Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu 15. joulukuuta Mikkelissä

10.12.2014

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus kokoontuu maanantaina 15. joulukuuta maakuntaliiton virastolla Mikkelissä.

Kokouksessa maakuntahallitus hyväksyy maakuntaliiton vastineet niille muistutuksille ja lausunnoille, joita maakuntaliitto sai, kun Etelä-Savon toisen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2014. Hallitus hyväksyy myös suunnitelman.

Toinen vaihemaakuntakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Se koskee muun muassa maa-ainesten eli esimerkiksi turpeen ottoa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee suuria tuulivoimaloita, ja se on parhaillaan ympäristöministeriön hyväksyttävänä.

Maakuntakaava on maankäytön suunnitelma, joka ohjaa yleispiirteisesti kuntien kaavoitusta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertaa, miten kaavatyö etenee ja miten maanomistajat ja muut asukkaat voivat osallistua kaavan laadintaan ja arvioida sen vaikutuksia.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antaa kokouksessa hallitukselle katsauksen maakunnan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Ne liittyvät muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen, kuntalakiuudistukseen ja Itä-Suomi-yhteistyöhön sekä EU:n raja-alueyhteistyöhön.

Hallitus paneutuu myös siihen, miten EU:n uusi rakennerahasto-ohjelma on lähtenyt käyntiin Etelä-Savossa. Hyväksyttäväkseen hallitus saa peräti parikymmentä uuden kauden kehittämishanketta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu 15. joulukuuta Mikkelissä

10.12.2014

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus kokoontuu maanantaina 15. joulukuuta maakuntaliiton virastolla Mikkelissä.

Kokouksessa maakuntahallitus hyväksyy maakuntaliiton vastineet niille muistutuksille ja lausunnoille, joita maakuntaliitto sai, kun Etelä-Savon toisen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2014. Hallitus hyväksyy myös suunnitelman.

Toinen vaihemaakuntakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Se koskee muun muassa maa-ainesten eli esimerkiksi turpeen ottoa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee suuria tuulivoimaloita, ja se on parhaillaan ympäristöministeriön hyväksyttävänä.

Maakuntakaava on maankäytön suunnitelma, joka ohjaa yleispiirteisesti kuntien kaavoitusta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertaa, miten kaavatyö etenee ja miten maanomistajat ja muut asukkaat voivat osallistua kaavan laadintaan ja arvioida sen vaikutuksia.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antaa kokouksessa hallitukselle katsauksen maakunnan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Ne liittyvät muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen, kuntalakiuudistukseen ja Itä-Suomi-yhteistyöhön sekä EU:n raja-alueyhteistyöhön.

Hallitus paneutuu myös siihen, miten EU:n uusi rakennerahasto-ohjelma on lähtenyt käyntiin Etelä-Savossa. Hyväksyttäväkseen hallitus saa peräti parikymmentä uuden kauden kehittämishanketta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu 15. joulukuuta Mikkelissä

10.12.2014

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus kokoontuu maanantaina 15. joulukuuta maakuntaliiton virastolla Mikkelissä.

Kokouksessa maakuntahallitus hyväksyy maakuntaliiton vastineet niille muistutuksille ja lausunnoille, joita maakuntaliitto sai, kun Etelä-Savon toisen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2014. Hallitus hyväksyy myös suunnitelman.

Toinen vaihemaakuntakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Se koskee muun muassa maa-ainesten eli esimerkiksi turpeen ottoa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee suuria tuulivoimaloita, ja se on parhaillaan ympäristöministeriön hyväksyttävänä.

Maakuntakaava on maankäytön suunnitelma, joka ohjaa yleispiirteisesti kuntien kaavoitusta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertaa, miten kaavatyö etenee ja miten maanomistajat ja muut asukkaat voivat osallistua kaavan laadintaan ja arvioida sen vaikutuksia.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antaa kokouksessa hallitukselle katsauksen maakunnan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Ne liittyvät muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen, kuntalakiuudistukseen ja Itä-Suomi-yhteistyöhön sekä EU:n raja-alueyhteistyöhön.

Hallitus paneutuu myös siihen, miten EU:n uusi rakennerahasto-ohjelma on lähtenyt käyntiin Etelä-Savossa. Hyväksyttäväkseen hallitus saa peräti parikymmentä uuden kauden kehittämishanketta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu 15. joulukuuta Mikkelissä

10.12.2014

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus kokoontuu maanantaina 15. joulukuuta maakuntaliiton virastolla Mikkelissä.

Kokouksessa maakuntahallitus hyväksyy maakuntaliiton vastineet niille muistutuksille ja lausunnoille, joita maakuntaliitto sai, kun Etelä-Savon toisen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2014. Hallitus hyväksyy myös suunnitelman.

Toinen vaihemaakuntakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Se koskee muun muassa maa-ainesten eli esimerkiksi turpeen ottoa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee suuria tuulivoimaloita, ja se on parhaillaan ympäristöministeriön hyväksyttävänä.

Maakuntakaava on maankäytön suunnitelma, joka ohjaa yleispiirteisesti kuntien kaavoitusta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertaa, miten kaavatyö etenee ja miten maanomistajat ja muut asukkaat voivat osallistua kaavan laadintaan ja arvioida sen vaikutuksia.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antaa kokouksessa hallitukselle katsauksen maakunnan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Ne liittyvät muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen, kuntalakiuudistukseen ja Itä-Suomi-yhteistyöhön sekä EU:n raja-alueyhteistyöhön.

Hallitus paneutuu myös siihen, miten EU:n uusi rakennerahasto-ohjelma on lähtenyt käyntiin Etelä-Savossa. Hyväksyttäväkseen hallitus saa peräti parikymmentä uuden kauden kehittämishanketta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010