Etelä-Savon maakuntahallitus: Liikennehankkeet vaativat vahvaa edunvalvontaa

22.09.2014

Liikenteen kehittämishankkeet nousivat edunvalvonnan ykkösasioiksi, kun Etelä-Savon tuore maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antoi maakuntahallitukselle ensimmäisen tilannekatsauksensa 22. syyskuuta Mikkelissä.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Mäkinen nosti esiin erityisesti Viitostien korjaukset Mikkelin ja Juvan välillä, uuden rautatiesillan rakentamisen Savonlinnan Laitaatsalmeen ja maakunnan lentoliikenteen turvaamisen niin Mikkelissä kuin Savonlinnassa. Myös alemman tieverkon kunto on huolestuttava.

Mäkinen on menossa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston kuultavaksi 2. lokakuuta. Maakuntahallitus evästi Mäkistä kuulemistilaisuuteen.

- Liikenteen toimivuus on perusedellytys maakunnan yrityksille. Näiden hankkeiden eteneminen on Etelä-Savolle erittäin tärkeä asia, korostaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.).

Liikenteen lisäksi Mäkinen kertoi maakuntahallitukselle muun muassa aluehallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista sekä maakunnan talous- ja työllisyystilanteesta.

Yrityksillä myönteiset kasvuodotukset

Monet talousluvut ovat sekä koko Suomessa että Etelä-Savossa tilastojen ja kyselyiden mukaan synkeitä.

- Etelä-Savon yritysten kilpailukyky sekä naapurimaakuntiin että moniin muihinkin Suomen maakuntiin verrattuna on kuitenkin hyvä, Mäkinen sanoi ja viittasi yrityksille tehtyyn kyselyyn.

- Ilmapiiri eteläsavolaisilla yrityksissä on positiivinen ja kasvuodotukset ovat valtakunnan parhaat.

Mäkinen aloitti työt maakuntaliiton virkamiesjohdossa syyskuun alussa. Maanantain kokous oli Mäkisen ensimmäinen maakuntahallitus.


Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen Savonlinnasta ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen maakuntaliitosta.

Lisätietoja hallituksen edunvalvonta-asioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Maakuntakaavavalitukset perusteettomia

Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaan täydentävä vaihemaakuntakaava on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Tämän ns. tuulivoimakaavan vahvistamista vastustetaan kahdessa valituksessa, jotka on lähetetty ympäristöministeriöön. Molemmat valitukset koskevat Enonkosken kirkonkylän läheisyydessä sijaitsevaa tuulivoimala-aluetta. Lähialueiden maanomistajat vaativat niissä tuulivoimaloiden poistamista kaavasta.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä molemmat valitukset ovat perusteettomia ja ympäristöministeriön tulisi hylätä ne. Hallitus antoi ministeriölle vastauksen valituksiin 22. syyskuuta.

Vastineessaan valituksiin maakuntahallitus toteaa muun muassa, että maakuntakaava ohjaa maankäyttöä yleispiirteisesti. Se ei ole alue-varaus. Yksityiskohtaisesti mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta tarkemmassa kaavoituksessa, ja viime kädessä kunta päättää, tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuistoalueelle tuulivoimaloita.

Maanomistaja itse ratkaisee puolestaan, rakennetaanko hänen mailleen tuulivoimaloita vai ei. Tarkat selvitykset tuulivoimaloiden haitoista tehdään siinä vaiheessa, kun tuulivoimaloiden rakentamista suunnitellaan konkreettisesti, hallitus muistuttaa. Myös suunnitteluvaiheessa on kuultava maanomistajia.


Maakuntahallituksen jäsenet Kaija Viljakainen Pieksämäeltä, Matti Tulla Kangasniemeltä ja Kirsi Olkkonen Mikkelistä.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon ensimmäisen vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014. Vaihemaakuntakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Se sisältää tuulivoiman jatkosuunnitteluun soveltuvia alueita sekä kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat tuulivoimapuistojen rakentamista. Kaava ohjaa tuulivoiman suunnittelua maakunnassa.

Kaavaan on merkitty ne maa-alueet, jotka soveltuvat teollisen mittaluokan tuulivoimatuotantoon Etelä-Savossa. Tällaisia maa-alueita maakuntavaltuuston hyväksymässä kaavassa on yhdeksän: Sarvikumpu-Sopakon ja Kilpimäen alueet Heinävedellä, Savonrannan, Syvälahden ja Pihlajaniemen alueet Savonlinnassa, Enonkosken ja Laukunkankaan alueet Enonkoskella sekä Konnalammenmäen alue Puumalassa ja Niinimäen alue Pieksämäellä.

Lisäksi tuulivoimakaava sisältää ns. yleismääräyksen, joka ohjaa jo yksittäistenkin tuulivoimaloiden rakentamista. Yleismääräys varmistaa sen, että tuulivoimarakentaminen ottaa huomioon hyvän asuinympäristön ja luonnon ja maiseman erityispiirteet sekä turvaa puolustusvoimien ja lentoliikenteen toimintaedellytykset.

Kaavan erityismääräykset säätelevät tuulivoimapuistokohtaisesti, etteivät toimet tuulivoima-alueella vaaranna arvokkaita kulttuuriympäristöjä, maisema-alueita, muinaisjäännöksiä tai linnustoa.


Maakuntahallituksen jäsen Satu Taavitsainen Mikkelistä ja varajäsen Ari Kekäläinen Pieksämäeltä.

Ympäristöministeriö on pyytänyt kaavasta muiden ministeriöiden lausuntoja. Maakuntaliitto antaa lausuntoihin omat vastineensa. Kaava saa lainvoiman, kun ympäristöministeriö on sen vahvistanut. Voimaan kaava tullee maakuntaliiton viraston arvion mukaan vuonna 2015.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Etelä-Savo liittyy Suomalais-Venäläiseen kauppakamariin

Etelä-Savo liittyy Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäseneksi. Venäjä-yhteistyö on yksi Etelä-Savon maakuntastrategian ja –ohjelman painopisteistä. Suomalais-Venäläinen kauppakamari on maakuntahallituksen mielestä tärkeä kanava sekä tiedon saantiin että vaikuttamiseen. Jäsenmaksu on 250 euroa vuodessa.


Maakuntahallituksen jäsen Tanja Hartonen-Pulkka (oik.) Mäntyharjulta ja maakuntaliiton aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen ja aluesuunnittelujohtaja Riitta Koskinen.

Maakuntahallitus antoi lausunnot Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmasta ja Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmalausunnossa Etelä-Savo korostaa, että nopean raideyhteyden Pietarin ja Helsingin välillä tulee kulkea Kouvolan kautta, ei Haminan ja Luumäen kautta, kuten Etelä-Karjala esittää.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 20. lokakuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Hallituksen kokousasiat menivät eräin pienin täydennyksin ja muutoksin läpi esityslistan mukaisesti.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus: Liikennehankkeet vaativat vahvaa edunvalvontaa

22.09.2014

Liikenteen kehittämishankkeet nousivat edunvalvonnan ykkösasioiksi, kun Etelä-Savon tuore maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antoi maakuntahallitukselle ensimmäisen tilannekatsauksensa 22. syyskuuta Mikkelissä.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Mäkinen nosti esiin erityisesti Viitostien korjaukset Mikkelin ja Juvan välillä, uuden rautatiesillan rakentamisen Savonlinnan Laitaatsalmeen ja maakunnan lentoliikenteen turvaamisen niin Mikkelissä kuin Savonlinnassa. Myös alemman tieverkon kunto on huolestuttava.

Mäkinen on menossa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston kuultavaksi 2. lokakuuta. Maakuntahallitus evästi Mäkistä kuulemistilaisuuteen.

- Liikenteen toimivuus on perusedellytys maakunnan yrityksille. Näiden hankkeiden eteneminen on Etelä-Savolle erittäin tärkeä asia, korostaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.).

Liikenteen lisäksi Mäkinen kertoi maakuntahallitukselle muun muassa aluehallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista sekä maakunnan talous- ja työllisyystilanteesta.

Yrityksillä myönteiset kasvuodotukset

Monet talousluvut ovat sekä koko Suomessa että Etelä-Savossa tilastojen ja kyselyiden mukaan synkeitä.

- Etelä-Savon yritysten kilpailukyky sekä naapurimaakuntiin että moniin muihinkin Suomen maakuntiin verrattuna on kuitenkin hyvä, Mäkinen sanoi ja viittasi yrityksille tehtyyn kyselyyn.

- Ilmapiiri eteläsavolaisilla yrityksissä on positiivinen ja kasvuodotukset ovat valtakunnan parhaat.

Mäkinen aloitti työt maakuntaliiton virkamiesjohdossa syyskuun alussa. Maanantain kokous oli Mäkisen ensimmäinen maakuntahallitus.


Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen Savonlinnasta ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen maakuntaliitosta.

Lisätietoja hallituksen edunvalvonta-asioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Maakuntakaavavalitukset perusteettomia

Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaan täydentävä vaihemaakuntakaava on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Tämän ns. tuulivoimakaavan vahvistamista vastustetaan kahdessa valituksessa, jotka on lähetetty ympäristöministeriöön. Molemmat valitukset koskevat Enonkosken kirkonkylän läheisyydessä sijaitsevaa tuulivoimala-aluetta. Lähialueiden maanomistajat vaativat niissä tuulivoimaloiden poistamista kaavasta.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä molemmat valitukset ovat perusteettomia ja ympäristöministeriön tulisi hylätä ne. Hallitus antoi ministeriölle vastauksen valituksiin 22. syyskuuta.

Vastineessaan valituksiin maakuntahallitus toteaa muun muassa, että maakuntakaava ohjaa maankäyttöä yleispiirteisesti. Se ei ole alue-varaus. Yksityiskohtaisesti mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta tarkemmassa kaavoituksessa, ja viime kädessä kunta päättää, tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuistoalueelle tuulivoimaloita.

Maanomistaja itse ratkaisee puolestaan, rakennetaanko hänen mailleen tuulivoimaloita vai ei. Tarkat selvitykset tuulivoimaloiden haitoista tehdään siinä vaiheessa, kun tuulivoimaloiden rakentamista suunnitellaan konkreettisesti, hallitus muistuttaa. Myös suunnitteluvaiheessa on kuultava maanomistajia.


Maakuntahallituksen jäsenet Kaija Viljakainen Pieksämäeltä, Matti Tulla Kangasniemeltä ja Kirsi Olkkonen Mikkelistä.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon ensimmäisen vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014. Vaihemaakuntakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Se sisältää tuulivoiman jatkosuunnitteluun soveltuvia alueita sekä kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat tuulivoimapuistojen rakentamista. Kaava ohjaa tuulivoiman suunnittelua maakunnassa.

Kaavaan on merkitty ne maa-alueet, jotka soveltuvat teollisen mittaluokan tuulivoimatuotantoon Etelä-Savossa. Tällaisia maa-alueita maakuntavaltuuston hyväksymässä kaavassa on yhdeksän: Sarvikumpu-Sopakon ja Kilpimäen alueet Heinävedellä, Savonrannan, Syvälahden ja Pihlajaniemen alueet Savonlinnassa, Enonkosken ja Laukunkankaan alueet Enonkoskella sekä Konnalammenmäen alue Puumalassa ja Niinimäen alue Pieksämäellä.

Lisäksi tuulivoimakaava sisältää ns. yleismääräyksen, joka ohjaa jo yksittäistenkin tuulivoimaloiden rakentamista. Yleismääräys varmistaa sen, että tuulivoimarakentaminen ottaa huomioon hyvän asuinympäristön ja luonnon ja maiseman erityispiirteet sekä turvaa puolustusvoimien ja lentoliikenteen toimintaedellytykset.

Kaavan erityismääräykset säätelevät tuulivoimapuistokohtaisesti, etteivät toimet tuulivoima-alueella vaaranna arvokkaita kulttuuriympäristöjä, maisema-alueita, muinaisjäännöksiä tai linnustoa.


Maakuntahallituksen jäsen Satu Taavitsainen Mikkelistä ja varajäsen Ari Kekäläinen Pieksämäeltä.

Ympäristöministeriö on pyytänyt kaavasta muiden ministeriöiden lausuntoja. Maakuntaliitto antaa lausuntoihin omat vastineensa. Kaava saa lainvoiman, kun ympäristöministeriö on sen vahvistanut. Voimaan kaava tullee maakuntaliiton viraston arvion mukaan vuonna 2015.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Etelä-Savo liittyy Suomalais-Venäläiseen kauppakamariin

Etelä-Savo liittyy Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäseneksi. Venäjä-yhteistyö on yksi Etelä-Savon maakuntastrategian ja –ohjelman painopisteistä. Suomalais-Venäläinen kauppakamari on maakuntahallituksen mielestä tärkeä kanava sekä tiedon saantiin että vaikuttamiseen. Jäsenmaksu on 250 euroa vuodessa.


Maakuntahallituksen jäsen Tanja Hartonen-Pulkka (oik.) Mäntyharjulta ja maakuntaliiton aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen ja aluesuunnittelujohtaja Riitta Koskinen.

Maakuntahallitus antoi lausunnot Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmasta ja Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmalausunnossa Etelä-Savo korostaa, että nopean raideyhteyden Pietarin ja Helsingin välillä tulee kulkea Kouvolan kautta, ei Haminan ja Luumäen kautta, kuten Etelä-Karjala esittää.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 20. lokakuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Hallituksen kokousasiat menivät eräin pienin täydennyksin ja muutoksin läpi esityslistan mukaisesti.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus: Liikennehankkeet vaativat vahvaa edunvalvontaa

22.09.2014

Liikenteen kehittämishankkeet nousivat edunvalvonnan ykkösasioiksi, kun Etelä-Savon tuore maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antoi maakuntahallitukselle ensimmäisen tilannekatsauksensa 22. syyskuuta Mikkelissä.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Mäkinen nosti esiin erityisesti Viitostien korjaukset Mikkelin ja Juvan välillä, uuden rautatiesillan rakentamisen Savonlinnan Laitaatsalmeen ja maakunnan lentoliikenteen turvaamisen niin Mikkelissä kuin Savonlinnassa. Myös alemman tieverkon kunto on huolestuttava.

Mäkinen on menossa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston kuultavaksi 2. lokakuuta. Maakuntahallitus evästi Mäkistä kuulemistilaisuuteen.

- Liikenteen toimivuus on perusedellytys maakunnan yrityksille. Näiden hankkeiden eteneminen on Etelä-Savolle erittäin tärkeä asia, korostaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.).

Liikenteen lisäksi Mäkinen kertoi maakuntahallitukselle muun muassa aluehallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista sekä maakunnan talous- ja työllisyystilanteesta.

Yrityksillä myönteiset kasvuodotukset

Monet talousluvut ovat sekä koko Suomessa että Etelä-Savossa tilastojen ja kyselyiden mukaan synkeitä.

- Etelä-Savon yritysten kilpailukyky sekä naapurimaakuntiin että moniin muihinkin Suomen maakuntiin verrattuna on kuitenkin hyvä, Mäkinen sanoi ja viittasi yrityksille tehtyyn kyselyyn.

- Ilmapiiri eteläsavolaisilla yrityksissä on positiivinen ja kasvuodotukset ovat valtakunnan parhaat.

Mäkinen aloitti työt maakuntaliiton virkamiesjohdossa syyskuun alussa. Maanantain kokous oli Mäkisen ensimmäinen maakuntahallitus.


Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen Savonlinnasta ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen maakuntaliitosta.

Lisätietoja hallituksen edunvalvonta-asioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Maakuntakaavavalitukset perusteettomia

Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaan täydentävä vaihemaakuntakaava on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Tämän ns. tuulivoimakaavan vahvistamista vastustetaan kahdessa valituksessa, jotka on lähetetty ympäristöministeriöön. Molemmat valitukset koskevat Enonkosken kirkonkylän läheisyydessä sijaitsevaa tuulivoimala-aluetta. Lähialueiden maanomistajat vaativat niissä tuulivoimaloiden poistamista kaavasta.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä molemmat valitukset ovat perusteettomia ja ympäristöministeriön tulisi hylätä ne. Hallitus antoi ministeriölle vastauksen valituksiin 22. syyskuuta.

Vastineessaan valituksiin maakuntahallitus toteaa muun muassa, että maakuntakaava ohjaa maankäyttöä yleispiirteisesti. Se ei ole alue-varaus. Yksityiskohtaisesti mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta tarkemmassa kaavoituksessa, ja viime kädessä kunta päättää, tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuistoalueelle tuulivoimaloita.

Maanomistaja itse ratkaisee puolestaan, rakennetaanko hänen mailleen tuulivoimaloita vai ei. Tarkat selvitykset tuulivoimaloiden haitoista tehdään siinä vaiheessa, kun tuulivoimaloiden rakentamista suunnitellaan konkreettisesti, hallitus muistuttaa. Myös suunnitteluvaiheessa on kuultava maanomistajia.


Maakuntahallituksen jäsenet Kaija Viljakainen Pieksämäeltä, Matti Tulla Kangasniemeltä ja Kirsi Olkkonen Mikkelistä.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon ensimmäisen vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014. Vaihemaakuntakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Se sisältää tuulivoiman jatkosuunnitteluun soveltuvia alueita sekä kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat tuulivoimapuistojen rakentamista. Kaava ohjaa tuulivoiman suunnittelua maakunnassa.

Kaavaan on merkitty ne maa-alueet, jotka soveltuvat teollisen mittaluokan tuulivoimatuotantoon Etelä-Savossa. Tällaisia maa-alueita maakuntavaltuuston hyväksymässä kaavassa on yhdeksän: Sarvikumpu-Sopakon ja Kilpimäen alueet Heinävedellä, Savonrannan, Syvälahden ja Pihlajaniemen alueet Savonlinnassa, Enonkosken ja Laukunkankaan alueet Enonkoskella sekä Konnalammenmäen alue Puumalassa ja Niinimäen alue Pieksämäellä.

Lisäksi tuulivoimakaava sisältää ns. yleismääräyksen, joka ohjaa jo yksittäistenkin tuulivoimaloiden rakentamista. Yleismääräys varmistaa sen, että tuulivoimarakentaminen ottaa huomioon hyvän asuinympäristön ja luonnon ja maiseman erityispiirteet sekä turvaa puolustusvoimien ja lentoliikenteen toimintaedellytykset.

Kaavan erityismääräykset säätelevät tuulivoimapuistokohtaisesti, etteivät toimet tuulivoima-alueella vaaranna arvokkaita kulttuuriympäristöjä, maisema-alueita, muinaisjäännöksiä tai linnustoa.


Maakuntahallituksen jäsen Satu Taavitsainen Mikkelistä ja varajäsen Ari Kekäläinen Pieksämäeltä.

Ympäristöministeriö on pyytänyt kaavasta muiden ministeriöiden lausuntoja. Maakuntaliitto antaa lausuntoihin omat vastineensa. Kaava saa lainvoiman, kun ympäristöministeriö on sen vahvistanut. Voimaan kaava tullee maakuntaliiton viraston arvion mukaan vuonna 2015.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Etelä-Savo liittyy Suomalais-Venäläiseen kauppakamariin

Etelä-Savo liittyy Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäseneksi. Venäjä-yhteistyö on yksi Etelä-Savon maakuntastrategian ja –ohjelman painopisteistä. Suomalais-Venäläinen kauppakamari on maakuntahallituksen mielestä tärkeä kanava sekä tiedon saantiin että vaikuttamiseen. Jäsenmaksu on 250 euroa vuodessa.


Maakuntahallituksen jäsen Tanja Hartonen-Pulkka (oik.) Mäntyharjulta ja maakuntaliiton aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen ja aluesuunnittelujohtaja Riitta Koskinen.

Maakuntahallitus antoi lausunnot Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmasta ja Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmalausunnossa Etelä-Savo korostaa, että nopean raideyhteyden Pietarin ja Helsingin välillä tulee kulkea Kouvolan kautta, ei Haminan ja Luumäen kautta, kuten Etelä-Karjala esittää.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 20. lokakuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Hallituksen kokousasiat menivät eräin pienin täydennyksin ja muutoksin läpi esityslistan mukaisesti.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakuntahallitus: Liikennehankkeet vaativat vahvaa edunvalvontaa

22.09.2014

Liikenteen kehittämishankkeet nousivat edunvalvonnan ykkösasioiksi, kun Etelä-Savon tuore maakuntajohtaja Pentti Mäkinen antoi maakuntahallitukselle ensimmäisen tilannekatsauksensa 22. syyskuuta Mikkelissä.


Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Mäkinen nosti esiin erityisesti Viitostien korjaukset Mikkelin ja Juvan välillä, uuden rautatiesillan rakentamisen Savonlinnan Laitaatsalmeen ja maakunnan lentoliikenteen turvaamisen niin Mikkelissä kuin Savonlinnassa. Myös alemman tieverkon kunto on huolestuttava.

Mäkinen on menossa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston kuultavaksi 2. lokakuuta. Maakuntahallitus evästi Mäkistä kuulemistilaisuuteen.

- Liikenteen toimivuus on perusedellytys maakunnan yrityksille. Näiden hankkeiden eteneminen on Etelä-Savolle erittäin tärkeä asia, korostaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.).

Liikenteen lisäksi Mäkinen kertoi maakuntahallitukselle muun muassa aluehallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista sekä maakunnan talous- ja työllisyystilanteesta.

Yrityksillä myönteiset kasvuodotukset

Monet talousluvut ovat sekä koko Suomessa että Etelä-Savossa tilastojen ja kyselyiden mukaan synkeitä.

- Etelä-Savon yritysten kilpailukyky sekä naapurimaakuntiin että moniin muihinkin Suomen maakuntiin verrattuna on kuitenkin hyvä, Mäkinen sanoi ja viittasi yrityksille tehtyyn kyselyyn.

- Ilmapiiri eteläsavolaisilla yrityksissä on positiivinen ja kasvuodotukset ovat valtakunnan parhaat.

Mäkinen aloitti työt maakuntaliiton virkamiesjohdossa syyskuun alussa. Maanantain kokous oli Mäkisen ensimmäinen maakuntahallitus.


Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen Savonlinnasta ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen maakuntaliitosta.

Lisätietoja hallituksen edunvalvonta-asioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584.

Maakuntakaavavalitukset perusteettomia

Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaan täydentävä vaihemaakuntakaava on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Tämän ns. tuulivoimakaavan vahvistamista vastustetaan kahdessa valituksessa, jotka on lähetetty ympäristöministeriöön. Molemmat valitukset koskevat Enonkosken kirkonkylän läheisyydessä sijaitsevaa tuulivoimala-aluetta. Lähialueiden maanomistajat vaativat niissä tuulivoimaloiden poistamista kaavasta.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä molemmat valitukset ovat perusteettomia ja ympäristöministeriön tulisi hylätä ne. Hallitus antoi ministeriölle vastauksen valituksiin 22. syyskuuta.

Vastineessaan valituksiin maakuntahallitus toteaa muun muassa, että maakuntakaava ohjaa maankäyttöä yleispiirteisesti. Se ei ole alue-varaus. Yksityiskohtaisesti mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta tarkemmassa kaavoituksessa, ja viime kädessä kunta päättää, tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuistoalueelle tuulivoimaloita.

Maanomistaja itse ratkaisee puolestaan, rakennetaanko hänen mailleen tuulivoimaloita vai ei. Tarkat selvitykset tuulivoimaloiden haitoista tehdään siinä vaiheessa, kun tuulivoimaloiden rakentamista suunnitellaan konkreettisesti, hallitus muistuttaa. Myös suunnitteluvaiheessa on kuultava maanomistajia.


Maakuntahallituksen jäsenet Kaija Viljakainen Pieksämäeltä, Matti Tulla Kangasniemeltä ja Kirsi Olkkonen Mikkelistä.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon ensimmäisen vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014. Vaihemaakuntakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Se sisältää tuulivoiman jatkosuunnitteluun soveltuvia alueita sekä kaavamääräyksiä, jotka ohjaavat tuulivoimapuistojen rakentamista. Kaava ohjaa tuulivoiman suunnittelua maakunnassa.

Kaavaan on merkitty ne maa-alueet, jotka soveltuvat teollisen mittaluokan tuulivoimatuotantoon Etelä-Savossa. Tällaisia maa-alueita maakuntavaltuuston hyväksymässä kaavassa on yhdeksän: Sarvikumpu-Sopakon ja Kilpimäen alueet Heinävedellä, Savonrannan, Syvälahden ja Pihlajaniemen alueet Savonlinnassa, Enonkosken ja Laukunkankaan alueet Enonkoskella sekä Konnalammenmäen alue Puumalassa ja Niinimäen alue Pieksämäellä.

Lisäksi tuulivoimakaava sisältää ns. yleismääräyksen, joka ohjaa jo yksittäistenkin tuulivoimaloiden rakentamista. Yleismääräys varmistaa sen, että tuulivoimarakentaminen ottaa huomioon hyvän asuinympäristön ja luonnon ja maiseman erityispiirteet sekä turvaa puolustusvoimien ja lentoliikenteen toimintaedellytykset.

Kaavan erityismääräykset säätelevät tuulivoimapuistokohtaisesti, etteivät toimet tuulivoima-alueella vaaranna arvokkaita kulttuuriympäristöjä, maisema-alueita, muinaisjäännöksiä tai linnustoa.


Maakuntahallituksen jäsen Satu Taavitsainen Mikkelistä ja varajäsen Ari Kekäläinen Pieksämäeltä.

Ympäristöministeriö on pyytänyt kaavasta muiden ministeriöiden lausuntoja. Maakuntaliitto antaa lausuntoihin omat vastineensa. Kaava saa lainvoiman, kun ympäristöministeriö on sen vahvistanut. Voimaan kaava tullee maakuntaliiton viraston arvion mukaan vuonna 2015.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672.

Etelä-Savo liittyy Suomalais-Venäläiseen kauppakamariin

Etelä-Savo liittyy Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäseneksi. Venäjä-yhteistyö on yksi Etelä-Savon maakuntastrategian ja –ohjelman painopisteistä. Suomalais-Venäläinen kauppakamari on maakuntahallituksen mielestä tärkeä kanava sekä tiedon saantiin että vaikuttamiseen. Jäsenmaksu on 250 euroa vuodessa.


Maakuntahallituksen jäsen Tanja Hartonen-Pulkka (oik.) Mäntyharjulta ja maakuntaliiton aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen ja aluesuunnittelujohtaja Riitta Koskinen.

Maakuntahallitus antoi lausunnot Puulan ja Kyyveden Natura-aluekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmasta ja Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmalausunnossa Etelä-Savo korostaa, että nopean raideyhteyden Pietarin ja Helsingin välillä tulee kulkea Kouvolan kautta, ei Haminan ja Luumäen kautta, kuten Etelä-Karjala esittää.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 20. lokakuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Hallituksen kokousasiat menivät eräin pienin täydennyksin ja muutoksin läpi esityslistan mukaisesti.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010