Laajakaistatuen haku Etelä-Savossa

20.12.2013

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille. Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä.  Hankkeelle haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001 ja lakia 1186/2009 laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla.

Tukea on haettavissa seuraavien kuntien hankealueille:

  • Juva
  • Kangasniemi

Tarkemmat tiedot hankealueesta, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa HILMA-palvelusta (www.hankintailmoitukset.fi). Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöityä maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 30.1.2014 klo 12.00 sähköisenä osoitteella kirjaamo@esavo.fi sekä postitse kirjallisena osoitteella Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3A, 50100 Mikkeli.

Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueesta antaa asiantuntija Matti Koivisto (sähköposti: matti.koivisto@esavo.fi).

Mikkelissä 20. päivänä joulukuuta 2013

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Laajakaistatuen haku Etelä-Savossa

20.12.2013

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille. Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä.  Hankkeelle haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001 ja lakia 1186/2009 laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla.

Tukea on haettavissa seuraavien kuntien hankealueille:

  • Juva
  • Kangasniemi

Tarkemmat tiedot hankealueesta, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa HILMA-palvelusta (www.hankintailmoitukset.fi). Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöityä maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 30.1.2014 klo 12.00 sähköisenä osoitteella kirjaamo@esavo.fi sekä postitse kirjallisena osoitteella Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3A, 50100 Mikkeli.

Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueesta antaa asiantuntija Matti Koivisto (sähköposti: matti.koivisto@esavo.fi).

Mikkelissä 20. päivänä joulukuuta 2013

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Laajakaistatuen haku Etelä-Savossa

20.12.2013

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille. Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä.  Hankkeelle haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001 ja lakia 1186/2009 laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla.

Tukea on haettavissa seuraavien kuntien hankealueille:

  • Juva
  • Kangasniemi

Tarkemmat tiedot hankealueesta, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa HILMA-palvelusta (www.hankintailmoitukset.fi). Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöityä maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 30.1.2014 klo 12.00 sähköisenä osoitteella kirjaamo@esavo.fi sekä postitse kirjallisena osoitteella Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3A, 50100 Mikkeli.

Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueesta antaa asiantuntija Matti Koivisto (sähköposti: matti.koivisto@esavo.fi).

Mikkelissä 20. päivänä joulukuuta 2013

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Laajakaistatuen haku Etelä-Savossa

20.12.2013

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille. Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä.  Hankkeelle haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001 ja lakia 1186/2009 laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla.

Tukea on haettavissa seuraavien kuntien hankealueille:

  • Juva
  • Kangasniemi

Tarkemmat tiedot hankealueesta, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa HILMA-palvelusta (www.hankintailmoitukset.fi). Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöityä maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 30.1.2014 klo 12.00 sähköisenä osoitteella kirjaamo@esavo.fi sekä postitse kirjallisena osoitteella Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3A, 50100 Mikkeli.

Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueesta antaa asiantuntija Matti Koivisto (sähköposti: matti.koivisto@esavo.fi).

Mikkelissä 20. päivänä joulukuuta 2013

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010