Uuden EU-ohjelmakauden ensimmäiset rahat haettavissa

05.05.2014

Uuden EU-ohjelmakauden 2014–2020 ensimmäinen hakukierros Etelä-Savossa on käynnistynyt. Etelä-Savo suuntaa uuden kauden ensimmäiset rahat hankkeisiin, jotka kehittävät maakunnan hyvinvointialaa, työllisyyttä ja koulutusta sekä korkeaa teknologiaa vaativia, ns. älykkään erikoistumisen aloja. Hakuaika päättyy 31. elokuuta.

Hyvinvointialalla rahoitusta suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät työhyvinvointia, erityisesti ikääntyvien työssä jaksamista, kehittävät hyvinvointiteknologiaa ja sähköisiä palveluja sekä edistävät hyvinvointiyrittäjyyttä.

Korkean teknologian aloilla rahoituksen tavoitteena on kehittää metsäbiomassaa käsittelevään teollisuuteen uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja, edistää tuotekehitystä, joka liittyy vesien ja ympäristön puhtauteen ja turvallisuuteen, lisätä yritysten materiaalitehokkuutta ja tuottaa ns. älykkäitä materiaaleja, edistää luomutuotannon innovaatioita ja parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta sekä tehostaa digitaalista tiedonhallintaa, muun muassa palveluliiketoiminnan internet-sovelluksia, sähköisen tiedon hyötykäyttöä ja arjen digitaalisia ratkaisuja.

Työllisyyden ja koulutuksen aloilla ensimmäiset EU-rahat suunnataan hankkeille, jotka suuntaavat ohjausta ja koulutusta Etelä-Savon työllistävimmille toimialoille ja luovat sellaisia koulutusmalleja, jotka houkuttelevat erityisesti miehiä kouluttautumaan uudelleen tai ryhtymään yrittäjiksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää sosiaalisia innovaatioita, jotka saavat koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret takaisin koulutuksen piiriin.

Rahoitusta suunnataan myös erityisesti kolmannen sektorin toteuttamille hankkeille, jotka lisäävät nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Hankkeet voivat kestää korkeintaan kaksi vuotta. Hankkeiden valintakriteerit täsmentyvät myöhemmin toukokuussa. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän Eura2014:n kautta osoitteessa https://www.eura2014.fi.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteista www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020 ja www.rakennerahastot.fi.

Seuraava hankehaku Etelä-Savossa toteutetaan lokakuun loppuun mennessä. Sen teemat julkistetaan kesäkuussa.

Noin 24 miljoonaa euroa julkista rahaa vuodelle 2014

Kaikkiaan eteläsavolaisiin kehittämishankkeisiin on rakennerahasto-ohjelmasta tulossa vuonna 2014 noin 21 miljoonaa euroa EU-rahaa ja Suomen valtion rahaa. Lisäksi ohjelmaan tulee noin 3 miljoonaa euroa Etelä-Savon kunnilta hankkeiden ns. omarahoituksena.

Rahasta 7,5 miljoonaa euroa suunnataan hankkeille, jotka kohentavat pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, luovat erityisesti uutta liiketoimintaa, edistävät kasvua ja kansainvälistymistä, kohentavat energiatehokkuutta ja parantavat yrityksille tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä.

Vajaa 9 miljoonaa euroa suunnataan hankkeisiin, jotka tuottavat ja hyödyntävät uusinta tietoa ja osaamista, kehittävät erityisesti sellaisia tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä, jotka tukevat alueen vahvoja elinkeinoja, vahvistavat yritysten innovaatiotoimintaa sekä kehittävät ratkaisuja uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta edistäviin kehittämishankkeisiin on käytettävissä 3,6 miljoonaa euroa. Rahat käytetään erityisesti hankkeisiin, jotka edistävät nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, parantavat tuottavuutta ja työllisyyttä sekä lieventävät sukupuolenmukaista eriytymistä työmarkkinoilla ja koulutuksessa.

Noin 2,5 miljoonalla kehitetään eteläsavolaisten koulutusta, ammattitaitoa ja ns. elinikäistä oppimista. Hankkeet muun muassa parantavat palveluita, jotka tukevat siirtymistä takaisin työelämään ja parantavat tasa-arvoa koulutuksessa sekä parantavat kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutusta.

Sosiaalista osallisuutta ja köyhyyttä torjuviin hankkeisiin on EU-ohjelmasta tarjolla 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Kestävää kasvua ja työtä

EU:n uusi rakennerahasto-ohjelmakausi käynnistyi vuoden 2014 alussa. Käytännössä Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toteutus pääsi käyntiin kuitenkin ensimmäisen haun myötä 5. toukokuuta, kun työ- ja elinkeinoministeriö sai avattua sähköisen hakujärjestelmän Eura2014:n.

Ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma, joka ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä. Edellisellä kaudella kummallakin rahastolla oli oma ohjelma.

Ohjelmien toteuttamista täsmentää kaksi alueellisia suunnitelmaa, joista toinen on tehty Itä- ja Pohjois-Suomea varten ja toinen Etelä- ja Länsi-Suomea varten. Etelä-Savo kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman piiriin.

EU-ohjelmat pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa. Rahoittajaviranomaisia ovat Ely-keskukset ja maakuntaliitot. Maakunnan yhteistyöryhmän rooli vahvistui edellisestä kaudesta. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin.

Niin valtakunnallisen kuin alueellisten ohjelmienkin ja niillä rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, tuottaa uutta tietoa ja osaamista ja hyödyntää sitä, parantaa työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, kehittää koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista ja lisätä sosiaalista osallisuutta ja torjua köyhyyttä.

Itä- ja Pohjois-Suomella erityisasema

Itä- ja Pohjois-Suomeen tulee vuosina 2014–2020 reilut 773 miljoonaa euroa EU-rahaa. Rahoitus on 70 prosenttia koko Suomeen tulevasta EU-rahasta. Harva asutus ja pohjoinen sijainti tuovat valtaosan rahoista itään ja pohjoiseen. EU-rahojen lisäksi ohjelmaan tulee Suomen valtion budjettirahaa ja kuntarahoitusta.

Etelä-Savon osuus Itä- ja Pohjois-Suomen EU-rahoituksesta on uudella kaudella 13,1 prosenttia (edellisellä kaudella 14,3). Koko seitsemän vuoden ohjelmakaudella Etelä-Savo saa EU-rahaa 101,2 milj. euroa, mikä on viidenneksen edellisen kauden tasoa alempi.

Komissio hyväksynee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä keväällä 2014. Ennen komission päätöstä ohjelma voidaan käynnistää jäsenmaan omalla riskillä.

Lisätietoja antavat vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Outi Nieminen, 044 770 0239, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Uuden EU-ohjelmakauden ensimmäiset rahat haettavissa

05.05.2014

Uuden EU-ohjelmakauden 2014–2020 ensimmäinen hakukierros Etelä-Savossa on käynnistynyt. Etelä-Savo suuntaa uuden kauden ensimmäiset rahat hankkeisiin, jotka kehittävät maakunnan hyvinvointialaa, työllisyyttä ja koulutusta sekä korkeaa teknologiaa vaativia, ns. älykkään erikoistumisen aloja. Hakuaika päättyy 31. elokuuta.

Hyvinvointialalla rahoitusta suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät työhyvinvointia, erityisesti ikääntyvien työssä jaksamista, kehittävät hyvinvointiteknologiaa ja sähköisiä palveluja sekä edistävät hyvinvointiyrittäjyyttä.

Korkean teknologian aloilla rahoituksen tavoitteena on kehittää metsäbiomassaa käsittelevään teollisuuteen uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja, edistää tuotekehitystä, joka liittyy vesien ja ympäristön puhtauteen ja turvallisuuteen, lisätä yritysten materiaalitehokkuutta ja tuottaa ns. älykkäitä materiaaleja, edistää luomutuotannon innovaatioita ja parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta sekä tehostaa digitaalista tiedonhallintaa, muun muassa palveluliiketoiminnan internet-sovelluksia, sähköisen tiedon hyötykäyttöä ja arjen digitaalisia ratkaisuja.

Työllisyyden ja koulutuksen aloilla ensimmäiset EU-rahat suunnataan hankkeille, jotka suuntaavat ohjausta ja koulutusta Etelä-Savon työllistävimmille toimialoille ja luovat sellaisia koulutusmalleja, jotka houkuttelevat erityisesti miehiä kouluttautumaan uudelleen tai ryhtymään yrittäjiksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää sosiaalisia innovaatioita, jotka saavat koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret takaisin koulutuksen piiriin.

Rahoitusta suunnataan myös erityisesti kolmannen sektorin toteuttamille hankkeille, jotka lisäävät nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Hankkeet voivat kestää korkeintaan kaksi vuotta. Hankkeiden valintakriteerit täsmentyvät myöhemmin toukokuussa. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän Eura2014:n kautta osoitteessa https://www.eura2014.fi.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteista www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020 ja www.rakennerahastot.fi.

Seuraava hankehaku Etelä-Savossa toteutetaan lokakuun loppuun mennessä. Sen teemat julkistetaan kesäkuussa.

Noin 24 miljoonaa euroa julkista rahaa vuodelle 2014

Kaikkiaan eteläsavolaisiin kehittämishankkeisiin on rakennerahasto-ohjelmasta tulossa vuonna 2014 noin 21 miljoonaa euroa EU-rahaa ja Suomen valtion rahaa. Lisäksi ohjelmaan tulee noin 3 miljoonaa euroa Etelä-Savon kunnilta hankkeiden ns. omarahoituksena.

Rahasta 7,5 miljoonaa euroa suunnataan hankkeille, jotka kohentavat pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, luovat erityisesti uutta liiketoimintaa, edistävät kasvua ja kansainvälistymistä, kohentavat energiatehokkuutta ja parantavat yrityksille tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä.

Vajaa 9 miljoonaa euroa suunnataan hankkeisiin, jotka tuottavat ja hyödyntävät uusinta tietoa ja osaamista, kehittävät erityisesti sellaisia tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä, jotka tukevat alueen vahvoja elinkeinoja, vahvistavat yritysten innovaatiotoimintaa sekä kehittävät ratkaisuja uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta edistäviin kehittämishankkeisiin on käytettävissä 3,6 miljoonaa euroa. Rahat käytetään erityisesti hankkeisiin, jotka edistävät nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, parantavat tuottavuutta ja työllisyyttä sekä lieventävät sukupuolenmukaista eriytymistä työmarkkinoilla ja koulutuksessa.

Noin 2,5 miljoonalla kehitetään eteläsavolaisten koulutusta, ammattitaitoa ja ns. elinikäistä oppimista. Hankkeet muun muassa parantavat palveluita, jotka tukevat siirtymistä takaisin työelämään ja parantavat tasa-arvoa koulutuksessa sekä parantavat kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutusta.

Sosiaalista osallisuutta ja köyhyyttä torjuviin hankkeisiin on EU-ohjelmasta tarjolla 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Kestävää kasvua ja työtä

EU:n uusi rakennerahasto-ohjelmakausi käynnistyi vuoden 2014 alussa. Käytännössä Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toteutus pääsi käyntiin kuitenkin ensimmäisen haun myötä 5. toukokuuta, kun työ- ja elinkeinoministeriö sai avattua sähköisen hakujärjestelmän Eura2014:n.

Ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma, joka ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä. Edellisellä kaudella kummallakin rahastolla oli oma ohjelma.

Ohjelmien toteuttamista täsmentää kaksi alueellisia suunnitelmaa, joista toinen on tehty Itä- ja Pohjois-Suomea varten ja toinen Etelä- ja Länsi-Suomea varten. Etelä-Savo kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman piiriin.

EU-ohjelmat pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa. Rahoittajaviranomaisia ovat Ely-keskukset ja maakuntaliitot. Maakunnan yhteistyöryhmän rooli vahvistui edellisestä kaudesta. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin.

Niin valtakunnallisen kuin alueellisten ohjelmienkin ja niillä rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, tuottaa uutta tietoa ja osaamista ja hyödyntää sitä, parantaa työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, kehittää koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista ja lisätä sosiaalista osallisuutta ja torjua köyhyyttä.

Itä- ja Pohjois-Suomella erityisasema

Itä- ja Pohjois-Suomeen tulee vuosina 2014–2020 reilut 773 miljoonaa euroa EU-rahaa. Rahoitus on 70 prosenttia koko Suomeen tulevasta EU-rahasta. Harva asutus ja pohjoinen sijainti tuovat valtaosan rahoista itään ja pohjoiseen. EU-rahojen lisäksi ohjelmaan tulee Suomen valtion budjettirahaa ja kuntarahoitusta.

Etelä-Savon osuus Itä- ja Pohjois-Suomen EU-rahoituksesta on uudella kaudella 13,1 prosenttia (edellisellä kaudella 14,3). Koko seitsemän vuoden ohjelmakaudella Etelä-Savo saa EU-rahaa 101,2 milj. euroa, mikä on viidenneksen edellisen kauden tasoa alempi.

Komissio hyväksynee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä keväällä 2014. Ennen komission päätöstä ohjelma voidaan käynnistää jäsenmaan omalla riskillä.

Lisätietoja antavat vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Outi Nieminen, 044 770 0239, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Uuden EU-ohjelmakauden ensimmäiset rahat haettavissa

05.05.2014

Uuden EU-ohjelmakauden 2014–2020 ensimmäinen hakukierros Etelä-Savossa on käynnistynyt. Etelä-Savo suuntaa uuden kauden ensimmäiset rahat hankkeisiin, jotka kehittävät maakunnan hyvinvointialaa, työllisyyttä ja koulutusta sekä korkeaa teknologiaa vaativia, ns. älykkään erikoistumisen aloja. Hakuaika päättyy 31. elokuuta.

Hyvinvointialalla rahoitusta suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät työhyvinvointia, erityisesti ikääntyvien työssä jaksamista, kehittävät hyvinvointiteknologiaa ja sähköisiä palveluja sekä edistävät hyvinvointiyrittäjyyttä.

Korkean teknologian aloilla rahoituksen tavoitteena on kehittää metsäbiomassaa käsittelevään teollisuuteen uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja, edistää tuotekehitystä, joka liittyy vesien ja ympäristön puhtauteen ja turvallisuuteen, lisätä yritysten materiaalitehokkuutta ja tuottaa ns. älykkäitä materiaaleja, edistää luomutuotannon innovaatioita ja parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta sekä tehostaa digitaalista tiedonhallintaa, muun muassa palveluliiketoiminnan internet-sovelluksia, sähköisen tiedon hyötykäyttöä ja arjen digitaalisia ratkaisuja.

Työllisyyden ja koulutuksen aloilla ensimmäiset EU-rahat suunnataan hankkeille, jotka suuntaavat ohjausta ja koulutusta Etelä-Savon työllistävimmille toimialoille ja luovat sellaisia koulutusmalleja, jotka houkuttelevat erityisesti miehiä kouluttautumaan uudelleen tai ryhtymään yrittäjiksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää sosiaalisia innovaatioita, jotka saavat koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret takaisin koulutuksen piiriin.

Rahoitusta suunnataan myös erityisesti kolmannen sektorin toteuttamille hankkeille, jotka lisäävät nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Hankkeet voivat kestää korkeintaan kaksi vuotta. Hankkeiden valintakriteerit täsmentyvät myöhemmin toukokuussa. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän Eura2014:n kautta osoitteessa https://www.eura2014.fi.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteista www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020 ja www.rakennerahastot.fi.

Seuraava hankehaku Etelä-Savossa toteutetaan lokakuun loppuun mennessä. Sen teemat julkistetaan kesäkuussa.

Noin 24 miljoonaa euroa julkista rahaa vuodelle 2014

Kaikkiaan eteläsavolaisiin kehittämishankkeisiin on rakennerahasto-ohjelmasta tulossa vuonna 2014 noin 21 miljoonaa euroa EU-rahaa ja Suomen valtion rahaa. Lisäksi ohjelmaan tulee noin 3 miljoonaa euroa Etelä-Savon kunnilta hankkeiden ns. omarahoituksena.

Rahasta 7,5 miljoonaa euroa suunnataan hankkeille, jotka kohentavat pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, luovat erityisesti uutta liiketoimintaa, edistävät kasvua ja kansainvälistymistä, kohentavat energiatehokkuutta ja parantavat yrityksille tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä.

Vajaa 9 miljoonaa euroa suunnataan hankkeisiin, jotka tuottavat ja hyödyntävät uusinta tietoa ja osaamista, kehittävät erityisesti sellaisia tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä, jotka tukevat alueen vahvoja elinkeinoja, vahvistavat yritysten innovaatiotoimintaa sekä kehittävät ratkaisuja uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta edistäviin kehittämishankkeisiin on käytettävissä 3,6 miljoonaa euroa. Rahat käytetään erityisesti hankkeisiin, jotka edistävät nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, parantavat tuottavuutta ja työllisyyttä sekä lieventävät sukupuolenmukaista eriytymistä työmarkkinoilla ja koulutuksessa.

Noin 2,5 miljoonalla kehitetään eteläsavolaisten koulutusta, ammattitaitoa ja ns. elinikäistä oppimista. Hankkeet muun muassa parantavat palveluita, jotka tukevat siirtymistä takaisin työelämään ja parantavat tasa-arvoa koulutuksessa sekä parantavat kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutusta.

Sosiaalista osallisuutta ja köyhyyttä torjuviin hankkeisiin on EU-ohjelmasta tarjolla 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Kestävää kasvua ja työtä

EU:n uusi rakennerahasto-ohjelmakausi käynnistyi vuoden 2014 alussa. Käytännössä Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toteutus pääsi käyntiin kuitenkin ensimmäisen haun myötä 5. toukokuuta, kun työ- ja elinkeinoministeriö sai avattua sähköisen hakujärjestelmän Eura2014:n.

Ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma, joka ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä. Edellisellä kaudella kummallakin rahastolla oli oma ohjelma.

Ohjelmien toteuttamista täsmentää kaksi alueellisia suunnitelmaa, joista toinen on tehty Itä- ja Pohjois-Suomea varten ja toinen Etelä- ja Länsi-Suomea varten. Etelä-Savo kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman piiriin.

EU-ohjelmat pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa. Rahoittajaviranomaisia ovat Ely-keskukset ja maakuntaliitot. Maakunnan yhteistyöryhmän rooli vahvistui edellisestä kaudesta. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin.

Niin valtakunnallisen kuin alueellisten ohjelmienkin ja niillä rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, tuottaa uutta tietoa ja osaamista ja hyödyntää sitä, parantaa työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, kehittää koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista ja lisätä sosiaalista osallisuutta ja torjua köyhyyttä.

Itä- ja Pohjois-Suomella erityisasema

Itä- ja Pohjois-Suomeen tulee vuosina 2014–2020 reilut 773 miljoonaa euroa EU-rahaa. Rahoitus on 70 prosenttia koko Suomeen tulevasta EU-rahasta. Harva asutus ja pohjoinen sijainti tuovat valtaosan rahoista itään ja pohjoiseen. EU-rahojen lisäksi ohjelmaan tulee Suomen valtion budjettirahaa ja kuntarahoitusta.

Etelä-Savon osuus Itä- ja Pohjois-Suomen EU-rahoituksesta on uudella kaudella 13,1 prosenttia (edellisellä kaudella 14,3). Koko seitsemän vuoden ohjelmakaudella Etelä-Savo saa EU-rahaa 101,2 milj. euroa, mikä on viidenneksen edellisen kauden tasoa alempi.

Komissio hyväksynee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä keväällä 2014. Ennen komission päätöstä ohjelma voidaan käynnistää jäsenmaan omalla riskillä.

Lisätietoja antavat vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Outi Nieminen, 044 770 0239, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Uuden EU-ohjelmakauden ensimmäiset rahat haettavissa

05.05.2014

Uuden EU-ohjelmakauden 2014–2020 ensimmäinen hakukierros Etelä-Savossa on käynnistynyt. Etelä-Savo suuntaa uuden kauden ensimmäiset rahat hankkeisiin, jotka kehittävät maakunnan hyvinvointialaa, työllisyyttä ja koulutusta sekä korkeaa teknologiaa vaativia, ns. älykkään erikoistumisen aloja. Hakuaika päättyy 31. elokuuta.

Hyvinvointialalla rahoitusta suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät työhyvinvointia, erityisesti ikääntyvien työssä jaksamista, kehittävät hyvinvointiteknologiaa ja sähköisiä palveluja sekä edistävät hyvinvointiyrittäjyyttä.

Korkean teknologian aloilla rahoituksen tavoitteena on kehittää metsäbiomassaa käsittelevään teollisuuteen uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja, edistää tuotekehitystä, joka liittyy vesien ja ympäristön puhtauteen ja turvallisuuteen, lisätä yritysten materiaalitehokkuutta ja tuottaa ns. älykkäitä materiaaleja, edistää luomutuotannon innovaatioita ja parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta sekä tehostaa digitaalista tiedonhallintaa, muun muassa palveluliiketoiminnan internet-sovelluksia, sähköisen tiedon hyötykäyttöä ja arjen digitaalisia ratkaisuja.

Työllisyyden ja koulutuksen aloilla ensimmäiset EU-rahat suunnataan hankkeille, jotka suuntaavat ohjausta ja koulutusta Etelä-Savon työllistävimmille toimialoille ja luovat sellaisia koulutusmalleja, jotka houkuttelevat erityisesti miehiä kouluttautumaan uudelleen tai ryhtymään yrittäjiksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää sosiaalisia innovaatioita, jotka saavat koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret takaisin koulutuksen piiriin.

Rahoitusta suunnataan myös erityisesti kolmannen sektorin toteuttamille hankkeille, jotka lisäävät nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Hankkeet voivat kestää korkeintaan kaksi vuotta. Hankkeiden valintakriteerit täsmentyvät myöhemmin toukokuussa. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän Eura2014:n kautta osoitteessa https://www.eura2014.fi.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteista www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020 ja www.rakennerahastot.fi.

Seuraava hankehaku Etelä-Savossa toteutetaan lokakuun loppuun mennessä. Sen teemat julkistetaan kesäkuussa.

Noin 24 miljoonaa euroa julkista rahaa vuodelle 2014

Kaikkiaan eteläsavolaisiin kehittämishankkeisiin on rakennerahasto-ohjelmasta tulossa vuonna 2014 noin 21 miljoonaa euroa EU-rahaa ja Suomen valtion rahaa. Lisäksi ohjelmaan tulee noin 3 miljoonaa euroa Etelä-Savon kunnilta hankkeiden ns. omarahoituksena.

Rahasta 7,5 miljoonaa euroa suunnataan hankkeille, jotka kohentavat pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, luovat erityisesti uutta liiketoimintaa, edistävät kasvua ja kansainvälistymistä, kohentavat energiatehokkuutta ja parantavat yrityksille tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä.

Vajaa 9 miljoonaa euroa suunnataan hankkeisiin, jotka tuottavat ja hyödyntävät uusinta tietoa ja osaamista, kehittävät erityisesti sellaisia tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä, jotka tukevat alueen vahvoja elinkeinoja, vahvistavat yritysten innovaatiotoimintaa sekä kehittävät ratkaisuja uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta edistäviin kehittämishankkeisiin on käytettävissä 3,6 miljoonaa euroa. Rahat käytetään erityisesti hankkeisiin, jotka edistävät nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, parantavat tuottavuutta ja työllisyyttä sekä lieventävät sukupuolenmukaista eriytymistä työmarkkinoilla ja koulutuksessa.

Noin 2,5 miljoonalla kehitetään eteläsavolaisten koulutusta, ammattitaitoa ja ns. elinikäistä oppimista. Hankkeet muun muassa parantavat palveluita, jotka tukevat siirtymistä takaisin työelämään ja parantavat tasa-arvoa koulutuksessa sekä parantavat kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutusta.

Sosiaalista osallisuutta ja köyhyyttä torjuviin hankkeisiin on EU-ohjelmasta tarjolla 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Kestävää kasvua ja työtä

EU:n uusi rakennerahasto-ohjelmakausi käynnistyi vuoden 2014 alussa. Käytännössä Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toteutus pääsi käyntiin kuitenkin ensimmäisen haun myötä 5. toukokuuta, kun työ- ja elinkeinoministeriö sai avattua sähköisen hakujärjestelmän Eura2014:n.

Ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma, joka ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä. Edellisellä kaudella kummallakin rahastolla oli oma ohjelma.

Ohjelmien toteuttamista täsmentää kaksi alueellisia suunnitelmaa, joista toinen on tehty Itä- ja Pohjois-Suomea varten ja toinen Etelä- ja Länsi-Suomea varten. Etelä-Savo kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman piiriin.

EU-ohjelmat pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa. Rahoittajaviranomaisia ovat Ely-keskukset ja maakuntaliitot. Maakunnan yhteistyöryhmän rooli vahvistui edellisestä kaudesta. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin.

Niin valtakunnallisen kuin alueellisten ohjelmienkin ja niillä rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, tuottaa uutta tietoa ja osaamista ja hyödyntää sitä, parantaa työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, kehittää koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista ja lisätä sosiaalista osallisuutta ja torjua köyhyyttä.

Itä- ja Pohjois-Suomella erityisasema

Itä- ja Pohjois-Suomeen tulee vuosina 2014–2020 reilut 773 miljoonaa euroa EU-rahaa. Rahoitus on 70 prosenttia koko Suomeen tulevasta EU-rahasta. Harva asutus ja pohjoinen sijainti tuovat valtaosan rahoista itään ja pohjoiseen. EU-rahojen lisäksi ohjelmaan tulee Suomen valtion budjettirahaa ja kuntarahoitusta.

Etelä-Savon osuus Itä- ja Pohjois-Suomen EU-rahoituksesta on uudella kaudella 13,1 prosenttia (edellisellä kaudella 14,3). Koko seitsemän vuoden ohjelmakaudella Etelä-Savo saa EU-rahaa 101,2 milj. euroa, mikä on viidenneksen edellisen kauden tasoa alempi.

Komissio hyväksynee Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä keväällä 2014. Ennen komission päätöstä ohjelma voidaan käynnistää jäsenmaan omalla riskillä.

Lisätietoja antavat vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Outi Nieminen, 044 770 0239, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010