Itä-Suomi antoi tiukan kannanoton ministeriön rahoitusesitykseen

21.10.2014

Itä-Suomi ei hyväksy työ- ja elinkeinoministeriön syyskuun lopulla tekemää rahoitusesitystä. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokunta pitää esitystä aluekehityslain lain vastaisena ja edellyttää kannanotossaan 21. lokakuuta, että ministeriö valmistelee esityksen uudelleen. Esitys koskee EU:n rakennerahastorahojen käyttöä.


Jarkko Wuorinen, Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja, vetää Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työtä loppuvuoden 2014.

Itä-Suomi arvostelee ministeriön esitystä voimakkaasti. Ministeriön esitys on EU-ohjelmavarojen siirto Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä- ja Länsi-Suomeen, työvaliokunta toteaa ja syyttää ministeriötä piittaamattomuudesta, jota se osoittaa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän (Halke) päätöstä kohtaan. Halken päätös koskee rakennerahastorahojen suuntaamista alueille.

Tasapuolisuus vaatimuksena

Ministeriön esityksen on kohdeltava kaikkia maakuntia tasapuolisesti, työvaliokunta vaatii.

Ministeriö on esittänyt, että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisesta rahoituksesta osa kohdennetaan pelkästään Etelä- ja Länsi-Suomeen. Kyseinen osa koskee ESR-rahoituksen toimia, jotka toteuttavat ns. nuorisotakuuta eli esimerkiksi ohjaavat nuoria koulutuksen piiriin.

Ministeriön esitys jättää Itä- ja Pohjois-Suomen nuoret kokonaan valtakunnallisen tuen ulkopuolelle. Ministeriön mielestä itäisen ja pohjoisen Suomen alueet voivat maksaa tätä nuorisotakuutoimintaa alueellisesta rahoituksestaan.


Itä- ja Pohjois-Suomi saavat erityistukea EU:lta pohjoisen sijainnin ja harvan astutuksen vuoksi.

Alueosioiden rahoitusvolyymi ei missään oloissa voi olla kriteerinä eikä esteenä valtakunnallisen rahoituksen saamiselle, Itä-Suomi muistuttaa. Työ- ja elinkeinoministeriön ei pidä myöskään ennalta sulkea mitään alueita valtakunnallisten hakujen ulkopuolelle.

Maakunnan yhteistyöryhmä päättää

Ministeriö ei voi määrätä valtakunnallisen teeman hankkeita rahoitettaviksi alueosiosta, itäiset maakunnan muistuttavat. Aluekehityslain mukaan maakunnan yhteistyöryhmä päättää aluerahan suuntaamisesta. Maakunnat edellyttävät, että ministeriö kunnioittaa aluekehityslain mukaista menettelytapaa ja valmistelee rahoitusesityksensä uudelleen.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen muodostavat Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Työvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta. Jäsenet ovat maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajia ja maakuntajohtajia.


Muun muassa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä-Savosta kuuluvat Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokuntaan.

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. Tämä yksi ohjelma ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston varojen käyttöä.

Ohjelma pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa, ja siinä on kaksi alueellista suunnitelmaa: yksi Itä- ja Pohjois-Suomea varten ja toinen Etelä- ja Länsi-Suomea varten. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin. Kriittisen kannanoton kohteena oleva työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusesitys koskee juuri tuon valtakunnallisen teemarahoituksen käyttöä.

Lisätietoja antavat Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokuntatyötä loppuvuoden 2014 vetävä maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen Etelä-Savosta, puh. 050 537 6707, Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584 sekä Pohjois-Karjalan ja -Savon maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä-Suomi antoi tiukan kannanoton ministeriön rahoitusesitykseen

21.10.2014

Itä-Suomi ei hyväksy työ- ja elinkeinoministeriön syyskuun lopulla tekemää rahoitusesitystä. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokunta pitää esitystä aluekehityslain lain vastaisena ja edellyttää kannanotossaan 21. lokakuuta, että ministeriö valmistelee esityksen uudelleen. Esitys koskee EU:n rakennerahastorahojen käyttöä.


Jarkko Wuorinen, Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja, vetää Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työtä loppuvuoden 2014.

Itä-Suomi arvostelee ministeriön esitystä voimakkaasti. Ministeriön esitys on EU-ohjelmavarojen siirto Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä- ja Länsi-Suomeen, työvaliokunta toteaa ja syyttää ministeriötä piittaamattomuudesta, jota se osoittaa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän (Halke) päätöstä kohtaan. Halken päätös koskee rakennerahastorahojen suuntaamista alueille.

Tasapuolisuus vaatimuksena

Ministeriön esityksen on kohdeltava kaikkia maakuntia tasapuolisesti, työvaliokunta vaatii.

Ministeriö on esittänyt, että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisesta rahoituksesta osa kohdennetaan pelkästään Etelä- ja Länsi-Suomeen. Kyseinen osa koskee ESR-rahoituksen toimia, jotka toteuttavat ns. nuorisotakuuta eli esimerkiksi ohjaavat nuoria koulutuksen piiriin.

Ministeriön esitys jättää Itä- ja Pohjois-Suomen nuoret kokonaan valtakunnallisen tuen ulkopuolelle. Ministeriön mielestä itäisen ja pohjoisen Suomen alueet voivat maksaa tätä nuorisotakuutoimintaa alueellisesta rahoituksestaan.


Itä- ja Pohjois-Suomi saavat erityistukea EU:lta pohjoisen sijainnin ja harvan astutuksen vuoksi.

Alueosioiden rahoitusvolyymi ei missään oloissa voi olla kriteerinä eikä esteenä valtakunnallisen rahoituksen saamiselle, Itä-Suomi muistuttaa. Työ- ja elinkeinoministeriön ei pidä myöskään ennalta sulkea mitään alueita valtakunnallisten hakujen ulkopuolelle.

Maakunnan yhteistyöryhmä päättää

Ministeriö ei voi määrätä valtakunnallisen teeman hankkeita rahoitettaviksi alueosiosta, itäiset maakunnan muistuttavat. Aluekehityslain mukaan maakunnan yhteistyöryhmä päättää aluerahan suuntaamisesta. Maakunnat edellyttävät, että ministeriö kunnioittaa aluekehityslain mukaista menettelytapaa ja valmistelee rahoitusesityksensä uudelleen.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen muodostavat Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Työvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta. Jäsenet ovat maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajia ja maakuntajohtajia.


Muun muassa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä-Savosta kuuluvat Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokuntaan.

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. Tämä yksi ohjelma ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston varojen käyttöä.

Ohjelma pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa, ja siinä on kaksi alueellista suunnitelmaa: yksi Itä- ja Pohjois-Suomea varten ja toinen Etelä- ja Länsi-Suomea varten. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin. Kriittisen kannanoton kohteena oleva työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusesitys koskee juuri tuon valtakunnallisen teemarahoituksen käyttöä.

Lisätietoja antavat Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokuntatyötä loppuvuoden 2014 vetävä maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen Etelä-Savosta, puh. 050 537 6707, Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584 sekä Pohjois-Karjalan ja -Savon maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä-Suomi antoi tiukan kannanoton ministeriön rahoitusesitykseen

21.10.2014

Itä-Suomi ei hyväksy työ- ja elinkeinoministeriön syyskuun lopulla tekemää rahoitusesitystä. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokunta pitää esitystä aluekehityslain lain vastaisena ja edellyttää kannanotossaan 21. lokakuuta, että ministeriö valmistelee esityksen uudelleen. Esitys koskee EU:n rakennerahastorahojen käyttöä.


Jarkko Wuorinen, Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja, vetää Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työtä loppuvuoden 2014.

Itä-Suomi arvostelee ministeriön esitystä voimakkaasti. Ministeriön esitys on EU-ohjelmavarojen siirto Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä- ja Länsi-Suomeen, työvaliokunta toteaa ja syyttää ministeriötä piittaamattomuudesta, jota se osoittaa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän (Halke) päätöstä kohtaan. Halken päätös koskee rakennerahastorahojen suuntaamista alueille.

Tasapuolisuus vaatimuksena

Ministeriön esityksen on kohdeltava kaikkia maakuntia tasapuolisesti, työvaliokunta vaatii.

Ministeriö on esittänyt, että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisesta rahoituksesta osa kohdennetaan pelkästään Etelä- ja Länsi-Suomeen. Kyseinen osa koskee ESR-rahoituksen toimia, jotka toteuttavat ns. nuorisotakuuta eli esimerkiksi ohjaavat nuoria koulutuksen piiriin.

Ministeriön esitys jättää Itä- ja Pohjois-Suomen nuoret kokonaan valtakunnallisen tuen ulkopuolelle. Ministeriön mielestä itäisen ja pohjoisen Suomen alueet voivat maksaa tätä nuorisotakuutoimintaa alueellisesta rahoituksestaan.


Itä- ja Pohjois-Suomi saavat erityistukea EU:lta pohjoisen sijainnin ja harvan astutuksen vuoksi.

Alueosioiden rahoitusvolyymi ei missään oloissa voi olla kriteerinä eikä esteenä valtakunnallisen rahoituksen saamiselle, Itä-Suomi muistuttaa. Työ- ja elinkeinoministeriön ei pidä myöskään ennalta sulkea mitään alueita valtakunnallisten hakujen ulkopuolelle.

Maakunnan yhteistyöryhmä päättää

Ministeriö ei voi määrätä valtakunnallisen teeman hankkeita rahoitettaviksi alueosiosta, itäiset maakunnan muistuttavat. Aluekehityslain mukaan maakunnan yhteistyöryhmä päättää aluerahan suuntaamisesta. Maakunnat edellyttävät, että ministeriö kunnioittaa aluekehityslain mukaista menettelytapaa ja valmistelee rahoitusesityksensä uudelleen.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen muodostavat Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Työvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta. Jäsenet ovat maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajia ja maakuntajohtajia.


Muun muassa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä-Savosta kuuluvat Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokuntaan.

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. Tämä yksi ohjelma ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston varojen käyttöä.

Ohjelma pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa, ja siinä on kaksi alueellista suunnitelmaa: yksi Itä- ja Pohjois-Suomea varten ja toinen Etelä- ja Länsi-Suomea varten. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin. Kriittisen kannanoton kohteena oleva työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusesitys koskee juuri tuon valtakunnallisen teemarahoituksen käyttöä.

Lisätietoja antavat Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokuntatyötä loppuvuoden 2014 vetävä maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen Etelä-Savosta, puh. 050 537 6707, Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584 sekä Pohjois-Karjalan ja -Savon maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä-Suomi antoi tiukan kannanoton ministeriön rahoitusesitykseen

21.10.2014

Itä-Suomi ei hyväksy työ- ja elinkeinoministeriön syyskuun lopulla tekemää rahoitusesitystä. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokunta pitää esitystä aluekehityslain lain vastaisena ja edellyttää kannanotossaan 21. lokakuuta, että ministeriö valmistelee esityksen uudelleen. Esitys koskee EU:n rakennerahastorahojen käyttöä.


Jarkko Wuorinen, Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja, vetää Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työtä loppuvuoden 2014.

Itä-Suomi arvostelee ministeriön esitystä voimakkaasti. Ministeriön esitys on EU-ohjelmavarojen siirto Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä- ja Länsi-Suomeen, työvaliokunta toteaa ja syyttää ministeriötä piittaamattomuudesta, jota se osoittaa hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän (Halke) päätöstä kohtaan. Halken päätös koskee rakennerahastorahojen suuntaamista alueille.

Tasapuolisuus vaatimuksena

Ministeriön esityksen on kohdeltava kaikkia maakuntia tasapuolisesti, työvaliokunta vaatii.

Ministeriö on esittänyt, että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisesta rahoituksesta osa kohdennetaan pelkästään Etelä- ja Länsi-Suomeen. Kyseinen osa koskee ESR-rahoituksen toimia, jotka toteuttavat ns. nuorisotakuuta eli esimerkiksi ohjaavat nuoria koulutuksen piiriin.

Ministeriön esitys jättää Itä- ja Pohjois-Suomen nuoret kokonaan valtakunnallisen tuen ulkopuolelle. Ministeriön mielestä itäisen ja pohjoisen Suomen alueet voivat maksaa tätä nuorisotakuutoimintaa alueellisesta rahoituksestaan.


Itä- ja Pohjois-Suomi saavat erityistukea EU:lta pohjoisen sijainnin ja harvan astutuksen vuoksi.

Alueosioiden rahoitusvolyymi ei missään oloissa voi olla kriteerinä eikä esteenä valtakunnallisen rahoituksen saamiselle, Itä-Suomi muistuttaa. Työ- ja elinkeinoministeriön ei pidä myöskään ennalta sulkea mitään alueita valtakunnallisten hakujen ulkopuolelle.

Maakunnan yhteistyöryhmä päättää

Ministeriö ei voi määrätä valtakunnallisen teeman hankkeita rahoitettaviksi alueosiosta, itäiset maakunnan muistuttavat. Aluekehityslain mukaan maakunnan yhteistyöryhmä päättää aluerahan suuntaamisesta. Maakunnat edellyttävät, että ministeriö kunnioittaa aluekehityslain mukaista menettelytapaa ja valmistelee rahoitusesityksensä uudelleen.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen muodostavat Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Työvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta. Jäsenet ovat maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajia ja maakuntajohtajia.


Muun muassa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä-Savosta kuuluvat Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokuntaan.

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. Tämä yksi ohjelma ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston varojen käyttöä.

Ohjelma pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa, ja siinä on kaksi alueellista suunnitelmaa: yksi Itä- ja Pohjois-Suomea varten ja toinen Etelä- ja Länsi-Suomea varten. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin. Kriittisen kannanoton kohteena oleva työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusesitys koskee juuri tuon valtakunnallisen teemarahoituksen käyttöä.

Lisätietoja antavat Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokuntatyötä loppuvuoden 2014 vetävä maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen Etelä-Savosta, puh. 050 537 6707, Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584 sekä Pohjois-Karjalan ja -Savon maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010