) sekä Lapissa (-0,52 %). Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-lokakuun aikana 13 457 henkeä, mikä on n. 5 600 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoja oli n. 10 160 enemmän kuin maastamuuttoja.

Muuttoliike oli Etelä-Savossa lokakuussa 68 henkilön verran negatiivinen, kun se viime vuoden lokakuussa oli 1 henkilön verran positiivinen. Tammi-lokakuussa 2015 muuttoliike oli yhteensä -173 (kuntien välinen nettomuutto -460 ja nettosiirtolaisuus +287). Viime vuonna vastaavaan ajankohtaan kumulatiivinen (tammi-lokakuu yhteensä) muuttoliike oli 9 henkilön verran positiivinen.

Maakunnista Etelä-Savo on kumulatiivisessa (tammi-lokakuu yhteensä) kokonaisnettomuuton määrässä keskivaiheen alapuolella (yhdestoista kaiken kaikkiaan yhdeksästätoista maakunnasta). Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kaikkiaan kahdeksassa maakunnassa; positiivisimmat muuttoluvut olivat Uudellamaalla (+9 260), Pirkanmaalla (+2 100), Varsinais-Suomessa (+1 427), Keski-Suomessa (+470), Pohjanmaalla (+249) sekä Pohjois-Savossa (+199). Negatiivisin kokonaisnettomuutto oli Lapissa (-656).

Luonnollinen väestönmuutos (-835) oli tammi-lokakuussa Etelä-Savossa enemmän miinuksella kuin edellisinä vuosina vastaavana ajankohtana (v. 2014: -743, 2013: -708), syntyneitä oli tammi-lokakuussa 893 ja kuolleita 1 728. Kaikista maakunnista luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen vain Uudellamaalla (+5 088), Pohjois-Pohjanmaalla (+1 677), Pirkanmaalla (+516), Pohjanmaalla (+273), Keski-Pohjanmaalla (+165), Keski-Suomessa (+57) sekä Varsinais-Suomessa (+25). Etelä-Savo oli viimeisellä sijalla (eniten miinusta). Koko maassa syntyi tammi-lokakuun aikana 46 516 lasta eli 2 108 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Kuolleiden määrä oli 43 220, mikä on 193 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 150 554.

Maakuntaliitto on koonnut tilastoista käyttöönne Etelä-Savon osalta kunta- ja seutukuntakohtaiset tiedot sekä koko maan osalta maakunnittaiset tiedot, jotka löytyvät liitteenä olevista tiedostoista.

Materiaali on myös internetissä: http://www.esavo.fi/tilastot (tai  www.esavo.fi  -> Etelä-Savon maakuntaliitto -> Tilastot) sekä Etelä-Savon ennakointisivustolla  http://www.esavoennakoi.fi/vaestonmuutokset-kuukausittain.

Tilastokeskuksen tiedote väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan ( http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/10/vamuu_2015_10_2015-11-19_tie_001_fi.html ).

Lisätietoja: tilastosihteeri Jaana Kokkonen (jaana.kokkonen@esavo.fi)

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Väkiluku vähenemässä Etelä-Savossa

19.11.2015

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan tammi-lokakuun väestön kokonaismuutos Etelä-Savossa oli yhteensä 1 008 henkilön verran miinuksella, mikä on selvästi negatiivisempi luku kuin aiempina lähivuosina vastaavana ajankohtana. Esimerkiksi viime vuonna Etelä-Savon väestön kumulatiivinen (tammi-lokakuu yhteensä) kokonaismuutos oli -734. Edellisen kerran kumulatiivinen väestönmuutos oli lokakuun loppuun mennessä yli tuhat henkeä miinuksella vuonna 2008 (-1 044); tuolloin koko vuoden väestönmuutos oli -1 246. Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi tammi-lokakuussa vain Mikkelissä (+66).

Väkiluvun kasvu tammi-lokakuussa oli määrällisesti suurinta maakunnista Uudellamaalla, jossa väestön määrä kasvoi 14 348 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla (+2 616), Varsinais-Suomessa (+1 452) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (+1 247). Suurimmat väestötappiot olivat Etelä-Savossa (-1 008), Kymenlaaksossa (-987), Lapissa (-951) sekä Satakunnassa (-889). Väkilukuun suhteutettuna suurimmat väestötappiot olivat Kainuussa (-0,92 %), Etelä-Savossa (-0,67 %), Kymenlaaksossa (-0,55 %) sekä Lapissa (-0,52 %). Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-lokakuun aikana 13 457 henkeä, mikä on n. 5 600 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoja oli n. 10 160 enemmän kuin maastamuuttoja.

Muuttoliike oli Etelä-Savossa lokakuussa 68 henkilön verran negatiivinen, kun se viime vuoden lokakuussa oli 1 henkilön verran positiivinen. Tammi-lokakuussa 2015 muuttoliike oli yhteensä -173 (kuntien välinen nettomuutto -460 ja nettosiirtolaisuus +287). Viime vuonna vastaavaan ajankohtaan kumulatiivinen (tammi-lokakuu yhteensä) muuttoliike oli 9 henkilön verran positiivinen.

Maakunnista Etelä-Savo on kumulatiivisessa (tammi-lokakuu yhteensä) kokonaisnettomuuton määrässä keskivaiheen alapuolella (yhdestoista kaiken kaikkiaan yhdeksästätoista maakunnasta). Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kaikkiaan kahdeksassa maakunnassa; positiivisimmat muuttoluvut olivat Uudellamaalla (+9 260), Pirkanmaalla (+2 100), Varsinais-Suomessa (+1 427), Keski-Suomessa (+470), Pohjanmaalla (+249) sekä Pohjois-Savossa (+199). Negatiivisin kokonaisnettomuutto oli Lapissa (-656).

Luonnollinen väestönmuutos (-835) oli tammi-lokakuussa Etelä-Savossa enemmän miinuksella kuin edellisinä vuosina vastaavana ajankohtana (v. 2014: -743, 2013: -708), syntyneitä oli tammi-lokakuussa 893 ja kuolleita 1 728. Kaikista maakunnista luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen vain Uudellamaalla (+5 088), Pohjois-Pohjanmaalla (+1 677), Pirkanmaalla (+516), Pohjanmaalla (+273), Keski-Pohjanmaalla (+165), Keski-Suomessa (+57) sekä Varsinais-Suomessa (+25). Etelä-Savo oli viimeisellä sijalla (eniten miinusta). Koko maassa syntyi tammi-lokakuun aikana 46 516 lasta eli 2 108 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Kuolleiden määrä oli 43 220, mikä on 193 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 150 554.

Maakuntaliitto on koonnut tilastoista käyttöönne Etelä-Savon osalta kunta- ja seutukuntakohtaiset tiedot sekä koko maan osalta maakunnittaiset tiedot, jotka löytyvät liitteenä olevista tiedostoista.

Materiaali on myös internetissä: http://www.esavo.fi/tilastot (tai  www.esavo.fi  -> Etelä-Savon maakuntaliitto -> Tilastot) sekä Etelä-Savon ennakointisivustolla  http://www.esavoennakoi.fi/vaestonmuutokset-kuukausittain.

Tilastokeskuksen tiedote väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan ( http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/10/vamuu_2015_10_2015-11-19_tie_001_fi.html ).

Lisätietoja: tilastosihteeri Jaana Kokkonen (jaana.kokkonen@esavo.fi)

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010