Itä- ja Pohjois-Suomi vaativat aluepolitiikkaan suunnanmuutosta

28.08.2014

TIEDOTE

ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTALIITTOJEN HUIPPUKOKOUS

27.8.2014 Kajaani

KANNANOTTO YHTEISISTÄ HALLITUSOHJELMALINJAUKSISTA

Itä- ja Pohjois-Suomi vaativat aluepolitiikkaan suunnanmuutosta

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat vaativat tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa suunnanmuutosta aluepolitiikkaan. Kajaanissa 26. – 27. 8. järjestetyssä kahdeksan maakunnan huippukokouksessa käydyn lähetekeskustelun pohjalta maakunnat peräänkuuluttavat laaja-alaista aluepolitiikkaa, joka perustuu elinvoimaisten kuntien ja maakuntien vahvuuksille. Aluelähtöisyyttä ja läheisyysperiaatetta on vahvistettava.

Maakunnat jatkavat hallitusohjelmatavoitteiden valmistelua erilaissa yhteistyökoalitioissa. Huippukokouksessa nostettiin keskeisiksi yleistavoitteiksi seuraavat:

 1. Itä- ja Pohjois-Suomen rikkaiden luonnonvarojen ja luontoarvojen hyödyntäminen ja jalostaminen mahdollisimman pitkälle tulee nähdä keskeisenä keinona koko Suomen yritys- ja vientivetoisen kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä. Maakuntien keskeisten elinkeinoelämän kehittämishankkeiden toteuttamista edistetään.

 1. Mineraaleista ja uusiutuvista luonnonvaroista jalostetaan korkeaa osaamista hyödyntäen korkean arvonlisän tuotteita, palveluja ja energiaa. Vahvistetaan osaamista alueen tutkimus-, kehittämis- ja oppilaitosten kautta.

 1. Koko maahan kehitetään parlamentaarisen valmistelun kautta alueiden omiin vahvuuksiin, tietämykseen ja erityispiirteisiin perustuva demokraattista aluehallintoa. Ratkaisun pohjaksi tarvitaan sekä valtio- että kuntahallinnon aluetason tehtäviä koskeva selvitys. Tavoitteena on myös monikerroksisen hallinnon keventäminen, erilaisten aluejakojen yhtenäistäminen ja paikallisen päätösvallan vahvistaminen.

 1. Saavutettavuuden ja toimivan logistiikan kehittämiseen on panostettava, jotta Itä- ja Pohjois-Suomen luonnonvarojen ja muiden mahdollisuuksien (ml Venäjän ja Arktisen alueen) hyödyntäminen mahdollistuu. Yrityselämän tarpeet täytyy asettaa etusijalle. Erityisesti viennin kehittämisen, alueen elinkeinohankkeiden ja biotalouden tarpeiden tulee nykyistä voimakkaammin ohjata valtakunnallista lentoliikennestrategiaa, tietoliikenne- ja väylähankkeita.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä- ja Pohjois-Suomi vaativat aluepolitiikkaan suunnanmuutosta

28.08.2014

TIEDOTE

ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTALIITTOJEN HUIPPUKOKOUS

27.8.2014 Kajaani

KANNANOTTO YHTEISISTÄ HALLITUSOHJELMALINJAUKSISTA

Itä- ja Pohjois-Suomi vaativat aluepolitiikkaan suunnanmuutosta

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat vaativat tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa suunnanmuutosta aluepolitiikkaan. Kajaanissa 26. – 27. 8. järjestetyssä kahdeksan maakunnan huippukokouksessa käydyn lähetekeskustelun pohjalta maakunnat peräänkuuluttavat laaja-alaista aluepolitiikkaa, joka perustuu elinvoimaisten kuntien ja maakuntien vahvuuksille. Aluelähtöisyyttä ja läheisyysperiaatetta on vahvistettava.

Maakunnat jatkavat hallitusohjelmatavoitteiden valmistelua erilaissa yhteistyökoalitioissa. Huippukokouksessa nostettiin keskeisiksi yleistavoitteiksi seuraavat:

 1. Itä- ja Pohjois-Suomen rikkaiden luonnonvarojen ja luontoarvojen hyödyntäminen ja jalostaminen mahdollisimman pitkälle tulee nähdä keskeisenä keinona koko Suomen yritys- ja vientivetoisen kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä. Maakuntien keskeisten elinkeinoelämän kehittämishankkeiden toteuttamista edistetään.

 1. Mineraaleista ja uusiutuvista luonnonvaroista jalostetaan korkeaa osaamista hyödyntäen korkean arvonlisän tuotteita, palveluja ja energiaa. Vahvistetaan osaamista alueen tutkimus-, kehittämis- ja oppilaitosten kautta.

 1. Koko maahan kehitetään parlamentaarisen valmistelun kautta alueiden omiin vahvuuksiin, tietämykseen ja erityispiirteisiin perustuva demokraattista aluehallintoa. Ratkaisun pohjaksi tarvitaan sekä valtio- että kuntahallinnon aluetason tehtäviä koskeva selvitys. Tavoitteena on myös monikerroksisen hallinnon keventäminen, erilaisten aluejakojen yhtenäistäminen ja paikallisen päätösvallan vahvistaminen.

 1. Saavutettavuuden ja toimivan logistiikan kehittämiseen on panostettava, jotta Itä- ja Pohjois-Suomen luonnonvarojen ja muiden mahdollisuuksien (ml Venäjän ja Arktisen alueen) hyödyntäminen mahdollistuu. Yrityselämän tarpeet täytyy asettaa etusijalle. Erityisesti viennin kehittämisen, alueen elinkeinohankkeiden ja biotalouden tarpeiden tulee nykyistä voimakkaammin ohjata valtakunnallista lentoliikennestrategiaa, tietoliikenne- ja väylähankkeita.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä- ja Pohjois-Suomi vaativat aluepolitiikkaan suunnanmuutosta

28.08.2014

TIEDOTE

ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTALIITTOJEN HUIPPUKOKOUS

27.8.2014 Kajaani

KANNANOTTO YHTEISISTÄ HALLITUSOHJELMALINJAUKSISTA

Itä- ja Pohjois-Suomi vaativat aluepolitiikkaan suunnanmuutosta

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat vaativat tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa suunnanmuutosta aluepolitiikkaan. Kajaanissa 26. – 27. 8. järjestetyssä kahdeksan maakunnan huippukokouksessa käydyn lähetekeskustelun pohjalta maakunnat peräänkuuluttavat laaja-alaista aluepolitiikkaa, joka perustuu elinvoimaisten kuntien ja maakuntien vahvuuksille. Aluelähtöisyyttä ja läheisyysperiaatetta on vahvistettava.

Maakunnat jatkavat hallitusohjelmatavoitteiden valmistelua erilaissa yhteistyökoalitioissa. Huippukokouksessa nostettiin keskeisiksi yleistavoitteiksi seuraavat:

 1. Itä- ja Pohjois-Suomen rikkaiden luonnonvarojen ja luontoarvojen hyödyntäminen ja jalostaminen mahdollisimman pitkälle tulee nähdä keskeisenä keinona koko Suomen yritys- ja vientivetoisen kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä. Maakuntien keskeisten elinkeinoelämän kehittämishankkeiden toteuttamista edistetään.

 1. Mineraaleista ja uusiutuvista luonnonvaroista jalostetaan korkeaa osaamista hyödyntäen korkean arvonlisän tuotteita, palveluja ja energiaa. Vahvistetaan osaamista alueen tutkimus-, kehittämis- ja oppilaitosten kautta.

 1. Koko maahan kehitetään parlamentaarisen valmistelun kautta alueiden omiin vahvuuksiin, tietämykseen ja erityispiirteisiin perustuva demokraattista aluehallintoa. Ratkaisun pohjaksi tarvitaan sekä valtio- että kuntahallinnon aluetason tehtäviä koskeva selvitys. Tavoitteena on myös monikerroksisen hallinnon keventäminen, erilaisten aluejakojen yhtenäistäminen ja paikallisen päätösvallan vahvistaminen.

 1. Saavutettavuuden ja toimivan logistiikan kehittämiseen on panostettava, jotta Itä- ja Pohjois-Suomen luonnonvarojen ja muiden mahdollisuuksien (ml Venäjän ja Arktisen alueen) hyödyntäminen mahdollistuu. Yrityselämän tarpeet täytyy asettaa etusijalle. Erityisesti viennin kehittämisen, alueen elinkeinohankkeiden ja biotalouden tarpeiden tulee nykyistä voimakkaammin ohjata valtakunnallista lentoliikennestrategiaa, tietoliikenne- ja väylähankkeita.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä- ja Pohjois-Suomi vaativat aluepolitiikkaan suunnanmuutosta

28.08.2014

TIEDOTE

ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTALIITTOJEN HUIPPUKOKOUS

27.8.2014 Kajaani

KANNANOTTO YHTEISISTÄ HALLITUSOHJELMALINJAUKSISTA

Itä- ja Pohjois-Suomi vaativat aluepolitiikkaan suunnanmuutosta

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat vaativat tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa suunnanmuutosta aluepolitiikkaan. Kajaanissa 26. – 27. 8. järjestetyssä kahdeksan maakunnan huippukokouksessa käydyn lähetekeskustelun pohjalta maakunnat peräänkuuluttavat laaja-alaista aluepolitiikkaa, joka perustuu elinvoimaisten kuntien ja maakuntien vahvuuksille. Aluelähtöisyyttä ja läheisyysperiaatetta on vahvistettava.

Maakunnat jatkavat hallitusohjelmatavoitteiden valmistelua erilaissa yhteistyökoalitioissa. Huippukokouksessa nostettiin keskeisiksi yleistavoitteiksi seuraavat:

 1. Itä- ja Pohjois-Suomen rikkaiden luonnonvarojen ja luontoarvojen hyödyntäminen ja jalostaminen mahdollisimman pitkälle tulee nähdä keskeisenä keinona koko Suomen yritys- ja vientivetoisen kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä. Maakuntien keskeisten elinkeinoelämän kehittämishankkeiden toteuttamista edistetään.

 1. Mineraaleista ja uusiutuvista luonnonvaroista jalostetaan korkeaa osaamista hyödyntäen korkean arvonlisän tuotteita, palveluja ja energiaa. Vahvistetaan osaamista alueen tutkimus-, kehittämis- ja oppilaitosten kautta.

 1. Koko maahan kehitetään parlamentaarisen valmistelun kautta alueiden omiin vahvuuksiin, tietämykseen ja erityispiirteisiin perustuva demokraattista aluehallintoa. Ratkaisun pohjaksi tarvitaan sekä valtio- että kuntahallinnon aluetason tehtäviä koskeva selvitys. Tavoitteena on myös monikerroksisen hallinnon keventäminen, erilaisten aluejakojen yhtenäistäminen ja paikallisen päätösvallan vahvistaminen.

 1. Saavutettavuuden ja toimivan logistiikan kehittämiseen on panostettava, jotta Itä- ja Pohjois-Suomen luonnonvarojen ja muiden mahdollisuuksien (ml Venäjän ja Arktisen alueen) hyödyntäminen mahdollistuu. Yrityselämän tarpeet täytyy asettaa etusijalle. Erityisesti viennin kehittämisen, alueen elinkeinohankkeiden ja biotalouden tarpeiden tulee nykyistä voimakkaammin ohjata valtakunnallista lentoliikennestrategiaa, tietoliikenne- ja väylähankkeita.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010