Turpeen otosta verkkokysely

20.11.2014

Turvetuotanto herättää voimakkaitakin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Etelä-Savon maakuntaliitto selvittää parhaillaan, mitä mieltä alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä maanomistajat ovat turvetuotannosta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Mielipiteet voi ilmaista verkossa, jonne liitto on laatinut kyselyn. Kyselyyn voi vastata tammikuun loppuun asti osoitteessa http://www.esavo.fi/turvekysely.


Maakuntainsinööri Marko Tanttu (vas.) ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen tekevät turvekyselyä.

Verkkosivukyselyssä voi tarkastella niiden eteläsavolaisten soiden sijoittumista, joilla on riittävästi turvetta, jotta turpeen otto voisi olla taloudellisesti kannattavaa. Suot on tutkinut Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Kartalta klikataan sitä suota tai sijaintia, josta mielipide halutaan ilmaista. Sen jälkeen oma näkemys ilmaistaan kyselyn palauteruudussa.

Mielipiteitä liitto käyttää hyödyksi laatiessaan maakunnan toista vaihemaakuntakaavaa. Kaavoituksessa liitto valitsee karttaan merkityistä soista ne suot, jotka soveltuvat parhaiten turvetuotantoon. Kyselyn lisäksi liitto laatii selvityksiä kaavan pohjaksi.

Verkkokysely ei ole kaavoitukseen liittyvä virallinen kuulemiskierros. Ne liitto järjestää myöhemmin erikseen. Niistä liitto myös tiedottaa erikseen.

Maakuntaliitto valmistelee parhaillaan Etelä-Savon toista vaihemaakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaava on kaava, joka täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa. Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee suuria tuulivoimala-alueita, ja se on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana.

Nyt tekeillä oleva toinen vaihemaakuntakaava käsittelee erityisesti maa-ainesten eli esimerkiksi turpeen käyttöä. Kaava-aineistoihin voi tutustua koko kaavaprosessin ajan liiton verkkosivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2. – Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se muun muassa ohjaa maa-alueiden käyttöä.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, ja maakuntainsinööri Marko Tanttu, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Turpeen otosta verkkokysely

20.11.2014

Turvetuotanto herättää voimakkaitakin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Etelä-Savon maakuntaliitto selvittää parhaillaan, mitä mieltä alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä maanomistajat ovat turvetuotannosta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Mielipiteet voi ilmaista verkossa, jonne liitto on laatinut kyselyn. Kyselyyn voi vastata tammikuun loppuun asti osoitteessa http://www.esavo.fi/turvekysely.


Maakuntainsinööri Marko Tanttu (vas.) ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen tekevät turvekyselyä.

Verkkosivukyselyssä voi tarkastella niiden eteläsavolaisten soiden sijoittumista, joilla on riittävästi turvetta, jotta turpeen otto voisi olla taloudellisesti kannattavaa. Suot on tutkinut Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Kartalta klikataan sitä suota tai sijaintia, josta mielipide halutaan ilmaista. Sen jälkeen oma näkemys ilmaistaan kyselyn palauteruudussa.

Mielipiteitä liitto käyttää hyödyksi laatiessaan maakunnan toista vaihemaakuntakaavaa. Kaavoituksessa liitto valitsee karttaan merkityistä soista ne suot, jotka soveltuvat parhaiten turvetuotantoon. Kyselyn lisäksi liitto laatii selvityksiä kaavan pohjaksi.

Verkkokysely ei ole kaavoitukseen liittyvä virallinen kuulemiskierros. Ne liitto järjestää myöhemmin erikseen. Niistä liitto myös tiedottaa erikseen.

Maakuntaliitto valmistelee parhaillaan Etelä-Savon toista vaihemaakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaava on kaava, joka täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa. Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee suuria tuulivoimala-alueita, ja se on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana.

Nyt tekeillä oleva toinen vaihemaakuntakaava käsittelee erityisesti maa-ainesten eli esimerkiksi turpeen käyttöä. Kaava-aineistoihin voi tutustua koko kaavaprosessin ajan liiton verkkosivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2. – Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se muun muassa ohjaa maa-alueiden käyttöä.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, ja maakuntainsinööri Marko Tanttu, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Turpeen otosta verkkokysely

20.11.2014

Turvetuotanto herättää voimakkaitakin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Etelä-Savon maakuntaliitto selvittää parhaillaan, mitä mieltä alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä maanomistajat ovat turvetuotannosta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Mielipiteet voi ilmaista verkossa, jonne liitto on laatinut kyselyn. Kyselyyn voi vastata tammikuun loppuun asti osoitteessa http://www.esavo.fi/turvekysely.


Maakuntainsinööri Marko Tanttu (vas.) ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen tekevät turvekyselyä.

Verkkosivukyselyssä voi tarkastella niiden eteläsavolaisten soiden sijoittumista, joilla on riittävästi turvetta, jotta turpeen otto voisi olla taloudellisesti kannattavaa. Suot on tutkinut Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Kartalta klikataan sitä suota tai sijaintia, josta mielipide halutaan ilmaista. Sen jälkeen oma näkemys ilmaistaan kyselyn palauteruudussa.

Mielipiteitä liitto käyttää hyödyksi laatiessaan maakunnan toista vaihemaakuntakaavaa. Kaavoituksessa liitto valitsee karttaan merkityistä soista ne suot, jotka soveltuvat parhaiten turvetuotantoon. Kyselyn lisäksi liitto laatii selvityksiä kaavan pohjaksi.

Verkkokysely ei ole kaavoitukseen liittyvä virallinen kuulemiskierros. Ne liitto järjestää myöhemmin erikseen. Niistä liitto myös tiedottaa erikseen.

Maakuntaliitto valmistelee parhaillaan Etelä-Savon toista vaihemaakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaava on kaava, joka täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa. Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee suuria tuulivoimala-alueita, ja se on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana.

Nyt tekeillä oleva toinen vaihemaakuntakaava käsittelee erityisesti maa-ainesten eli esimerkiksi turpeen käyttöä. Kaava-aineistoihin voi tutustua koko kaavaprosessin ajan liiton verkkosivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2. – Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se muun muassa ohjaa maa-alueiden käyttöä.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, ja maakuntainsinööri Marko Tanttu, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Turpeen otosta verkkokysely

20.11.2014

Turvetuotanto herättää voimakkaitakin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Etelä-Savon maakuntaliitto selvittää parhaillaan, mitä mieltä alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä maanomistajat ovat turvetuotannosta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Mielipiteet voi ilmaista verkossa, jonne liitto on laatinut kyselyn. Kyselyyn voi vastata tammikuun loppuun asti osoitteessa http://www.esavo.fi/turvekysely.


Maakuntainsinööri Marko Tanttu (vas.) ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen tekevät turvekyselyä.

Verkkosivukyselyssä voi tarkastella niiden eteläsavolaisten soiden sijoittumista, joilla on riittävästi turvetta, jotta turpeen otto voisi olla taloudellisesti kannattavaa. Suot on tutkinut Geologian tutkimuskeskus (GTK).

Kartalta klikataan sitä suota tai sijaintia, josta mielipide halutaan ilmaista. Sen jälkeen oma näkemys ilmaistaan kyselyn palauteruudussa.

Mielipiteitä liitto käyttää hyödyksi laatiessaan maakunnan toista vaihemaakuntakaavaa. Kaavoituksessa liitto valitsee karttaan merkityistä soista ne suot, jotka soveltuvat parhaiten turvetuotantoon. Kyselyn lisäksi liitto laatii selvityksiä kaavan pohjaksi.

Verkkokysely ei ole kaavoitukseen liittyvä virallinen kuulemiskierros. Ne liitto järjestää myöhemmin erikseen. Niistä liitto myös tiedottaa erikseen.

Maakuntaliitto valmistelee parhaillaan Etelä-Savon toista vaihemaakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaava on kaava, joka täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa. Etelä-Savon ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee suuria tuulivoimala-alueita, ja se on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana.

Nyt tekeillä oleva toinen vaihemaakuntakaava käsittelee erityisesti maa-ainesten eli esimerkiksi turpeen käyttöä. Kaava-aineistoihin voi tutustua koko kaavaprosessin ajan liiton verkkosivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2. – Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se muun muassa ohjaa maa-alueiden käyttöä.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672, ja maakuntainsinööri Marko Tanttu, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010