Kaakkois-Suomi: Rajainfrastruktuuriin investoitava myös tällä EU-ohjelmakaudella

23.10.2014

Venäjän Federaation kaupallisessa edustustossa Suomessa järjestettiin 23. lokakuuta 2014 seminaari, jonka aiheena olivat rajayhteistyöohjelmat Suomen ja Venäjän talousyhteistyössä. Seminaariin osallistui Kaakkois-Suomen kolmen maakunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson viranomaisia, kansanedustajia, kuntien sekä elinkeinoelämän edustajia ja Suomen keskushallinnon edustajia ulkoasiaministeriöstä, sisäasianministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Liikennevirastosta sekä Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen viranomaisia sekä elinkeinotoimijoita ja Venäjän kaupallisen edustuston asiantuntijoita.

Suomen ja Venäjän ja erityisesti raja-alueiden välisen taloudellisen ja muun yhteistyön kehittämisessä sujuvalla rajanylityksellä on ensiarvoisen tärkeä merkitys, todettiin seminaarissa. Rajayhteistyöohjelmilla (ENPI ja ENI) on tuettu ja voidaan jatkossakin tukea rajanylityspaikkojen ja niille johtavien teiden kehittämistä sekä raja-alueiden aluekehitystä edistämällä yritysten ja kansalaisten taloudellista ja muuta kanssakäymistä.

Rajainfrastruktuurin nykyinen tilanne (rajalle johtavat tiet, rajanylityspaikat Kaakkois-Suomessa, Leningradin alueella ja Karjalan tasavallassa) eivät vielä kuitenkaan kaikin osin vastaa nykyajan vaatimuksia, mikä hidastaa paikallisten elinkeinon harjoittajien liiketoiminnan, matkailun ja kulttuuriyhteyksien kehittämistä sekä vaikeuttaa kummallakin puolella asuvien tavallisten kansalaisten kanssakäymistä.

Molempien maiden rajayhteistyöhön osallistuvien alueiden edustajat ovat sitä mieltä, että rajainfrastruktuurin kehittämiseen on investoitava myös alkavalla ohjelmakaudella 2014- 2020 (South East Finland –Russia CBC Programme), jotta kahden naapurimaan ja erityisesti lähialueiden kaupallinen, taloudellinen ja kulttuuriyhteistyö sekä kansalaisten keskinäinen vuorovaikutus voisi entisestään kasvaa. Raja-alueilla on luotava mahdollisimman suotuisat olosuhteet investoinneille ja niiden edistämiselle.

Seminaarin osanottajat totesivat Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyön hankkeiden olleen hyödyllisiä ja tuottaneen tulosta mutta rajanylityspaikkojen kokonaispotentiaalia ei vielä ole kyetty täysin hyödyntämään. Siksi tarvitaan lisäpanostuksia myös rajanylityspaikkoihin talousyhteistyön ja aluekehityksen vauhdittamiseksi.

Keskustelussa sekä venäläiset että suomalaiset alueiden ja elinkeinoelämän edustajat korostivat, että kehittämisinvestointeja tarvitaan edelleen Kaakkois-Suomen kolmella vilkkaimmalla rajanylityspaikalla: Nuijamaa - Brusnitshnoje (mm. uusi tieyhteys), Imatra - Svetogorsk (ml rautatieliikenne) ja Vaalimaa - Torfjanovka. Uusien tieyhteyksien valmistuminen Karjalan Tasavallassa korostaa tarvetta itse Parikkala - Syväoron tilapäisen rajanylityspaikan kehittämiseen ja puoltaa sen statuksen muuttamista kansainväliseksi.

Alueiden edustajat kääntyvät Suomen ja Venäjän asianomaisten viranomaisten puoleen pyynnöllä sisällyttää yllämainitut hankkeet ja aloitteet kummankin maan valtiollisiin rajan kehittämistä koskeviin strategioihin ja turvata hankkeiden rahoitus osana kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusohjelmia.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kaakkois-Suomi: Rajainfrastruktuuriin investoitava myös tällä EU-ohjelmakaudella

23.10.2014

Venäjän Federaation kaupallisessa edustustossa Suomessa järjestettiin 23. lokakuuta 2014 seminaari, jonka aiheena olivat rajayhteistyöohjelmat Suomen ja Venäjän talousyhteistyössä. Seminaariin osallistui Kaakkois-Suomen kolmen maakunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson viranomaisia, kansanedustajia, kuntien sekä elinkeinoelämän edustajia ja Suomen keskushallinnon edustajia ulkoasiaministeriöstä, sisäasianministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Liikennevirastosta sekä Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen viranomaisia sekä elinkeinotoimijoita ja Venäjän kaupallisen edustuston asiantuntijoita.

Suomen ja Venäjän ja erityisesti raja-alueiden välisen taloudellisen ja muun yhteistyön kehittämisessä sujuvalla rajanylityksellä on ensiarvoisen tärkeä merkitys, todettiin seminaarissa. Rajayhteistyöohjelmilla (ENPI ja ENI) on tuettu ja voidaan jatkossakin tukea rajanylityspaikkojen ja niille johtavien teiden kehittämistä sekä raja-alueiden aluekehitystä edistämällä yritysten ja kansalaisten taloudellista ja muuta kanssakäymistä.

Rajainfrastruktuurin nykyinen tilanne (rajalle johtavat tiet, rajanylityspaikat Kaakkois-Suomessa, Leningradin alueella ja Karjalan tasavallassa) eivät vielä kuitenkaan kaikin osin vastaa nykyajan vaatimuksia, mikä hidastaa paikallisten elinkeinon harjoittajien liiketoiminnan, matkailun ja kulttuuriyhteyksien kehittämistä sekä vaikeuttaa kummallakin puolella asuvien tavallisten kansalaisten kanssakäymistä.

Molempien maiden rajayhteistyöhön osallistuvien alueiden edustajat ovat sitä mieltä, että rajainfrastruktuurin kehittämiseen on investoitava myös alkavalla ohjelmakaudella 2014- 2020 (South East Finland –Russia CBC Programme), jotta kahden naapurimaan ja erityisesti lähialueiden kaupallinen, taloudellinen ja kulttuuriyhteistyö sekä kansalaisten keskinäinen vuorovaikutus voisi entisestään kasvaa. Raja-alueilla on luotava mahdollisimman suotuisat olosuhteet investoinneille ja niiden edistämiselle.

Seminaarin osanottajat totesivat Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyön hankkeiden olleen hyödyllisiä ja tuottaneen tulosta mutta rajanylityspaikkojen kokonaispotentiaalia ei vielä ole kyetty täysin hyödyntämään. Siksi tarvitaan lisäpanostuksia myös rajanylityspaikkoihin talousyhteistyön ja aluekehityksen vauhdittamiseksi.

Keskustelussa sekä venäläiset että suomalaiset alueiden ja elinkeinoelämän edustajat korostivat, että kehittämisinvestointeja tarvitaan edelleen Kaakkois-Suomen kolmella vilkkaimmalla rajanylityspaikalla: Nuijamaa - Brusnitshnoje (mm. uusi tieyhteys), Imatra - Svetogorsk (ml rautatieliikenne) ja Vaalimaa - Torfjanovka. Uusien tieyhteyksien valmistuminen Karjalan Tasavallassa korostaa tarvetta itse Parikkala - Syväoron tilapäisen rajanylityspaikan kehittämiseen ja puoltaa sen statuksen muuttamista kansainväliseksi.

Alueiden edustajat kääntyvät Suomen ja Venäjän asianomaisten viranomaisten puoleen pyynnöllä sisällyttää yllämainitut hankkeet ja aloitteet kummankin maan valtiollisiin rajan kehittämistä koskeviin strategioihin ja turvata hankkeiden rahoitus osana kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusohjelmia.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kaakkois-Suomi: Rajainfrastruktuuriin investoitava myös tällä EU-ohjelmakaudella

23.10.2014

Venäjän Federaation kaupallisessa edustustossa Suomessa järjestettiin 23. lokakuuta 2014 seminaari, jonka aiheena olivat rajayhteistyöohjelmat Suomen ja Venäjän talousyhteistyössä. Seminaariin osallistui Kaakkois-Suomen kolmen maakunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson viranomaisia, kansanedustajia, kuntien sekä elinkeinoelämän edustajia ja Suomen keskushallinnon edustajia ulkoasiaministeriöstä, sisäasianministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Liikennevirastosta sekä Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen viranomaisia sekä elinkeinotoimijoita ja Venäjän kaupallisen edustuston asiantuntijoita.

Suomen ja Venäjän ja erityisesti raja-alueiden välisen taloudellisen ja muun yhteistyön kehittämisessä sujuvalla rajanylityksellä on ensiarvoisen tärkeä merkitys, todettiin seminaarissa. Rajayhteistyöohjelmilla (ENPI ja ENI) on tuettu ja voidaan jatkossakin tukea rajanylityspaikkojen ja niille johtavien teiden kehittämistä sekä raja-alueiden aluekehitystä edistämällä yritysten ja kansalaisten taloudellista ja muuta kanssakäymistä.

Rajainfrastruktuurin nykyinen tilanne (rajalle johtavat tiet, rajanylityspaikat Kaakkois-Suomessa, Leningradin alueella ja Karjalan tasavallassa) eivät vielä kuitenkaan kaikin osin vastaa nykyajan vaatimuksia, mikä hidastaa paikallisten elinkeinon harjoittajien liiketoiminnan, matkailun ja kulttuuriyhteyksien kehittämistä sekä vaikeuttaa kummallakin puolella asuvien tavallisten kansalaisten kanssakäymistä.

Molempien maiden rajayhteistyöhön osallistuvien alueiden edustajat ovat sitä mieltä, että rajainfrastruktuurin kehittämiseen on investoitava myös alkavalla ohjelmakaudella 2014- 2020 (South East Finland –Russia CBC Programme), jotta kahden naapurimaan ja erityisesti lähialueiden kaupallinen, taloudellinen ja kulttuuriyhteistyö sekä kansalaisten keskinäinen vuorovaikutus voisi entisestään kasvaa. Raja-alueilla on luotava mahdollisimman suotuisat olosuhteet investoinneille ja niiden edistämiselle.

Seminaarin osanottajat totesivat Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyön hankkeiden olleen hyödyllisiä ja tuottaneen tulosta mutta rajanylityspaikkojen kokonaispotentiaalia ei vielä ole kyetty täysin hyödyntämään. Siksi tarvitaan lisäpanostuksia myös rajanylityspaikkoihin talousyhteistyön ja aluekehityksen vauhdittamiseksi.

Keskustelussa sekä venäläiset että suomalaiset alueiden ja elinkeinoelämän edustajat korostivat, että kehittämisinvestointeja tarvitaan edelleen Kaakkois-Suomen kolmella vilkkaimmalla rajanylityspaikalla: Nuijamaa - Brusnitshnoje (mm. uusi tieyhteys), Imatra - Svetogorsk (ml rautatieliikenne) ja Vaalimaa - Torfjanovka. Uusien tieyhteyksien valmistuminen Karjalan Tasavallassa korostaa tarvetta itse Parikkala - Syväoron tilapäisen rajanylityspaikan kehittämiseen ja puoltaa sen statuksen muuttamista kansainväliseksi.

Alueiden edustajat kääntyvät Suomen ja Venäjän asianomaisten viranomaisten puoleen pyynnöllä sisällyttää yllämainitut hankkeet ja aloitteet kummankin maan valtiollisiin rajan kehittämistä koskeviin strategioihin ja turvata hankkeiden rahoitus osana kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusohjelmia.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kaakkois-Suomi: Rajainfrastruktuuriin investoitava myös tällä EU-ohjelmakaudella

23.10.2014

Venäjän Federaation kaupallisessa edustustossa Suomessa järjestettiin 23. lokakuuta 2014 seminaari, jonka aiheena olivat rajayhteistyöohjelmat Suomen ja Venäjän talousyhteistyössä. Seminaariin osallistui Kaakkois-Suomen kolmen maakunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson viranomaisia, kansanedustajia, kuntien sekä elinkeinoelämän edustajia ja Suomen keskushallinnon edustajia ulkoasiaministeriöstä, sisäasianministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Liikennevirastosta sekä Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen viranomaisia sekä elinkeinotoimijoita ja Venäjän kaupallisen edustuston asiantuntijoita.

Suomen ja Venäjän ja erityisesti raja-alueiden välisen taloudellisen ja muun yhteistyön kehittämisessä sujuvalla rajanylityksellä on ensiarvoisen tärkeä merkitys, todettiin seminaarissa. Rajayhteistyöohjelmilla (ENPI ja ENI) on tuettu ja voidaan jatkossakin tukea rajanylityspaikkojen ja niille johtavien teiden kehittämistä sekä raja-alueiden aluekehitystä edistämällä yritysten ja kansalaisten taloudellista ja muuta kanssakäymistä.

Rajainfrastruktuurin nykyinen tilanne (rajalle johtavat tiet, rajanylityspaikat Kaakkois-Suomessa, Leningradin alueella ja Karjalan tasavallassa) eivät vielä kuitenkaan kaikin osin vastaa nykyajan vaatimuksia, mikä hidastaa paikallisten elinkeinon harjoittajien liiketoiminnan, matkailun ja kulttuuriyhteyksien kehittämistä sekä vaikeuttaa kummallakin puolella asuvien tavallisten kansalaisten kanssakäymistä.

Molempien maiden rajayhteistyöhön osallistuvien alueiden edustajat ovat sitä mieltä, että rajainfrastruktuurin kehittämiseen on investoitava myös alkavalla ohjelmakaudella 2014- 2020 (South East Finland –Russia CBC Programme), jotta kahden naapurimaan ja erityisesti lähialueiden kaupallinen, taloudellinen ja kulttuuriyhteistyö sekä kansalaisten keskinäinen vuorovaikutus voisi entisestään kasvaa. Raja-alueilla on luotava mahdollisimman suotuisat olosuhteet investoinneille ja niiden edistämiselle.

Seminaarin osanottajat totesivat Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyön hankkeiden olleen hyödyllisiä ja tuottaneen tulosta mutta rajanylityspaikkojen kokonaispotentiaalia ei vielä ole kyetty täysin hyödyntämään. Siksi tarvitaan lisäpanostuksia myös rajanylityspaikkoihin talousyhteistyön ja aluekehityksen vauhdittamiseksi.

Keskustelussa sekä venäläiset että suomalaiset alueiden ja elinkeinoelämän edustajat korostivat, että kehittämisinvestointeja tarvitaan edelleen Kaakkois-Suomen kolmella vilkkaimmalla rajanylityspaikalla: Nuijamaa - Brusnitshnoje (mm. uusi tieyhteys), Imatra - Svetogorsk (ml rautatieliikenne) ja Vaalimaa - Torfjanovka. Uusien tieyhteyksien valmistuminen Karjalan Tasavallassa korostaa tarvetta itse Parikkala - Syväoron tilapäisen rajanylityspaikan kehittämiseen ja puoltaa sen statuksen muuttamista kansainväliseksi.

Alueiden edustajat kääntyvät Suomen ja Venäjän asianomaisten viranomaisten puoleen pyynnöllä sisällyttää yllämainitut hankkeet ja aloitteet kummankin maan valtiollisiin rajan kehittämistä koskeviin strategioihin ja turvata hankkeiden rahoitus osana kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusohjelmia.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010