Kulttuurille maakunnallinen toimenpideohjelma

25.10.2011


 

Kulttuuri on hyvä syy tulla Etelä-Savoon ja jäädä maakuntaan. Tätä mieltä on Etelä-Savon kulttuuriasiain neuvottelukunta toimenpideohjelmassa, jonka se on laatinut eteläsavolaisen kulttuurin kehittämiseksi. Kasva ja kasvata kulttuuriin! -ohjelma on tehty maakuntaliiton johdolla, ja maakuntahallitus hyväksyi sen 24. lokakuuta.

Maakunnallinen kulttuuriohjelma tähtää konkreettisiin käytännön toimiin, jotka vahvistavat eteläsavolaista kulttuurialaa. Kiireellisimpiä tehtäviä on vahvistaa kulttuurialan edunvalvontaa ja turvata sille riittävät taloudelliset resurssit.

Ohjelma korostaa nimensä mukaisesti, että ihminen kasvaa kulttuurin käyttäjäksi. Kulttuuri ei ole kuitenkaan vain puuhastelua: se on elinkeino, joka työllistää maakunnan väkeä sekä kulttuurialalla että muun muassa matkailussa. Se sitouttaa maakuntaan ja lisää niin vakituisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin hyvinvointia.

Avainsanoja vuoteen 2015 ulottuvassa ohjelmassa ovat:

 • kulttuurin kärkitapahtumat, joiden vetovoimaisuutta on pyrittävä lisäämään entisestään,
 • vahvat kulttuurin peruspalvelut,
 • ympärivuotisuus, innovatiivisuus, yhteistyö ja monialaisuus,
 • valtakunnallinen ja kansainvälinen näkyvyys,
 • kulttuuriperintö,
 • luovuus ja yhteisöllisyys,
 • tasa-arvoiset osallistumisen mahdollisuudet,
 • osaaminen ja laatu sekä
 • monikulttuurisuus.

Ohjelma toimii ohjenuorana maakunnan kulttuuritoimijoille ja auttaa heitä tekemään valintoja, joiden uskotaan vahvistavan eteläsavolaista kulttuuria ja kulttuurielinkeinoa.

Etelä-Savon kulttuuriasiain neuvottelukunta on maakuntaliiton kokoon kutsuma toimielin, jossa puhetta johtaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka.

Neuvottelukunnalla on viisijäseninen työjaosto ja kaksi kuusijäsenistä teemaryhmää. Niiden tehtävänä on edistää kulttuurin toimenpideohjelman käytännön toteutusta painottuen aluksi edunvalvontaan ja kulttuurialan resursseihin. Teemaryhmät tekevät omat toimenpide-esityksensä, jotka neuvottelukunta käsittelee huhtikuussa 2012.

Neuvottelukunta järjestää eteläsavolaisen Kulttuurifoorumin lokakuussa 2012.

Lisätietoja antavat kulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka, puh. 050 512 2928, ja kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kulttuurille maakunnallinen toimenpideohjelma

25.10.2011


 

Kulttuuri on hyvä syy tulla Etelä-Savoon ja jäädä maakuntaan. Tätä mieltä on Etelä-Savon kulttuuriasiain neuvottelukunta toimenpideohjelmassa, jonka se on laatinut eteläsavolaisen kulttuurin kehittämiseksi. Kasva ja kasvata kulttuuriin! -ohjelma on tehty maakuntaliiton johdolla, ja maakuntahallitus hyväksyi sen 24. lokakuuta.

Maakunnallinen kulttuuriohjelma tähtää konkreettisiin käytännön toimiin, jotka vahvistavat eteläsavolaista kulttuurialaa. Kiireellisimpiä tehtäviä on vahvistaa kulttuurialan edunvalvontaa ja turvata sille riittävät taloudelliset resurssit.

Ohjelma korostaa nimensä mukaisesti, että ihminen kasvaa kulttuurin käyttäjäksi. Kulttuuri ei ole kuitenkaan vain puuhastelua: se on elinkeino, joka työllistää maakunnan väkeä sekä kulttuurialalla että muun muassa matkailussa. Se sitouttaa maakuntaan ja lisää niin vakituisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin hyvinvointia.

Avainsanoja vuoteen 2015 ulottuvassa ohjelmassa ovat:

 • kulttuurin kärkitapahtumat, joiden vetovoimaisuutta on pyrittävä lisäämään entisestään,
 • vahvat kulttuurin peruspalvelut,
 • ympärivuotisuus, innovatiivisuus, yhteistyö ja monialaisuus,
 • valtakunnallinen ja kansainvälinen näkyvyys,
 • kulttuuriperintö,
 • luovuus ja yhteisöllisyys,
 • tasa-arvoiset osallistumisen mahdollisuudet,
 • osaaminen ja laatu sekä
 • monikulttuurisuus.

Ohjelma toimii ohjenuorana maakunnan kulttuuritoimijoille ja auttaa heitä tekemään valintoja, joiden uskotaan vahvistavan eteläsavolaista kulttuuria ja kulttuurielinkeinoa.

Etelä-Savon kulttuuriasiain neuvottelukunta on maakuntaliiton kokoon kutsuma toimielin, jossa puhetta johtaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka.

Neuvottelukunnalla on viisijäseninen työjaosto ja kaksi kuusijäsenistä teemaryhmää. Niiden tehtävänä on edistää kulttuurin toimenpideohjelman käytännön toteutusta painottuen aluksi edunvalvontaan ja kulttuurialan resursseihin. Teemaryhmät tekevät omat toimenpide-esityksensä, jotka neuvottelukunta käsittelee huhtikuussa 2012.

Neuvottelukunta järjestää eteläsavolaisen Kulttuurifoorumin lokakuussa 2012.

Lisätietoja antavat kulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka, puh. 050 512 2928, ja kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kulttuurille maakunnallinen toimenpideohjelma

25.10.2011


 

Kulttuuri on hyvä syy tulla Etelä-Savoon ja jäädä maakuntaan. Tätä mieltä on Etelä-Savon kulttuuriasiain neuvottelukunta toimenpideohjelmassa, jonka se on laatinut eteläsavolaisen kulttuurin kehittämiseksi. Kasva ja kasvata kulttuuriin! -ohjelma on tehty maakuntaliiton johdolla, ja maakuntahallitus hyväksyi sen 24. lokakuuta.

Maakunnallinen kulttuuriohjelma tähtää konkreettisiin käytännön toimiin, jotka vahvistavat eteläsavolaista kulttuurialaa. Kiireellisimpiä tehtäviä on vahvistaa kulttuurialan edunvalvontaa ja turvata sille riittävät taloudelliset resurssit.

Ohjelma korostaa nimensä mukaisesti, että ihminen kasvaa kulttuurin käyttäjäksi. Kulttuuri ei ole kuitenkaan vain puuhastelua: se on elinkeino, joka työllistää maakunnan väkeä sekä kulttuurialalla että muun muassa matkailussa. Se sitouttaa maakuntaan ja lisää niin vakituisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin hyvinvointia.

Avainsanoja vuoteen 2015 ulottuvassa ohjelmassa ovat:

 • kulttuurin kärkitapahtumat, joiden vetovoimaisuutta on pyrittävä lisäämään entisestään,
 • vahvat kulttuurin peruspalvelut,
 • ympärivuotisuus, innovatiivisuus, yhteistyö ja monialaisuus,
 • valtakunnallinen ja kansainvälinen näkyvyys,
 • kulttuuriperintö,
 • luovuus ja yhteisöllisyys,
 • tasa-arvoiset osallistumisen mahdollisuudet,
 • osaaminen ja laatu sekä
 • monikulttuurisuus.

Ohjelma toimii ohjenuorana maakunnan kulttuuritoimijoille ja auttaa heitä tekemään valintoja, joiden uskotaan vahvistavan eteläsavolaista kulttuuria ja kulttuurielinkeinoa.

Etelä-Savon kulttuuriasiain neuvottelukunta on maakuntaliiton kokoon kutsuma toimielin, jossa puhetta johtaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka.

Neuvottelukunnalla on viisijäseninen työjaosto ja kaksi kuusijäsenistä teemaryhmää. Niiden tehtävänä on edistää kulttuurin toimenpideohjelman käytännön toteutusta painottuen aluksi edunvalvontaan ja kulttuurialan resursseihin. Teemaryhmät tekevät omat toimenpide-esityksensä, jotka neuvottelukunta käsittelee huhtikuussa 2012.

Neuvottelukunta järjestää eteläsavolaisen Kulttuurifoorumin lokakuussa 2012.

Lisätietoja antavat kulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka, puh. 050 512 2928, ja kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kulttuurille maakunnallinen toimenpideohjelma

25.10.2011


 

Kulttuuri on hyvä syy tulla Etelä-Savoon ja jäädä maakuntaan. Tätä mieltä on Etelä-Savon kulttuuriasiain neuvottelukunta toimenpideohjelmassa, jonka se on laatinut eteläsavolaisen kulttuurin kehittämiseksi. Kasva ja kasvata kulttuuriin! -ohjelma on tehty maakuntaliiton johdolla, ja maakuntahallitus hyväksyi sen 24. lokakuuta.

Maakunnallinen kulttuuriohjelma tähtää konkreettisiin käytännön toimiin, jotka vahvistavat eteläsavolaista kulttuurialaa. Kiireellisimpiä tehtäviä on vahvistaa kulttuurialan edunvalvontaa ja turvata sille riittävät taloudelliset resurssit.

Ohjelma korostaa nimensä mukaisesti, että ihminen kasvaa kulttuurin käyttäjäksi. Kulttuuri ei ole kuitenkaan vain puuhastelua: se on elinkeino, joka työllistää maakunnan väkeä sekä kulttuurialalla että muun muassa matkailussa. Se sitouttaa maakuntaan ja lisää niin vakituisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin hyvinvointia.

Avainsanoja vuoteen 2015 ulottuvassa ohjelmassa ovat:

 • kulttuurin kärkitapahtumat, joiden vetovoimaisuutta on pyrittävä lisäämään entisestään,
 • vahvat kulttuurin peruspalvelut,
 • ympärivuotisuus, innovatiivisuus, yhteistyö ja monialaisuus,
 • valtakunnallinen ja kansainvälinen näkyvyys,
 • kulttuuriperintö,
 • luovuus ja yhteisöllisyys,
 • tasa-arvoiset osallistumisen mahdollisuudet,
 • osaaminen ja laatu sekä
 • monikulttuurisuus.

Ohjelma toimii ohjenuorana maakunnan kulttuuritoimijoille ja auttaa heitä tekemään valintoja, joiden uskotaan vahvistavan eteläsavolaista kulttuuria ja kulttuurielinkeinoa.

Etelä-Savon kulttuuriasiain neuvottelukunta on maakuntaliiton kokoon kutsuma toimielin, jossa puhetta johtaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka.

Neuvottelukunnalla on viisijäseninen työjaosto ja kaksi kuusijäsenistä teemaryhmää. Niiden tehtävänä on edistää kulttuurin toimenpideohjelman käytännön toteutusta painottuen aluksi edunvalvontaan ja kulttuurialan resursseihin. Teemaryhmät tekevät omat toimenpide-esityksensä, jotka neuvottelukunta käsittelee huhtikuussa 2012.

Neuvottelukunta järjestää eteläsavolaisen Kulttuurifoorumin lokakuussa 2012.

Lisätietoja antavat kulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka, puh. 050 512 2928, ja kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010