Valtio ei voi vetäytyä sovitusta rahoitusvastuusta

18.10.2011


Etelä-Savo ei voi hyväksyä sitä, että valtio yksipuolisella päätöksellä siirtää kymmeniä miljoonia euroja EU-ohjelmien sovitusta rahoitusvastuustaan kunnille.

Itä-Suomessa valtion budjettileikkaukset uhkaavat supistaa vuosina 2012 ja 2013 ohjelmarahoitusta 19 miljoonaa euroa. Näin syntyvä rahoitusvaje – Etelä-Savossa noin 5 miljoonaa euroa – jäisi kuntien katettavaksi, mikäli EU-ohjelmat aiotaan toteuttaa aiemmin sovitun suuruisina.

Valtiovarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2012 karsii valtiolta tulevaa EU-ohjelmarahoitusta ankaralla kädellä. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä ei hyväksy valtion yksipuolista leikkauspäätöstä, vaan esitti tiistaina 18. lokakuuta Mikkelissä, että valtio pitää aiemmin tekemänsä rahoitussitoumukset. Yhteistyöryhmän näkemys sisältyy maakunnan yhteistyöasiakirjaan 2012 – 2013, jonka ryhmä hyväksyi.

– Valtiovarainministeriön punakynä
on pyyhkinyt maakunnilta miljoonia. Kustannukset se yrittää siirtää kuntien kontolle. Odotamme nyt, mitä eduskunta asiasta päättää, sanoi kehittämisjohtaja Riitta Koskinen yhteistyöryhmän kokouksessa.

Mikäli sovittua rahaa ei budjetin eduskuntakäsittelyssäkään palauteta, eikä kunnilta löydy hankkeisiin lisärahoitusta, niin myös EU-komissio supistaa omaa EAKR- ja ESR-rahoitustaan kymmeniä miljoonia. EU-rahan saamisen edellytys on samansuuruinen kansallinen julkinen rahoitus.

Yhteistyöasiakirja on EU-rakennerahasto-ohjelmien vuosibudjetti, jossa ohjelmaa toteuttavat viranomaiset sopivat ohjelmien eteläsavolaisista rahoituslinjauksista ja rahoitettavista toimista. Sen hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä vuosittain. Yhteistyöasiakirja on osa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa.

Lisätietoja antavat yhteistyöryhmän puheenjohtaja Liisa Ruokoselkä, puh. 040 526 4853, sekä sihteeristön puheenjohtaja, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 040 540 5903.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Valtio ei voi vetäytyä sovitusta rahoitusvastuusta

18.10.2011


Etelä-Savo ei voi hyväksyä sitä, että valtio yksipuolisella päätöksellä siirtää kymmeniä miljoonia euroja EU-ohjelmien sovitusta rahoitusvastuustaan kunnille.

Itä-Suomessa valtion budjettileikkaukset uhkaavat supistaa vuosina 2012 ja 2013 ohjelmarahoitusta 19 miljoonaa euroa. Näin syntyvä rahoitusvaje – Etelä-Savossa noin 5 miljoonaa euroa – jäisi kuntien katettavaksi, mikäli EU-ohjelmat aiotaan toteuttaa aiemmin sovitun suuruisina.

Valtiovarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2012 karsii valtiolta tulevaa EU-ohjelmarahoitusta ankaralla kädellä. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä ei hyväksy valtion yksipuolista leikkauspäätöstä, vaan esitti tiistaina 18. lokakuuta Mikkelissä, että valtio pitää aiemmin tekemänsä rahoitussitoumukset. Yhteistyöryhmän näkemys sisältyy maakunnan yhteistyöasiakirjaan 2012 – 2013, jonka ryhmä hyväksyi.

– Valtiovarainministeriön punakynä
on pyyhkinyt maakunnilta miljoonia. Kustannukset se yrittää siirtää kuntien kontolle. Odotamme nyt, mitä eduskunta asiasta päättää, sanoi kehittämisjohtaja Riitta Koskinen yhteistyöryhmän kokouksessa.

Mikäli sovittua rahaa ei budjetin eduskuntakäsittelyssäkään palauteta, eikä kunnilta löydy hankkeisiin lisärahoitusta, niin myös EU-komissio supistaa omaa EAKR- ja ESR-rahoitustaan kymmeniä miljoonia. EU-rahan saamisen edellytys on samansuuruinen kansallinen julkinen rahoitus.

Yhteistyöasiakirja on EU-rakennerahasto-ohjelmien vuosibudjetti, jossa ohjelmaa toteuttavat viranomaiset sopivat ohjelmien eteläsavolaisista rahoituslinjauksista ja rahoitettavista toimista. Sen hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä vuosittain. Yhteistyöasiakirja on osa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa.

Lisätietoja antavat yhteistyöryhmän puheenjohtaja Liisa Ruokoselkä, puh. 040 526 4853, sekä sihteeristön puheenjohtaja, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 040 540 5903.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Valtio ei voi vetäytyä sovitusta rahoitusvastuusta

18.10.2011


Etelä-Savo ei voi hyväksyä sitä, että valtio yksipuolisella päätöksellä siirtää kymmeniä miljoonia euroja EU-ohjelmien sovitusta rahoitusvastuustaan kunnille.

Itä-Suomessa valtion budjettileikkaukset uhkaavat supistaa vuosina 2012 ja 2013 ohjelmarahoitusta 19 miljoonaa euroa. Näin syntyvä rahoitusvaje – Etelä-Savossa noin 5 miljoonaa euroa – jäisi kuntien katettavaksi, mikäli EU-ohjelmat aiotaan toteuttaa aiemmin sovitun suuruisina.

Valtiovarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2012 karsii valtiolta tulevaa EU-ohjelmarahoitusta ankaralla kädellä. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä ei hyväksy valtion yksipuolista leikkauspäätöstä, vaan esitti tiistaina 18. lokakuuta Mikkelissä, että valtio pitää aiemmin tekemänsä rahoitussitoumukset. Yhteistyöryhmän näkemys sisältyy maakunnan yhteistyöasiakirjaan 2012 – 2013, jonka ryhmä hyväksyi.

– Valtiovarainministeriön punakynä
on pyyhkinyt maakunnilta miljoonia. Kustannukset se yrittää siirtää kuntien kontolle. Odotamme nyt, mitä eduskunta asiasta päättää, sanoi kehittämisjohtaja Riitta Koskinen yhteistyöryhmän kokouksessa.

Mikäli sovittua rahaa ei budjetin eduskuntakäsittelyssäkään palauteta, eikä kunnilta löydy hankkeisiin lisärahoitusta, niin myös EU-komissio supistaa omaa EAKR- ja ESR-rahoitustaan kymmeniä miljoonia. EU-rahan saamisen edellytys on samansuuruinen kansallinen julkinen rahoitus.

Yhteistyöasiakirja on EU-rakennerahasto-ohjelmien vuosibudjetti, jossa ohjelmaa toteuttavat viranomaiset sopivat ohjelmien eteläsavolaisista rahoituslinjauksista ja rahoitettavista toimista. Sen hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä vuosittain. Yhteistyöasiakirja on osa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa.

Lisätietoja antavat yhteistyöryhmän puheenjohtaja Liisa Ruokoselkä, puh. 040 526 4853, sekä sihteeristön puheenjohtaja, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 040 540 5903.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Valtio ei voi vetäytyä sovitusta rahoitusvastuusta

18.10.2011


Etelä-Savo ei voi hyväksyä sitä, että valtio yksipuolisella päätöksellä siirtää kymmeniä miljoonia euroja EU-ohjelmien sovitusta rahoitusvastuustaan kunnille.

Itä-Suomessa valtion budjettileikkaukset uhkaavat supistaa vuosina 2012 ja 2013 ohjelmarahoitusta 19 miljoonaa euroa. Näin syntyvä rahoitusvaje – Etelä-Savossa noin 5 miljoonaa euroa – jäisi kuntien katettavaksi, mikäli EU-ohjelmat aiotaan toteuttaa aiemmin sovitun suuruisina.

Valtiovarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2012 karsii valtiolta tulevaa EU-ohjelmarahoitusta ankaralla kädellä. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä ei hyväksy valtion yksipuolista leikkauspäätöstä, vaan esitti tiistaina 18. lokakuuta Mikkelissä, että valtio pitää aiemmin tekemänsä rahoitussitoumukset. Yhteistyöryhmän näkemys sisältyy maakunnan yhteistyöasiakirjaan 2012 – 2013, jonka ryhmä hyväksyi.

– Valtiovarainministeriön punakynä
on pyyhkinyt maakunnilta miljoonia. Kustannukset se yrittää siirtää kuntien kontolle. Odotamme nyt, mitä eduskunta asiasta päättää, sanoi kehittämisjohtaja Riitta Koskinen yhteistyöryhmän kokouksessa.

Mikäli sovittua rahaa ei budjetin eduskuntakäsittelyssäkään palauteta, eikä kunnilta löydy hankkeisiin lisärahoitusta, niin myös EU-komissio supistaa omaa EAKR- ja ESR-rahoitustaan kymmeniä miljoonia. EU-rahan saamisen edellytys on samansuuruinen kansallinen julkinen rahoitus.

Yhteistyöasiakirja on EU-rakennerahasto-ohjelmien vuosibudjetti, jossa ohjelmaa toteuttavat viranomaiset sopivat ohjelmien eteläsavolaisista rahoituslinjauksista ja rahoitettavista toimista. Sen hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä vuosittain. Yhteistyöasiakirja on osa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa.

Lisätietoja antavat yhteistyöryhmän puheenjohtaja Liisa Ruokoselkä, puh. 040 526 4853, sekä sihteeristön puheenjohtaja, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 040 540 5903.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010