Maakuntaohjelman luonnos nähtäville ja lausunnoille helmi–maaliskuussa

17.02.2014

Maakuntaohjelman 2014 – 2017 luonnos on valmistunut. Maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen ja päätti lähettää sen lausuntokierrokselle. Lisäksi ohjelma laitetaan nähtäville, jolloin myös maakunnan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä yritykset voivat kommentoida sitä.


Maakuntahallitus hyväksyi ohjelmaluonnoksen. Kokouspöydän äärellä Tanja Hartonen-Pulkka, Matti Lundenius ja Jarmo Vauhkonen.

Nähtävillä olo ja lausuntokierros ovat helmi–maaliskuussa, ja niistä tiedotetaan sekä maakunnan päälehdissä että maakuntaliiton verkkosivuilla osoitteissa http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma ja http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma_2014-2017.

Maakuntaohjelmaluonnos toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020. Maakuntaohjelma sisältää ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee maakuntastrategian määrittelemiin päämääriin.

Strategian tavoitteena on kääntää nykyinen muuttotappio vähitellen muuttovoitoksi ja vahvistaa aluetaloutta. Uusia asukkaita maakuntaan tuovat paitsi vetovoimainen järviluonto ja sujuva arki, erityisesti nykyistä kilpailukykyisemmät yritykset, jotka tarjoavat työtä paitsi omalle väelle myös pääkaupunkiseudun nuorille isille ja äideille.

Maakuntastrategian ja -ohjelman päämäärinä on:

 • turvata yritystoiminnan menestys,
 • turvata elinkeinoelämälle osaavaa työvoimaa ja hyvä innovatiivinen toimintaympäristö,
 • taata laadukkaat hyvinvointipalvelut sekä
 • parantaa niin yritysten kuin vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaympäristöjä.

Maakunnan vetovoimaa ja kansainvälistymistä pyritään edistämään kaikilla osa-alueilla. Ympäristön puhtaus ja nuorten hyvinvointi ovat myös hyvän tulevaisuuden edellytys.


Markku Lahikainen ja Satu Taavitsainen maakuntahallituksen kokouksessa.

Maakuntaliitto on laatinut uutta maakuntaohjelmaa tiiviissä yhteistyössä kuntien, aluehallintoviranomaisten ja etujärjestöjen kanssa. Ohjelmatyöhön on osallistunut yli sata henkeä sekö eri toimialoilta että eri puolilta maakuntaa.

Myös maakunnan asukkaat ovat voineet ottaa kantaa ja tehdä aloitteita ohjelmaan maakuntaliiton verkkosivujen kautta osoitteessa www.esavo.fi/maakuntaohjelma. Maakuntavaltuusto linjasi ohjelman sisältöjä edellisen kerran marraskuussa 2013.

Lopullisesti maakuntaohjelman 2014 – 2017 hyväksyy alkukesästä 2014 kokoontuva maakuntavaltuusto.

Lisätietoja antavat vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698.

Liiton tilinpäätös 2013 plussalla

Maakuntaliiton tilinpäätös vuodelta 2013 on 27 000 euroa ylijäämäinen. Maakuntahallitus hyväksyi tilinpäätöksen omalta osaltaan 17. helmikuuta. Lopullisesti tilinpäätöksen hyväksyy maakuntavaltuusto.


Hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska vastaa taloudesta liiton virastossa.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Nykyinen pelastustoimen aluejako on hyvä

Sisäministeriö on uudistamassa vasta muutama vuosi sitten uudistettua pelastustoimen aluejakoa. Uudistus tekee pelastustoimen alueista vielä nykyistäkin suurempia.

Tämä ratkaisu ei Etelä-Savoa tyydytä. Nykyinen aluejako toimii Etelä-Savon mielestä hyvin, ja se tulisi säilyttää. Maakuntahallitus antoi aluejaosta lausunnon sisäministeriölle 17. helmikuuta.

Jos aluejaon säilyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, Etelä-Savo pitää parhaana koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kokoista pelastualuetta. Aluejako olisi sama kuin nykyinen hätäkeskusalue.


Kansanedustaja Jari Leppä osallistuu maakuntahallituksen kokouksiin aina kun vain mahdollista. Vierellä hallituksen jäsen Marisa Hukkanen.

Ministeriön kaavailema uusi aluejako liittäisi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteen alueeseen.

- Nykyinen aluejako on toiminut Etelä-Savossa kaikkien mielestä hyvin, sanoo vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen.

- Sisäasiainministeriön valmistelema esitys ei tuo koko maahan kuin vähäiset 7,5 miljoonan euron säästöt. Pelkona on, että säästö uppoaa pelkästään muutoskustannuksiin.

Uudistusta ei tulisi muutoinkaan aloittaa ennen kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi rakenne on selvillä, Etelä-Savo muistuttaa lausunnossaan.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Mikkelin puhelin toteuttaa Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistat

Mikkelin Puhelin Oyj toteuttaa Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistat. Maakuntaliitto kilpailutti Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen. Kilpailutus koski menettelyä, jossa toteuttaja saa julkista valtion tukea nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen.

Tarjoukset jätti ainoastaan Mikkelin puhelin. Maakuntahallituksen mielestä tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot, ja hallitus hyväksyi ne. Mikkelin Puhelin Oyj:n tarjouksen kokonaissumma Juvalla oli vajaat 1,2 miljoonaa euroa ja Kangasniemellä noin 0,89 miljoonaa euroa.

Kuntien maksuosuus hankkeista on 22 prosenttia. Kunnat päättävät itse, myöntävätkö ne tuon tuen vai eivät.

Lisätietoja antaa asiantuntija Matti Koivisto, puh. 040 717 9999.

Liiton virasto muuttaa

Maakuntaliiton virasto valmistelee muuttoa Hallituskadulta Mikonkatu 3 – 5:een. Uudet tilat omistaa Etelä-Savon metsäkeskus ja Mikkelin läänin Maataloussäätiö. Maakuntahallitus käsitteli muuttoasiaa. Lopullinen vuokrasopimus tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi 10. maaliskuuta.

Virasto on muuttamassa uusiin tiloihin keväällä 2014 heti, kun muutostyöt on saatu tehtyä.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraava kerran 10. maaliskuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaohjelman luonnos nähtäville ja lausunnoille helmi–maaliskuussa

17.02.2014

Maakuntaohjelman 2014 – 2017 luonnos on valmistunut. Maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen ja päätti lähettää sen lausuntokierrokselle. Lisäksi ohjelma laitetaan nähtäville, jolloin myös maakunnan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä yritykset voivat kommentoida sitä.


Maakuntahallitus hyväksyi ohjelmaluonnoksen. Kokouspöydän äärellä Tanja Hartonen-Pulkka, Matti Lundenius ja Jarmo Vauhkonen.

Nähtävillä olo ja lausuntokierros ovat helmi–maaliskuussa, ja niistä tiedotetaan sekä maakunnan päälehdissä että maakuntaliiton verkkosivuilla osoitteissa http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma ja http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma_2014-2017.

Maakuntaohjelmaluonnos toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020. Maakuntaohjelma sisältää ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee maakuntastrategian määrittelemiin päämääriin.

Strategian tavoitteena on kääntää nykyinen muuttotappio vähitellen muuttovoitoksi ja vahvistaa aluetaloutta. Uusia asukkaita maakuntaan tuovat paitsi vetovoimainen järviluonto ja sujuva arki, erityisesti nykyistä kilpailukykyisemmät yritykset, jotka tarjoavat työtä paitsi omalle väelle myös pääkaupunkiseudun nuorille isille ja äideille.

Maakuntastrategian ja -ohjelman päämäärinä on:

 • turvata yritystoiminnan menestys,
 • turvata elinkeinoelämälle osaavaa työvoimaa ja hyvä innovatiivinen toimintaympäristö,
 • taata laadukkaat hyvinvointipalvelut sekä
 • parantaa niin yritysten kuin vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaympäristöjä.

Maakunnan vetovoimaa ja kansainvälistymistä pyritään edistämään kaikilla osa-alueilla. Ympäristön puhtaus ja nuorten hyvinvointi ovat myös hyvän tulevaisuuden edellytys.


Markku Lahikainen ja Satu Taavitsainen maakuntahallituksen kokouksessa.

Maakuntaliitto on laatinut uutta maakuntaohjelmaa tiiviissä yhteistyössä kuntien, aluehallintoviranomaisten ja etujärjestöjen kanssa. Ohjelmatyöhön on osallistunut yli sata henkeä sekö eri toimialoilta että eri puolilta maakuntaa.

Myös maakunnan asukkaat ovat voineet ottaa kantaa ja tehdä aloitteita ohjelmaan maakuntaliiton verkkosivujen kautta osoitteessa www.esavo.fi/maakuntaohjelma. Maakuntavaltuusto linjasi ohjelman sisältöjä edellisen kerran marraskuussa 2013.

Lopullisesti maakuntaohjelman 2014 – 2017 hyväksyy alkukesästä 2014 kokoontuva maakuntavaltuusto.

Lisätietoja antavat vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698.

Liiton tilinpäätös 2013 plussalla

Maakuntaliiton tilinpäätös vuodelta 2013 on 27 000 euroa ylijäämäinen. Maakuntahallitus hyväksyi tilinpäätöksen omalta osaltaan 17. helmikuuta. Lopullisesti tilinpäätöksen hyväksyy maakuntavaltuusto.


Hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska vastaa taloudesta liiton virastossa.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Nykyinen pelastustoimen aluejako on hyvä

Sisäministeriö on uudistamassa vasta muutama vuosi sitten uudistettua pelastustoimen aluejakoa. Uudistus tekee pelastustoimen alueista vielä nykyistäkin suurempia.

Tämä ratkaisu ei Etelä-Savoa tyydytä. Nykyinen aluejako toimii Etelä-Savon mielestä hyvin, ja se tulisi säilyttää. Maakuntahallitus antoi aluejaosta lausunnon sisäministeriölle 17. helmikuuta.

Jos aluejaon säilyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, Etelä-Savo pitää parhaana koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kokoista pelastualuetta. Aluejako olisi sama kuin nykyinen hätäkeskusalue.


Kansanedustaja Jari Leppä osallistuu maakuntahallituksen kokouksiin aina kun vain mahdollista. Vierellä hallituksen jäsen Marisa Hukkanen.

Ministeriön kaavailema uusi aluejako liittäisi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteen alueeseen.

- Nykyinen aluejako on toiminut Etelä-Savossa kaikkien mielestä hyvin, sanoo vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen.

- Sisäasiainministeriön valmistelema esitys ei tuo koko maahan kuin vähäiset 7,5 miljoonan euron säästöt. Pelkona on, että säästö uppoaa pelkästään muutoskustannuksiin.

Uudistusta ei tulisi muutoinkaan aloittaa ennen kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi rakenne on selvillä, Etelä-Savo muistuttaa lausunnossaan.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Mikkelin puhelin toteuttaa Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistat

Mikkelin Puhelin Oyj toteuttaa Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistat. Maakuntaliitto kilpailutti Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen. Kilpailutus koski menettelyä, jossa toteuttaja saa julkista valtion tukea nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen.

Tarjoukset jätti ainoastaan Mikkelin puhelin. Maakuntahallituksen mielestä tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot, ja hallitus hyväksyi ne. Mikkelin Puhelin Oyj:n tarjouksen kokonaissumma Juvalla oli vajaat 1,2 miljoonaa euroa ja Kangasniemellä noin 0,89 miljoonaa euroa.

Kuntien maksuosuus hankkeista on 22 prosenttia. Kunnat päättävät itse, myöntävätkö ne tuon tuen vai eivät.

Lisätietoja antaa asiantuntija Matti Koivisto, puh. 040 717 9999.

Liiton virasto muuttaa

Maakuntaliiton virasto valmistelee muuttoa Hallituskadulta Mikonkatu 3 – 5:een. Uudet tilat omistaa Etelä-Savon metsäkeskus ja Mikkelin läänin Maataloussäätiö. Maakuntahallitus käsitteli muuttoasiaa. Lopullinen vuokrasopimus tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi 10. maaliskuuta.

Virasto on muuttamassa uusiin tiloihin keväällä 2014 heti, kun muutostyöt on saatu tehtyä.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraava kerran 10. maaliskuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaohjelman luonnos nähtäville ja lausunnoille helmi–maaliskuussa

17.02.2014

Maakuntaohjelman 2014 – 2017 luonnos on valmistunut. Maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen ja päätti lähettää sen lausuntokierrokselle. Lisäksi ohjelma laitetaan nähtäville, jolloin myös maakunnan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä yritykset voivat kommentoida sitä.


Maakuntahallitus hyväksyi ohjelmaluonnoksen. Kokouspöydän äärellä Tanja Hartonen-Pulkka, Matti Lundenius ja Jarmo Vauhkonen.

Nähtävillä olo ja lausuntokierros ovat helmi–maaliskuussa, ja niistä tiedotetaan sekä maakunnan päälehdissä että maakuntaliiton verkkosivuilla osoitteissa http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma ja http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma_2014-2017.

Maakuntaohjelmaluonnos toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020. Maakuntaohjelma sisältää ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee maakuntastrategian määrittelemiin päämääriin.

Strategian tavoitteena on kääntää nykyinen muuttotappio vähitellen muuttovoitoksi ja vahvistaa aluetaloutta. Uusia asukkaita maakuntaan tuovat paitsi vetovoimainen järviluonto ja sujuva arki, erityisesti nykyistä kilpailukykyisemmät yritykset, jotka tarjoavat työtä paitsi omalle väelle myös pääkaupunkiseudun nuorille isille ja äideille.

Maakuntastrategian ja -ohjelman päämäärinä on:

 • turvata yritystoiminnan menestys,
 • turvata elinkeinoelämälle osaavaa työvoimaa ja hyvä innovatiivinen toimintaympäristö,
 • taata laadukkaat hyvinvointipalvelut sekä
 • parantaa niin yritysten kuin vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaympäristöjä.

Maakunnan vetovoimaa ja kansainvälistymistä pyritään edistämään kaikilla osa-alueilla. Ympäristön puhtaus ja nuorten hyvinvointi ovat myös hyvän tulevaisuuden edellytys.


Markku Lahikainen ja Satu Taavitsainen maakuntahallituksen kokouksessa.

Maakuntaliitto on laatinut uutta maakuntaohjelmaa tiiviissä yhteistyössä kuntien, aluehallintoviranomaisten ja etujärjestöjen kanssa. Ohjelmatyöhön on osallistunut yli sata henkeä sekö eri toimialoilta että eri puolilta maakuntaa.

Myös maakunnan asukkaat ovat voineet ottaa kantaa ja tehdä aloitteita ohjelmaan maakuntaliiton verkkosivujen kautta osoitteessa www.esavo.fi/maakuntaohjelma. Maakuntavaltuusto linjasi ohjelman sisältöjä edellisen kerran marraskuussa 2013.

Lopullisesti maakuntaohjelman 2014 – 2017 hyväksyy alkukesästä 2014 kokoontuva maakuntavaltuusto.

Lisätietoja antavat vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698.

Liiton tilinpäätös 2013 plussalla

Maakuntaliiton tilinpäätös vuodelta 2013 on 27 000 euroa ylijäämäinen. Maakuntahallitus hyväksyi tilinpäätöksen omalta osaltaan 17. helmikuuta. Lopullisesti tilinpäätöksen hyväksyy maakuntavaltuusto.


Hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska vastaa taloudesta liiton virastossa.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Nykyinen pelastustoimen aluejako on hyvä

Sisäministeriö on uudistamassa vasta muutama vuosi sitten uudistettua pelastustoimen aluejakoa. Uudistus tekee pelastustoimen alueista vielä nykyistäkin suurempia.

Tämä ratkaisu ei Etelä-Savoa tyydytä. Nykyinen aluejako toimii Etelä-Savon mielestä hyvin, ja se tulisi säilyttää. Maakuntahallitus antoi aluejaosta lausunnon sisäministeriölle 17. helmikuuta.

Jos aluejaon säilyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, Etelä-Savo pitää parhaana koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kokoista pelastualuetta. Aluejako olisi sama kuin nykyinen hätäkeskusalue.


Kansanedustaja Jari Leppä osallistuu maakuntahallituksen kokouksiin aina kun vain mahdollista. Vierellä hallituksen jäsen Marisa Hukkanen.

Ministeriön kaavailema uusi aluejako liittäisi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteen alueeseen.

- Nykyinen aluejako on toiminut Etelä-Savossa kaikkien mielestä hyvin, sanoo vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen.

- Sisäasiainministeriön valmistelema esitys ei tuo koko maahan kuin vähäiset 7,5 miljoonan euron säästöt. Pelkona on, että säästö uppoaa pelkästään muutoskustannuksiin.

Uudistusta ei tulisi muutoinkaan aloittaa ennen kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi rakenne on selvillä, Etelä-Savo muistuttaa lausunnossaan.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Mikkelin puhelin toteuttaa Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistat

Mikkelin Puhelin Oyj toteuttaa Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistat. Maakuntaliitto kilpailutti Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen. Kilpailutus koski menettelyä, jossa toteuttaja saa julkista valtion tukea nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen.

Tarjoukset jätti ainoastaan Mikkelin puhelin. Maakuntahallituksen mielestä tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot, ja hallitus hyväksyi ne. Mikkelin Puhelin Oyj:n tarjouksen kokonaissumma Juvalla oli vajaat 1,2 miljoonaa euroa ja Kangasniemellä noin 0,89 miljoonaa euroa.

Kuntien maksuosuus hankkeista on 22 prosenttia. Kunnat päättävät itse, myöntävätkö ne tuon tuen vai eivät.

Lisätietoja antaa asiantuntija Matti Koivisto, puh. 040 717 9999.

Liiton virasto muuttaa

Maakuntaliiton virasto valmistelee muuttoa Hallituskadulta Mikonkatu 3 – 5:een. Uudet tilat omistaa Etelä-Savon metsäkeskus ja Mikkelin läänin Maataloussäätiö. Maakuntahallitus käsitteli muuttoasiaa. Lopullinen vuokrasopimus tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi 10. maaliskuuta.

Virasto on muuttamassa uusiin tiloihin keväällä 2014 heti, kun muutostyöt on saatu tehtyä.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraava kerran 10. maaliskuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaohjelman luonnos nähtäville ja lausunnoille helmi–maaliskuussa

17.02.2014

Maakuntaohjelman 2014 – 2017 luonnos on valmistunut. Maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen ja päätti lähettää sen lausuntokierrokselle. Lisäksi ohjelma laitetaan nähtäville, jolloin myös maakunnan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä yritykset voivat kommentoida sitä.


Maakuntahallitus hyväksyi ohjelmaluonnoksen. Kokouspöydän äärellä Tanja Hartonen-Pulkka, Matti Lundenius ja Jarmo Vauhkonen.

Nähtävillä olo ja lausuntokierros ovat helmi–maaliskuussa, ja niistä tiedotetaan sekä maakunnan päälehdissä että maakuntaliiton verkkosivuilla osoitteissa http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma ja http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma_2014-2017.

Maakuntaohjelmaluonnos toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020. Maakuntaohjelma sisältää ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee maakuntastrategian määrittelemiin päämääriin.

Strategian tavoitteena on kääntää nykyinen muuttotappio vähitellen muuttovoitoksi ja vahvistaa aluetaloutta. Uusia asukkaita maakuntaan tuovat paitsi vetovoimainen järviluonto ja sujuva arki, erityisesti nykyistä kilpailukykyisemmät yritykset, jotka tarjoavat työtä paitsi omalle väelle myös pääkaupunkiseudun nuorille isille ja äideille.

Maakuntastrategian ja -ohjelman päämäärinä on:

 • turvata yritystoiminnan menestys,
 • turvata elinkeinoelämälle osaavaa työvoimaa ja hyvä innovatiivinen toimintaympäristö,
 • taata laadukkaat hyvinvointipalvelut sekä
 • parantaa niin yritysten kuin vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaympäristöjä.

Maakunnan vetovoimaa ja kansainvälistymistä pyritään edistämään kaikilla osa-alueilla. Ympäristön puhtaus ja nuorten hyvinvointi ovat myös hyvän tulevaisuuden edellytys.


Markku Lahikainen ja Satu Taavitsainen maakuntahallituksen kokouksessa.

Maakuntaliitto on laatinut uutta maakuntaohjelmaa tiiviissä yhteistyössä kuntien, aluehallintoviranomaisten ja etujärjestöjen kanssa. Ohjelmatyöhön on osallistunut yli sata henkeä sekö eri toimialoilta että eri puolilta maakuntaa.

Myös maakunnan asukkaat ovat voineet ottaa kantaa ja tehdä aloitteita ohjelmaan maakuntaliiton verkkosivujen kautta osoitteessa www.esavo.fi/maakuntaohjelma. Maakuntavaltuusto linjasi ohjelman sisältöjä edellisen kerran marraskuussa 2013.

Lopullisesti maakuntaohjelman 2014 – 2017 hyväksyy alkukesästä 2014 kokoontuva maakuntavaltuusto.

Lisätietoja antavat vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698.

Liiton tilinpäätös 2013 plussalla

Maakuntaliiton tilinpäätös vuodelta 2013 on 27 000 euroa ylijäämäinen. Maakuntahallitus hyväksyi tilinpäätöksen omalta osaltaan 17. helmikuuta. Lopullisesti tilinpäätöksen hyväksyy maakuntavaltuusto.


Hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska vastaa taloudesta liiton virastossa.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Nykyinen pelastustoimen aluejako on hyvä

Sisäministeriö on uudistamassa vasta muutama vuosi sitten uudistettua pelastustoimen aluejakoa. Uudistus tekee pelastustoimen alueista vielä nykyistäkin suurempia.

Tämä ratkaisu ei Etelä-Savoa tyydytä. Nykyinen aluejako toimii Etelä-Savon mielestä hyvin, ja se tulisi säilyttää. Maakuntahallitus antoi aluejaosta lausunnon sisäministeriölle 17. helmikuuta.

Jos aluejaon säilyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, Etelä-Savo pitää parhaana koko Itä- ja Kaakkois-Suomen kokoista pelastualuetta. Aluejako olisi sama kuin nykyinen hätäkeskusalue.


Kansanedustaja Jari Leppä osallistuu maakuntahallituksen kokouksiin aina kun vain mahdollista. Vierellä hallituksen jäsen Marisa Hukkanen.

Ministeriön kaavailema uusi aluejako liittäisi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteen alueeseen.

- Nykyinen aluejako on toiminut Etelä-Savossa kaikkien mielestä hyvin, sanoo vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen.

- Sisäasiainministeriön valmistelema esitys ei tuo koko maahan kuin vähäiset 7,5 miljoonan euron säästöt. Pelkona on, että säästö uppoaa pelkästään muutoskustannuksiin.

Uudistusta ei tulisi muutoinkaan aloittaa ennen kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi rakenne on selvillä, Etelä-Savo muistuttaa lausunnossaan.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Mikkelin puhelin toteuttaa Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistat

Mikkelin Puhelin Oyj toteuttaa Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistat. Maakuntaliitto kilpailutti Juvan ja Kangasniemen haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen. Kilpailutus koski menettelyä, jossa toteuttaja saa julkista valtion tukea nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen.

Tarjoukset jätti ainoastaan Mikkelin puhelin. Maakuntahallituksen mielestä tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot, ja hallitus hyväksyi ne. Mikkelin Puhelin Oyj:n tarjouksen kokonaissumma Juvalla oli vajaat 1,2 miljoonaa euroa ja Kangasniemellä noin 0,89 miljoonaa euroa.

Kuntien maksuosuus hankkeista on 22 prosenttia. Kunnat päättävät itse, myöntävätkö ne tuon tuen vai eivät.

Lisätietoja antaa asiantuntija Matti Koivisto, puh. 040 717 9999.

Liiton virasto muuttaa

Maakuntaliiton virasto valmistelee muuttoa Hallituskadulta Mikonkatu 3 – 5:een. Uudet tilat omistaa Etelä-Savon metsäkeskus ja Mikkelin läänin Maataloussäätiö. Maakuntahallitus käsitteli muuttoasiaa. Lopullinen vuokrasopimus tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi 10. maaliskuuta.

Virasto on muuttamassa uusiin tiloihin keväällä 2014 heti, kun muutostyöt on saatu tehtyä.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Seuraava kokous

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu seuraava kerran 10. maaliskuuta Mikkelissä.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, varapuheenjohtajan varajäsen Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, vt. aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491, ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010