Koikkalan kylä Juvalta on Etelä-Savon vuoden 2015 kylä

18.05.2015

Koikkalan kylä Juvalta on Etelä-Savon vuoden 2015 kylä. Koikkalan nimesivat Vuoden kyläksi Järvi-Suomen kylät ry ja Etelä-Savon maakuntahallitus maanantaina 18. toukokuuta. Koikkalan nimeäminen tehtiin yhdessä Etelä-Savon maakunnallisen kyläyhdistyksen, Järvi-Suomen kylät ry:n kanssa.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen (vas.) ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen onnittelivat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtajaa Tuula Pesosta.

Koikkala on suuri ja keskeinen kylä Etelä-Juvalla Saimaan läheisyydessä. Reilun 500 asukkaan ja noin 300 kesäasukkaan kylästä on matkaa Juvan keskustaan noin 25 kilometriä, Puumalaan noin 30 kilometriä ja Mikkeliin 70 kilometriä. Koikkalan kylämaisema on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kylämaisemaksi, ja siihen kuuluvat näkymät Luonterille ja Etelä-Savon korkeimmalle kohoumalle, Neitvuorelle. Koikkalassa toimiva kyläyhdistys edustaa koko Etelä-Juvaa, kaikkia Etelä-Juvan kyliä sekä kyläläisiä.

Koikkalaa kuvataan kyläksi, jossa kyläläiset ovat silmin nähden - ja erityisesti otteistaan, puheistaan ja toimistaan päätellen - ”kotonaan kylässä”. Kylä toimii pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, uutta luoden, tulevaisuuteen positiivisesti, rohkeasti ja avoimin mielin suhtautuen. Yhteiskunnan muutoksiin sopeutuen omalla, erinomaisella tavallaan.

Koikkalassa on kartoitettu kylätoiminta-alueen palvelutarpeet, keskusteltu kyläyhteisön kehityshaasteista ja etsitty niihin ratkaisuja. Kylää on kehitetty monipuolisesti ja luotu uusia palveluja entisten lisäksi. Siellä on idätetty ja pistetty kasvuun jotakin perinteisistä ideoista poikkeavia ajatuksia ja uusia toimintamalleja. Uusista ideoista on syntynyt mm. Koikkalan kyläosuuskunta, joka perustettiin perustamaan kauppa kylälle. Lähipalvelujen tuotteistaminen toteutuu kyläosuuskunnan tuottamissa palveluissa, esimerkkeinä asiointi-, kauppakassi- ja kotiapupalvelut. Talkootyö kukoistaa, ja sillä voimalla hankittiin ja remontoitiin sopiva kylätalo eri-ikäisten kyläisten tarpeisiin.

Yhteisöllisyyttä hellitään Koikkalassa niin arjessa kuin perinteisessä kyläjuhlassa ja kuululla kylätorilla, kesälauantaisin tuoreiden leivonnaisten ja käsitöiden ympärillä. Kylän nuoret ovat tarttuneet myös moneen toimeen, tuoreimpana näyttönä kesäkahvila. Kyläyhdistys toimii primus motorina ja yhteistyössä kylän muiden seurojen kanssa. Kunnon kylässä on tietysti toimiva koulu, oma kyläkirkko ja kiinteät kanavat niin kunnalliseen kuin maakunnalliseenkin vaikuttamiseen. Yritteliäiden kyläläisten yhteistyö siivittää positiivista kehitystä.

Vuoden kylän valinnalla maakuntahallitus ja Järvi-Suomen kylät ry haluavat nostaa esiin eteläsavolaisten kylien monipuolista toimintaa ja kasvavaa merkitystä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa sekä lisätä kylätoiminnan tunnettuutta. Tavoitteena on löytää esimerkkejä aktiivisista kylistä ja tuloksellisesta kylätoiminnasta.


Koikkalan kyläyhdistyksen, Järvi-Suomen kylien ja maakuntaliiton edustajat palkitsemiskuvassa.

Kunniamaininta Puumalaan

Vuoden kylän palkitsemisen yhteydessä Järvi-Suomen kylät ry myöntää kunniamaininnan Puumalan Veskansan kylille. Puumalan eteläisessä saaristossa sijaitsevan, vireän ja omaleimaisen kyläryppään identiteetti ja ryhmähenki on vahva mutta avoin. Kylillä tapahtuu paljon niin ympärivuotisten asukkaiden kuin vapaa-ajan asukkaidenkin toimeliaisuuden ansiosta. Vilkas matkailutoiminta hyödyttää myös ympärivuotisia asukkaita.

Kyläyhdistyksen, kunnan, yritysten ja yksittäisten ihmisten pyyteettömällä ja innostuneella yhteistyöllä on saatu paljon aikaan jopa pienellä budjetilla. Kylän kehitystä on vauhditettu myös valtakunnallisilla pilottihankkeilla kuten Kylämatkailuhankkeeella ja sosiaalisen median pilotoinnilla, samoin kuin omilla hankkeilla kuten ilmoitustaulujen rakentamisella ja kauaskantoisemmalla ulkoilureittihankkeella. Yhteistyö valokuitu-internetyhteyden hankinnassa ja esimerkiksi suosittujen saaristolais- ja ulkoilupäivien järjestämisessä on ollut laajaa ja esimerkillistä.

Etelä-Savon vuoden kylä on nimetty vuodesta 1989 lähtien. Koikkala ilmoitetaan mukaan myös valtakunnallisen Vuoden kylän valintaan. Viime vuonna Etelä-Savon vuoden kyläksi valittiin Pieksämäen Paltanen ja valtakunnallisen Vuoden kylän nimityksen sai Iitin Vuolenkoski.

Lisätietoja antavat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen, puh. 040 7245 477, varapuheenjohtaja Ilkka Pekonen, puh. 0440 130 236, sihteeri Johanna Purhonen, puh. 040 7472 755, sekä Etelä-Savon kyläasiamies Tuula Eloranta Järvi-Suomen kylät ry:stä, puh. 045 1274 086. Puumalan Veskansan kylien puheenjohtaja Olavi Kietäväinen, puh. 0500 242 573.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Koikkalan kylä Juvalta on Etelä-Savon vuoden 2015 kylä

18.05.2015

Koikkalan kylä Juvalta on Etelä-Savon vuoden 2015 kylä. Koikkalan nimesivat Vuoden kyläksi Järvi-Suomen kylät ry ja Etelä-Savon maakuntahallitus maanantaina 18. toukokuuta. Koikkalan nimeäminen tehtiin yhdessä Etelä-Savon maakunnallisen kyläyhdistyksen, Järvi-Suomen kylät ry:n kanssa.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen (vas.) ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen onnittelivat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtajaa Tuula Pesosta.

Koikkala on suuri ja keskeinen kylä Etelä-Juvalla Saimaan läheisyydessä. Reilun 500 asukkaan ja noin 300 kesäasukkaan kylästä on matkaa Juvan keskustaan noin 25 kilometriä, Puumalaan noin 30 kilometriä ja Mikkeliin 70 kilometriä. Koikkalan kylämaisema on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kylämaisemaksi, ja siihen kuuluvat näkymät Luonterille ja Etelä-Savon korkeimmalle kohoumalle, Neitvuorelle. Koikkalassa toimiva kyläyhdistys edustaa koko Etelä-Juvaa, kaikkia Etelä-Juvan kyliä sekä kyläläisiä.

Koikkalaa kuvataan kyläksi, jossa kyläläiset ovat silmin nähden - ja erityisesti otteistaan, puheistaan ja toimistaan päätellen - ”kotonaan kylässä”. Kylä toimii pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, uutta luoden, tulevaisuuteen positiivisesti, rohkeasti ja avoimin mielin suhtautuen. Yhteiskunnan muutoksiin sopeutuen omalla, erinomaisella tavallaan.

Koikkalassa on kartoitettu kylätoiminta-alueen palvelutarpeet, keskusteltu kyläyhteisön kehityshaasteista ja etsitty niihin ratkaisuja. Kylää on kehitetty monipuolisesti ja luotu uusia palveluja entisten lisäksi. Siellä on idätetty ja pistetty kasvuun jotakin perinteisistä ideoista poikkeavia ajatuksia ja uusia toimintamalleja. Uusista ideoista on syntynyt mm. Koikkalan kyläosuuskunta, joka perustettiin perustamaan kauppa kylälle. Lähipalvelujen tuotteistaminen toteutuu kyläosuuskunnan tuottamissa palveluissa, esimerkkeinä asiointi-, kauppakassi- ja kotiapupalvelut. Talkootyö kukoistaa, ja sillä voimalla hankittiin ja remontoitiin sopiva kylätalo eri-ikäisten kyläisten tarpeisiin.

Yhteisöllisyyttä hellitään Koikkalassa niin arjessa kuin perinteisessä kyläjuhlassa ja kuululla kylätorilla, kesälauantaisin tuoreiden leivonnaisten ja käsitöiden ympärillä. Kylän nuoret ovat tarttuneet myös moneen toimeen, tuoreimpana näyttönä kesäkahvila. Kyläyhdistys toimii primus motorina ja yhteistyössä kylän muiden seurojen kanssa. Kunnon kylässä on tietysti toimiva koulu, oma kyläkirkko ja kiinteät kanavat niin kunnalliseen kuin maakunnalliseenkin vaikuttamiseen. Yritteliäiden kyläläisten yhteistyö siivittää positiivista kehitystä.

Vuoden kylän valinnalla maakuntahallitus ja Järvi-Suomen kylät ry haluavat nostaa esiin eteläsavolaisten kylien monipuolista toimintaa ja kasvavaa merkitystä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa sekä lisätä kylätoiminnan tunnettuutta. Tavoitteena on löytää esimerkkejä aktiivisista kylistä ja tuloksellisesta kylätoiminnasta.


Koikkalan kyläyhdistyksen, Järvi-Suomen kylien ja maakuntaliiton edustajat palkitsemiskuvassa.

Kunniamaininta Puumalaan

Vuoden kylän palkitsemisen yhteydessä Järvi-Suomen kylät ry myöntää kunniamaininnan Puumalan Veskansan kylille. Puumalan eteläisessä saaristossa sijaitsevan, vireän ja omaleimaisen kyläryppään identiteetti ja ryhmähenki on vahva mutta avoin. Kylillä tapahtuu paljon niin ympärivuotisten asukkaiden kuin vapaa-ajan asukkaidenkin toimeliaisuuden ansiosta. Vilkas matkailutoiminta hyödyttää myös ympärivuotisia asukkaita.

Kyläyhdistyksen, kunnan, yritysten ja yksittäisten ihmisten pyyteettömällä ja innostuneella yhteistyöllä on saatu paljon aikaan jopa pienellä budjetilla. Kylän kehitystä on vauhditettu myös valtakunnallisilla pilottihankkeilla kuten Kylämatkailuhankkeeella ja sosiaalisen median pilotoinnilla, samoin kuin omilla hankkeilla kuten ilmoitustaulujen rakentamisella ja kauaskantoisemmalla ulkoilureittihankkeella. Yhteistyö valokuitu-internetyhteyden hankinnassa ja esimerkiksi suosittujen saaristolais- ja ulkoilupäivien järjestämisessä on ollut laajaa ja esimerkillistä.

Etelä-Savon vuoden kylä on nimetty vuodesta 1989 lähtien. Koikkala ilmoitetaan mukaan myös valtakunnallisen Vuoden kylän valintaan. Viime vuonna Etelä-Savon vuoden kyläksi valittiin Pieksämäen Paltanen ja valtakunnallisen Vuoden kylän nimityksen sai Iitin Vuolenkoski.

Lisätietoja antavat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen, puh. 040 7245 477, varapuheenjohtaja Ilkka Pekonen, puh. 0440 130 236, sihteeri Johanna Purhonen, puh. 040 7472 755, sekä Etelä-Savon kyläasiamies Tuula Eloranta Järvi-Suomen kylät ry:stä, puh. 045 1274 086. Puumalan Veskansan kylien puheenjohtaja Olavi Kietäväinen, puh. 0500 242 573.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Koikkalan kylä Juvalta on Etelä-Savon vuoden 2015 kylä

18.05.2015

Koikkalan kylä Juvalta on Etelä-Savon vuoden 2015 kylä. Koikkalan nimesivat Vuoden kyläksi Järvi-Suomen kylät ry ja Etelä-Savon maakuntahallitus maanantaina 18. toukokuuta. Koikkalan nimeäminen tehtiin yhdessä Etelä-Savon maakunnallisen kyläyhdistyksen, Järvi-Suomen kylät ry:n kanssa.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen (vas.) ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen onnittelivat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtajaa Tuula Pesosta.

Koikkala on suuri ja keskeinen kylä Etelä-Juvalla Saimaan läheisyydessä. Reilun 500 asukkaan ja noin 300 kesäasukkaan kylästä on matkaa Juvan keskustaan noin 25 kilometriä, Puumalaan noin 30 kilometriä ja Mikkeliin 70 kilometriä. Koikkalan kylämaisema on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kylämaisemaksi, ja siihen kuuluvat näkymät Luonterille ja Etelä-Savon korkeimmalle kohoumalle, Neitvuorelle. Koikkalassa toimiva kyläyhdistys edustaa koko Etelä-Juvaa, kaikkia Etelä-Juvan kyliä sekä kyläläisiä.

Koikkalaa kuvataan kyläksi, jossa kyläläiset ovat silmin nähden - ja erityisesti otteistaan, puheistaan ja toimistaan päätellen - ”kotonaan kylässä”. Kylä toimii pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, uutta luoden, tulevaisuuteen positiivisesti, rohkeasti ja avoimin mielin suhtautuen. Yhteiskunnan muutoksiin sopeutuen omalla, erinomaisella tavallaan.

Koikkalassa on kartoitettu kylätoiminta-alueen palvelutarpeet, keskusteltu kyläyhteisön kehityshaasteista ja etsitty niihin ratkaisuja. Kylää on kehitetty monipuolisesti ja luotu uusia palveluja entisten lisäksi. Siellä on idätetty ja pistetty kasvuun jotakin perinteisistä ideoista poikkeavia ajatuksia ja uusia toimintamalleja. Uusista ideoista on syntynyt mm. Koikkalan kyläosuuskunta, joka perustettiin perustamaan kauppa kylälle. Lähipalvelujen tuotteistaminen toteutuu kyläosuuskunnan tuottamissa palveluissa, esimerkkeinä asiointi-, kauppakassi- ja kotiapupalvelut. Talkootyö kukoistaa, ja sillä voimalla hankittiin ja remontoitiin sopiva kylätalo eri-ikäisten kyläisten tarpeisiin.

Yhteisöllisyyttä hellitään Koikkalassa niin arjessa kuin perinteisessä kyläjuhlassa ja kuululla kylätorilla, kesälauantaisin tuoreiden leivonnaisten ja käsitöiden ympärillä. Kylän nuoret ovat tarttuneet myös moneen toimeen, tuoreimpana näyttönä kesäkahvila. Kyläyhdistys toimii primus motorina ja yhteistyössä kylän muiden seurojen kanssa. Kunnon kylässä on tietysti toimiva koulu, oma kyläkirkko ja kiinteät kanavat niin kunnalliseen kuin maakunnalliseenkin vaikuttamiseen. Yritteliäiden kyläläisten yhteistyö siivittää positiivista kehitystä.

Vuoden kylän valinnalla maakuntahallitus ja Järvi-Suomen kylät ry haluavat nostaa esiin eteläsavolaisten kylien monipuolista toimintaa ja kasvavaa merkitystä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa sekä lisätä kylätoiminnan tunnettuutta. Tavoitteena on löytää esimerkkejä aktiivisista kylistä ja tuloksellisesta kylätoiminnasta.


Koikkalan kyläyhdistyksen, Järvi-Suomen kylien ja maakuntaliiton edustajat palkitsemiskuvassa.

Kunniamaininta Puumalaan

Vuoden kylän palkitsemisen yhteydessä Järvi-Suomen kylät ry myöntää kunniamaininnan Puumalan Veskansan kylille. Puumalan eteläisessä saaristossa sijaitsevan, vireän ja omaleimaisen kyläryppään identiteetti ja ryhmähenki on vahva mutta avoin. Kylillä tapahtuu paljon niin ympärivuotisten asukkaiden kuin vapaa-ajan asukkaidenkin toimeliaisuuden ansiosta. Vilkas matkailutoiminta hyödyttää myös ympärivuotisia asukkaita.

Kyläyhdistyksen, kunnan, yritysten ja yksittäisten ihmisten pyyteettömällä ja innostuneella yhteistyöllä on saatu paljon aikaan jopa pienellä budjetilla. Kylän kehitystä on vauhditettu myös valtakunnallisilla pilottihankkeilla kuten Kylämatkailuhankkeeella ja sosiaalisen median pilotoinnilla, samoin kuin omilla hankkeilla kuten ilmoitustaulujen rakentamisella ja kauaskantoisemmalla ulkoilureittihankkeella. Yhteistyö valokuitu-internetyhteyden hankinnassa ja esimerkiksi suosittujen saaristolais- ja ulkoilupäivien järjestämisessä on ollut laajaa ja esimerkillistä.

Etelä-Savon vuoden kylä on nimetty vuodesta 1989 lähtien. Koikkala ilmoitetaan mukaan myös valtakunnallisen Vuoden kylän valintaan. Viime vuonna Etelä-Savon vuoden kyläksi valittiin Pieksämäen Paltanen ja valtakunnallisen Vuoden kylän nimityksen sai Iitin Vuolenkoski.

Lisätietoja antavat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen, puh. 040 7245 477, varapuheenjohtaja Ilkka Pekonen, puh. 0440 130 236, sihteeri Johanna Purhonen, puh. 040 7472 755, sekä Etelä-Savon kyläasiamies Tuula Eloranta Järvi-Suomen kylät ry:stä, puh. 045 1274 086. Puumalan Veskansan kylien puheenjohtaja Olavi Kietäväinen, puh. 0500 242 573.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Koikkalan kylä Juvalta on Etelä-Savon vuoden 2015 kylä

18.05.2015

Koikkalan kylä Juvalta on Etelä-Savon vuoden 2015 kylä. Koikkalan nimesivat Vuoden kyläksi Järvi-Suomen kylät ry ja Etelä-Savon maakuntahallitus maanantaina 18. toukokuuta. Koikkalan nimeäminen tehtiin yhdessä Etelä-Savon maakunnallisen kyläyhdistyksen, Järvi-Suomen kylät ry:n kanssa.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen (vas.) ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen onnittelivat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtajaa Tuula Pesosta.

Koikkala on suuri ja keskeinen kylä Etelä-Juvalla Saimaan läheisyydessä. Reilun 500 asukkaan ja noin 300 kesäasukkaan kylästä on matkaa Juvan keskustaan noin 25 kilometriä, Puumalaan noin 30 kilometriä ja Mikkeliin 70 kilometriä. Koikkalan kylämaisema on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kylämaisemaksi, ja siihen kuuluvat näkymät Luonterille ja Etelä-Savon korkeimmalle kohoumalle, Neitvuorelle. Koikkalassa toimiva kyläyhdistys edustaa koko Etelä-Juvaa, kaikkia Etelä-Juvan kyliä sekä kyläläisiä.

Koikkalaa kuvataan kyläksi, jossa kyläläiset ovat silmin nähden - ja erityisesti otteistaan, puheistaan ja toimistaan päätellen - ”kotonaan kylässä”. Kylä toimii pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, uutta luoden, tulevaisuuteen positiivisesti, rohkeasti ja avoimin mielin suhtautuen. Yhteiskunnan muutoksiin sopeutuen omalla, erinomaisella tavallaan.

Koikkalassa on kartoitettu kylätoiminta-alueen palvelutarpeet, keskusteltu kyläyhteisön kehityshaasteista ja etsitty niihin ratkaisuja. Kylää on kehitetty monipuolisesti ja luotu uusia palveluja entisten lisäksi. Siellä on idätetty ja pistetty kasvuun jotakin perinteisistä ideoista poikkeavia ajatuksia ja uusia toimintamalleja. Uusista ideoista on syntynyt mm. Koikkalan kyläosuuskunta, joka perustettiin perustamaan kauppa kylälle. Lähipalvelujen tuotteistaminen toteutuu kyläosuuskunnan tuottamissa palveluissa, esimerkkeinä asiointi-, kauppakassi- ja kotiapupalvelut. Talkootyö kukoistaa, ja sillä voimalla hankittiin ja remontoitiin sopiva kylätalo eri-ikäisten kyläisten tarpeisiin.

Yhteisöllisyyttä hellitään Koikkalassa niin arjessa kuin perinteisessä kyläjuhlassa ja kuululla kylätorilla, kesälauantaisin tuoreiden leivonnaisten ja käsitöiden ympärillä. Kylän nuoret ovat tarttuneet myös moneen toimeen, tuoreimpana näyttönä kesäkahvila. Kyläyhdistys toimii primus motorina ja yhteistyössä kylän muiden seurojen kanssa. Kunnon kylässä on tietysti toimiva koulu, oma kyläkirkko ja kiinteät kanavat niin kunnalliseen kuin maakunnalliseenkin vaikuttamiseen. Yritteliäiden kyläläisten yhteistyö siivittää positiivista kehitystä.

Vuoden kylän valinnalla maakuntahallitus ja Järvi-Suomen kylät ry haluavat nostaa esiin eteläsavolaisten kylien monipuolista toimintaa ja kasvavaa merkitystä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa sekä lisätä kylätoiminnan tunnettuutta. Tavoitteena on löytää esimerkkejä aktiivisista kylistä ja tuloksellisesta kylätoiminnasta.


Koikkalan kyläyhdistyksen, Järvi-Suomen kylien ja maakuntaliiton edustajat palkitsemiskuvassa.

Kunniamaininta Puumalaan

Vuoden kylän palkitsemisen yhteydessä Järvi-Suomen kylät ry myöntää kunniamaininnan Puumalan Veskansan kylille. Puumalan eteläisessä saaristossa sijaitsevan, vireän ja omaleimaisen kyläryppään identiteetti ja ryhmähenki on vahva mutta avoin. Kylillä tapahtuu paljon niin ympärivuotisten asukkaiden kuin vapaa-ajan asukkaidenkin toimeliaisuuden ansiosta. Vilkas matkailutoiminta hyödyttää myös ympärivuotisia asukkaita.

Kyläyhdistyksen, kunnan, yritysten ja yksittäisten ihmisten pyyteettömällä ja innostuneella yhteistyöllä on saatu paljon aikaan jopa pienellä budjetilla. Kylän kehitystä on vauhditettu myös valtakunnallisilla pilottihankkeilla kuten Kylämatkailuhankkeeella ja sosiaalisen median pilotoinnilla, samoin kuin omilla hankkeilla kuten ilmoitustaulujen rakentamisella ja kauaskantoisemmalla ulkoilureittihankkeella. Yhteistyö valokuitu-internetyhteyden hankinnassa ja esimerkiksi suosittujen saaristolais- ja ulkoilupäivien järjestämisessä on ollut laajaa ja esimerkillistä.

Etelä-Savon vuoden kylä on nimetty vuodesta 1989 lähtien. Koikkala ilmoitetaan mukaan myös valtakunnallisen Vuoden kylän valintaan. Viime vuonna Etelä-Savon vuoden kyläksi valittiin Pieksämäen Paltanen ja valtakunnallisen Vuoden kylän nimityksen sai Iitin Vuolenkoski.

Lisätietoja antavat Koikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Pesonen, puh. 040 7245 477, varapuheenjohtaja Ilkka Pekonen, puh. 0440 130 236, sihteeri Johanna Purhonen, puh. 040 7472 755, sekä Etelä-Savon kyläasiamies Tuula Eloranta Järvi-Suomen kylät ry:stä, puh. 045 1274 086. Puumalan Veskansan kylien puheenjohtaja Olavi Kietäväinen, puh. 0500 242 573.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010