Etelä-Savon maakuntahallitus: Käräjäoikeusverkostoa ei voi kehittää työryhmämietinnön pohjalta

18.05.2015

Suomen käräjäoikeusverkostoa ei voi kehittää oikeusministeriön työryhmämietinnön pohjalta, toteaa Etelä-Savon maakuntahallitus lausunnossaan, jonka se antoi oikeusministeriölle 18. toukokuuta Mikkelissä. Käräjäoikeusverkoston kehittämistä pohtinut työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksien määrää vähennettäisiin nykyisestä 27:stä neljääntoista tai seitsemääntoista. Etelä-Savo ei voi hyväksyä kumpaakaan mallia kehittämisen pohjaksi.


Maakuntahallitus kokoontui Jarkko Wuorisen johdolla. Kuvassa vasemmalla vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo.

Käräjäoikeuksien vähentäminen seitsemääntoista tarkoittaisi Etelä-Savossa sitä, että Etelä-Savon käräjäoikeus säilyisi Mikkelissä, mutta nykyinen käräjäoikeuden kanslia Savonlinnassa muuttuisi käräjäoikeuden istuntopaikaksi. Nykyinen käräjäoikeuden istuntopaikka Pieksämäellä lakkaisi kokonaan.

Neljäntoista käräjäoikeuden malli tarkoittaisi sitä, että Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon käräjäoikeudet yhdistettäisiin uudeksi Itä-Suomen käräjäoikeudeksi. Sen keskuspaikka sijaitsisi työryhmän esityksen mukaan Kuopiossa ja sivukansliat Mikkelissä ja Joensuussa. Kolme nykyistä kansliaa lakkautettaisiin eli Savonlinnan, Varkauden ja Iisalmen kansliat. Lisäksi Pieksämäen istuntopaikka lopetettaisiin. Uuden Itä-Suomen käräjäoikeuden väestöpohja olisi lähes 570 000 ihmistä, mikä olisi Helsingin käräjäoikeuden jälkeen Suomen toiseksi suurin. Näin suuri alue ei ole Etelä-Savon mielestä perusteltu. Etelä-Savon käräjäoikeuden nykyinen väestöpohja 152 000 asukasta on Etelä-Savon mirlrdyä riittävä.

Molemmat mallit heikentäisivät kansalaisten oikeusturvaa ja alueen taloutta, Etelä-Savo perustelee kantaansa. Etelä-Savo ihmettelee myös sitä, ettei ehdotusten vaikutuksia oikeusturvaan tai aluetalouteen ole selvitetty. Oikeusturvaa heikentää myös se, että käräjäoikeuden kanslian tai sen istuntopaikan häviäminen heikentää myös paikkakunnan asianajopalveluja.

Oikeusministeriön Käräjäoikeusverkoston kehittäminen -työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia. Työryhmän mukaan se tapahtuu parhaiten muodostamalla hallinnollisesti nykyistä suurempia yksiköitä, jolloin työmäärä ja resurssit jakautuvat nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Juvan Koikkala on Vuoden kylä 2015

Etelä-Savon vuoden 2015 kylä on Koikkalan kylä Juvalta. Koikkalan nimesivät Vuoden kyläksi Etelä-Savon maakuntahallitus ja Järvi-Suomen kylät 18. toukokuuta Mikkelissä. Etelä-Savon vuoden kylä on valittu vuodesta 1989 lähtien. Viime vuoden Vuoden kylä oli Pieksämäen Paltanen. Kunniamaininnan sai Puumalan Veskansan kylät.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen (vas.), Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen.

Lisätietoja antavat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen, puh. 040 7245 477, varapuheenjohtaja Ilkka Pekonen, puh. 0440 130 236, ja sihteeri Johanna Purhonen, puh. 040 7472 755, sekä Etelä-Savon kyläasiamies Tuula Eloranta Järvi-Suomen kylät ry:stä, puh. 045 1274 086. Puumalan Veskansan kylistä antaa lisätietoa puheenjohtaja Olavi Kietäväinen, puh. 0500 242 573.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta 2016-2017 kuntaneuvottelut

Maakuntaliitto käy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta touko-kesäkuun kuluessa neuvottelut eteläsavolaisten kuntien kanssa. Mikkelin seudulla neuvottelut on jo pidetty (13. toukokuuta). Pieksämäen seudun neuvottelut ovat 19. ja Juvan seudun 2. kesäkuuta. Savonlinnan seudun kuntaneuvottelut käydään kesäkuussa, päivämäärä on vielä auki.

Maakuntaliitto, valtion aluehallintoviranomaiset, kunnat ja etujärjestöt valmistelevat maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa valmistellaan vuosille 2016-2017. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä saa suunnitelman hyväksyttäväkseen syksyllä 2015.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tehdään joka vuosi. Se sisältää ne toimet ja keskeiset kehittämishankkeet, joiden avulla maakuntaohjelma kyseisinä vuosina toteutuu. Suunnitelma sisältää myös rahoitussuunnitelmat eri hallinnonaloille ja EU:n rakennerahasto-ohjelman budjetin.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587.


Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (vas.), maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Mikko Hokkanen ja maakuntahallituksen jäsen, tuore kansanedustaja Satu Taavitsainen neuvonpidossa.

Neljä kehittämishanketta hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan kolme kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Käsittelyssä olleista hankkeista kaksi sai kielteisen päätöksen. Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi yhden maakuntarahahankkeen.

Suurin hankkeista oli Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinna Smart Demonstrations -hanke. Hanke kehittää ja testaa uutta, ns. älykästä teknologiaa prosessitekniikan ja ympäristö- ja energiatekniikan yritysten käyttöön. Noin 400 000 euron budjetilla hanke kehittää Savonlinnan kuitulaboratoriossa yrityksille muun muassa ydinmagneettista resonanssiteknologiaa, magneettista muistimetallia ja sensoritekniikkaa. Rahoituksesta noin 280 000 euroa tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Savonlinnan yrityspalvelujen hanke Saimaa Start Up parantaa eteläsavolaisten pk-yritysten kilpailukykyä valmentamalla alueella asuvia tai täältä lähtöisin olevia opiskelijoita tai vastavalmistuneita yrittäjyyteen. Tavoitteena on muuntaa innovaatiot liiketoiminnaksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 300 000 euro, ja siitä noin 180 000 tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy käynnistää ’ketterän kehittämisohjelman’ Lean Startupin, joka tukee uusia innovatiivisia kasvuyrityksiä teknologia-aloilla. Koulutusohjelmaan pääsee mukaan 15 yritystä vuosittain. Rahaa kaksivuotinen hanke saa vajaat 280 000 euroa. Siitä noin 170 000 tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset valmistelee maakuntarahalla War Memory -hankkeen EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmaan Horisontti 2020:een. Jos hanke hyväksytään rahoitettavaksi Horisontti-ohjelmasta, se tukee Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä erinomaisesti Mikkelin Sotahistoriakeskuksen toteuttamista.

War Memory -hanke olisi nelivuotinen, ja se käynnistyisi vuonna 2016. Sen mikkeliläinen toteuttaja olisi Mikkelin kaupungin sivistystoimi. Muut kaksi hankekumppania olisivat Sisiliasta Italiasta. Maakuntarahaa hanke sai valmistelutöihin reilut 6000 euroa.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus: Käräjäoikeusverkostoa ei voi kehittää työryhmämietinnön pohjalta

18.05.2015

Suomen käräjäoikeusverkostoa ei voi kehittää oikeusministeriön työryhmämietinnön pohjalta, toteaa Etelä-Savon maakuntahallitus lausunnossaan, jonka se antoi oikeusministeriölle 18. toukokuuta Mikkelissä. Käräjäoikeusverkoston kehittämistä pohtinut työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksien määrää vähennettäisiin nykyisestä 27:stä neljääntoista tai seitsemääntoista. Etelä-Savo ei voi hyväksyä kumpaakaan mallia kehittämisen pohjaksi.


Maakuntahallitus kokoontui Jarkko Wuorisen johdolla. Kuvassa vasemmalla vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo.

Käräjäoikeuksien vähentäminen seitsemääntoista tarkoittaisi Etelä-Savossa sitä, että Etelä-Savon käräjäoikeus säilyisi Mikkelissä, mutta nykyinen käräjäoikeuden kanslia Savonlinnassa muuttuisi käräjäoikeuden istuntopaikaksi. Nykyinen käräjäoikeuden istuntopaikka Pieksämäellä lakkaisi kokonaan.

Neljäntoista käräjäoikeuden malli tarkoittaisi sitä, että Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon käräjäoikeudet yhdistettäisiin uudeksi Itä-Suomen käräjäoikeudeksi. Sen keskuspaikka sijaitsisi työryhmän esityksen mukaan Kuopiossa ja sivukansliat Mikkelissä ja Joensuussa. Kolme nykyistä kansliaa lakkautettaisiin eli Savonlinnan, Varkauden ja Iisalmen kansliat. Lisäksi Pieksämäen istuntopaikka lopetettaisiin. Uuden Itä-Suomen käräjäoikeuden väestöpohja olisi lähes 570 000 ihmistä, mikä olisi Helsingin käräjäoikeuden jälkeen Suomen toiseksi suurin. Näin suuri alue ei ole Etelä-Savon mielestä perusteltu. Etelä-Savon käräjäoikeuden nykyinen väestöpohja 152 000 asukasta on Etelä-Savon mirlrdyä riittävä.

Molemmat mallit heikentäisivät kansalaisten oikeusturvaa ja alueen taloutta, Etelä-Savo perustelee kantaansa. Etelä-Savo ihmettelee myös sitä, ettei ehdotusten vaikutuksia oikeusturvaan tai aluetalouteen ole selvitetty. Oikeusturvaa heikentää myös se, että käräjäoikeuden kanslian tai sen istuntopaikan häviäminen heikentää myös paikkakunnan asianajopalveluja.

Oikeusministeriön Käräjäoikeusverkoston kehittäminen -työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia. Työryhmän mukaan se tapahtuu parhaiten muodostamalla hallinnollisesti nykyistä suurempia yksiköitä, jolloin työmäärä ja resurssit jakautuvat nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Juvan Koikkala on Vuoden kylä 2015

Etelä-Savon vuoden 2015 kylä on Koikkalan kylä Juvalta. Koikkalan nimesivät Vuoden kyläksi Etelä-Savon maakuntahallitus ja Järvi-Suomen kylät 18. toukokuuta Mikkelissä. Etelä-Savon vuoden kylä on valittu vuodesta 1989 lähtien. Viime vuoden Vuoden kylä oli Pieksämäen Paltanen. Kunniamaininnan sai Puumalan Veskansan kylät.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen (vas.), Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen.

Lisätietoja antavat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen, puh. 040 7245 477, varapuheenjohtaja Ilkka Pekonen, puh. 0440 130 236, ja sihteeri Johanna Purhonen, puh. 040 7472 755, sekä Etelä-Savon kyläasiamies Tuula Eloranta Järvi-Suomen kylät ry:stä, puh. 045 1274 086. Puumalan Veskansan kylistä antaa lisätietoa puheenjohtaja Olavi Kietäväinen, puh. 0500 242 573.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta 2016-2017 kuntaneuvottelut

Maakuntaliitto käy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta touko-kesäkuun kuluessa neuvottelut eteläsavolaisten kuntien kanssa. Mikkelin seudulla neuvottelut on jo pidetty (13. toukokuuta). Pieksämäen seudun neuvottelut ovat 19. ja Juvan seudun 2. kesäkuuta. Savonlinnan seudun kuntaneuvottelut käydään kesäkuussa, päivämäärä on vielä auki.

Maakuntaliitto, valtion aluehallintoviranomaiset, kunnat ja etujärjestöt valmistelevat maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa valmistellaan vuosille 2016-2017. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä saa suunnitelman hyväksyttäväkseen syksyllä 2015.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tehdään joka vuosi. Se sisältää ne toimet ja keskeiset kehittämishankkeet, joiden avulla maakuntaohjelma kyseisinä vuosina toteutuu. Suunnitelma sisältää myös rahoitussuunnitelmat eri hallinnonaloille ja EU:n rakennerahasto-ohjelman budjetin.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587.


Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (vas.), maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Mikko Hokkanen ja maakuntahallituksen jäsen, tuore kansanedustaja Satu Taavitsainen neuvonpidossa.

Neljä kehittämishanketta hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan kolme kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Käsittelyssä olleista hankkeista kaksi sai kielteisen päätöksen. Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi yhden maakuntarahahankkeen.

Suurin hankkeista oli Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinna Smart Demonstrations -hanke. Hanke kehittää ja testaa uutta, ns. älykästä teknologiaa prosessitekniikan ja ympäristö- ja energiatekniikan yritysten käyttöön. Noin 400 000 euron budjetilla hanke kehittää Savonlinnan kuitulaboratoriossa yrityksille muun muassa ydinmagneettista resonanssiteknologiaa, magneettista muistimetallia ja sensoritekniikkaa. Rahoituksesta noin 280 000 euroa tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Savonlinnan yrityspalvelujen hanke Saimaa Start Up parantaa eteläsavolaisten pk-yritysten kilpailukykyä valmentamalla alueella asuvia tai täältä lähtöisin olevia opiskelijoita tai vastavalmistuneita yrittäjyyteen. Tavoitteena on muuntaa innovaatiot liiketoiminnaksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 300 000 euro, ja siitä noin 180 000 tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy käynnistää ’ketterän kehittämisohjelman’ Lean Startupin, joka tukee uusia innovatiivisia kasvuyrityksiä teknologia-aloilla. Koulutusohjelmaan pääsee mukaan 15 yritystä vuosittain. Rahaa kaksivuotinen hanke saa vajaat 280 000 euroa. Siitä noin 170 000 tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset valmistelee maakuntarahalla War Memory -hankkeen EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmaan Horisontti 2020:een. Jos hanke hyväksytään rahoitettavaksi Horisontti-ohjelmasta, se tukee Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä erinomaisesti Mikkelin Sotahistoriakeskuksen toteuttamista.

War Memory -hanke olisi nelivuotinen, ja se käynnistyisi vuonna 2016. Sen mikkeliläinen toteuttaja olisi Mikkelin kaupungin sivistystoimi. Muut kaksi hankekumppania olisivat Sisiliasta Italiasta. Maakuntarahaa hanke sai valmistelutöihin reilut 6000 euroa.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus: Käräjäoikeusverkostoa ei voi kehittää työryhmämietinnön pohjalta

18.05.2015

Suomen käräjäoikeusverkostoa ei voi kehittää oikeusministeriön työryhmämietinnön pohjalta, toteaa Etelä-Savon maakuntahallitus lausunnossaan, jonka se antoi oikeusministeriölle 18. toukokuuta Mikkelissä. Käräjäoikeusverkoston kehittämistä pohtinut työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksien määrää vähennettäisiin nykyisestä 27:stä neljääntoista tai seitsemääntoista. Etelä-Savo ei voi hyväksyä kumpaakaan mallia kehittämisen pohjaksi.


Maakuntahallitus kokoontui Jarkko Wuorisen johdolla. Kuvassa vasemmalla vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo.

Käräjäoikeuksien vähentäminen seitsemääntoista tarkoittaisi Etelä-Savossa sitä, että Etelä-Savon käräjäoikeus säilyisi Mikkelissä, mutta nykyinen käräjäoikeuden kanslia Savonlinnassa muuttuisi käräjäoikeuden istuntopaikaksi. Nykyinen käräjäoikeuden istuntopaikka Pieksämäellä lakkaisi kokonaan.

Neljäntoista käräjäoikeuden malli tarkoittaisi sitä, että Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon käräjäoikeudet yhdistettäisiin uudeksi Itä-Suomen käräjäoikeudeksi. Sen keskuspaikka sijaitsisi työryhmän esityksen mukaan Kuopiossa ja sivukansliat Mikkelissä ja Joensuussa. Kolme nykyistä kansliaa lakkautettaisiin eli Savonlinnan, Varkauden ja Iisalmen kansliat. Lisäksi Pieksämäen istuntopaikka lopetettaisiin. Uuden Itä-Suomen käräjäoikeuden väestöpohja olisi lähes 570 000 ihmistä, mikä olisi Helsingin käräjäoikeuden jälkeen Suomen toiseksi suurin. Näin suuri alue ei ole Etelä-Savon mielestä perusteltu. Etelä-Savon käräjäoikeuden nykyinen väestöpohja 152 000 asukasta on Etelä-Savon mirlrdyä riittävä.

Molemmat mallit heikentäisivät kansalaisten oikeusturvaa ja alueen taloutta, Etelä-Savo perustelee kantaansa. Etelä-Savo ihmettelee myös sitä, ettei ehdotusten vaikutuksia oikeusturvaan tai aluetalouteen ole selvitetty. Oikeusturvaa heikentää myös se, että käräjäoikeuden kanslian tai sen istuntopaikan häviäminen heikentää myös paikkakunnan asianajopalveluja.

Oikeusministeriön Käräjäoikeusverkoston kehittäminen -työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia. Työryhmän mukaan se tapahtuu parhaiten muodostamalla hallinnollisesti nykyistä suurempia yksiköitä, jolloin työmäärä ja resurssit jakautuvat nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Juvan Koikkala on Vuoden kylä 2015

Etelä-Savon vuoden 2015 kylä on Koikkalan kylä Juvalta. Koikkalan nimesivät Vuoden kyläksi Etelä-Savon maakuntahallitus ja Järvi-Suomen kylät 18. toukokuuta Mikkelissä. Etelä-Savon vuoden kylä on valittu vuodesta 1989 lähtien. Viime vuoden Vuoden kylä oli Pieksämäen Paltanen. Kunniamaininnan sai Puumalan Veskansan kylät.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen (vas.), Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen.

Lisätietoja antavat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen, puh. 040 7245 477, varapuheenjohtaja Ilkka Pekonen, puh. 0440 130 236, ja sihteeri Johanna Purhonen, puh. 040 7472 755, sekä Etelä-Savon kyläasiamies Tuula Eloranta Järvi-Suomen kylät ry:stä, puh. 045 1274 086. Puumalan Veskansan kylistä antaa lisätietoa puheenjohtaja Olavi Kietäväinen, puh. 0500 242 573.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta 2016-2017 kuntaneuvottelut

Maakuntaliitto käy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta touko-kesäkuun kuluessa neuvottelut eteläsavolaisten kuntien kanssa. Mikkelin seudulla neuvottelut on jo pidetty (13. toukokuuta). Pieksämäen seudun neuvottelut ovat 19. ja Juvan seudun 2. kesäkuuta. Savonlinnan seudun kuntaneuvottelut käydään kesäkuussa, päivämäärä on vielä auki.

Maakuntaliitto, valtion aluehallintoviranomaiset, kunnat ja etujärjestöt valmistelevat maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa valmistellaan vuosille 2016-2017. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä saa suunnitelman hyväksyttäväkseen syksyllä 2015.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tehdään joka vuosi. Se sisältää ne toimet ja keskeiset kehittämishankkeet, joiden avulla maakuntaohjelma kyseisinä vuosina toteutuu. Suunnitelma sisältää myös rahoitussuunnitelmat eri hallinnonaloille ja EU:n rakennerahasto-ohjelman budjetin.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587.


Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (vas.), maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Mikko Hokkanen ja maakuntahallituksen jäsen, tuore kansanedustaja Satu Taavitsainen neuvonpidossa.

Neljä kehittämishanketta hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan kolme kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Käsittelyssä olleista hankkeista kaksi sai kielteisen päätöksen. Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi yhden maakuntarahahankkeen.

Suurin hankkeista oli Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinna Smart Demonstrations -hanke. Hanke kehittää ja testaa uutta, ns. älykästä teknologiaa prosessitekniikan ja ympäristö- ja energiatekniikan yritysten käyttöön. Noin 400 000 euron budjetilla hanke kehittää Savonlinnan kuitulaboratoriossa yrityksille muun muassa ydinmagneettista resonanssiteknologiaa, magneettista muistimetallia ja sensoritekniikkaa. Rahoituksesta noin 280 000 euroa tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Savonlinnan yrityspalvelujen hanke Saimaa Start Up parantaa eteläsavolaisten pk-yritysten kilpailukykyä valmentamalla alueella asuvia tai täältä lähtöisin olevia opiskelijoita tai vastavalmistuneita yrittäjyyteen. Tavoitteena on muuntaa innovaatiot liiketoiminnaksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 300 000 euro, ja siitä noin 180 000 tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy käynnistää ’ketterän kehittämisohjelman’ Lean Startupin, joka tukee uusia innovatiivisia kasvuyrityksiä teknologia-aloilla. Koulutusohjelmaan pääsee mukaan 15 yritystä vuosittain. Rahaa kaksivuotinen hanke saa vajaat 280 000 euroa. Siitä noin 170 000 tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset valmistelee maakuntarahalla War Memory -hankkeen EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmaan Horisontti 2020:een. Jos hanke hyväksytään rahoitettavaksi Horisontti-ohjelmasta, se tukee Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä erinomaisesti Mikkelin Sotahistoriakeskuksen toteuttamista.

War Memory -hanke olisi nelivuotinen, ja se käynnistyisi vuonna 2016. Sen mikkeliläinen toteuttaja olisi Mikkelin kaupungin sivistystoimi. Muut kaksi hankekumppania olisivat Sisiliasta Italiasta. Maakuntarahaa hanke sai valmistelutöihin reilut 6000 euroa.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus: Käräjäoikeusverkostoa ei voi kehittää työryhmämietinnön pohjalta

18.05.2015

Suomen käräjäoikeusverkostoa ei voi kehittää oikeusministeriön työryhmämietinnön pohjalta, toteaa Etelä-Savon maakuntahallitus lausunnossaan, jonka se antoi oikeusministeriölle 18. toukokuuta Mikkelissä. Käräjäoikeusverkoston kehittämistä pohtinut työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksien määrää vähennettäisiin nykyisestä 27:stä neljääntoista tai seitsemääntoista. Etelä-Savo ei voi hyväksyä kumpaakaan mallia kehittämisen pohjaksi.


Maakuntahallitus kokoontui Jarkko Wuorisen johdolla. Kuvassa vasemmalla vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo.

Käräjäoikeuksien vähentäminen seitsemääntoista tarkoittaisi Etelä-Savossa sitä, että Etelä-Savon käräjäoikeus säilyisi Mikkelissä, mutta nykyinen käräjäoikeuden kanslia Savonlinnassa muuttuisi käräjäoikeuden istuntopaikaksi. Nykyinen käräjäoikeuden istuntopaikka Pieksämäellä lakkaisi kokonaan.

Neljäntoista käräjäoikeuden malli tarkoittaisi sitä, että Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon käräjäoikeudet yhdistettäisiin uudeksi Itä-Suomen käräjäoikeudeksi. Sen keskuspaikka sijaitsisi työryhmän esityksen mukaan Kuopiossa ja sivukansliat Mikkelissä ja Joensuussa. Kolme nykyistä kansliaa lakkautettaisiin eli Savonlinnan, Varkauden ja Iisalmen kansliat. Lisäksi Pieksämäen istuntopaikka lopetettaisiin. Uuden Itä-Suomen käräjäoikeuden väestöpohja olisi lähes 570 000 ihmistä, mikä olisi Helsingin käräjäoikeuden jälkeen Suomen toiseksi suurin. Näin suuri alue ei ole Etelä-Savon mielestä perusteltu. Etelä-Savon käräjäoikeuden nykyinen väestöpohja 152 000 asukasta on Etelä-Savon mirlrdyä riittävä.

Molemmat mallit heikentäisivät kansalaisten oikeusturvaa ja alueen taloutta, Etelä-Savo perustelee kantaansa. Etelä-Savo ihmettelee myös sitä, ettei ehdotusten vaikutuksia oikeusturvaan tai aluetalouteen ole selvitetty. Oikeusturvaa heikentää myös se, että käräjäoikeuden kanslian tai sen istuntopaikan häviäminen heikentää myös paikkakunnan asianajopalveluja.

Oikeusministeriön Käräjäoikeusverkoston kehittäminen -työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia. Työryhmän mukaan se tapahtuu parhaiten muodostamalla hallinnollisesti nykyistä suurempia yksiköitä, jolloin työmäärä ja resurssit jakautuvat nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Juvan Koikkala on Vuoden kylä 2015

Etelä-Savon vuoden 2015 kylä on Koikkalan kylä Juvalta. Koikkalan nimesivät Vuoden kyläksi Etelä-Savon maakuntahallitus ja Järvi-Suomen kylät 18. toukokuuta Mikkelissä. Etelä-Savon vuoden kylä on valittu vuodesta 1989 lähtien. Viime vuoden Vuoden kylä oli Pieksämäen Paltanen. Kunniamaininnan sai Puumalan Veskansan kylät.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen (vas.), Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen.

Lisätietoja antavat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen, puh. 040 7245 477, varapuheenjohtaja Ilkka Pekonen, puh. 0440 130 236, ja sihteeri Johanna Purhonen, puh. 040 7472 755, sekä Etelä-Savon kyläasiamies Tuula Eloranta Järvi-Suomen kylät ry:stä, puh. 045 1274 086. Puumalan Veskansan kylistä antaa lisätietoa puheenjohtaja Olavi Kietäväinen, puh. 0500 242 573.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta 2016-2017 kuntaneuvottelut

Maakuntaliitto käy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta touko-kesäkuun kuluessa neuvottelut eteläsavolaisten kuntien kanssa. Mikkelin seudulla neuvottelut on jo pidetty (13. toukokuuta). Pieksämäen seudun neuvottelut ovat 19. ja Juvan seudun 2. kesäkuuta. Savonlinnan seudun kuntaneuvottelut käydään kesäkuussa, päivämäärä on vielä auki.

Maakuntaliitto, valtion aluehallintoviranomaiset, kunnat ja etujärjestöt valmistelevat maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa valmistellaan vuosille 2016-2017. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä saa suunnitelman hyväksyttäväkseen syksyllä 2015.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tehdään joka vuosi. Se sisältää ne toimet ja keskeiset kehittämishankkeet, joiden avulla maakuntaohjelma kyseisinä vuosina toteutuu. Suunnitelma sisältää myös rahoitussuunnitelmat eri hallinnonaloille ja EU:n rakennerahasto-ohjelman budjetin.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587.


Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (vas.), maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Mikko Hokkanen ja maakuntahallituksen jäsen, tuore kansanedustaja Satu Taavitsainen neuvonpidossa.

Neljä kehittämishanketta hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan kolme kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Käsittelyssä olleista hankkeista kaksi sai kielteisen päätöksen. Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi yhden maakuntarahahankkeen.

Suurin hankkeista oli Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinna Smart Demonstrations -hanke. Hanke kehittää ja testaa uutta, ns. älykästä teknologiaa prosessitekniikan ja ympäristö- ja energiatekniikan yritysten käyttöön. Noin 400 000 euron budjetilla hanke kehittää Savonlinnan kuitulaboratoriossa yrityksille muun muassa ydinmagneettista resonanssiteknologiaa, magneettista muistimetallia ja sensoritekniikkaa. Rahoituksesta noin 280 000 euroa tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Savonlinnan yrityspalvelujen hanke Saimaa Start Up parantaa eteläsavolaisten pk-yritysten kilpailukykyä valmentamalla alueella asuvia tai täältä lähtöisin olevia opiskelijoita tai vastavalmistuneita yrittäjyyteen. Tavoitteena on muuntaa innovaatiot liiketoiminnaksi. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 300 000 euro, ja siitä noin 180 000 tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy käynnistää ’ketterän kehittämisohjelman’ Lean Startupin, joka tukee uusia innovatiivisia kasvuyrityksiä teknologia-aloilla. Koulutusohjelmaan pääsee mukaan 15 yritystä vuosittain. Rahaa kaksivuotinen hanke saa vajaat 280 000 euroa. Siitä noin 170 000 tulee EU:lta ja Suomen valtiolta.

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset valmistelee maakuntarahalla War Memory -hankkeen EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmaan Horisontti 2020:een. Jos hanke hyväksytään rahoitettavaksi Horisontti-ohjelmasta, se tukee Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä erinomaisesti Mikkelin Sotahistoriakeskuksen toteuttamista.

War Memory -hanke olisi nelivuotinen, ja se käynnistyisi vuonna 2016. Sen mikkeliläinen toteuttaja olisi Mikkelin kaupungin sivistystoimi. Muut kaksi hankekumppania olisivat Sisiliasta Italiasta. Maakuntarahaa hanke sai valmistelutöihin reilut 6000 euroa.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010