Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan asutuksen aluetalousvaikutukset on selvitetty

06.02.2015

Osana Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n toteuttamaa Tuotteista ja myy -hanketta toteutettiin Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan asutuksen tulo- ja työllisyysselvitys. Selvityksen tekemiseen osallistuivat myös Savonlinnan Yrityspalvelut Oy sekä Etelä-Savon maakuntaliitto. Selvityksen toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.   

Selvityksen tavoitteena oli saada ajantasaista ja luotettavaa faktaa siitä, mikä merkitys matkailulla ja vapaa-ajan asutuksella on aluetalouteemme, sanoo kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta. – Matkailu- ja palvelutulon kasvattaminen on yksi maakuntamme kehittämisen painopiste. Meillä on kuitenkin ollut heikot eväät seurata kehittämistyön ja siihen käytettyjen panostusten vaikuttavuutta. Tämä selvitys antaa meille hyvän kokonaiskuvan ja tiedon lähtötasosta ja myös mallin jatkuvaan seurantaa, Gynther sanoo.   

Etelä-Savon matkailun tulovaikutus on noin 250 miljoonaa euroa vuodessa

Vapaa-ajan asukkailla on keskeinen merkitys Etelä-Savossa. Vapaa-ajan asukkaiden aikaansaama matkailutulo on noin 46 % ja matkailutyöllisyys noin 24 % maakunnan matkailutulosta ja matkailutyöllisyydestä. Maakunnan matkailutulosta Mikkelin seudun osuus on noin 129 miljoonaa (51 %), Savonlinnan seudun 86 miljoonaa (34 %) ja Pieksämäen seudun 38 miljoonaa euroa (15 %). Toimialoittain tarkasteltuna matkailusta hyötyy eniten vähittäiskauppa. Matkailun osuus Etelä-Savon yritysten kokonaisliikevaihdosta on 4,9 % ja henkilötyövuosista 5,9 %.

Matkailun aikaansaamat työllisyysvaikutukset ovat lähes 2000 henkilötyövuotta

Matkailun osuus maakunnan ”bruttokansantuotteesta” on noin 6 %. Eri toimialoihin verrattuna matkailualan liikevaihto on yli kaksi kertaa suurempi kuin elintarvikealan (105 M€). Työllisyysvaikutuksiakin syntyy lähes yhtä paljon kuin puutuoteteollisuudessa (2 095 htv). Matkailun taloudellinen kokonaishyöty Etelä-Savossa oli noin 390 miljoonaa euroa. Kokonaishyödyssä on huomioitu myös matkailun aikaansaamat välilliset vaikutukset, matkailun aikaansaama osuus työllisten palkkatuloista sekä tuloverot. Suorien työllisyysvaikutusten lisäksi välillisiä työllisyysvaikutuksia kertyi noin 1 000 henkilötyövuotta.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 040 773 7285.

Selvitysraportti

FCG:n tuottama selvitysraportti

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan asutuksen aluetalousvaikutukset on selvitetty

06.02.2015

Osana Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n toteuttamaa Tuotteista ja myy -hanketta toteutettiin Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan asutuksen tulo- ja työllisyysselvitys. Selvityksen tekemiseen osallistuivat myös Savonlinnan Yrityspalvelut Oy sekä Etelä-Savon maakuntaliitto. Selvityksen toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.   

Selvityksen tavoitteena oli saada ajantasaista ja luotettavaa faktaa siitä, mikä merkitys matkailulla ja vapaa-ajan asutuksella on aluetalouteemme, sanoo kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta. – Matkailu- ja palvelutulon kasvattaminen on yksi maakuntamme kehittämisen painopiste. Meillä on kuitenkin ollut heikot eväät seurata kehittämistyön ja siihen käytettyjen panostusten vaikuttavuutta. Tämä selvitys antaa meille hyvän kokonaiskuvan ja tiedon lähtötasosta ja myös mallin jatkuvaan seurantaa, Gynther sanoo.   

Etelä-Savon matkailun tulovaikutus on noin 250 miljoonaa euroa vuodessa

Vapaa-ajan asukkailla on keskeinen merkitys Etelä-Savossa. Vapaa-ajan asukkaiden aikaansaama matkailutulo on noin 46 % ja matkailutyöllisyys noin 24 % maakunnan matkailutulosta ja matkailutyöllisyydestä. Maakunnan matkailutulosta Mikkelin seudun osuus on noin 129 miljoonaa (51 %), Savonlinnan seudun 86 miljoonaa (34 %) ja Pieksämäen seudun 38 miljoonaa euroa (15 %). Toimialoittain tarkasteltuna matkailusta hyötyy eniten vähittäiskauppa. Matkailun osuus Etelä-Savon yritysten kokonaisliikevaihdosta on 4,9 % ja henkilötyövuosista 5,9 %.

Matkailun aikaansaamat työllisyysvaikutukset ovat lähes 2000 henkilötyövuotta

Matkailun osuus maakunnan ”bruttokansantuotteesta” on noin 6 %. Eri toimialoihin verrattuna matkailualan liikevaihto on yli kaksi kertaa suurempi kuin elintarvikealan (105 M€). Työllisyysvaikutuksiakin syntyy lähes yhtä paljon kuin puutuoteteollisuudessa (2 095 htv). Matkailun taloudellinen kokonaishyöty Etelä-Savossa oli noin 390 miljoonaa euroa. Kokonaishyödyssä on huomioitu myös matkailun aikaansaamat välilliset vaikutukset, matkailun aikaansaama osuus työllisten palkkatuloista sekä tuloverot. Suorien työllisyysvaikutusten lisäksi välillisiä työllisyysvaikutuksia kertyi noin 1 000 henkilötyövuotta.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 040 773 7285.

Selvitysraportti

FCG:n tuottama selvitysraportti

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan asutuksen aluetalousvaikutukset on selvitetty

06.02.2015

Osana Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n toteuttamaa Tuotteista ja myy -hanketta toteutettiin Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan asutuksen tulo- ja työllisyysselvitys. Selvityksen tekemiseen osallistuivat myös Savonlinnan Yrityspalvelut Oy sekä Etelä-Savon maakuntaliitto. Selvityksen toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.   

Selvityksen tavoitteena oli saada ajantasaista ja luotettavaa faktaa siitä, mikä merkitys matkailulla ja vapaa-ajan asutuksella on aluetalouteemme, sanoo kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta. – Matkailu- ja palvelutulon kasvattaminen on yksi maakuntamme kehittämisen painopiste. Meillä on kuitenkin ollut heikot eväät seurata kehittämistyön ja siihen käytettyjen panostusten vaikuttavuutta. Tämä selvitys antaa meille hyvän kokonaiskuvan ja tiedon lähtötasosta ja myös mallin jatkuvaan seurantaa, Gynther sanoo.   

Etelä-Savon matkailun tulovaikutus on noin 250 miljoonaa euroa vuodessa

Vapaa-ajan asukkailla on keskeinen merkitys Etelä-Savossa. Vapaa-ajan asukkaiden aikaansaama matkailutulo on noin 46 % ja matkailutyöllisyys noin 24 % maakunnan matkailutulosta ja matkailutyöllisyydestä. Maakunnan matkailutulosta Mikkelin seudun osuus on noin 129 miljoonaa (51 %), Savonlinnan seudun 86 miljoonaa (34 %) ja Pieksämäen seudun 38 miljoonaa euroa (15 %). Toimialoittain tarkasteltuna matkailusta hyötyy eniten vähittäiskauppa. Matkailun osuus Etelä-Savon yritysten kokonaisliikevaihdosta on 4,9 % ja henkilötyövuosista 5,9 %.

Matkailun aikaansaamat työllisyysvaikutukset ovat lähes 2000 henkilötyövuotta

Matkailun osuus maakunnan ”bruttokansantuotteesta” on noin 6 %. Eri toimialoihin verrattuna matkailualan liikevaihto on yli kaksi kertaa suurempi kuin elintarvikealan (105 M€). Työllisyysvaikutuksiakin syntyy lähes yhtä paljon kuin puutuoteteollisuudessa (2 095 htv). Matkailun taloudellinen kokonaishyöty Etelä-Savossa oli noin 390 miljoonaa euroa. Kokonaishyödyssä on huomioitu myös matkailun aikaansaamat välilliset vaikutukset, matkailun aikaansaama osuus työllisten palkkatuloista sekä tuloverot. Suorien työllisyysvaikutusten lisäksi välillisiä työllisyysvaikutuksia kertyi noin 1 000 henkilötyövuotta.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 040 773 7285.

Selvitysraportti

FCG:n tuottama selvitysraportti

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan asutuksen aluetalousvaikutukset on selvitetty

06.02.2015

Osana Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n toteuttamaa Tuotteista ja myy -hanketta toteutettiin Etelä-Savon matkailun ja vapaa-ajan asutuksen tulo- ja työllisyysselvitys. Selvityksen tekemiseen osallistuivat myös Savonlinnan Yrityspalvelut Oy sekä Etelä-Savon maakuntaliitto. Selvityksen toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.   

Selvityksen tavoitteena oli saada ajantasaista ja luotettavaa faktaa siitä, mikä merkitys matkailulla ja vapaa-ajan asutuksella on aluetalouteemme, sanoo kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta. – Matkailu- ja palvelutulon kasvattaminen on yksi maakuntamme kehittämisen painopiste. Meillä on kuitenkin ollut heikot eväät seurata kehittämistyön ja siihen käytettyjen panostusten vaikuttavuutta. Tämä selvitys antaa meille hyvän kokonaiskuvan ja tiedon lähtötasosta ja myös mallin jatkuvaan seurantaa, Gynther sanoo.   

Etelä-Savon matkailun tulovaikutus on noin 250 miljoonaa euroa vuodessa

Vapaa-ajan asukkailla on keskeinen merkitys Etelä-Savossa. Vapaa-ajan asukkaiden aikaansaama matkailutulo on noin 46 % ja matkailutyöllisyys noin 24 % maakunnan matkailutulosta ja matkailutyöllisyydestä. Maakunnan matkailutulosta Mikkelin seudun osuus on noin 129 miljoonaa (51 %), Savonlinnan seudun 86 miljoonaa (34 %) ja Pieksämäen seudun 38 miljoonaa euroa (15 %). Toimialoittain tarkasteltuna matkailusta hyötyy eniten vähittäiskauppa. Matkailun osuus Etelä-Savon yritysten kokonaisliikevaihdosta on 4,9 % ja henkilötyövuosista 5,9 %.

Matkailun aikaansaamat työllisyysvaikutukset ovat lähes 2000 henkilötyövuotta

Matkailun osuus maakunnan ”bruttokansantuotteesta” on noin 6 %. Eri toimialoihin verrattuna matkailualan liikevaihto on yli kaksi kertaa suurempi kuin elintarvikealan (105 M€). Työllisyysvaikutuksiakin syntyy lähes yhtä paljon kuin puutuoteteollisuudessa (2 095 htv). Matkailun taloudellinen kokonaishyöty Etelä-Savossa oli noin 390 miljoonaa euroa. Kokonaishyödyssä on huomioitu myös matkailun aikaansaamat välilliset vaikutukset, matkailun aikaansaama osuus työllisten palkkatuloista sekä tuloverot. Suorien työllisyysvaikutusten lisäksi välillisiä työllisyysvaikutuksia kertyi noin 1 000 henkilötyövuotta.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 040 773 7285.

Selvitysraportti

FCG:n tuottama selvitysraportti

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010