Etelä-Savo sai hyvinvointiryhmän

24.10.2014

Etelä-Savoon on perustettu hyvinvointiryhmä. Ryhmän tehtävänä on pohtia uudenlaisia keinoja, jotka edistävät asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Haaste on suuri, sillä maakunta on yksi Suomen sairaimpia. Työtään ryhmä ei aloita kuitenkaan tyhjältä pöydältä.


Etelä-Savo haluaa kehittyä hyvinvoinnin mallimaakunnaksi.

- Etelä-Savon kunnissa toimii omia hyvinvointiryhmiä, ja monia hyviä toimintamalleja on jo käytössä, vakuuttaa projektipäällikkö Kari Kangaspunta maakuntaliiton Kumppanuuspöytähankkeesta.

- Hyvinvointiryhmä tukee tätä kunnissa tehtävää työtä. Samalla se pyrkii vahvistamaan maakunnallista yhteistyötä.

Etelä-Savossa sairastavuus ja monet sosiaaliset ongelmat ovat Suomen suurimpia.

- Haasteena on, miten kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja ja miten löydämme uusia tapoja ehkäistä ennalta sairauksia ja sosiaalisia ongelmia. Hyvinvointiryhmän työsarka on todella vaativa, Kangaspunta tietää.

- Kokemukset osoittavat, että kaiken hyvinvointityön lähtökohta on eri tahojen välinen hyvä yhteistyö. Useiden viranomaisten tehtävänä on edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Yhteistyöhön pitää saada mukaan kuitenkin myös eri alojen asiantuntijoita sekä kansalaisjärjestöjä. Tässä olemme Etelä-Savossa nyt hyvin onnistuneet.

Hyvät ideat levitykseen

Jo ensimmäisessä tapaamisessaan lokakuussa Juvalla ryhmä saattoikin todeta, ettei sen tarvitse aloittaa työtään tyhjästä.

- Voimme varmasti soveltaa eri puolilla maakuntaa kehitettyjä hyviä toimintatapoja ja esimerkkejä myös muualla ja kehittää niitä edelleen, Kangaspunta sanoo.

Teemaryhmässä nousivat esille muun muassa Pieksämäen kokeilut ja kokemukset yhteistyöstä, joka ei piittaa hallinnon rajoista. Esimerkillisiksi todettiin muun muassa liikuntatoimen ja Hiekanpään elämänkaarikeskuksen uudet tavat toimia. Hyviä kokemuksia on myös asiakasyhteisöjen omaehtoisesta työstä, esimerkiksi ikäihmisten kohtaamispaikoista.

Järjestöillä on Kangaspunnan mukaan ollut tärkeä rooli, kun maakunnassa on kehitelty uusia toimintamalleja.

- Useimmissa kunnissa toimii jo nyt hyvinvointiryhmät, joissa hallinnon rajat ylittyvät. Myös sairaanhoitopiirit ovat vahvistaneet omaa ennaltaehkäisevää työtään. Rakenteet alkavat olla kunnossa. Nyt tarvitaan entistä enemmän konkreettista tekemistä ja myös uudenlaisia tuoreita lähestymistapoja.

Juvan tapaamisessa ryhmä nosti esiin lisäksi laajan yhteistyön ja verkostoitumisen, järkevän ja joustavan työnjaon sekä terveys- ja hyvinvointialan innovaatiot.

Etelä-Savosta mallimaakunta

Etelä-Savosta on tavoitteena kehittää terveyden ja hyvinvoinnin mallimaakunta. Tavoite on määritelty maakunnan kehittämisstrategioissa ja -ohjelmissa.

- Hyvinvointiryhmä ottaa tämän haasteen vastaan ja pohtii keinoja tavoitteen saavuttamiseksi, sanoo Kangaspunta.

Hyvinvointityöryhmässä ovat edustettuina eteläsavolaiset kunnat ja sairaanhoitopiirit, maakuntaliitto, Ely-keskus ja aluehallintovirasto sekä useat oppilaitokset ja järjestöt. Ryhmän puheenjohtajaksi on valittu perusturvajohtaja Satu Auvinen Juvalta.

Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu tammikuussa Pieksämäellä.– Ryhmä – viralliselta nimeltään Etelä-Savon hyvinvoinnin edistämisen teemaryhmä – on perustettu osana Kumppanuuspöytähanketta. Hanke kehittää maakunnallisia hyvinvointimalleja ja -rakenteita.

Lisätietoja antavat hyvinvointiryhmän puheenjohtajana, perusturvajohtaja Satu Auvinen Juvan kunnasta, puh. 040 834 5223, ja projektipäällikkö Kari Kangaspunta Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0570.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo sai hyvinvointiryhmän

24.10.2014

Etelä-Savoon on perustettu hyvinvointiryhmä. Ryhmän tehtävänä on pohtia uudenlaisia keinoja, jotka edistävät asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Haaste on suuri, sillä maakunta on yksi Suomen sairaimpia. Työtään ryhmä ei aloita kuitenkaan tyhjältä pöydältä.


Etelä-Savo haluaa kehittyä hyvinvoinnin mallimaakunnaksi.

- Etelä-Savon kunnissa toimii omia hyvinvointiryhmiä, ja monia hyviä toimintamalleja on jo käytössä, vakuuttaa projektipäällikkö Kari Kangaspunta maakuntaliiton Kumppanuuspöytähankkeesta.

- Hyvinvointiryhmä tukee tätä kunnissa tehtävää työtä. Samalla se pyrkii vahvistamaan maakunnallista yhteistyötä.

Etelä-Savossa sairastavuus ja monet sosiaaliset ongelmat ovat Suomen suurimpia.

- Haasteena on, miten kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja ja miten löydämme uusia tapoja ehkäistä ennalta sairauksia ja sosiaalisia ongelmia. Hyvinvointiryhmän työsarka on todella vaativa, Kangaspunta tietää.

- Kokemukset osoittavat, että kaiken hyvinvointityön lähtökohta on eri tahojen välinen hyvä yhteistyö. Useiden viranomaisten tehtävänä on edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Yhteistyöhön pitää saada mukaan kuitenkin myös eri alojen asiantuntijoita sekä kansalaisjärjestöjä. Tässä olemme Etelä-Savossa nyt hyvin onnistuneet.

Hyvät ideat levitykseen

Jo ensimmäisessä tapaamisessaan lokakuussa Juvalla ryhmä saattoikin todeta, ettei sen tarvitse aloittaa työtään tyhjästä.

- Voimme varmasti soveltaa eri puolilla maakuntaa kehitettyjä hyviä toimintatapoja ja esimerkkejä myös muualla ja kehittää niitä edelleen, Kangaspunta sanoo.

Teemaryhmässä nousivat esille muun muassa Pieksämäen kokeilut ja kokemukset yhteistyöstä, joka ei piittaa hallinnon rajoista. Esimerkillisiksi todettiin muun muassa liikuntatoimen ja Hiekanpään elämänkaarikeskuksen uudet tavat toimia. Hyviä kokemuksia on myös asiakasyhteisöjen omaehtoisesta työstä, esimerkiksi ikäihmisten kohtaamispaikoista.

Järjestöillä on Kangaspunnan mukaan ollut tärkeä rooli, kun maakunnassa on kehitelty uusia toimintamalleja.

- Useimmissa kunnissa toimii jo nyt hyvinvointiryhmät, joissa hallinnon rajat ylittyvät. Myös sairaanhoitopiirit ovat vahvistaneet omaa ennaltaehkäisevää työtään. Rakenteet alkavat olla kunnossa. Nyt tarvitaan entistä enemmän konkreettista tekemistä ja myös uudenlaisia tuoreita lähestymistapoja.

Juvan tapaamisessa ryhmä nosti esiin lisäksi laajan yhteistyön ja verkostoitumisen, järkevän ja joustavan työnjaon sekä terveys- ja hyvinvointialan innovaatiot.

Etelä-Savosta mallimaakunta

Etelä-Savosta on tavoitteena kehittää terveyden ja hyvinvoinnin mallimaakunta. Tavoite on määritelty maakunnan kehittämisstrategioissa ja -ohjelmissa.

- Hyvinvointiryhmä ottaa tämän haasteen vastaan ja pohtii keinoja tavoitteen saavuttamiseksi, sanoo Kangaspunta.

Hyvinvointityöryhmässä ovat edustettuina eteläsavolaiset kunnat ja sairaanhoitopiirit, maakuntaliitto, Ely-keskus ja aluehallintovirasto sekä useat oppilaitokset ja järjestöt. Ryhmän puheenjohtajaksi on valittu perusturvajohtaja Satu Auvinen Juvalta.

Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu tammikuussa Pieksämäellä.– Ryhmä – viralliselta nimeltään Etelä-Savon hyvinvoinnin edistämisen teemaryhmä – on perustettu osana Kumppanuuspöytähanketta. Hanke kehittää maakunnallisia hyvinvointimalleja ja -rakenteita.

Lisätietoja antavat hyvinvointiryhmän puheenjohtajana, perusturvajohtaja Satu Auvinen Juvan kunnasta, puh. 040 834 5223, ja projektipäällikkö Kari Kangaspunta Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0570.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo sai hyvinvointiryhmän

24.10.2014

Etelä-Savoon on perustettu hyvinvointiryhmä. Ryhmän tehtävänä on pohtia uudenlaisia keinoja, jotka edistävät asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Haaste on suuri, sillä maakunta on yksi Suomen sairaimpia. Työtään ryhmä ei aloita kuitenkaan tyhjältä pöydältä.


Etelä-Savo haluaa kehittyä hyvinvoinnin mallimaakunnaksi.

- Etelä-Savon kunnissa toimii omia hyvinvointiryhmiä, ja monia hyviä toimintamalleja on jo käytössä, vakuuttaa projektipäällikkö Kari Kangaspunta maakuntaliiton Kumppanuuspöytähankkeesta.

- Hyvinvointiryhmä tukee tätä kunnissa tehtävää työtä. Samalla se pyrkii vahvistamaan maakunnallista yhteistyötä.

Etelä-Savossa sairastavuus ja monet sosiaaliset ongelmat ovat Suomen suurimpia.

- Haasteena on, miten kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja ja miten löydämme uusia tapoja ehkäistä ennalta sairauksia ja sosiaalisia ongelmia. Hyvinvointiryhmän työsarka on todella vaativa, Kangaspunta tietää.

- Kokemukset osoittavat, että kaiken hyvinvointityön lähtökohta on eri tahojen välinen hyvä yhteistyö. Useiden viranomaisten tehtävänä on edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Yhteistyöhön pitää saada mukaan kuitenkin myös eri alojen asiantuntijoita sekä kansalaisjärjestöjä. Tässä olemme Etelä-Savossa nyt hyvin onnistuneet.

Hyvät ideat levitykseen

Jo ensimmäisessä tapaamisessaan lokakuussa Juvalla ryhmä saattoikin todeta, ettei sen tarvitse aloittaa työtään tyhjästä.

- Voimme varmasti soveltaa eri puolilla maakuntaa kehitettyjä hyviä toimintatapoja ja esimerkkejä myös muualla ja kehittää niitä edelleen, Kangaspunta sanoo.

Teemaryhmässä nousivat esille muun muassa Pieksämäen kokeilut ja kokemukset yhteistyöstä, joka ei piittaa hallinnon rajoista. Esimerkillisiksi todettiin muun muassa liikuntatoimen ja Hiekanpään elämänkaarikeskuksen uudet tavat toimia. Hyviä kokemuksia on myös asiakasyhteisöjen omaehtoisesta työstä, esimerkiksi ikäihmisten kohtaamispaikoista.

Järjestöillä on Kangaspunnan mukaan ollut tärkeä rooli, kun maakunnassa on kehitelty uusia toimintamalleja.

- Useimmissa kunnissa toimii jo nyt hyvinvointiryhmät, joissa hallinnon rajat ylittyvät. Myös sairaanhoitopiirit ovat vahvistaneet omaa ennaltaehkäisevää työtään. Rakenteet alkavat olla kunnossa. Nyt tarvitaan entistä enemmän konkreettista tekemistä ja myös uudenlaisia tuoreita lähestymistapoja.

Juvan tapaamisessa ryhmä nosti esiin lisäksi laajan yhteistyön ja verkostoitumisen, järkevän ja joustavan työnjaon sekä terveys- ja hyvinvointialan innovaatiot.

Etelä-Savosta mallimaakunta

Etelä-Savosta on tavoitteena kehittää terveyden ja hyvinvoinnin mallimaakunta. Tavoite on määritelty maakunnan kehittämisstrategioissa ja -ohjelmissa.

- Hyvinvointiryhmä ottaa tämän haasteen vastaan ja pohtii keinoja tavoitteen saavuttamiseksi, sanoo Kangaspunta.

Hyvinvointityöryhmässä ovat edustettuina eteläsavolaiset kunnat ja sairaanhoitopiirit, maakuntaliitto, Ely-keskus ja aluehallintovirasto sekä useat oppilaitokset ja järjestöt. Ryhmän puheenjohtajaksi on valittu perusturvajohtaja Satu Auvinen Juvalta.

Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu tammikuussa Pieksämäellä.– Ryhmä – viralliselta nimeltään Etelä-Savon hyvinvoinnin edistämisen teemaryhmä – on perustettu osana Kumppanuuspöytähanketta. Hanke kehittää maakunnallisia hyvinvointimalleja ja -rakenteita.

Lisätietoja antavat hyvinvointiryhmän puheenjohtajana, perusturvajohtaja Satu Auvinen Juvan kunnasta, puh. 040 834 5223, ja projektipäällikkö Kari Kangaspunta Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0570.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo sai hyvinvointiryhmän

24.10.2014

Etelä-Savoon on perustettu hyvinvointiryhmä. Ryhmän tehtävänä on pohtia uudenlaisia keinoja, jotka edistävät asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Haaste on suuri, sillä maakunta on yksi Suomen sairaimpia. Työtään ryhmä ei aloita kuitenkaan tyhjältä pöydältä.


Etelä-Savo haluaa kehittyä hyvinvoinnin mallimaakunnaksi.

- Etelä-Savon kunnissa toimii omia hyvinvointiryhmiä, ja monia hyviä toimintamalleja on jo käytössä, vakuuttaa projektipäällikkö Kari Kangaspunta maakuntaliiton Kumppanuuspöytähankkeesta.

- Hyvinvointiryhmä tukee tätä kunnissa tehtävää työtä. Samalla se pyrkii vahvistamaan maakunnallista yhteistyötä.

Etelä-Savossa sairastavuus ja monet sosiaaliset ongelmat ovat Suomen suurimpia.

- Haasteena on, miten kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja ja miten löydämme uusia tapoja ehkäistä ennalta sairauksia ja sosiaalisia ongelmia. Hyvinvointiryhmän työsarka on todella vaativa, Kangaspunta tietää.

- Kokemukset osoittavat, että kaiken hyvinvointityön lähtökohta on eri tahojen välinen hyvä yhteistyö. Useiden viranomaisten tehtävänä on edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Yhteistyöhön pitää saada mukaan kuitenkin myös eri alojen asiantuntijoita sekä kansalaisjärjestöjä. Tässä olemme Etelä-Savossa nyt hyvin onnistuneet.

Hyvät ideat levitykseen

Jo ensimmäisessä tapaamisessaan lokakuussa Juvalla ryhmä saattoikin todeta, ettei sen tarvitse aloittaa työtään tyhjästä.

- Voimme varmasti soveltaa eri puolilla maakuntaa kehitettyjä hyviä toimintatapoja ja esimerkkejä myös muualla ja kehittää niitä edelleen, Kangaspunta sanoo.

Teemaryhmässä nousivat esille muun muassa Pieksämäen kokeilut ja kokemukset yhteistyöstä, joka ei piittaa hallinnon rajoista. Esimerkillisiksi todettiin muun muassa liikuntatoimen ja Hiekanpään elämänkaarikeskuksen uudet tavat toimia. Hyviä kokemuksia on myös asiakasyhteisöjen omaehtoisesta työstä, esimerkiksi ikäihmisten kohtaamispaikoista.

Järjestöillä on Kangaspunnan mukaan ollut tärkeä rooli, kun maakunnassa on kehitelty uusia toimintamalleja.

- Useimmissa kunnissa toimii jo nyt hyvinvointiryhmät, joissa hallinnon rajat ylittyvät. Myös sairaanhoitopiirit ovat vahvistaneet omaa ennaltaehkäisevää työtään. Rakenteet alkavat olla kunnossa. Nyt tarvitaan entistä enemmän konkreettista tekemistä ja myös uudenlaisia tuoreita lähestymistapoja.

Juvan tapaamisessa ryhmä nosti esiin lisäksi laajan yhteistyön ja verkostoitumisen, järkevän ja joustavan työnjaon sekä terveys- ja hyvinvointialan innovaatiot.

Etelä-Savosta mallimaakunta

Etelä-Savosta on tavoitteena kehittää terveyden ja hyvinvoinnin mallimaakunta. Tavoite on määritelty maakunnan kehittämisstrategioissa ja -ohjelmissa.

- Hyvinvointiryhmä ottaa tämän haasteen vastaan ja pohtii keinoja tavoitteen saavuttamiseksi, sanoo Kangaspunta.

Hyvinvointityöryhmässä ovat edustettuina eteläsavolaiset kunnat ja sairaanhoitopiirit, maakuntaliitto, Ely-keskus ja aluehallintovirasto sekä useat oppilaitokset ja järjestöt. Ryhmän puheenjohtajaksi on valittu perusturvajohtaja Satu Auvinen Juvalta.

Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu tammikuussa Pieksämäellä.– Ryhmä – viralliselta nimeltään Etelä-Savon hyvinvoinnin edistämisen teemaryhmä – on perustettu osana Kumppanuuspöytähanketta. Hanke kehittää maakunnallisia hyvinvointimalleja ja -rakenteita.

Lisätietoja antavat hyvinvointiryhmän puheenjohtajana, perusturvajohtaja Satu Auvinen Juvan kunnasta, puh. 040 834 5223, ja projektipäällikkö Kari Kangaspunta Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0570.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010