Etelä-Savon verkkokysely selvitti: Kiinteä laajakaistayhteys kiinnostaa 1500 kotitaloutta ja mökin omistajaa

17.03.2015

Noin 1100 eteläsavolaista kotitaloutta ja yli 400 mökin omistajaa on kiinnostunut hankkimaan nopean ja kiinteän laajakaistayhteyden. Halukkuus selvisi verkkokyselyssä, jonka Etelä-Savon maakuntaliitto ja maakunnan kunnat tekivät Internetissä alkuvuodesta.


Verkkokysely selvitti laajakaistakiinnostusta alkuvuodesta 2015.

- Kysely osoitti, että Etelä-Savossa on selvä tarve kiinteille laajakaistayhteyksille, sanoo maakuntainsinööri Marko Tanttu maakuntaliitosta.

Kiinnostus kiinteään laajakaistaan vaihteli kunnittain. Suurinta se oli Joroisissa, josta kiinnostuksensa ilmoitti lähes 300 kotitaloutta (285 kpl).

Kysely oli kuitenkin vasta alkukartoitus. Lopulliset päätökset kiinteän verkon rakentamisesta edellyttävät Tantun mukaan vielä monta eri vaihetta ja monen eri toimijan yhteistyötä.

- Verkkohankkeet vaativat toteutuakseen sekä kuntien linjauksia että asukkaiden lopullisia päätöksiä. Lisäksi tarvitaan päätökset niin julkisesta kuin yksityisestä rahoituksesta ja esimerkiksi verkon ylläpidosta.

Kunta päättää

Maakuntaliitto on toimittanut kyselyn tulokset kuntiin. Toive on, että kunnat tekisivät ainakin alustavia päätöksiä oman kuntansa laajakaistahankkeista huhtikuun loppuun mennessä. Kun kuntien näkemykset ovat selvillä, liitto aloittaa hanke-ehdotuksista neuvottelut teleoperaattoreiden kanssa. Neuvotteluissa käydään läpi esimerkiksi hankkeiden todellisia toteuttamismahdollisuuksia. Verkkokysely toimii yhtenä aineistona hankealueita valittaessa.

- Pelkästään kyselyn pohjalta järkeviä hankealueita olisi varsin vaikea valita. Verkkotoiveet sijaitsevat hajallaan ympäri maakuntaa ja etäällä toisistaan, Tanttu kertoo.

- Vastaukset antavat kuitenkin osviittaa siitä, missä laajakaistayhteyksille on potentiaalisia asiakkaita ja missä asiaa kannattaa pitää edelleen viedä eteenpäin.

- Ikävä kyllä yksittäisen tai muutaman toiveen tai tarpeen pohjalta laajakaistaverkkoa ei kannata lähteä edistämään. Jos laajempaa kiinnostusta ei ole, verkon toteutuminen on äärimmäisen epätodennäköistä.

Rahoitusta tarjolla

Jos kiinnostus kiinteän laajakaistaverkon rakentamiseen on kunnassa riittävää, kunta voi anoa rakennustöihin rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Verkkokysely keräsi kunnille tarpeellista perustietoa rakennuspäätösten pohjaksi.

Kysely oli osa maakuntaliiton vetämää Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hanketta. Hanke pohjustaa kuntien pienimuotoisia tietoliikennehankkeita. Kyselyyn vastaaminen ei velvoittanut hankkimaan laajakaistayhteyttä. Siitä tehdään sopimus myöhemmin erikseen.

Laajakaistayhteydet eivät toimi kaikkialla Etelä-Savossa niin kuin niiden pitäisi. Puutteita on erityisesti maaseudulla. Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hanke pyrkii korjaamaan ongelmaa.

Lisätietoja antaa maakuntainsinööri Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon verkkokysely selvitti: Kiinteä laajakaistayhteys kiinnostaa 1500 kotitaloutta ja mökin omistajaa

17.03.2015

Noin 1100 eteläsavolaista kotitaloutta ja yli 400 mökin omistajaa on kiinnostunut hankkimaan nopean ja kiinteän laajakaistayhteyden. Halukkuus selvisi verkkokyselyssä, jonka Etelä-Savon maakuntaliitto ja maakunnan kunnat tekivät Internetissä alkuvuodesta.


Verkkokysely selvitti laajakaistakiinnostusta alkuvuodesta 2015.

- Kysely osoitti, että Etelä-Savossa on selvä tarve kiinteille laajakaistayhteyksille, sanoo maakuntainsinööri Marko Tanttu maakuntaliitosta.

Kiinnostus kiinteään laajakaistaan vaihteli kunnittain. Suurinta se oli Joroisissa, josta kiinnostuksensa ilmoitti lähes 300 kotitaloutta (285 kpl).

Kysely oli kuitenkin vasta alkukartoitus. Lopulliset päätökset kiinteän verkon rakentamisesta edellyttävät Tantun mukaan vielä monta eri vaihetta ja monen eri toimijan yhteistyötä.

- Verkkohankkeet vaativat toteutuakseen sekä kuntien linjauksia että asukkaiden lopullisia päätöksiä. Lisäksi tarvitaan päätökset niin julkisesta kuin yksityisestä rahoituksesta ja esimerkiksi verkon ylläpidosta.

Kunta päättää

Maakuntaliitto on toimittanut kyselyn tulokset kuntiin. Toive on, että kunnat tekisivät ainakin alustavia päätöksiä oman kuntansa laajakaistahankkeista huhtikuun loppuun mennessä. Kun kuntien näkemykset ovat selvillä, liitto aloittaa hanke-ehdotuksista neuvottelut teleoperaattoreiden kanssa. Neuvotteluissa käydään läpi esimerkiksi hankkeiden todellisia toteuttamismahdollisuuksia. Verkkokysely toimii yhtenä aineistona hankealueita valittaessa.

- Pelkästään kyselyn pohjalta järkeviä hankealueita olisi varsin vaikea valita. Verkkotoiveet sijaitsevat hajallaan ympäri maakuntaa ja etäällä toisistaan, Tanttu kertoo.

- Vastaukset antavat kuitenkin osviittaa siitä, missä laajakaistayhteyksille on potentiaalisia asiakkaita ja missä asiaa kannattaa pitää edelleen viedä eteenpäin.

- Ikävä kyllä yksittäisen tai muutaman toiveen tai tarpeen pohjalta laajakaistaverkkoa ei kannata lähteä edistämään. Jos laajempaa kiinnostusta ei ole, verkon toteutuminen on äärimmäisen epätodennäköistä.

Rahoitusta tarjolla

Jos kiinnostus kiinteän laajakaistaverkon rakentamiseen on kunnassa riittävää, kunta voi anoa rakennustöihin rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Verkkokysely keräsi kunnille tarpeellista perustietoa rakennuspäätösten pohjaksi.

Kysely oli osa maakuntaliiton vetämää Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hanketta. Hanke pohjustaa kuntien pienimuotoisia tietoliikennehankkeita. Kyselyyn vastaaminen ei velvoittanut hankkimaan laajakaistayhteyttä. Siitä tehdään sopimus myöhemmin erikseen.

Laajakaistayhteydet eivät toimi kaikkialla Etelä-Savossa niin kuin niiden pitäisi. Puutteita on erityisesti maaseudulla. Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hanke pyrkii korjaamaan ongelmaa.

Lisätietoja antaa maakuntainsinööri Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon verkkokysely selvitti: Kiinteä laajakaistayhteys kiinnostaa 1500 kotitaloutta ja mökin omistajaa

17.03.2015

Noin 1100 eteläsavolaista kotitaloutta ja yli 400 mökin omistajaa on kiinnostunut hankkimaan nopean ja kiinteän laajakaistayhteyden. Halukkuus selvisi verkkokyselyssä, jonka Etelä-Savon maakuntaliitto ja maakunnan kunnat tekivät Internetissä alkuvuodesta.


Verkkokysely selvitti laajakaistakiinnostusta alkuvuodesta 2015.

- Kysely osoitti, että Etelä-Savossa on selvä tarve kiinteille laajakaistayhteyksille, sanoo maakuntainsinööri Marko Tanttu maakuntaliitosta.

Kiinnostus kiinteään laajakaistaan vaihteli kunnittain. Suurinta se oli Joroisissa, josta kiinnostuksensa ilmoitti lähes 300 kotitaloutta (285 kpl).

Kysely oli kuitenkin vasta alkukartoitus. Lopulliset päätökset kiinteän verkon rakentamisesta edellyttävät Tantun mukaan vielä monta eri vaihetta ja monen eri toimijan yhteistyötä.

- Verkkohankkeet vaativat toteutuakseen sekä kuntien linjauksia että asukkaiden lopullisia päätöksiä. Lisäksi tarvitaan päätökset niin julkisesta kuin yksityisestä rahoituksesta ja esimerkiksi verkon ylläpidosta.

Kunta päättää

Maakuntaliitto on toimittanut kyselyn tulokset kuntiin. Toive on, että kunnat tekisivät ainakin alustavia päätöksiä oman kuntansa laajakaistahankkeista huhtikuun loppuun mennessä. Kun kuntien näkemykset ovat selvillä, liitto aloittaa hanke-ehdotuksista neuvottelut teleoperaattoreiden kanssa. Neuvotteluissa käydään läpi esimerkiksi hankkeiden todellisia toteuttamismahdollisuuksia. Verkkokysely toimii yhtenä aineistona hankealueita valittaessa.

- Pelkästään kyselyn pohjalta järkeviä hankealueita olisi varsin vaikea valita. Verkkotoiveet sijaitsevat hajallaan ympäri maakuntaa ja etäällä toisistaan, Tanttu kertoo.

- Vastaukset antavat kuitenkin osviittaa siitä, missä laajakaistayhteyksille on potentiaalisia asiakkaita ja missä asiaa kannattaa pitää edelleen viedä eteenpäin.

- Ikävä kyllä yksittäisen tai muutaman toiveen tai tarpeen pohjalta laajakaistaverkkoa ei kannata lähteä edistämään. Jos laajempaa kiinnostusta ei ole, verkon toteutuminen on äärimmäisen epätodennäköistä.

Rahoitusta tarjolla

Jos kiinnostus kiinteän laajakaistaverkon rakentamiseen on kunnassa riittävää, kunta voi anoa rakennustöihin rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Verkkokysely keräsi kunnille tarpeellista perustietoa rakennuspäätösten pohjaksi.

Kysely oli osa maakuntaliiton vetämää Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hanketta. Hanke pohjustaa kuntien pienimuotoisia tietoliikennehankkeita. Kyselyyn vastaaminen ei velvoittanut hankkimaan laajakaistayhteyttä. Siitä tehdään sopimus myöhemmin erikseen.

Laajakaistayhteydet eivät toimi kaikkialla Etelä-Savossa niin kuin niiden pitäisi. Puutteita on erityisesti maaseudulla. Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hanke pyrkii korjaamaan ongelmaa.

Lisätietoja antaa maakuntainsinööri Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon verkkokysely selvitti: Kiinteä laajakaistayhteys kiinnostaa 1500 kotitaloutta ja mökin omistajaa

17.03.2015

Noin 1100 eteläsavolaista kotitaloutta ja yli 400 mökin omistajaa on kiinnostunut hankkimaan nopean ja kiinteän laajakaistayhteyden. Halukkuus selvisi verkkokyselyssä, jonka Etelä-Savon maakuntaliitto ja maakunnan kunnat tekivät Internetissä alkuvuodesta.


Verkkokysely selvitti laajakaistakiinnostusta alkuvuodesta 2015.

- Kysely osoitti, että Etelä-Savossa on selvä tarve kiinteille laajakaistayhteyksille, sanoo maakuntainsinööri Marko Tanttu maakuntaliitosta.

Kiinnostus kiinteään laajakaistaan vaihteli kunnittain. Suurinta se oli Joroisissa, josta kiinnostuksensa ilmoitti lähes 300 kotitaloutta (285 kpl).

Kysely oli kuitenkin vasta alkukartoitus. Lopulliset päätökset kiinteän verkon rakentamisesta edellyttävät Tantun mukaan vielä monta eri vaihetta ja monen eri toimijan yhteistyötä.

- Verkkohankkeet vaativat toteutuakseen sekä kuntien linjauksia että asukkaiden lopullisia päätöksiä. Lisäksi tarvitaan päätökset niin julkisesta kuin yksityisestä rahoituksesta ja esimerkiksi verkon ylläpidosta.

Kunta päättää

Maakuntaliitto on toimittanut kyselyn tulokset kuntiin. Toive on, että kunnat tekisivät ainakin alustavia päätöksiä oman kuntansa laajakaistahankkeista huhtikuun loppuun mennessä. Kun kuntien näkemykset ovat selvillä, liitto aloittaa hanke-ehdotuksista neuvottelut teleoperaattoreiden kanssa. Neuvotteluissa käydään läpi esimerkiksi hankkeiden todellisia toteuttamismahdollisuuksia. Verkkokysely toimii yhtenä aineistona hankealueita valittaessa.

- Pelkästään kyselyn pohjalta järkeviä hankealueita olisi varsin vaikea valita. Verkkotoiveet sijaitsevat hajallaan ympäri maakuntaa ja etäällä toisistaan, Tanttu kertoo.

- Vastaukset antavat kuitenkin osviittaa siitä, missä laajakaistayhteyksille on potentiaalisia asiakkaita ja missä asiaa kannattaa pitää edelleen viedä eteenpäin.

- Ikävä kyllä yksittäisen tai muutaman toiveen tai tarpeen pohjalta laajakaistaverkkoa ei kannata lähteä edistämään. Jos laajempaa kiinnostusta ei ole, verkon toteutuminen on äärimmäisen epätodennäköistä.

Rahoitusta tarjolla

Jos kiinnostus kiinteän laajakaistaverkon rakentamiseen on kunnassa riittävää, kunta voi anoa rakennustöihin rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Verkkokysely keräsi kunnille tarpeellista perustietoa rakennuspäätösten pohjaksi.

Kysely oli osa maakuntaliiton vetämää Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hanketta. Hanke pohjustaa kuntien pienimuotoisia tietoliikennehankkeita. Kyselyyn vastaaminen ei velvoittanut hankkimaan laajakaistayhteyttä. Siitä tehdään sopimus myöhemmin erikseen.

Laajakaistayhteydet eivät toimi kaikkialla Etelä-Savossa niin kuin niiden pitäisi. Puutteita on erityisesti maaseudulla. Laajakaistaa Etelä-Savon maaseutualueille -hanke pyrkii korjaamaan ongelmaa.

Lisätietoja antaa maakuntainsinööri Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010