Väkiluku vähenee edelleen Etelä-Savossa

27.10.2015

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan tammi-syyskuun väestön kokonaismuutos Etelä-Savossa oli yhteensä 842 henkilön verran miinuksella, mikä on selvästi negatiivisempi luku kuin aiempina lähivuosina vastaavana ajankohtana. Esimerkiksi viime vuonna Etelä-Savon väestön kumulatiivinen (tammi-syyskuu yhteensä) kokonaismuutos oli -637. Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi tammi-syyskuussa vain Mikkelissä (+104).

Väkiluvun kasvu tammi-syyskuussa oli määrällisesti suurinta maakunnista Uudellamaalla, jossa väestön määrä kasvoi 13 270 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla (+2 383), Varsinais-Suomessa (+1 408) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (+1 087). Suurimmat väestötappiot olivat Kymenlaaksossa (-934) ja Lapissa (-889) sekä Etelä-Savossa (-842). Myös muissa itäisen Suomen maakunnissa väestönmuutos oli tappiollinen. Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-syyskuun aikana 12 555 henkeä, mikä on 5 060 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäyksen supistumiseen oli ulkomailta saadun muuttovoiton pieneminen.

Muuttoliike oli Etelä-Savossa syyskuussa 47 henkilön verran negatiivinen, kun se viime vuoden syyskuussa oli 12 henkilön verran negatiivinen. Tammi-syyskuussa 2015 muuttoliike oli yhteensä -110 (kuntien välinen nettomuutto -376 ja nettosiirtolaisuus +266). Viime vuonna vastaavaan ajankohtaan kumulatiivinen (tammi-syyskuu yhteensä) muuttoliike oli 8 henkilön verran positiivinen.

Maakunnista Etelä-Savo on kumulatiivisessa (tammi-syyskuu yhteensä) kokonaisnettomuuton määrässä keskivaiheen alapuolella (yhdestoista kaiken kaikkiaan yhdeksästätoista maakunnasta). Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kuudessa maakunnassa: Uudellamaalla (+8 651), Pirkanmaalla (+1 916), Varsinais-Suomessa (+1 317), Keski-Suomessa (+457), Pohjois-Savossa (+215) sekä Pohjanmaalla (+213).

Luonnollinen väestönmuutos (-732) oli tammi-syyskuussa Etelä-Savossa enemmän miinuksella kuin edellisinä vuosina vastaavana ajankohtana (v. 2014: -645, 2013: -646), syntyneitä oli tammi-syyskuussa 807 ja kuolleita 1 539. Kaikista maakunnista luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen vain Uudellamaalla (+4 619), Pohjois-Pohjanmaalla (+1 495), Pirkanmaalla (+467), Pohjanmaalla (+221), Keski-Pohjanmaalla (+144), Varsinais-Suomessa (+91) sekä Keski-Suomessa (+57). Etelä-Savo oli viimeisellä sijalla (eniten miinusta). Koko maassa syntyi tammi-syyskuun aikana 41 938 lasta eli 1 905 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Kuolleiden määrä oli 38 821, mikä on 221 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli syyskuun lopussa 150 720.

Materiaali on myös internetissä: http://www.esavo.fi/tilastot (tai  www.esavo.fi  -> Etelä-Savon maakuntaliitto -> Tilastot) sekä Etelä-Savon ennakointisivustolla  http://www.esavoennakoi.fi/vaestonmuutokset-kuukausittain.

Tilastokeskuksen tiedote väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan (http://stat.fi/til/vamuu/2015/09/vamuu_2015_09_2015-10-27_tie_001_fi.html

Lisätietoja: tilastosihteeri Jaana Kokkonen (jaana.kokkonen@esavo.fi)

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Väkiluku vähenee edelleen Etelä-Savossa

27.10.2015

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan tammi-syyskuun väestön kokonaismuutos Etelä-Savossa oli yhteensä 842 henkilön verran miinuksella, mikä on selvästi negatiivisempi luku kuin aiempina lähivuosina vastaavana ajankohtana. Esimerkiksi viime vuonna Etelä-Savon väestön kumulatiivinen (tammi-syyskuu yhteensä) kokonaismuutos oli -637. Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi tammi-syyskuussa vain Mikkelissä (+104).

Väkiluvun kasvu tammi-syyskuussa oli määrällisesti suurinta maakunnista Uudellamaalla, jossa väestön määrä kasvoi 13 270 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla (+2 383), Varsinais-Suomessa (+1 408) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (+1 087). Suurimmat väestötappiot olivat Kymenlaaksossa (-934) ja Lapissa (-889) sekä Etelä-Savossa (-842). Myös muissa itäisen Suomen maakunnissa väestönmuutos oli tappiollinen. Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-syyskuun aikana 12 555 henkeä, mikä on 5 060 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäyksen supistumiseen oli ulkomailta saadun muuttovoiton pieneminen.

Muuttoliike oli Etelä-Savossa syyskuussa 47 henkilön verran negatiivinen, kun se viime vuoden syyskuussa oli 12 henkilön verran negatiivinen. Tammi-syyskuussa 2015 muuttoliike oli yhteensä -110 (kuntien välinen nettomuutto -376 ja nettosiirtolaisuus +266). Viime vuonna vastaavaan ajankohtaan kumulatiivinen (tammi-syyskuu yhteensä) muuttoliike oli 8 henkilön verran positiivinen.

Maakunnista Etelä-Savo on kumulatiivisessa (tammi-syyskuu yhteensä) kokonaisnettomuuton määrässä keskivaiheen alapuolella (yhdestoista kaiken kaikkiaan yhdeksästätoista maakunnasta). Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kuudessa maakunnassa: Uudellamaalla (+8 651), Pirkanmaalla (+1 916), Varsinais-Suomessa (+1 317), Keski-Suomessa (+457), Pohjois-Savossa (+215) sekä Pohjanmaalla (+213).

Luonnollinen väestönmuutos (-732) oli tammi-syyskuussa Etelä-Savossa enemmän miinuksella kuin edellisinä vuosina vastaavana ajankohtana (v. 2014: -645, 2013: -646), syntyneitä oli tammi-syyskuussa 807 ja kuolleita 1 539. Kaikista maakunnista luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen vain Uudellamaalla (+4 619), Pohjois-Pohjanmaalla (+1 495), Pirkanmaalla (+467), Pohjanmaalla (+221), Keski-Pohjanmaalla (+144), Varsinais-Suomessa (+91) sekä Keski-Suomessa (+57). Etelä-Savo oli viimeisellä sijalla (eniten miinusta). Koko maassa syntyi tammi-syyskuun aikana 41 938 lasta eli 1 905 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Kuolleiden määrä oli 38 821, mikä on 221 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli syyskuun lopussa 150 720.

Materiaali on myös internetissä: http://www.esavo.fi/tilastot (tai  www.esavo.fi  -> Etelä-Savon maakuntaliitto -> Tilastot) sekä Etelä-Savon ennakointisivustolla  http://www.esavoennakoi.fi/vaestonmuutokset-kuukausittain.

Tilastokeskuksen tiedote väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan (http://stat.fi/til/vamuu/2015/09/vamuu_2015_09_2015-10-27_tie_001_fi.html

Lisätietoja: tilastosihteeri Jaana Kokkonen (jaana.kokkonen@esavo.fi)

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Väkiluku vähenee edelleen Etelä-Savossa

27.10.2015

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan tammi-syyskuun väestön kokonaismuutos Etelä-Savossa oli yhteensä 842 henkilön verran miinuksella, mikä on selvästi negatiivisempi luku kuin aiempina lähivuosina vastaavana ajankohtana. Esimerkiksi viime vuonna Etelä-Savon väestön kumulatiivinen (tammi-syyskuu yhteensä) kokonaismuutos oli -637. Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi tammi-syyskuussa vain Mikkelissä (+104).

Väkiluvun kasvu tammi-syyskuussa oli määrällisesti suurinta maakunnista Uudellamaalla, jossa väestön määrä kasvoi 13 270 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla (+2 383), Varsinais-Suomessa (+1 408) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (+1 087). Suurimmat väestötappiot olivat Kymenlaaksossa (-934) ja Lapissa (-889) sekä Etelä-Savossa (-842). Myös muissa itäisen Suomen maakunnissa väestönmuutos oli tappiollinen. Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-syyskuun aikana 12 555 henkeä, mikä on 5 060 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäyksen supistumiseen oli ulkomailta saadun muuttovoiton pieneminen.

Muuttoliike oli Etelä-Savossa syyskuussa 47 henkilön verran negatiivinen, kun se viime vuoden syyskuussa oli 12 henkilön verran negatiivinen. Tammi-syyskuussa 2015 muuttoliike oli yhteensä -110 (kuntien välinen nettomuutto -376 ja nettosiirtolaisuus +266). Viime vuonna vastaavaan ajankohtaan kumulatiivinen (tammi-syyskuu yhteensä) muuttoliike oli 8 henkilön verran positiivinen.

Maakunnista Etelä-Savo on kumulatiivisessa (tammi-syyskuu yhteensä) kokonaisnettomuuton määrässä keskivaiheen alapuolella (yhdestoista kaiken kaikkiaan yhdeksästätoista maakunnasta). Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kuudessa maakunnassa: Uudellamaalla (+8 651), Pirkanmaalla (+1 916), Varsinais-Suomessa (+1 317), Keski-Suomessa (+457), Pohjois-Savossa (+215) sekä Pohjanmaalla (+213).

Luonnollinen väestönmuutos (-732) oli tammi-syyskuussa Etelä-Savossa enemmän miinuksella kuin edellisinä vuosina vastaavana ajankohtana (v. 2014: -645, 2013: -646), syntyneitä oli tammi-syyskuussa 807 ja kuolleita 1 539. Kaikista maakunnista luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen vain Uudellamaalla (+4 619), Pohjois-Pohjanmaalla (+1 495), Pirkanmaalla (+467), Pohjanmaalla (+221), Keski-Pohjanmaalla (+144), Varsinais-Suomessa (+91) sekä Keski-Suomessa (+57). Etelä-Savo oli viimeisellä sijalla (eniten miinusta). Koko maassa syntyi tammi-syyskuun aikana 41 938 lasta eli 1 905 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Kuolleiden määrä oli 38 821, mikä on 221 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli syyskuun lopussa 150 720.

Materiaali on myös internetissä: http://www.esavo.fi/tilastot (tai  www.esavo.fi  -> Etelä-Savon maakuntaliitto -> Tilastot) sekä Etelä-Savon ennakointisivustolla  http://www.esavoennakoi.fi/vaestonmuutokset-kuukausittain.

Tilastokeskuksen tiedote väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan (http://stat.fi/til/vamuu/2015/09/vamuu_2015_09_2015-10-27_tie_001_fi.html

Lisätietoja: tilastosihteeri Jaana Kokkonen (jaana.kokkonen@esavo.fi)

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Väkiluku vähenee edelleen Etelä-Savossa

27.10.2015

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan tammi-syyskuun väestön kokonaismuutos Etelä-Savossa oli yhteensä 842 henkilön verran miinuksella, mikä on selvästi negatiivisempi luku kuin aiempina lähivuosina vastaavana ajankohtana. Esimerkiksi viime vuonna Etelä-Savon väestön kumulatiivinen (tammi-syyskuu yhteensä) kokonaismuutos oli -637. Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi tammi-syyskuussa vain Mikkelissä (+104).

Väkiluvun kasvu tammi-syyskuussa oli määrällisesti suurinta maakunnista Uudellamaalla, jossa väestön määrä kasvoi 13 270 hengellä. Seuraavaksi eniten väkiluku kasvoi Pirkanmaalla (+2 383), Varsinais-Suomessa (+1 408) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (+1 087). Suurimmat väestötappiot olivat Kymenlaaksossa (-934) ja Lapissa (-889) sekä Etelä-Savossa (-842). Myös muissa itäisen Suomen maakunnissa väestönmuutos oli tappiollinen. Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-syyskuun aikana 12 555 henkeä, mikä on 5 060 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäyksen supistumiseen oli ulkomailta saadun muuttovoiton pieneminen.

Muuttoliike oli Etelä-Savossa syyskuussa 47 henkilön verran negatiivinen, kun se viime vuoden syyskuussa oli 12 henkilön verran negatiivinen. Tammi-syyskuussa 2015 muuttoliike oli yhteensä -110 (kuntien välinen nettomuutto -376 ja nettosiirtolaisuus +266). Viime vuonna vastaavaan ajankohtaan kumulatiivinen (tammi-syyskuu yhteensä) muuttoliike oli 8 henkilön verran positiivinen.

Maakunnista Etelä-Savo on kumulatiivisessa (tammi-syyskuu yhteensä) kokonaisnettomuuton määrässä keskivaiheen alapuolella (yhdestoista kaiken kaikkiaan yhdeksästätoista maakunnasta). Kokonaisnettomuutto oli positiivinen kuudessa maakunnassa: Uudellamaalla (+8 651), Pirkanmaalla (+1 916), Varsinais-Suomessa (+1 317), Keski-Suomessa (+457), Pohjois-Savossa (+215) sekä Pohjanmaalla (+213).

Luonnollinen väestönmuutos (-732) oli tammi-syyskuussa Etelä-Savossa enemmän miinuksella kuin edellisinä vuosina vastaavana ajankohtana (v. 2014: -645, 2013: -646), syntyneitä oli tammi-syyskuussa 807 ja kuolleita 1 539. Kaikista maakunnista luonnollinen väestönmuutos oli positiivinen vain Uudellamaalla (+4 619), Pohjois-Pohjanmaalla (+1 495), Pirkanmaalla (+467), Pohjanmaalla (+221), Keski-Pohjanmaalla (+144), Varsinais-Suomessa (+91) sekä Keski-Suomessa (+57). Etelä-Savo oli viimeisellä sijalla (eniten miinusta). Koko maassa syntyi tammi-syyskuun aikana 41 938 lasta eli 1 905 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Kuolleiden määrä oli 38 821, mikä on 221 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli syyskuun lopussa 150 720.

Materiaali on myös internetissä: http://www.esavo.fi/tilastot (tai  www.esavo.fi  -> Etelä-Savon maakuntaliitto -> Tilastot) sekä Etelä-Savon ennakointisivustolla  http://www.esavoennakoi.fi/vaestonmuutokset-kuukausittain.

Tilastokeskuksen tiedote väestönmuutoksista löytyy heidän nettisivuiltaan (http://stat.fi/til/vamuu/2015/09/vamuu_2015_09_2015-10-27_tie_001_fi.html

Lisätietoja: tilastosihteeri Jaana Kokkonen (jaana.kokkonen@esavo.fi)

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010