Maakuntahallitus koolla Mikkelissä: Itä-Suomelta yhteiset tavoitteet hallitusohjelmaan

19.01.2015

Itä-Suomen maakunnat – Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat valmistelleet yhteiset tavoitteet Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

- Yhteiset hartiat ovat leveämmät kuin yhden maakunnan hartiat, kuvaavat yhteisten tavoitteiden merkitystä Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.), varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.) ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.


Pekka Selenius (vas.) ja Jarkko Wuorinen

Selenius pitää erityisen tärkeänä esimerkiksi sitä, että uusissakin yhteisissä tavoitteissa Itä-Suomen maakunnat pysyivät aiempien liikennelinjauksiensa takana. Liikennehankkeilla on yhteinen tärkeysjärjestys, joissa Valtatie 5:n kunnostustyöt ovat kärjessä.

Yhteisissä tavoitteissaan Itä-Suomi muistuttaa, että alueiden elinvoimaisuuden tulee olla hallitusohjelmassa tärkeä tavoite. Elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä tulee turvata huolehtimalla siitä, että Itä-Suomelle tärkeät asiat otetaan ohjelmaan mukaan. Ne liittyvät aluehallinnon uudistukseen, liikenteeseen, bio- ja metsätalouteen, koulutukseen ja osaamiseen, kansainvälisyyteen, erityisesti Venäjä-yhteyksiin, sekä matkailuun.

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi tavoitteet 19. tammikuuta Mikkelissä. Myös muut maakuntahallitukset saavat tavoitteet hyväksyttävikseen tammikuun kuluessa. Kun kaikki maakunnat ovat hyväksyneet tavoiteasiakirjan, se jaetaan muun muassa eduskuntavaaliehdokkaille ja puolueille sekä myöhemmin keväällä hallitusohjelmasta neuvotteleville tahoille.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Etelä-Savon seudut kutsutaan samaan sote-pöytään

Etelä-Savon maakuntahallitus kutsuu Etelä-Savon seutukunnat samaan pöytään keskustelemaan maakunnan ja sen seutujen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Hallitus kävi 19. tammikuuta sote-asiasta pitkän ja rakentavan keskustelun, jonka lopputuloksena hallitus sopi pikaisen kokoontumiskutsun lähettämisestä seutukunnille.

- Maakuntaliitto ei ole tokikaan kunnille mikään päällepäsmäri. Haluamme ainoastaan selvittää, miten erilaiset ratkaisuvaihtoehdot vaikuttavat maakunnalliseen tuotantoalueeseen, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.). – Otamme seutuihin pikaisesti yhteyttä ja pyrimme saamaan palaveriin Pieksämäen, Savonlinnan ja Mikkelin seutujen päättäjät.


Jarkko Wuorinen

- Polttavin kysymys on Pieksämäki, joka on tekemässä jo helmikuussa ratkaisuja sote-palveluiden ulkoistamisesta, sanoo maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.).

- Maakuntahallitus haluaa varmistaa, että Pieksämäen päättäjillä on tiedossa myös maakunnallisen toteutusmallin vaikutukset. Nyt Pieksämäellä pelätään, että maakunnallinen toteutusmalli veisi sieltä kaikki palvelut. Tilannehan on kuitenkin se, että neuvotteluja maakunnallisesta mallista ei ole seutujen kesken vielä käyty eli ei kenelläkään ole toistaiseksi tietoa siitä, mitä palveluita lähtee ja mitä jää. Olemme huolissamme siitä, että Pieksämäellä lähdetään liikkeelle ilman tietoa maakunnallisen tuotantomallin mahdollisuuksista.

- Liitolla on sote-asiassa kokoava ja rakentava rooli, korostaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. – Olemme omistajiemme eli kuntien asialla.

Heinävettä, joka on päättänyt hankkia sote-palvelut nykyiseen tapaan Pohjois-Karjalasta maakuntaliiton kutsu ei kuitenkaan koske.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

ENI-ohjelman käyntiin loppuvuodesta

EU:n ja Venäjän välinen ENI-raja-alueohjelma on tavoitteena saada käyntiin Kaakkois-Suomessa loppuvuodesta 2015. Ohjelman sisältöjä valmistellaan parhaillaan. Seuraava kuulemistilaisuus on torstaina 22. tammikuuta Helsingissä sisäasiainministeriössä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi maakuntahallitukselle ENI-ohjelman valmistelutilanteesta 19. tammikuuta.


Pentti Mäkinen

- Kaakkois-Suomen ENI on Etelä-Savolle hyvin tärkeä EU-ohjelma, Mäkinen sanoo. – Meille on tärkeää, ettei kehitystyö häiriinnyt tämän hetken poliittisen tilanteen johdosta. Tämä on juuri sitä käytännön yhteistyötä, mitä maiden välillä tarvitaan.

Etelä-Savo aikoo esittää muun muassa Parikkalan ja Syväoron kansainvälistä rajanylityspaikkaa ENI-ohjelmaan. Maakunta haluaa mukaan ohjelmaan myös kulttuurin ja kulttuurimatkailun kehittämishankkeita.

- Etelä-Savon seutukunnat ovat olleet hyvin aktiivisia Venäjän suuntaan, tietää maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.). Maakuntaliiton roolina on tukea seutuja Venäjä-yhteistyössä.

- Länsi-Eurooppa on eteläsavolaisten pk-yritysten tärkein kauppakumppani. Silti Venäjä-korttia ei kannata missään nimessä unohtaa, Wuorinen korostaa.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.

Kiina-vierailu huhtikuussa

Eteläsavolaiset toimijat ovat lähdössä Kiinaan 22. – 29. huhtikuuta. Vierailu suuntautuu maakunnan ystävyyskaupunkiin Shaoxingiin. Vierailun aikana syvennetään yhteistyötä, joka liittyy erityisesti elinkeinoelämään, koulutukseen, vanhusten hoitoon ja nuorisotyöhön.


Kaija Viljakainen ja Matti Tulla

Matkalle lähtee parinkymmenen hengen porukka maakuntaliiton, aluehallintoviraston, Mikkelin kaupungin, Mikkelin kaupungin elinkeinoyhtiön Misetin, Mikkelin ammattikorkeakoulun, yliopistokeskuksen ja musiikkiopiston sekä Suomen nuoriso-opiston edustajia.

Maakuntaliitosta mukaan lähtevät maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Markku Kakriainen, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen. Maakuntahallitus hyväksyi liiton edustajat kokouksessaan 19. tammikuuta.

- Vaikka kyse on ennen kaikkea eteläsavolaisen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyöstä Kiinaan, viranomaisten mukana olo on kiinalaisessa kulttuurissa hyvin tärkeää, sanoo yhteyspäällikkö Teppo Leinonen maakuntaliitosta. – Kiinassa viranomaisten välinen yhteistyö aukaisee ovia muille toimijoille.

Useat eteläsavolaiset pk-yritykset, muun muassa elintarvikealan yritykset, ovat jo saaneet jalan sijaa Kiinan valtaville markkinoille.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Tuulivoimakaavaa ei syytä muuttaa

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 19. tammikuuta vastineet lausuntoihin, joita ministeriöt ja Ely-keskukset ovat antaneet Etelä-Savon tuulivoimakaavasta. Vastineissa maakuntaliitto toteaa, etteivät lausunnot edellytä muutoksia tuulivoimakaavaan. Vastineita oli pyytänyt ympäristöministeriö, jossa tuulivoimakaava on parhaillaan vahvistettavana. Maakuntavaltuusto hyväksyi tuulivoimakaavan kesäkuussa 2014.


Marisa Hukkanen ja Teemu Hirvonen

Tuulivoimakaava on Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava, ja se täydentää voimassaolevaa maakuntakaavaa. Kaava ohjaa suurten, ns. teollisen kokoluokan tuulivoimapuistojen rakentamista maakunnassa. Kaavan mukaan tällaisia suuria tuulivoimapuistoja voi maakuntaan rakentaa yhdeksän. Lopullisesti tuulivoimala-alueiden rakentamisesta päätetään kuntien kaavoituksessa, ja maanomistaja päättää oman maansa vuokraamisesta tuulivoimayhtiöille.

Lisätietoja maakuntakaavasta antavat vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672. Lisätietoa myös verkkosivuilla osoitteessa www.esavo.fi/maakuntakaava .

Palokin kosket kutukuntoon yhteistyöllä

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien liittoja mukaan Palokin koskien kunnostamiseen. Kosket on tarkoitus kunnostaa sellaiseen kuntoon, että luontaiset lohikalat pystyisivät jälleen kutemaan niissä. Maakuntaliitto on koonnut kunnostusta edistämään työryhmän, johon naapurimaakunnat toivotaan mukaan.


Tanja Hartonen-Pulkka, Matti Lundenius, Teemu Hirvonen ja Satu Taavitsainen

Palokin kosket olivat suosittu lohikalakalojen kalastuspaikka jo 1800-luvulla. Harvinaistuneet järvitaimenet ja muut luonnonlohikannat voisivat esiintyä ja lisääntyä Palokin koskissa luonnonvaraisina vielä nytkin. Palokissa on kuitenkin Pohjois-Karjalan Sähkön voimalaitos.

- Kysymys on rahasta, sanoo maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. – Pohjois-Karjalan Sähkölle pitää löytyä korvaavan energian lähde.

Maakunnat muun muassa laativat maa- ja metsätalousministeriölle yhdessä kirjeen. Ne pyrkivät erityisesti löytämään koskien kutukunnostukseen yhteistoimin rahoitusta, joka Mäkisen mukaan on tosin nykytilanteessa hyvin haasteellista.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Kolmelle EU-hankkeelle vihreää valoa

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan 19. tammikuuta kolme kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeita käsittelyssä oli kaksi. Niistä toinen (kokonaiskustannukset 202 000 euroa, josta EU:n ja valtion rahaa 121 000 euroa) kehittää luonnosta hyvinvointi- ja terveystuotteita ja -palveluja ja toinen (130 000/90 000) kotiruokapalveluja asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä tarpeiden pohjalta.


Markku Lahikainen ja Mikko Hokkanen

Kolmas hyväksytty hanke käynnistää Etelä-Savon ja Kiinan Henan maakuntien välille yhteistyötä luonnonmukaisen tuotannon alalle. Hanketta toteuttaa Etelä-Savossa Aalto yliopiston Pienyrityskeskus.

Seuraavat kokoukset

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraavat kerrat 16. helmikuuta ja 23. maaliskuuta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618.

Hallituksen kokousasiat menivät läpi eräin pienin muutoksin esityslistan mukaisesti. Asiakohta 12 (Misetin hanke Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua) päätettiin viedä vielä jatkovalmisteluun. - Kuvat maakuntahallituksen kokouksesta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus koolla Mikkelissä: Itä-Suomelta yhteiset tavoitteet hallitusohjelmaan

19.01.2015

Itä-Suomen maakunnat – Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat valmistelleet yhteiset tavoitteet Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

- Yhteiset hartiat ovat leveämmät kuin yhden maakunnan hartiat, kuvaavat yhteisten tavoitteiden merkitystä Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.), varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.) ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.


Pekka Selenius (vas.) ja Jarkko Wuorinen

Selenius pitää erityisen tärkeänä esimerkiksi sitä, että uusissakin yhteisissä tavoitteissa Itä-Suomen maakunnat pysyivät aiempien liikennelinjauksiensa takana. Liikennehankkeilla on yhteinen tärkeysjärjestys, joissa Valtatie 5:n kunnostustyöt ovat kärjessä.

Yhteisissä tavoitteissaan Itä-Suomi muistuttaa, että alueiden elinvoimaisuuden tulee olla hallitusohjelmassa tärkeä tavoite. Elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä tulee turvata huolehtimalla siitä, että Itä-Suomelle tärkeät asiat otetaan ohjelmaan mukaan. Ne liittyvät aluehallinnon uudistukseen, liikenteeseen, bio- ja metsätalouteen, koulutukseen ja osaamiseen, kansainvälisyyteen, erityisesti Venäjä-yhteyksiin, sekä matkailuun.

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi tavoitteet 19. tammikuuta Mikkelissä. Myös muut maakuntahallitukset saavat tavoitteet hyväksyttävikseen tammikuun kuluessa. Kun kaikki maakunnat ovat hyväksyneet tavoiteasiakirjan, se jaetaan muun muassa eduskuntavaaliehdokkaille ja puolueille sekä myöhemmin keväällä hallitusohjelmasta neuvotteleville tahoille.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Etelä-Savon seudut kutsutaan samaan sote-pöytään

Etelä-Savon maakuntahallitus kutsuu Etelä-Savon seutukunnat samaan pöytään keskustelemaan maakunnan ja sen seutujen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Hallitus kävi 19. tammikuuta sote-asiasta pitkän ja rakentavan keskustelun, jonka lopputuloksena hallitus sopi pikaisen kokoontumiskutsun lähettämisestä seutukunnille.

- Maakuntaliitto ei ole tokikaan kunnille mikään päällepäsmäri. Haluamme ainoastaan selvittää, miten erilaiset ratkaisuvaihtoehdot vaikuttavat maakunnalliseen tuotantoalueeseen, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.). – Otamme seutuihin pikaisesti yhteyttä ja pyrimme saamaan palaveriin Pieksämäen, Savonlinnan ja Mikkelin seutujen päättäjät.


Jarkko Wuorinen

- Polttavin kysymys on Pieksämäki, joka on tekemässä jo helmikuussa ratkaisuja sote-palveluiden ulkoistamisesta, sanoo maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.).

- Maakuntahallitus haluaa varmistaa, että Pieksämäen päättäjillä on tiedossa myös maakunnallisen toteutusmallin vaikutukset. Nyt Pieksämäellä pelätään, että maakunnallinen toteutusmalli veisi sieltä kaikki palvelut. Tilannehan on kuitenkin se, että neuvotteluja maakunnallisesta mallista ei ole seutujen kesken vielä käyty eli ei kenelläkään ole toistaiseksi tietoa siitä, mitä palveluita lähtee ja mitä jää. Olemme huolissamme siitä, että Pieksämäellä lähdetään liikkeelle ilman tietoa maakunnallisen tuotantomallin mahdollisuuksista.

- Liitolla on sote-asiassa kokoava ja rakentava rooli, korostaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. – Olemme omistajiemme eli kuntien asialla.

Heinävettä, joka on päättänyt hankkia sote-palvelut nykyiseen tapaan Pohjois-Karjalasta maakuntaliiton kutsu ei kuitenkaan koske.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

ENI-ohjelman käyntiin loppuvuodesta

EU:n ja Venäjän välinen ENI-raja-alueohjelma on tavoitteena saada käyntiin Kaakkois-Suomessa loppuvuodesta 2015. Ohjelman sisältöjä valmistellaan parhaillaan. Seuraava kuulemistilaisuus on torstaina 22. tammikuuta Helsingissä sisäasiainministeriössä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi maakuntahallitukselle ENI-ohjelman valmistelutilanteesta 19. tammikuuta.


Pentti Mäkinen

- Kaakkois-Suomen ENI on Etelä-Savolle hyvin tärkeä EU-ohjelma, Mäkinen sanoo. – Meille on tärkeää, ettei kehitystyö häiriinnyt tämän hetken poliittisen tilanteen johdosta. Tämä on juuri sitä käytännön yhteistyötä, mitä maiden välillä tarvitaan.

Etelä-Savo aikoo esittää muun muassa Parikkalan ja Syväoron kansainvälistä rajanylityspaikkaa ENI-ohjelmaan. Maakunta haluaa mukaan ohjelmaan myös kulttuurin ja kulttuurimatkailun kehittämishankkeita.

- Etelä-Savon seutukunnat ovat olleet hyvin aktiivisia Venäjän suuntaan, tietää maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.). Maakuntaliiton roolina on tukea seutuja Venäjä-yhteistyössä.

- Länsi-Eurooppa on eteläsavolaisten pk-yritysten tärkein kauppakumppani. Silti Venäjä-korttia ei kannata missään nimessä unohtaa, Wuorinen korostaa.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.

Kiina-vierailu huhtikuussa

Eteläsavolaiset toimijat ovat lähdössä Kiinaan 22. – 29. huhtikuuta. Vierailu suuntautuu maakunnan ystävyyskaupunkiin Shaoxingiin. Vierailun aikana syvennetään yhteistyötä, joka liittyy erityisesti elinkeinoelämään, koulutukseen, vanhusten hoitoon ja nuorisotyöhön.


Kaija Viljakainen ja Matti Tulla

Matkalle lähtee parinkymmenen hengen porukka maakuntaliiton, aluehallintoviraston, Mikkelin kaupungin, Mikkelin kaupungin elinkeinoyhtiön Misetin, Mikkelin ammattikorkeakoulun, yliopistokeskuksen ja musiikkiopiston sekä Suomen nuoriso-opiston edustajia.

Maakuntaliitosta mukaan lähtevät maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Markku Kakriainen, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen. Maakuntahallitus hyväksyi liiton edustajat kokouksessaan 19. tammikuuta.

- Vaikka kyse on ennen kaikkea eteläsavolaisen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyöstä Kiinaan, viranomaisten mukana olo on kiinalaisessa kulttuurissa hyvin tärkeää, sanoo yhteyspäällikkö Teppo Leinonen maakuntaliitosta. – Kiinassa viranomaisten välinen yhteistyö aukaisee ovia muille toimijoille.

Useat eteläsavolaiset pk-yritykset, muun muassa elintarvikealan yritykset, ovat jo saaneet jalan sijaa Kiinan valtaville markkinoille.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Tuulivoimakaavaa ei syytä muuttaa

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 19. tammikuuta vastineet lausuntoihin, joita ministeriöt ja Ely-keskukset ovat antaneet Etelä-Savon tuulivoimakaavasta. Vastineissa maakuntaliitto toteaa, etteivät lausunnot edellytä muutoksia tuulivoimakaavaan. Vastineita oli pyytänyt ympäristöministeriö, jossa tuulivoimakaava on parhaillaan vahvistettavana. Maakuntavaltuusto hyväksyi tuulivoimakaavan kesäkuussa 2014.


Marisa Hukkanen ja Teemu Hirvonen

Tuulivoimakaava on Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava, ja se täydentää voimassaolevaa maakuntakaavaa. Kaava ohjaa suurten, ns. teollisen kokoluokan tuulivoimapuistojen rakentamista maakunnassa. Kaavan mukaan tällaisia suuria tuulivoimapuistoja voi maakuntaan rakentaa yhdeksän. Lopullisesti tuulivoimala-alueiden rakentamisesta päätetään kuntien kaavoituksessa, ja maanomistaja päättää oman maansa vuokraamisesta tuulivoimayhtiöille.

Lisätietoja maakuntakaavasta antavat vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672. Lisätietoa myös verkkosivuilla osoitteessa www.esavo.fi/maakuntakaava .

Palokin kosket kutukuntoon yhteistyöllä

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien liittoja mukaan Palokin koskien kunnostamiseen. Kosket on tarkoitus kunnostaa sellaiseen kuntoon, että luontaiset lohikalat pystyisivät jälleen kutemaan niissä. Maakuntaliitto on koonnut kunnostusta edistämään työryhmän, johon naapurimaakunnat toivotaan mukaan.


Tanja Hartonen-Pulkka, Matti Lundenius, Teemu Hirvonen ja Satu Taavitsainen

Palokin kosket olivat suosittu lohikalakalojen kalastuspaikka jo 1800-luvulla. Harvinaistuneet järvitaimenet ja muut luonnonlohikannat voisivat esiintyä ja lisääntyä Palokin koskissa luonnonvaraisina vielä nytkin. Palokissa on kuitenkin Pohjois-Karjalan Sähkön voimalaitos.

- Kysymys on rahasta, sanoo maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. – Pohjois-Karjalan Sähkölle pitää löytyä korvaavan energian lähde.

Maakunnat muun muassa laativat maa- ja metsätalousministeriölle yhdessä kirjeen. Ne pyrkivät erityisesti löytämään koskien kutukunnostukseen yhteistoimin rahoitusta, joka Mäkisen mukaan on tosin nykytilanteessa hyvin haasteellista.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Kolmelle EU-hankkeelle vihreää valoa

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan 19. tammikuuta kolme kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeita käsittelyssä oli kaksi. Niistä toinen (kokonaiskustannukset 202 000 euroa, josta EU:n ja valtion rahaa 121 000 euroa) kehittää luonnosta hyvinvointi- ja terveystuotteita ja -palveluja ja toinen (130 000/90 000) kotiruokapalveluja asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä tarpeiden pohjalta.


Markku Lahikainen ja Mikko Hokkanen

Kolmas hyväksytty hanke käynnistää Etelä-Savon ja Kiinan Henan maakuntien välille yhteistyötä luonnonmukaisen tuotannon alalle. Hanketta toteuttaa Etelä-Savossa Aalto yliopiston Pienyrityskeskus.

Seuraavat kokoukset

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraavat kerrat 16. helmikuuta ja 23. maaliskuuta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618.

Hallituksen kokousasiat menivät läpi eräin pienin muutoksin esityslistan mukaisesti. Asiakohta 12 (Misetin hanke Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua) päätettiin viedä vielä jatkovalmisteluun. - Kuvat maakuntahallituksen kokouksesta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus koolla Mikkelissä: Itä-Suomelta yhteiset tavoitteet hallitusohjelmaan

19.01.2015

Itä-Suomen maakunnat – Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat valmistelleet yhteiset tavoitteet Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

- Yhteiset hartiat ovat leveämmät kuin yhden maakunnan hartiat, kuvaavat yhteisten tavoitteiden merkitystä Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.), varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.) ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.


Pekka Selenius (vas.) ja Jarkko Wuorinen

Selenius pitää erityisen tärkeänä esimerkiksi sitä, että uusissakin yhteisissä tavoitteissa Itä-Suomen maakunnat pysyivät aiempien liikennelinjauksiensa takana. Liikennehankkeilla on yhteinen tärkeysjärjestys, joissa Valtatie 5:n kunnostustyöt ovat kärjessä.

Yhteisissä tavoitteissaan Itä-Suomi muistuttaa, että alueiden elinvoimaisuuden tulee olla hallitusohjelmassa tärkeä tavoite. Elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä tulee turvata huolehtimalla siitä, että Itä-Suomelle tärkeät asiat otetaan ohjelmaan mukaan. Ne liittyvät aluehallinnon uudistukseen, liikenteeseen, bio- ja metsätalouteen, koulutukseen ja osaamiseen, kansainvälisyyteen, erityisesti Venäjä-yhteyksiin, sekä matkailuun.

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi tavoitteet 19. tammikuuta Mikkelissä. Myös muut maakuntahallitukset saavat tavoitteet hyväksyttävikseen tammikuun kuluessa. Kun kaikki maakunnat ovat hyväksyneet tavoiteasiakirjan, se jaetaan muun muassa eduskuntavaaliehdokkaille ja puolueille sekä myöhemmin keväällä hallitusohjelmasta neuvotteleville tahoille.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Etelä-Savon seudut kutsutaan samaan sote-pöytään

Etelä-Savon maakuntahallitus kutsuu Etelä-Savon seutukunnat samaan pöytään keskustelemaan maakunnan ja sen seutujen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Hallitus kävi 19. tammikuuta sote-asiasta pitkän ja rakentavan keskustelun, jonka lopputuloksena hallitus sopi pikaisen kokoontumiskutsun lähettämisestä seutukunnille.

- Maakuntaliitto ei ole tokikaan kunnille mikään päällepäsmäri. Haluamme ainoastaan selvittää, miten erilaiset ratkaisuvaihtoehdot vaikuttavat maakunnalliseen tuotantoalueeseen, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.). – Otamme seutuihin pikaisesti yhteyttä ja pyrimme saamaan palaveriin Pieksämäen, Savonlinnan ja Mikkelin seutujen päättäjät.


Jarkko Wuorinen

- Polttavin kysymys on Pieksämäki, joka on tekemässä jo helmikuussa ratkaisuja sote-palveluiden ulkoistamisesta, sanoo maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.).

- Maakuntahallitus haluaa varmistaa, että Pieksämäen päättäjillä on tiedossa myös maakunnallisen toteutusmallin vaikutukset. Nyt Pieksämäellä pelätään, että maakunnallinen toteutusmalli veisi sieltä kaikki palvelut. Tilannehan on kuitenkin se, että neuvotteluja maakunnallisesta mallista ei ole seutujen kesken vielä käyty eli ei kenelläkään ole toistaiseksi tietoa siitä, mitä palveluita lähtee ja mitä jää. Olemme huolissamme siitä, että Pieksämäellä lähdetään liikkeelle ilman tietoa maakunnallisen tuotantomallin mahdollisuuksista.

- Liitolla on sote-asiassa kokoava ja rakentava rooli, korostaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. – Olemme omistajiemme eli kuntien asialla.

Heinävettä, joka on päättänyt hankkia sote-palvelut nykyiseen tapaan Pohjois-Karjalasta maakuntaliiton kutsu ei kuitenkaan koske.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

ENI-ohjelman käyntiin loppuvuodesta

EU:n ja Venäjän välinen ENI-raja-alueohjelma on tavoitteena saada käyntiin Kaakkois-Suomessa loppuvuodesta 2015. Ohjelman sisältöjä valmistellaan parhaillaan. Seuraava kuulemistilaisuus on torstaina 22. tammikuuta Helsingissä sisäasiainministeriössä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi maakuntahallitukselle ENI-ohjelman valmistelutilanteesta 19. tammikuuta.


Pentti Mäkinen

- Kaakkois-Suomen ENI on Etelä-Savolle hyvin tärkeä EU-ohjelma, Mäkinen sanoo. – Meille on tärkeää, ettei kehitystyö häiriinnyt tämän hetken poliittisen tilanteen johdosta. Tämä on juuri sitä käytännön yhteistyötä, mitä maiden välillä tarvitaan.

Etelä-Savo aikoo esittää muun muassa Parikkalan ja Syväoron kansainvälistä rajanylityspaikkaa ENI-ohjelmaan. Maakunta haluaa mukaan ohjelmaan myös kulttuurin ja kulttuurimatkailun kehittämishankkeita.

- Etelä-Savon seutukunnat ovat olleet hyvin aktiivisia Venäjän suuntaan, tietää maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.). Maakuntaliiton roolina on tukea seutuja Venäjä-yhteistyössä.

- Länsi-Eurooppa on eteläsavolaisten pk-yritysten tärkein kauppakumppani. Silti Venäjä-korttia ei kannata missään nimessä unohtaa, Wuorinen korostaa.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.

Kiina-vierailu huhtikuussa

Eteläsavolaiset toimijat ovat lähdössä Kiinaan 22. – 29. huhtikuuta. Vierailu suuntautuu maakunnan ystävyyskaupunkiin Shaoxingiin. Vierailun aikana syvennetään yhteistyötä, joka liittyy erityisesti elinkeinoelämään, koulutukseen, vanhusten hoitoon ja nuorisotyöhön.


Kaija Viljakainen ja Matti Tulla

Matkalle lähtee parinkymmenen hengen porukka maakuntaliiton, aluehallintoviraston, Mikkelin kaupungin, Mikkelin kaupungin elinkeinoyhtiön Misetin, Mikkelin ammattikorkeakoulun, yliopistokeskuksen ja musiikkiopiston sekä Suomen nuoriso-opiston edustajia.

Maakuntaliitosta mukaan lähtevät maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Markku Kakriainen, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen. Maakuntahallitus hyväksyi liiton edustajat kokouksessaan 19. tammikuuta.

- Vaikka kyse on ennen kaikkea eteläsavolaisen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyöstä Kiinaan, viranomaisten mukana olo on kiinalaisessa kulttuurissa hyvin tärkeää, sanoo yhteyspäällikkö Teppo Leinonen maakuntaliitosta. – Kiinassa viranomaisten välinen yhteistyö aukaisee ovia muille toimijoille.

Useat eteläsavolaiset pk-yritykset, muun muassa elintarvikealan yritykset, ovat jo saaneet jalan sijaa Kiinan valtaville markkinoille.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Tuulivoimakaavaa ei syytä muuttaa

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 19. tammikuuta vastineet lausuntoihin, joita ministeriöt ja Ely-keskukset ovat antaneet Etelä-Savon tuulivoimakaavasta. Vastineissa maakuntaliitto toteaa, etteivät lausunnot edellytä muutoksia tuulivoimakaavaan. Vastineita oli pyytänyt ympäristöministeriö, jossa tuulivoimakaava on parhaillaan vahvistettavana. Maakuntavaltuusto hyväksyi tuulivoimakaavan kesäkuussa 2014.


Marisa Hukkanen ja Teemu Hirvonen

Tuulivoimakaava on Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava, ja se täydentää voimassaolevaa maakuntakaavaa. Kaava ohjaa suurten, ns. teollisen kokoluokan tuulivoimapuistojen rakentamista maakunnassa. Kaavan mukaan tällaisia suuria tuulivoimapuistoja voi maakuntaan rakentaa yhdeksän. Lopullisesti tuulivoimala-alueiden rakentamisesta päätetään kuntien kaavoituksessa, ja maanomistaja päättää oman maansa vuokraamisesta tuulivoimayhtiöille.

Lisätietoja maakuntakaavasta antavat vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672. Lisätietoa myös verkkosivuilla osoitteessa www.esavo.fi/maakuntakaava .

Palokin kosket kutukuntoon yhteistyöllä

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien liittoja mukaan Palokin koskien kunnostamiseen. Kosket on tarkoitus kunnostaa sellaiseen kuntoon, että luontaiset lohikalat pystyisivät jälleen kutemaan niissä. Maakuntaliitto on koonnut kunnostusta edistämään työryhmän, johon naapurimaakunnat toivotaan mukaan.


Tanja Hartonen-Pulkka, Matti Lundenius, Teemu Hirvonen ja Satu Taavitsainen

Palokin kosket olivat suosittu lohikalakalojen kalastuspaikka jo 1800-luvulla. Harvinaistuneet järvitaimenet ja muut luonnonlohikannat voisivat esiintyä ja lisääntyä Palokin koskissa luonnonvaraisina vielä nytkin. Palokissa on kuitenkin Pohjois-Karjalan Sähkön voimalaitos.

- Kysymys on rahasta, sanoo maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. – Pohjois-Karjalan Sähkölle pitää löytyä korvaavan energian lähde.

Maakunnat muun muassa laativat maa- ja metsätalousministeriölle yhdessä kirjeen. Ne pyrkivät erityisesti löytämään koskien kutukunnostukseen yhteistoimin rahoitusta, joka Mäkisen mukaan on tosin nykytilanteessa hyvin haasteellista.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Kolmelle EU-hankkeelle vihreää valoa

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan 19. tammikuuta kolme kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeita käsittelyssä oli kaksi. Niistä toinen (kokonaiskustannukset 202 000 euroa, josta EU:n ja valtion rahaa 121 000 euroa) kehittää luonnosta hyvinvointi- ja terveystuotteita ja -palveluja ja toinen (130 000/90 000) kotiruokapalveluja asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä tarpeiden pohjalta.


Markku Lahikainen ja Mikko Hokkanen

Kolmas hyväksytty hanke käynnistää Etelä-Savon ja Kiinan Henan maakuntien välille yhteistyötä luonnonmukaisen tuotannon alalle. Hanketta toteuttaa Etelä-Savossa Aalto yliopiston Pienyrityskeskus.

Seuraavat kokoukset

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraavat kerrat 16. helmikuuta ja 23. maaliskuuta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618.

Hallituksen kokousasiat menivät läpi eräin pienin muutoksin esityslistan mukaisesti. Asiakohta 12 (Misetin hanke Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua) päätettiin viedä vielä jatkovalmisteluun. - Kuvat maakuntahallituksen kokouksesta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus koolla Mikkelissä: Itä-Suomelta yhteiset tavoitteet hallitusohjelmaan

19.01.2015

Itä-Suomen maakunnat – Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat valmistelleet yhteiset tavoitteet Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

- Yhteiset hartiat ovat leveämmät kuin yhden maakunnan hartiat, kuvaavat yhteisten tavoitteiden merkitystä Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.), varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.) ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.


Pekka Selenius (vas.) ja Jarkko Wuorinen

Selenius pitää erityisen tärkeänä esimerkiksi sitä, että uusissakin yhteisissä tavoitteissa Itä-Suomen maakunnat pysyivät aiempien liikennelinjauksiensa takana. Liikennehankkeilla on yhteinen tärkeysjärjestys, joissa Valtatie 5:n kunnostustyöt ovat kärjessä.

Yhteisissä tavoitteissaan Itä-Suomi muistuttaa, että alueiden elinvoimaisuuden tulee olla hallitusohjelmassa tärkeä tavoite. Elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä tulee turvata huolehtimalla siitä, että Itä-Suomelle tärkeät asiat otetaan ohjelmaan mukaan. Ne liittyvät aluehallinnon uudistukseen, liikenteeseen, bio- ja metsätalouteen, koulutukseen ja osaamiseen, kansainvälisyyteen, erityisesti Venäjä-yhteyksiin, sekä matkailuun.

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi tavoitteet 19. tammikuuta Mikkelissä. Myös muut maakuntahallitukset saavat tavoitteet hyväksyttävikseen tammikuun kuluessa. Kun kaikki maakunnat ovat hyväksyneet tavoiteasiakirjan, se jaetaan muun muassa eduskuntavaaliehdokkaille ja puolueille sekä myöhemmin keväällä hallitusohjelmasta neuvotteleville tahoille.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Etelä-Savon seudut kutsutaan samaan sote-pöytään

Etelä-Savon maakuntahallitus kutsuu Etelä-Savon seutukunnat samaan pöytään keskustelemaan maakunnan ja sen seutujen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Hallitus kävi 19. tammikuuta sote-asiasta pitkän ja rakentavan keskustelun, jonka lopputuloksena hallitus sopi pikaisen kokoontumiskutsun lähettämisestä seutukunnille.

- Maakuntaliitto ei ole tokikaan kunnille mikään päällepäsmäri. Haluamme ainoastaan selvittää, miten erilaiset ratkaisuvaihtoehdot vaikuttavat maakunnalliseen tuotantoalueeseen, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.). – Otamme seutuihin pikaisesti yhteyttä ja pyrimme saamaan palaveriin Pieksämäen, Savonlinnan ja Mikkelin seutujen päättäjät.


Jarkko Wuorinen

- Polttavin kysymys on Pieksämäki, joka on tekemässä jo helmikuussa ratkaisuja sote-palveluiden ulkoistamisesta, sanoo maakuntahallituksen toinen varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.).

- Maakuntahallitus haluaa varmistaa, että Pieksämäen päättäjillä on tiedossa myös maakunnallisen toteutusmallin vaikutukset. Nyt Pieksämäellä pelätään, että maakunnallinen toteutusmalli veisi sieltä kaikki palvelut. Tilannehan on kuitenkin se, että neuvotteluja maakunnallisesta mallista ei ole seutujen kesken vielä käyty eli ei kenelläkään ole toistaiseksi tietoa siitä, mitä palveluita lähtee ja mitä jää. Olemme huolissamme siitä, että Pieksämäellä lähdetään liikkeelle ilman tietoa maakunnallisen tuotantomallin mahdollisuuksista.

- Liitolla on sote-asiassa kokoava ja rakentava rooli, korostaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. – Olemme omistajiemme eli kuntien asialla.

Heinävettä, joka on päättänyt hankkia sote-palvelut nykyiseen tapaan Pohjois-Karjalasta maakuntaliiton kutsu ei kuitenkaan koske.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

ENI-ohjelman käyntiin loppuvuodesta

EU:n ja Venäjän välinen ENI-raja-alueohjelma on tavoitteena saada käyntiin Kaakkois-Suomessa loppuvuodesta 2015. Ohjelman sisältöjä valmistellaan parhaillaan. Seuraava kuulemistilaisuus on torstaina 22. tammikuuta Helsingissä sisäasiainministeriössä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi maakuntahallitukselle ENI-ohjelman valmistelutilanteesta 19. tammikuuta.


Pentti Mäkinen

- Kaakkois-Suomen ENI on Etelä-Savolle hyvin tärkeä EU-ohjelma, Mäkinen sanoo. – Meille on tärkeää, ettei kehitystyö häiriinnyt tämän hetken poliittisen tilanteen johdosta. Tämä on juuri sitä käytännön yhteistyötä, mitä maiden välillä tarvitaan.

Etelä-Savo aikoo esittää muun muassa Parikkalan ja Syväoron kansainvälistä rajanylityspaikkaa ENI-ohjelmaan. Maakunta haluaa mukaan ohjelmaan myös kulttuurin ja kulttuurimatkailun kehittämishankkeita.

- Etelä-Savon seutukunnat ovat olleet hyvin aktiivisia Venäjän suuntaan, tietää maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.). Maakuntaliiton roolina on tukea seutuja Venäjä-yhteistyössä.

- Länsi-Eurooppa on eteläsavolaisten pk-yritysten tärkein kauppakumppani. Silti Venäjä-korttia ei kannata missään nimessä unohtaa, Wuorinen korostaa.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.

Kiina-vierailu huhtikuussa

Eteläsavolaiset toimijat ovat lähdössä Kiinaan 22. – 29. huhtikuuta. Vierailu suuntautuu maakunnan ystävyyskaupunkiin Shaoxingiin. Vierailun aikana syvennetään yhteistyötä, joka liittyy erityisesti elinkeinoelämään, koulutukseen, vanhusten hoitoon ja nuorisotyöhön.


Kaija Viljakainen ja Matti Tulla

Matkalle lähtee parinkymmenen hengen porukka maakuntaliiton, aluehallintoviraston, Mikkelin kaupungin, Mikkelin kaupungin elinkeinoyhtiön Misetin, Mikkelin ammattikorkeakoulun, yliopistokeskuksen ja musiikkiopiston sekä Suomen nuoriso-opiston edustajia.

Maakuntaliitosta mukaan lähtevät maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Markku Kakriainen, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen. Maakuntahallitus hyväksyi liiton edustajat kokouksessaan 19. tammikuuta.

- Vaikka kyse on ennen kaikkea eteläsavolaisen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyöstä Kiinaan, viranomaisten mukana olo on kiinalaisessa kulttuurissa hyvin tärkeää, sanoo yhteyspäällikkö Teppo Leinonen maakuntaliitosta. – Kiinassa viranomaisten välinen yhteistyö aukaisee ovia muille toimijoille.

Useat eteläsavolaiset pk-yritykset, muun muassa elintarvikealan yritykset, ovat jo saaneet jalan sijaa Kiinan valtaville markkinoille.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Tuulivoimakaavaa ei syytä muuttaa

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 19. tammikuuta vastineet lausuntoihin, joita ministeriöt ja Ely-keskukset ovat antaneet Etelä-Savon tuulivoimakaavasta. Vastineissa maakuntaliitto toteaa, etteivät lausunnot edellytä muutoksia tuulivoimakaavaan. Vastineita oli pyytänyt ympäristöministeriö, jossa tuulivoimakaava on parhaillaan vahvistettavana. Maakuntavaltuusto hyväksyi tuulivoimakaavan kesäkuussa 2014.


Marisa Hukkanen ja Teemu Hirvonen

Tuulivoimakaava on Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava, ja se täydentää voimassaolevaa maakuntakaavaa. Kaava ohjaa suurten, ns. teollisen kokoluokan tuulivoimapuistojen rakentamista maakunnassa. Kaavan mukaan tällaisia suuria tuulivoimapuistoja voi maakuntaan rakentaa yhdeksän. Lopullisesti tuulivoimala-alueiden rakentamisesta päätetään kuntien kaavoituksessa, ja maanomistaja päättää oman maansa vuokraamisesta tuulivoimayhtiöille.

Lisätietoja maakuntakaavasta antavat vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672. Lisätietoa myös verkkosivuilla osoitteessa www.esavo.fi/maakuntakaava .

Palokin kosket kutukuntoon yhteistyöllä

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien liittoja mukaan Palokin koskien kunnostamiseen. Kosket on tarkoitus kunnostaa sellaiseen kuntoon, että luontaiset lohikalat pystyisivät jälleen kutemaan niissä. Maakuntaliitto on koonnut kunnostusta edistämään työryhmän, johon naapurimaakunnat toivotaan mukaan.


Tanja Hartonen-Pulkka, Matti Lundenius, Teemu Hirvonen ja Satu Taavitsainen

Palokin kosket olivat suosittu lohikalakalojen kalastuspaikka jo 1800-luvulla. Harvinaistuneet järvitaimenet ja muut luonnonlohikannat voisivat esiintyä ja lisääntyä Palokin koskissa luonnonvaraisina vielä nytkin. Palokissa on kuitenkin Pohjois-Karjalan Sähkön voimalaitos.

- Kysymys on rahasta, sanoo maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. – Pohjois-Karjalan Sähkölle pitää löytyä korvaavan energian lähde.

Maakunnat muun muassa laativat maa- ja metsätalousministeriölle yhdessä kirjeen. Ne pyrkivät erityisesti löytämään koskien kutukunnostukseen yhteistoimin rahoitusta, joka Mäkisen mukaan on tosin nykytilanteessa hyvin haasteellista.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Kolmelle EU-hankkeelle vihreää valoa

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan 19. tammikuuta kolme kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa EU:n rakennerahasto-ohjelmasta. Mikkelin ammattikorkeakoulun hankkeita käsittelyssä oli kaksi. Niistä toinen (kokonaiskustannukset 202 000 euroa, josta EU:n ja valtion rahaa 121 000 euroa) kehittää luonnosta hyvinvointi- ja terveystuotteita ja -palveluja ja toinen (130 000/90 000) kotiruokapalveluja asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä tarpeiden pohjalta.


Markku Lahikainen ja Mikko Hokkanen

Kolmas hyväksytty hanke käynnistää Etelä-Savon ja Kiinan Henan maakuntien välille yhteistyötä luonnonmukaisen tuotannon alalle. Hanketta toteuttaa Etelä-Savossa Aalto yliopiston Pienyrityskeskus.

Seuraavat kokoukset

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraavat kerrat 16. helmikuuta ja 23. maaliskuuta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtaja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja vs. aluesuunnittelujohtaja Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618.

Hallituksen kokousasiat menivät läpi eräin pienin muutoksin esityslistan mukaisesti. Asiakohta 12 (Misetin hanke Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua) päätettiin viedä vielä jatkovalmisteluun. - Kuvat maakuntahallituksen kokouksesta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010