Etelä-Savoon yhteispalvelujen pilotointialue

06.03.2014

Julkisen hallinnon asiakaspalveluita tarjotaan tulevaisuudessa yhteisissä palvelupisteissä. Palveluita tulee saataville koko maassa kohtuuetäisyydellä asiakkaan asuinpaikasta. Aluksi yhteistä asiakaspalvelua kuitenkin pilotoidaan viidellä paikkakunnalla, joista Mikkeli on yksi.

Mikkelissä ja muilla kokeilupaikkakunnilla julkisen hallinnon asiakkaat saavat laajasti valtion ja kunnan asiakaspalvelua yhdestä pisteestä syksystä 2014 alkaen, kun yhteisten palvelujen kokeilu alkaa.

Muut kokeilupaikkakunnat ovat Oulu (Kiiminki), Parainen, Pelkosenniemi ja Saarijärvi.

Valtion, kuntien ja Kelan palveluja

Kun sähköinen asiointi lisääntyy, monet viranomaiset sulkevat omia palvelupisteitään. Yhteisillä asiakaspalvelupisteillä halutaan turvata mahdollisuus saada palvelua läheltä omaa asuinpaikkaa. Palvelupisteitä voidaan perustaa myös kuntiin, joissa ei ole nyt tarjolla kaikkien viranomaisten palveluita.

Valtio tarjoaa palvelupisteissä aina vähintään poliisin lupahallinnon, työ- ja elinkeinotoimistojen, Verohallinnon ja maistraattien palveluja. Lisäksi asiakkaat saisivat palvelupisteistä kuntien ja Kelan palveluja.

Pilotoinnissa testataan ja kehitetään yhteisen asiakaspalvelun toimintamallia ja toimitiloja sekä käyttöön tulevia laitteita ja järjestelmiä. Ennen pilotoinnin alkamista huolehditaanensimmäisten palveluneuvojien koulutuksesta laajaan asiakaspalvelutyöhön.

Viisi hyvää esimerkkiä

Pilotoinnin tavoitteena on muodostaa toimivasta asiakaspalvelupisteestä viisi hyvää esimerkkiä, joiden avulla voidaan helpottaa yhteisten asiakaspalvelupisteiden rakentamista 2015–2019 ja varmistaa pisteiden laadukas toiminta. Pilotointi valmistellaan yhdessä pilottikuntien ja palveluntuottajien eli Verohallinnon, maistraattien, TE-toimistojen, poliisin ja Kelan kanssa.

Asiakaspalvelupisteissä voi hoitaa asioita henkilökohtaisesti tai sähköisesti. Kaikissa pisteissä on julkinen asiakaspääte, jonka avulla voidaan hoitaa sähköistä asiointia. Palveluneuvojat neuvovat asiakasta tarvittaessa sähköisten palvelujen käytössä. Syvällisempää asiantuntemusta vaativia palveluja varten jokaisessa pisteessä on käytössä videoyhteys pisteen ja viranomaisen välillä.

Lisätietoja antaa hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 02955 30147, ja kehittämisjohtaja Marko Puttonen (pilotointi), puh. 02955 30271, valtiovarainministeriöstä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savoon yhteispalvelujen pilotointialue

06.03.2014

Julkisen hallinnon asiakaspalveluita tarjotaan tulevaisuudessa yhteisissä palvelupisteissä. Palveluita tulee saataville koko maassa kohtuuetäisyydellä asiakkaan asuinpaikasta. Aluksi yhteistä asiakaspalvelua kuitenkin pilotoidaan viidellä paikkakunnalla, joista Mikkeli on yksi.

Mikkelissä ja muilla kokeilupaikkakunnilla julkisen hallinnon asiakkaat saavat laajasti valtion ja kunnan asiakaspalvelua yhdestä pisteestä syksystä 2014 alkaen, kun yhteisten palvelujen kokeilu alkaa.

Muut kokeilupaikkakunnat ovat Oulu (Kiiminki), Parainen, Pelkosenniemi ja Saarijärvi.

Valtion, kuntien ja Kelan palveluja

Kun sähköinen asiointi lisääntyy, monet viranomaiset sulkevat omia palvelupisteitään. Yhteisillä asiakaspalvelupisteillä halutaan turvata mahdollisuus saada palvelua läheltä omaa asuinpaikkaa. Palvelupisteitä voidaan perustaa myös kuntiin, joissa ei ole nyt tarjolla kaikkien viranomaisten palveluita.

Valtio tarjoaa palvelupisteissä aina vähintään poliisin lupahallinnon, työ- ja elinkeinotoimistojen, Verohallinnon ja maistraattien palveluja. Lisäksi asiakkaat saisivat palvelupisteistä kuntien ja Kelan palveluja.

Pilotoinnissa testataan ja kehitetään yhteisen asiakaspalvelun toimintamallia ja toimitiloja sekä käyttöön tulevia laitteita ja järjestelmiä. Ennen pilotoinnin alkamista huolehditaanensimmäisten palveluneuvojien koulutuksesta laajaan asiakaspalvelutyöhön.

Viisi hyvää esimerkkiä

Pilotoinnin tavoitteena on muodostaa toimivasta asiakaspalvelupisteestä viisi hyvää esimerkkiä, joiden avulla voidaan helpottaa yhteisten asiakaspalvelupisteiden rakentamista 2015–2019 ja varmistaa pisteiden laadukas toiminta. Pilotointi valmistellaan yhdessä pilottikuntien ja palveluntuottajien eli Verohallinnon, maistraattien, TE-toimistojen, poliisin ja Kelan kanssa.

Asiakaspalvelupisteissä voi hoitaa asioita henkilökohtaisesti tai sähköisesti. Kaikissa pisteissä on julkinen asiakaspääte, jonka avulla voidaan hoitaa sähköistä asiointia. Palveluneuvojat neuvovat asiakasta tarvittaessa sähköisten palvelujen käytössä. Syvällisempää asiantuntemusta vaativia palveluja varten jokaisessa pisteessä on käytössä videoyhteys pisteen ja viranomaisen välillä.

Lisätietoja antaa hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 02955 30147, ja kehittämisjohtaja Marko Puttonen (pilotointi), puh. 02955 30271, valtiovarainministeriöstä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savoon yhteispalvelujen pilotointialue

06.03.2014

Julkisen hallinnon asiakaspalveluita tarjotaan tulevaisuudessa yhteisissä palvelupisteissä. Palveluita tulee saataville koko maassa kohtuuetäisyydellä asiakkaan asuinpaikasta. Aluksi yhteistä asiakaspalvelua kuitenkin pilotoidaan viidellä paikkakunnalla, joista Mikkeli on yksi.

Mikkelissä ja muilla kokeilupaikkakunnilla julkisen hallinnon asiakkaat saavat laajasti valtion ja kunnan asiakaspalvelua yhdestä pisteestä syksystä 2014 alkaen, kun yhteisten palvelujen kokeilu alkaa.

Muut kokeilupaikkakunnat ovat Oulu (Kiiminki), Parainen, Pelkosenniemi ja Saarijärvi.

Valtion, kuntien ja Kelan palveluja

Kun sähköinen asiointi lisääntyy, monet viranomaiset sulkevat omia palvelupisteitään. Yhteisillä asiakaspalvelupisteillä halutaan turvata mahdollisuus saada palvelua läheltä omaa asuinpaikkaa. Palvelupisteitä voidaan perustaa myös kuntiin, joissa ei ole nyt tarjolla kaikkien viranomaisten palveluita.

Valtio tarjoaa palvelupisteissä aina vähintään poliisin lupahallinnon, työ- ja elinkeinotoimistojen, Verohallinnon ja maistraattien palveluja. Lisäksi asiakkaat saisivat palvelupisteistä kuntien ja Kelan palveluja.

Pilotoinnissa testataan ja kehitetään yhteisen asiakaspalvelun toimintamallia ja toimitiloja sekä käyttöön tulevia laitteita ja järjestelmiä. Ennen pilotoinnin alkamista huolehditaanensimmäisten palveluneuvojien koulutuksesta laajaan asiakaspalvelutyöhön.

Viisi hyvää esimerkkiä

Pilotoinnin tavoitteena on muodostaa toimivasta asiakaspalvelupisteestä viisi hyvää esimerkkiä, joiden avulla voidaan helpottaa yhteisten asiakaspalvelupisteiden rakentamista 2015–2019 ja varmistaa pisteiden laadukas toiminta. Pilotointi valmistellaan yhdessä pilottikuntien ja palveluntuottajien eli Verohallinnon, maistraattien, TE-toimistojen, poliisin ja Kelan kanssa.

Asiakaspalvelupisteissä voi hoitaa asioita henkilökohtaisesti tai sähköisesti. Kaikissa pisteissä on julkinen asiakaspääte, jonka avulla voidaan hoitaa sähköistä asiointia. Palveluneuvojat neuvovat asiakasta tarvittaessa sähköisten palvelujen käytössä. Syvällisempää asiantuntemusta vaativia palveluja varten jokaisessa pisteessä on käytössä videoyhteys pisteen ja viranomaisen välillä.

Lisätietoja antaa hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 02955 30147, ja kehittämisjohtaja Marko Puttonen (pilotointi), puh. 02955 30271, valtiovarainministeriöstä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savoon yhteispalvelujen pilotointialue

06.03.2014

Julkisen hallinnon asiakaspalveluita tarjotaan tulevaisuudessa yhteisissä palvelupisteissä. Palveluita tulee saataville koko maassa kohtuuetäisyydellä asiakkaan asuinpaikasta. Aluksi yhteistä asiakaspalvelua kuitenkin pilotoidaan viidellä paikkakunnalla, joista Mikkeli on yksi.

Mikkelissä ja muilla kokeilupaikkakunnilla julkisen hallinnon asiakkaat saavat laajasti valtion ja kunnan asiakaspalvelua yhdestä pisteestä syksystä 2014 alkaen, kun yhteisten palvelujen kokeilu alkaa.

Muut kokeilupaikkakunnat ovat Oulu (Kiiminki), Parainen, Pelkosenniemi ja Saarijärvi.

Valtion, kuntien ja Kelan palveluja

Kun sähköinen asiointi lisääntyy, monet viranomaiset sulkevat omia palvelupisteitään. Yhteisillä asiakaspalvelupisteillä halutaan turvata mahdollisuus saada palvelua läheltä omaa asuinpaikkaa. Palvelupisteitä voidaan perustaa myös kuntiin, joissa ei ole nyt tarjolla kaikkien viranomaisten palveluita.

Valtio tarjoaa palvelupisteissä aina vähintään poliisin lupahallinnon, työ- ja elinkeinotoimistojen, Verohallinnon ja maistraattien palveluja. Lisäksi asiakkaat saisivat palvelupisteistä kuntien ja Kelan palveluja.

Pilotoinnissa testataan ja kehitetään yhteisen asiakaspalvelun toimintamallia ja toimitiloja sekä käyttöön tulevia laitteita ja järjestelmiä. Ennen pilotoinnin alkamista huolehditaanensimmäisten palveluneuvojien koulutuksesta laajaan asiakaspalvelutyöhön.

Viisi hyvää esimerkkiä

Pilotoinnin tavoitteena on muodostaa toimivasta asiakaspalvelupisteestä viisi hyvää esimerkkiä, joiden avulla voidaan helpottaa yhteisten asiakaspalvelupisteiden rakentamista 2015–2019 ja varmistaa pisteiden laadukas toiminta. Pilotointi valmistellaan yhdessä pilottikuntien ja palveluntuottajien eli Verohallinnon, maistraattien, TE-toimistojen, poliisin ja Kelan kanssa.

Asiakaspalvelupisteissä voi hoitaa asioita henkilökohtaisesti tai sähköisesti. Kaikissa pisteissä on julkinen asiakaspääte, jonka avulla voidaan hoitaa sähköistä asiointia. Palveluneuvojat neuvovat asiakasta tarvittaessa sähköisten palvelujen käytössä. Syvällisempää asiantuntemusta vaativia palveluja varten jokaisessa pisteessä on käytössä videoyhteys pisteen ja viranomaisen välillä.

Lisätietoja antaa hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 02955 30147, ja kehittämisjohtaja Marko Puttonen (pilotointi), puh. 02955 30271, valtiovarainministeriöstä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010