Itä-Suomen energiasta suurin osa uusiutuvaa. Puu tuottaa jo lähes puolet energiasta.

06.02.2014

Itä-Suomessa jo lähes puolet energiasta syntyy puusta. Uusiutuvien energialähteiden osuus energiasta on yli 60 prosenttia eli kaksi kertaa enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Myös alueen energiansäästötavoitteet ovat toteutumassa. Ilahduttavat ympäristötiedot kertoo tuore raportti, jonka mukaan Itä-Suomi on edelläkävijä ilmastonmuutosasioissa.


Pursialan voimalaitos Mikkelissä tuottaa energiansa lähes kokonaan puulla.

Itä-Suomi tuotti uusiutuvalla energialla 62 prosenttia kaikesta käyttämästään energiasta vuonna 2012. Kaikissa itäisissä maakunnissa – Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa – uusiutuvan energian osuus on kasvanut vuoteen 2010 verrattuna. Tuolloin uusiutuvien energialähteiden osuus koko Itä-Suomessa oli 56 prosenttia. Kahdessa vuodessa kasvu oli peräti kuusi prosenttiyksikköä.

Tiedot käyvät ilmi juuri julkaistusta Itä-Suomen energiatilasto 2012-raportista, joka on tehty osana Itä-Suomen bioenergiaohjelman Isbeo 2020 seurantaa.

Uusiutuva energia tarkoittaa puu-, aurinko-, vesi- ja tuulienergiaa sekä maalämpöä. Uusiutuva energia ei lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa toisin kuin esimerkiksi öljyn ja hiilen käyttö.

Hiilestä jo lähes luovuttu

Itä-Suomi käyttää uusiutuvia energiamuotoja suhteessa selvästi enemmän kuin muut Suomen alueet. Uusiutuvien energiamuotojen osuus Itä-Suomen energiantuotannossa on kaksinkertainen koko Suomeen verrattuna.

– Tämä johtuu lähinnä puun energiakäytöstä, sanoo energiatilaston koonnut Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskuksesta. – Itä-Suomi hyödyntää puuta energialähteenä suhteellisesti selvästi enemmän kuin muu Suomi.

Itä-Suomessa puulla tuotettiin vuonna 2012 peräti 47 prosenttia kokonaisenergiasta. Myös puun osuus on kaksinkertainen verrattuna koko maan tasoon.

Hiilestä Itä-Suomessa on luovuttu jo lähes kokonaan: vuonna 2012 alle prosentti kokonaisenergiasta syntyi hiilestä. Koko Suomen käyttämästä energiasta hiili tuotti peräti 10 prosenttia vuonna 2012.

Etelä-Karjala ykkönen

Erot maakuntien välillä itäisessä Suomessa ovat kuitenkin suuret. Ykköspaikalla uusiutuvan energian käyttäjänä vuoden 2012 tilastoissa komeilee Etelä-Karjala, joka tuotti energiastaan 72 prosenttia puulla. Perää pitää Pohjois-Savo 47:n prosenttiosuudella. Etelä-Savossa uusiutuvien energialähteiden käyttöosuus oli 48 prosenttia.

– Maakuntien väliset erot selittyvät pääosin selluteollisuuden jäteliemillä. Jäteliemet lasketaan uusiutuvaksi energiaksi, Karjalainen kertoo.

Metsäteollisuuden jäteliemet tuottavat 53 prosenttia Itä-Suomen puuenergiasta. Loppuosa on lähinnä puuhaketta, -pellettiä ja pilkettä.

Tavoitteet toteutuvat

– Näyttää siltä, että Itä-Suomi saavuttaa tavoitteensa uusiutuvan energian käytössä, Karjalainen sanoo.

Tavoitteeksi on asetettu 78 prosenttia loppuenergiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on asetettu kaikkien maakuntien hyväksymässä Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa.

Karjalaisen mukaan uskoa tavoitteen toteutumiseen antavat jo valmistuneet ja rakenteilla olevat bioenergialaitokset ja -polttoaineidentuotantolaitokset, joiden tuotanto ei vielä näy vuoden 2012 tilastoissa. Itä-Suomeen on lisäksi suunnitteilla useita bioenergiaan liittyviä tuotantolaitoksia, joiden lopputuotteista ainakin osa käytetään alueella.

– Myös bioenergiaohjelman energiansäästötavoitteet näyttävät toteutuvan, sillä Itä-Suomen primäärienergiankäyttö oli vuonna 2012 noin kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008, Karjalainen sanoo.

Bioenergiaohjelman energiasäästötavoite on 10 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2020 mennessä. Energiankulutuksen väheneminen johtunee kuitenkin suurelta osin heikosta taloudellisesta tilanteesta ja elinkeinoelämän rakennemuutoksista kuin energiankäytön tehostumisesta, Karjalainen muistuttaa.

Myönteiseen uusiutuvan energian kehitykseen vaikutti myös hyvä vesivuosi sähkön tuotannossa, jolloin Itä-Suomen maakuntiin tuotu sähkömäärä laski vuoden 2010 tarkasteluun verrattuna. Näin maakuntien käyttämä fossiilisilla energialähteillä tuotetun sähkö oli edellistä tarkastelua alhaisempi.

Itä-Suomen energiatilasto 2012 -raportin laskelmat pohjautuvat ns. primäärienergialukuihin. Energian tuottaminen ja siirto paikasta toiseen synnyttää aina energiahävikkiä. Primäärienergialaskelmissa tuota hävikkiä ei ole otettu huomioon maakuntiin tuotua sähköä lukuun ottamatta.

Lisätietoja antavat kehityspäällikkö Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus / CEMIS-Oulu puh. 040 560 2577, energia- ja ympäristöasiantuntija Seppo Laitila, Pohjois-Savon liitto, puh. 044 714 2613, maaseutuasiamies Jari Lantta, Etelä-Karjalan liitto, puh. 040 524 0540, aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, puh. 0400 832 572, ja maakuntainsinööri Marko Tanttu, Etelä-Savon maakuntaliitto, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä-Suomen energiasta suurin osa uusiutuvaa. Puu tuottaa jo lähes puolet energiasta.

06.02.2014

Itä-Suomessa jo lähes puolet energiasta syntyy puusta. Uusiutuvien energialähteiden osuus energiasta on yli 60 prosenttia eli kaksi kertaa enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Myös alueen energiansäästötavoitteet ovat toteutumassa. Ilahduttavat ympäristötiedot kertoo tuore raportti, jonka mukaan Itä-Suomi on edelläkävijä ilmastonmuutosasioissa.


Pursialan voimalaitos Mikkelissä tuottaa energiansa lähes kokonaan puulla.

Itä-Suomi tuotti uusiutuvalla energialla 62 prosenttia kaikesta käyttämästään energiasta vuonna 2012. Kaikissa itäisissä maakunnissa – Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa – uusiutuvan energian osuus on kasvanut vuoteen 2010 verrattuna. Tuolloin uusiutuvien energialähteiden osuus koko Itä-Suomessa oli 56 prosenttia. Kahdessa vuodessa kasvu oli peräti kuusi prosenttiyksikköä.

Tiedot käyvät ilmi juuri julkaistusta Itä-Suomen energiatilasto 2012-raportista, joka on tehty osana Itä-Suomen bioenergiaohjelman Isbeo 2020 seurantaa.

Uusiutuva energia tarkoittaa puu-, aurinko-, vesi- ja tuulienergiaa sekä maalämpöä. Uusiutuva energia ei lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa toisin kuin esimerkiksi öljyn ja hiilen käyttö.

Hiilestä jo lähes luovuttu

Itä-Suomi käyttää uusiutuvia energiamuotoja suhteessa selvästi enemmän kuin muut Suomen alueet. Uusiutuvien energiamuotojen osuus Itä-Suomen energiantuotannossa on kaksinkertainen koko Suomeen verrattuna.

– Tämä johtuu lähinnä puun energiakäytöstä, sanoo energiatilaston koonnut Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskuksesta. – Itä-Suomi hyödyntää puuta energialähteenä suhteellisesti selvästi enemmän kuin muu Suomi.

Itä-Suomessa puulla tuotettiin vuonna 2012 peräti 47 prosenttia kokonaisenergiasta. Myös puun osuus on kaksinkertainen verrattuna koko maan tasoon.

Hiilestä Itä-Suomessa on luovuttu jo lähes kokonaan: vuonna 2012 alle prosentti kokonaisenergiasta syntyi hiilestä. Koko Suomen käyttämästä energiasta hiili tuotti peräti 10 prosenttia vuonna 2012.

Etelä-Karjala ykkönen

Erot maakuntien välillä itäisessä Suomessa ovat kuitenkin suuret. Ykköspaikalla uusiutuvan energian käyttäjänä vuoden 2012 tilastoissa komeilee Etelä-Karjala, joka tuotti energiastaan 72 prosenttia puulla. Perää pitää Pohjois-Savo 47:n prosenttiosuudella. Etelä-Savossa uusiutuvien energialähteiden käyttöosuus oli 48 prosenttia.

– Maakuntien väliset erot selittyvät pääosin selluteollisuuden jäteliemillä. Jäteliemet lasketaan uusiutuvaksi energiaksi, Karjalainen kertoo.

Metsäteollisuuden jäteliemet tuottavat 53 prosenttia Itä-Suomen puuenergiasta. Loppuosa on lähinnä puuhaketta, -pellettiä ja pilkettä.

Tavoitteet toteutuvat

– Näyttää siltä, että Itä-Suomi saavuttaa tavoitteensa uusiutuvan energian käytössä, Karjalainen sanoo.

Tavoitteeksi on asetettu 78 prosenttia loppuenergiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on asetettu kaikkien maakuntien hyväksymässä Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa.

Karjalaisen mukaan uskoa tavoitteen toteutumiseen antavat jo valmistuneet ja rakenteilla olevat bioenergialaitokset ja -polttoaineidentuotantolaitokset, joiden tuotanto ei vielä näy vuoden 2012 tilastoissa. Itä-Suomeen on lisäksi suunnitteilla useita bioenergiaan liittyviä tuotantolaitoksia, joiden lopputuotteista ainakin osa käytetään alueella.

– Myös bioenergiaohjelman energiansäästötavoitteet näyttävät toteutuvan, sillä Itä-Suomen primäärienergiankäyttö oli vuonna 2012 noin kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008, Karjalainen sanoo.

Bioenergiaohjelman energiasäästötavoite on 10 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2020 mennessä. Energiankulutuksen väheneminen johtunee kuitenkin suurelta osin heikosta taloudellisesta tilanteesta ja elinkeinoelämän rakennemuutoksista kuin energiankäytön tehostumisesta, Karjalainen muistuttaa.

Myönteiseen uusiutuvan energian kehitykseen vaikutti myös hyvä vesivuosi sähkön tuotannossa, jolloin Itä-Suomen maakuntiin tuotu sähkömäärä laski vuoden 2010 tarkasteluun verrattuna. Näin maakuntien käyttämä fossiilisilla energialähteillä tuotetun sähkö oli edellistä tarkastelua alhaisempi.

Itä-Suomen energiatilasto 2012 -raportin laskelmat pohjautuvat ns. primäärienergialukuihin. Energian tuottaminen ja siirto paikasta toiseen synnyttää aina energiahävikkiä. Primäärienergialaskelmissa tuota hävikkiä ei ole otettu huomioon maakuntiin tuotua sähköä lukuun ottamatta.

Lisätietoja antavat kehityspäällikkö Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus / CEMIS-Oulu puh. 040 560 2577, energia- ja ympäristöasiantuntija Seppo Laitila, Pohjois-Savon liitto, puh. 044 714 2613, maaseutuasiamies Jari Lantta, Etelä-Karjalan liitto, puh. 040 524 0540, aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, puh. 0400 832 572, ja maakuntainsinööri Marko Tanttu, Etelä-Savon maakuntaliitto, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä-Suomen energiasta suurin osa uusiutuvaa. Puu tuottaa jo lähes puolet energiasta.

06.02.2014

Itä-Suomessa jo lähes puolet energiasta syntyy puusta. Uusiutuvien energialähteiden osuus energiasta on yli 60 prosenttia eli kaksi kertaa enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Myös alueen energiansäästötavoitteet ovat toteutumassa. Ilahduttavat ympäristötiedot kertoo tuore raportti, jonka mukaan Itä-Suomi on edelläkävijä ilmastonmuutosasioissa.


Pursialan voimalaitos Mikkelissä tuottaa energiansa lähes kokonaan puulla.

Itä-Suomi tuotti uusiutuvalla energialla 62 prosenttia kaikesta käyttämästään energiasta vuonna 2012. Kaikissa itäisissä maakunnissa – Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa – uusiutuvan energian osuus on kasvanut vuoteen 2010 verrattuna. Tuolloin uusiutuvien energialähteiden osuus koko Itä-Suomessa oli 56 prosenttia. Kahdessa vuodessa kasvu oli peräti kuusi prosenttiyksikköä.

Tiedot käyvät ilmi juuri julkaistusta Itä-Suomen energiatilasto 2012-raportista, joka on tehty osana Itä-Suomen bioenergiaohjelman Isbeo 2020 seurantaa.

Uusiutuva energia tarkoittaa puu-, aurinko-, vesi- ja tuulienergiaa sekä maalämpöä. Uusiutuva energia ei lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa toisin kuin esimerkiksi öljyn ja hiilen käyttö.

Hiilestä jo lähes luovuttu

Itä-Suomi käyttää uusiutuvia energiamuotoja suhteessa selvästi enemmän kuin muut Suomen alueet. Uusiutuvien energiamuotojen osuus Itä-Suomen energiantuotannossa on kaksinkertainen koko Suomeen verrattuna.

– Tämä johtuu lähinnä puun energiakäytöstä, sanoo energiatilaston koonnut Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskuksesta. – Itä-Suomi hyödyntää puuta energialähteenä suhteellisesti selvästi enemmän kuin muu Suomi.

Itä-Suomessa puulla tuotettiin vuonna 2012 peräti 47 prosenttia kokonaisenergiasta. Myös puun osuus on kaksinkertainen verrattuna koko maan tasoon.

Hiilestä Itä-Suomessa on luovuttu jo lähes kokonaan: vuonna 2012 alle prosentti kokonaisenergiasta syntyi hiilestä. Koko Suomen käyttämästä energiasta hiili tuotti peräti 10 prosenttia vuonna 2012.

Etelä-Karjala ykkönen

Erot maakuntien välillä itäisessä Suomessa ovat kuitenkin suuret. Ykköspaikalla uusiutuvan energian käyttäjänä vuoden 2012 tilastoissa komeilee Etelä-Karjala, joka tuotti energiastaan 72 prosenttia puulla. Perää pitää Pohjois-Savo 47:n prosenttiosuudella. Etelä-Savossa uusiutuvien energialähteiden käyttöosuus oli 48 prosenttia.

– Maakuntien väliset erot selittyvät pääosin selluteollisuuden jäteliemillä. Jäteliemet lasketaan uusiutuvaksi energiaksi, Karjalainen kertoo.

Metsäteollisuuden jäteliemet tuottavat 53 prosenttia Itä-Suomen puuenergiasta. Loppuosa on lähinnä puuhaketta, -pellettiä ja pilkettä.

Tavoitteet toteutuvat

– Näyttää siltä, että Itä-Suomi saavuttaa tavoitteensa uusiutuvan energian käytössä, Karjalainen sanoo.

Tavoitteeksi on asetettu 78 prosenttia loppuenergiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on asetettu kaikkien maakuntien hyväksymässä Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa.

Karjalaisen mukaan uskoa tavoitteen toteutumiseen antavat jo valmistuneet ja rakenteilla olevat bioenergialaitokset ja -polttoaineidentuotantolaitokset, joiden tuotanto ei vielä näy vuoden 2012 tilastoissa. Itä-Suomeen on lisäksi suunnitteilla useita bioenergiaan liittyviä tuotantolaitoksia, joiden lopputuotteista ainakin osa käytetään alueella.

– Myös bioenergiaohjelman energiansäästötavoitteet näyttävät toteutuvan, sillä Itä-Suomen primäärienergiankäyttö oli vuonna 2012 noin kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008, Karjalainen sanoo.

Bioenergiaohjelman energiasäästötavoite on 10 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2020 mennessä. Energiankulutuksen väheneminen johtunee kuitenkin suurelta osin heikosta taloudellisesta tilanteesta ja elinkeinoelämän rakennemuutoksista kuin energiankäytön tehostumisesta, Karjalainen muistuttaa.

Myönteiseen uusiutuvan energian kehitykseen vaikutti myös hyvä vesivuosi sähkön tuotannossa, jolloin Itä-Suomen maakuntiin tuotu sähkömäärä laski vuoden 2010 tarkasteluun verrattuna. Näin maakuntien käyttämä fossiilisilla energialähteillä tuotetun sähkö oli edellistä tarkastelua alhaisempi.

Itä-Suomen energiatilasto 2012 -raportin laskelmat pohjautuvat ns. primäärienergialukuihin. Energian tuottaminen ja siirto paikasta toiseen synnyttää aina energiahävikkiä. Primäärienergialaskelmissa tuota hävikkiä ei ole otettu huomioon maakuntiin tuotua sähköä lukuun ottamatta.

Lisätietoja antavat kehityspäällikkö Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus / CEMIS-Oulu puh. 040 560 2577, energia- ja ympäristöasiantuntija Seppo Laitila, Pohjois-Savon liitto, puh. 044 714 2613, maaseutuasiamies Jari Lantta, Etelä-Karjalan liitto, puh. 040 524 0540, aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, puh. 0400 832 572, ja maakuntainsinööri Marko Tanttu, Etelä-Savon maakuntaliitto, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä-Suomen energiasta suurin osa uusiutuvaa. Puu tuottaa jo lähes puolet energiasta.

06.02.2014

Itä-Suomessa jo lähes puolet energiasta syntyy puusta. Uusiutuvien energialähteiden osuus energiasta on yli 60 prosenttia eli kaksi kertaa enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Myös alueen energiansäästötavoitteet ovat toteutumassa. Ilahduttavat ympäristötiedot kertoo tuore raportti, jonka mukaan Itä-Suomi on edelläkävijä ilmastonmuutosasioissa.


Pursialan voimalaitos Mikkelissä tuottaa energiansa lähes kokonaan puulla.

Itä-Suomi tuotti uusiutuvalla energialla 62 prosenttia kaikesta käyttämästään energiasta vuonna 2012. Kaikissa itäisissä maakunnissa – Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa – uusiutuvan energian osuus on kasvanut vuoteen 2010 verrattuna. Tuolloin uusiutuvien energialähteiden osuus koko Itä-Suomessa oli 56 prosenttia. Kahdessa vuodessa kasvu oli peräti kuusi prosenttiyksikköä.

Tiedot käyvät ilmi juuri julkaistusta Itä-Suomen energiatilasto 2012-raportista, joka on tehty osana Itä-Suomen bioenergiaohjelman Isbeo 2020 seurantaa.

Uusiutuva energia tarkoittaa puu-, aurinko-, vesi- ja tuulienergiaa sekä maalämpöä. Uusiutuva energia ei lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa toisin kuin esimerkiksi öljyn ja hiilen käyttö.

Hiilestä jo lähes luovuttu

Itä-Suomi käyttää uusiutuvia energiamuotoja suhteessa selvästi enemmän kuin muut Suomen alueet. Uusiutuvien energiamuotojen osuus Itä-Suomen energiantuotannossa on kaksinkertainen koko Suomeen verrattuna.

– Tämä johtuu lähinnä puun energiakäytöstä, sanoo energiatilaston koonnut Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskuksesta. – Itä-Suomi hyödyntää puuta energialähteenä suhteellisesti selvästi enemmän kuin muu Suomi.

Itä-Suomessa puulla tuotettiin vuonna 2012 peräti 47 prosenttia kokonaisenergiasta. Myös puun osuus on kaksinkertainen verrattuna koko maan tasoon.

Hiilestä Itä-Suomessa on luovuttu jo lähes kokonaan: vuonna 2012 alle prosentti kokonaisenergiasta syntyi hiilestä. Koko Suomen käyttämästä energiasta hiili tuotti peräti 10 prosenttia vuonna 2012.

Etelä-Karjala ykkönen

Erot maakuntien välillä itäisessä Suomessa ovat kuitenkin suuret. Ykköspaikalla uusiutuvan energian käyttäjänä vuoden 2012 tilastoissa komeilee Etelä-Karjala, joka tuotti energiastaan 72 prosenttia puulla. Perää pitää Pohjois-Savo 47:n prosenttiosuudella. Etelä-Savossa uusiutuvien energialähteiden käyttöosuus oli 48 prosenttia.

– Maakuntien väliset erot selittyvät pääosin selluteollisuuden jäteliemillä. Jäteliemet lasketaan uusiutuvaksi energiaksi, Karjalainen kertoo.

Metsäteollisuuden jäteliemet tuottavat 53 prosenttia Itä-Suomen puuenergiasta. Loppuosa on lähinnä puuhaketta, -pellettiä ja pilkettä.

Tavoitteet toteutuvat

– Näyttää siltä, että Itä-Suomi saavuttaa tavoitteensa uusiutuvan energian käytössä, Karjalainen sanoo.

Tavoitteeksi on asetettu 78 prosenttia loppuenergiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on asetettu kaikkien maakuntien hyväksymässä Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa.

Karjalaisen mukaan uskoa tavoitteen toteutumiseen antavat jo valmistuneet ja rakenteilla olevat bioenergialaitokset ja -polttoaineidentuotantolaitokset, joiden tuotanto ei vielä näy vuoden 2012 tilastoissa. Itä-Suomeen on lisäksi suunnitteilla useita bioenergiaan liittyviä tuotantolaitoksia, joiden lopputuotteista ainakin osa käytetään alueella.

– Myös bioenergiaohjelman energiansäästötavoitteet näyttävät toteutuvan, sillä Itä-Suomen primäärienergiankäyttö oli vuonna 2012 noin kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008, Karjalainen sanoo.

Bioenergiaohjelman energiasäästötavoite on 10 prosenttia vuodesta 2008 vuoteen 2020 mennessä. Energiankulutuksen väheneminen johtunee kuitenkin suurelta osin heikosta taloudellisesta tilanteesta ja elinkeinoelämän rakennemuutoksista kuin energiankäytön tehostumisesta, Karjalainen muistuttaa.

Myönteiseen uusiutuvan energian kehitykseen vaikutti myös hyvä vesivuosi sähkön tuotannossa, jolloin Itä-Suomen maakuntiin tuotu sähkömäärä laski vuoden 2010 tarkasteluun verrattuna. Näin maakuntien käyttämä fossiilisilla energialähteillä tuotetun sähkö oli edellistä tarkastelua alhaisempi.

Itä-Suomen energiatilasto 2012 -raportin laskelmat pohjautuvat ns. primäärienergialukuihin. Energian tuottaminen ja siirto paikasta toiseen synnyttää aina energiahävikkiä. Primäärienergialaskelmissa tuota hävikkiä ei ole otettu huomioon maakuntiin tuotua sähköä lukuun ottamatta.

Lisätietoja antavat kehityspäällikkö Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus / CEMIS-Oulu puh. 040 560 2577, energia- ja ympäristöasiantuntija Seppo Laitila, Pohjois-Savon liitto, puh. 044 714 2613, maaseutuasiamies Jari Lantta, Etelä-Karjalan liitto, puh. 040 524 0540, aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, puh. 0400 832 572, ja maakuntainsinööri Marko Tanttu, Etelä-Savon maakuntaliitto, puh. 044 770 0488.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010