Maakuntavaltuusto koolla Pieksämäellä: Maakuntajohtaja voidaan kutsua virkaan

25.11.2013

Etelä-Savon maakuntajohtajan virka laitetaan uudelleen hakuun. Uudesta hausta päätti maakuntavaltuusto 25. marraskuuta Pieksämäellä.

Samalla valtuusto päätti myös, että viran täytössä otetaan käyttöön ns. suostumusmenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että virkaan voidaan valita henkilö, joka ei ole sitä hakenut, mutta on kysyttäessä ilmoittanut olevansa käytettävissä.


Maakuntavaltuusto kokoontui Pieksämäen Kanttila-salissa. Listalla oli myös maakuntajohtajan valinta-asia.

Ensimmäisellä hakukierroksella Etelä-Savon maakuntajohtajan virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista valintaa valmisteleva työryhmä haastatteli neljä. Edelliset hakemukset otetaan huomioon myös uudella hakukierroksella, jollei hakija peruuta hakemustaan.

Hakemuksensa ovat peruuttaneet filosofian tohtori Juha Heikkinen Kuopiosta, eversti Vesa Huuskonen Ruokolahdelta, oikeustieteiden lisensiaatti Ulla Karvo Helsingistä ja kasvatustieteiden maisteri ja luokanopettaja Minna Lintonen Forssasta.

Muut ensimmäisen kierroksen hakijat olivat yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Aalto Brysselistä, yhteiskuntatieteiden maisteri Toni Auvinen Tuusniemeltä, yhteiskuntatieteiden maisteri Auli Korhonen Tampereelta, vapaa toimittaja Matti Mäkelä Varkaudesta ja valtiotieteiden maisteri Hannu Rossilahti Vantaalta.

Maakuntavaltuusto myönsi kokouksessaan eron maakuntajohtaja Matti Viialaiselle, joka siirtyy 1. joulukuuta johtamaan Etelä-Karjalan maakuntaliittoa.

Riitta Koskinen vt. maakuntajohtajaksi

Vt. maakuntajohtajaksi 1. joulukuuta alkaen maakuntavaltuusto nimitti maakuntaliiton aluekehitysjohtajan, filosofian maisteri Riitta Koskisen. Koskinen toimii maakuntajohtajana siihen saakka, kunnes uusi virkaan valittava henkilö voi ottaa viran vastaan.

Koskinen johtaa liiton virastolla aluekehitysyksikköä, jossa työskentelee 11 työntekijää. Aluekehitysjohtajana hän vastaa liiton aluekehityslain mukaisista tehtävistä. Hänen johdollaan Etelä-Savolle laaditaan muun muassa maakuntastrategia ja -ohjelma ja Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelma, jotka linjaavat maakunnan aluekehitystoimia.

Koskinen on työskennellyt muun muassa kehittämisjohtajana ja maakuntasihteerinä maakuntaliitossa ja sen edeltäjäorganisaatioissa Mikkelin läänin maakuntayhtymässä, Mikkelin läänin liitossa ja Etelä-Savon seutukaavaliitossa. Seutukaavaliiton palvelukseen Koskinen tuli vuonna 1977.


Riitta Koskinen

Jukka Ollikaisesta vt. aluekehityspäällikkö

Koskisen sijaiseksi aluekehitysjohtajan paikalle maakuntahallitus on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Ollikaisen, joka on toiminut aluekehityspäällikkönä maakuntaliitossa vuodesta 2010.

Aluekehityspäällikkönä Ollikainen on vastannut liitossa muun muassa elinkeinoelämä- ja innovaatiotoiminnasta ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta. Maakuntaliiton palvelukseen Ollikainen tuli vuonna 2003 suunnittelijaksi hoitamaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteerin tehtäviä.


Jukka Ollikainen

Maakuntaliiton toiminta ja talous 2014

Muun muassa uusi maakuntaohjelma, uusi Euroopan unionin rakennerahastokausi ja uudet vaihemaakuntakaavat työllistävät maakuntaliiton virastoa vuonna 2014. Vanha EU-ohjelma on suljettava, mikä aiheuttaa kiirettä erityisesti hankepuolella.

Lisäksi monet edunvalvonnan isot tehtävät liikenteestä osaamisen ja työvoiman turvaamiseen ja kuntataloudesta ohjelmarahoituksen turvaamiseen ovat vuoden agendalla. Etelä-Savo toimii myös Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen vastuumaakuntana.

Niin liiton aluekehitys- ja aluesuunnittelutyön kuin myös edunvalvonnan päämääränä on toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020, joka tähtää maakunnan elinvoimaan ja muuttovoittoon.

Vuonna 2014 maakuntaliiton viraston ylin johtaja vaihtuu. Lisäksi liitto muuttaa pois Hallituskadulta. Uusi osoite ei ole vielä selvillä.

Maakuntavaltuuston esityksestä liiton ensi vuoden toiminnan painopisteiksi lisättiin toimet, joilla pyritään huolehtimaan alemman tieverkon kunnosta ja kalastuselinkeinon edistämisestä.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia

Maakuntaliiton budjetti vuonna 2014 rakentuu 1,5 prosentin kasvulle. Tämä tarkoittaa, että myös kuntien jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia. Maakuntavaltuusto vahvisti jäsenmaksukorotukset hyväksyessään liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 – 2016.

Vuodelle 2014 liiton menoiksi on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa, josta kunnat maksavat 2,33 miljoonaa. 1,5 prosentin nousu tästä on noin 35 000 euroa. Asukasta kohden laskettuna liiton kustannukset ovat ensi vuonna keskimäärin 15,6 euroa, Mikkelissä hieman enemmän, pienissä kunnissa pari euroa vähemmän.


Mikko Hokkasen mielestä kunnat saavat jäsenmaksulleen hyvän vastineen.

Muissa Suomen maakunnissa keskimääräiset asukasta kohden lasketut jäsenmaksut vaihtelevat 5,78 eurosta 30,48 euroon. Itä-Suomessa Pohjois-Savossa vuosisumma on 9,06 euroa/asukas ja Pohjois-Karjalassa 18,11 e/as.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Jäsenmaksun alennusaloite ei johtanut jatkotoimiin

Toukokuun 2013 maakuntavaltuustossa neljä keskustan edustajaa Savonlinnasta – Leena Kettunen, Aune Kupiainen, Pekka Nousiainen ja Kauko Rauhansalo – jättivät valtuustoaloitteen, jossa he esittivät, että maakuntaliiton jäsenmaksua alennettaisiin nykyisestä 15,2 eurosta/asukas/vuosi 9 euroon/asukas/vuosi. Perusteluna valtuutetut käyttivät kuntatalouden huonoa tilannetta ja Pohjois-Savon liiton jäsenmaksua.

Maakuntavaltuusto sai viraston tekemän selvityksen jäsenmaksuista sekä Etelä-Savossa että muualla Suomessa. Selvityksen mukaan aloite tarkoittaisi yli 42 prosentin leikkauksia liiton toimintatuloihin. Tämä noin 990 000 euron leikkaus vaarantaisi selvityksen mukaan liiton lakisääteisten tehtävien hoidon. Maakuntavaltuusto päätti, ettei valtuustoaloite aiheuta enempiä toimia.

Maakuntaohjelmasta lähetekeskustelu

Etelä-Savo valmistelee parhaillaan uutta maakuntaohjelmaa vuosille 2014 - 2017. Maakuntaliiton virasto esitteli valtuustolle ohjelmavalmistelua.

Sisältöjä ohjelmaan on muokattu sekä maakuntahallituksessa että yhdessä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaikkiaan valmistelussa on mukana noin sata henkilöä. Myös maakunnan asukkaat voivat ottaa kantaa ja tehdä aloitteita maakuntaliiton verkkosivujen kautta. Tavoitteena on, että uusi ohjelma valmistuisi keväällä 2014, jolloin maakuntavaltuusto saisi sen hyväksyttäväkseen.

Maakuntavaltuusto kävi ohjelmavalmistelusta lähetekeskustelun.


Jyrki Kuva esitteli maakuntahallitukselle ohjelmatyötä.

Maakuntaohjelma sovittaa yhteen ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee tulevaisuuden päämääriin. Nämä pitkän aikavälin päämäärät määritellään maakuntastrategiassa Uusiutuva Etelä-Savo 2020.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698.

Maakuntakaavaa päivitettävä

Maakuntaliiton virasto sai syksyllä valmiiksi maakuntakaavan seurantaraportin, jossa liitto kartoitti, miten maakuntakaavaa tulisi täydentää lähivuosina. Selvityksen mukaan Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa on joko päivitettävä tai sen päivitystarpeita arvioitava maankäytössä, joka koskee muun muassa:

 • kaupan palveluverkkoa,
 • matkailu- ja virkistysalueita,
 • Lahti – Heinola – Mikkeli -oikorataa,
 • Mäntyharjun kanavaa,
 • Suomen Venäjä-liikenneyhteyksiä,
 • turvetuotantoa,
 • maa-ainesten ottoa,
 • Puolustusvoimien varastoalueiden suoja-alueita,
 • valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä,
 • valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita,
 • soiden suojelualueita,
 • valtakunnallisesti arvokkaita kallio- ja moreenialueita ja tuuli- ja rantakerrostumia sekä
 • ns. hiljaisia alueita ja ekologisia yhteyksiä.

Maakuntavaltuusto sai maakuntakaavan päivitystarpeet tiedokseen 25. marraskuuta.

Etelä-Savon maakuntakaavaa täydennetään parhaillaan ns. tuulivoimakaavalla. Tuulivoimakaavaan merkitään ne maa-alueet, jotka soveltuvat teollisen mittaluokan tuulivoimatuotantoon. Kaava valmistunee vuoden 2014 keväällä.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672

Maakuntaliiton ylin päättävä elin

Maakuntavaltuusto on maakuntaliiton ylin päättävä toimielin, joka hyväksyy muun muassa maakuntastrategian, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Maakuntavaltuustossa on 67 jäsentä, vähintään yksi jokaisesta eteläsavolaisesta kunnasta. Valtuutetut ovat omien kuntiensa valtuustojen jäseniä. Valtuuston poliittinen koostumus määräytyy syksyn 2012 kuntavaalien perusteella (keskusta 23, sosiaalidemokraatit 17, kokoomus 12, perussuomalaiset 8, vihreät 3, kristillisdemokraatit 3, vasemmistoliitto 1).
Kuntien edustajista koostuva edustajienkokous valitsi uuden valtuuston 8. huhtikuuta Mikkelissä.

Lisätietoja antavat puheenjohtajat Lenita Toivakka (kok.), puh. 050 512 2928, Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, ja Mikko Hokkanen, Jarkko Wuorinen (kesk.), puh. 050 537 6707, Teemu Hirvonen, puh. 050 3724507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntavaltuusto koolla Pieksämäellä: Maakuntajohtaja voidaan kutsua virkaan

25.11.2013

Etelä-Savon maakuntajohtajan virka laitetaan uudelleen hakuun. Uudesta hausta päätti maakuntavaltuusto 25. marraskuuta Pieksämäellä.

Samalla valtuusto päätti myös, että viran täytössä otetaan käyttöön ns. suostumusmenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että virkaan voidaan valita henkilö, joka ei ole sitä hakenut, mutta on kysyttäessä ilmoittanut olevansa käytettävissä.


Maakuntavaltuusto kokoontui Pieksämäen Kanttila-salissa. Listalla oli myös maakuntajohtajan valinta-asia.

Ensimmäisellä hakukierroksella Etelä-Savon maakuntajohtajan virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista valintaa valmisteleva työryhmä haastatteli neljä. Edelliset hakemukset otetaan huomioon myös uudella hakukierroksella, jollei hakija peruuta hakemustaan.

Hakemuksensa ovat peruuttaneet filosofian tohtori Juha Heikkinen Kuopiosta, eversti Vesa Huuskonen Ruokolahdelta, oikeustieteiden lisensiaatti Ulla Karvo Helsingistä ja kasvatustieteiden maisteri ja luokanopettaja Minna Lintonen Forssasta.

Muut ensimmäisen kierroksen hakijat olivat yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Aalto Brysselistä, yhteiskuntatieteiden maisteri Toni Auvinen Tuusniemeltä, yhteiskuntatieteiden maisteri Auli Korhonen Tampereelta, vapaa toimittaja Matti Mäkelä Varkaudesta ja valtiotieteiden maisteri Hannu Rossilahti Vantaalta.

Maakuntavaltuusto myönsi kokouksessaan eron maakuntajohtaja Matti Viialaiselle, joka siirtyy 1. joulukuuta johtamaan Etelä-Karjalan maakuntaliittoa.

Riitta Koskinen vt. maakuntajohtajaksi

Vt. maakuntajohtajaksi 1. joulukuuta alkaen maakuntavaltuusto nimitti maakuntaliiton aluekehitysjohtajan, filosofian maisteri Riitta Koskisen. Koskinen toimii maakuntajohtajana siihen saakka, kunnes uusi virkaan valittava henkilö voi ottaa viran vastaan.

Koskinen johtaa liiton virastolla aluekehitysyksikköä, jossa työskentelee 11 työntekijää. Aluekehitysjohtajana hän vastaa liiton aluekehityslain mukaisista tehtävistä. Hänen johdollaan Etelä-Savolle laaditaan muun muassa maakuntastrategia ja -ohjelma ja Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelma, jotka linjaavat maakunnan aluekehitystoimia.

Koskinen on työskennellyt muun muassa kehittämisjohtajana ja maakuntasihteerinä maakuntaliitossa ja sen edeltäjäorganisaatioissa Mikkelin läänin maakuntayhtymässä, Mikkelin läänin liitossa ja Etelä-Savon seutukaavaliitossa. Seutukaavaliiton palvelukseen Koskinen tuli vuonna 1977.


Riitta Koskinen

Jukka Ollikaisesta vt. aluekehityspäällikkö

Koskisen sijaiseksi aluekehitysjohtajan paikalle maakuntahallitus on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Ollikaisen, joka on toiminut aluekehityspäällikkönä maakuntaliitossa vuodesta 2010.

Aluekehityspäällikkönä Ollikainen on vastannut liitossa muun muassa elinkeinoelämä- ja innovaatiotoiminnasta ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta. Maakuntaliiton palvelukseen Ollikainen tuli vuonna 2003 suunnittelijaksi hoitamaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteerin tehtäviä.


Jukka Ollikainen

Maakuntaliiton toiminta ja talous 2014

Muun muassa uusi maakuntaohjelma, uusi Euroopan unionin rakennerahastokausi ja uudet vaihemaakuntakaavat työllistävät maakuntaliiton virastoa vuonna 2014. Vanha EU-ohjelma on suljettava, mikä aiheuttaa kiirettä erityisesti hankepuolella.

Lisäksi monet edunvalvonnan isot tehtävät liikenteestä osaamisen ja työvoiman turvaamiseen ja kuntataloudesta ohjelmarahoituksen turvaamiseen ovat vuoden agendalla. Etelä-Savo toimii myös Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen vastuumaakuntana.

Niin liiton aluekehitys- ja aluesuunnittelutyön kuin myös edunvalvonnan päämääränä on toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020, joka tähtää maakunnan elinvoimaan ja muuttovoittoon.

Vuonna 2014 maakuntaliiton viraston ylin johtaja vaihtuu. Lisäksi liitto muuttaa pois Hallituskadulta. Uusi osoite ei ole vielä selvillä.

Maakuntavaltuuston esityksestä liiton ensi vuoden toiminnan painopisteiksi lisättiin toimet, joilla pyritään huolehtimaan alemman tieverkon kunnosta ja kalastuselinkeinon edistämisestä.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia

Maakuntaliiton budjetti vuonna 2014 rakentuu 1,5 prosentin kasvulle. Tämä tarkoittaa, että myös kuntien jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia. Maakuntavaltuusto vahvisti jäsenmaksukorotukset hyväksyessään liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 – 2016.

Vuodelle 2014 liiton menoiksi on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa, josta kunnat maksavat 2,33 miljoonaa. 1,5 prosentin nousu tästä on noin 35 000 euroa. Asukasta kohden laskettuna liiton kustannukset ovat ensi vuonna keskimäärin 15,6 euroa, Mikkelissä hieman enemmän, pienissä kunnissa pari euroa vähemmän.


Mikko Hokkasen mielestä kunnat saavat jäsenmaksulleen hyvän vastineen.

Muissa Suomen maakunnissa keskimääräiset asukasta kohden lasketut jäsenmaksut vaihtelevat 5,78 eurosta 30,48 euroon. Itä-Suomessa Pohjois-Savossa vuosisumma on 9,06 euroa/asukas ja Pohjois-Karjalassa 18,11 e/as.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Jäsenmaksun alennusaloite ei johtanut jatkotoimiin

Toukokuun 2013 maakuntavaltuustossa neljä keskustan edustajaa Savonlinnasta – Leena Kettunen, Aune Kupiainen, Pekka Nousiainen ja Kauko Rauhansalo – jättivät valtuustoaloitteen, jossa he esittivät, että maakuntaliiton jäsenmaksua alennettaisiin nykyisestä 15,2 eurosta/asukas/vuosi 9 euroon/asukas/vuosi. Perusteluna valtuutetut käyttivät kuntatalouden huonoa tilannetta ja Pohjois-Savon liiton jäsenmaksua.

Maakuntavaltuusto sai viraston tekemän selvityksen jäsenmaksuista sekä Etelä-Savossa että muualla Suomessa. Selvityksen mukaan aloite tarkoittaisi yli 42 prosentin leikkauksia liiton toimintatuloihin. Tämä noin 990 000 euron leikkaus vaarantaisi selvityksen mukaan liiton lakisääteisten tehtävien hoidon. Maakuntavaltuusto päätti, ettei valtuustoaloite aiheuta enempiä toimia.

Maakuntaohjelmasta lähetekeskustelu

Etelä-Savo valmistelee parhaillaan uutta maakuntaohjelmaa vuosille 2014 - 2017. Maakuntaliiton virasto esitteli valtuustolle ohjelmavalmistelua.

Sisältöjä ohjelmaan on muokattu sekä maakuntahallituksessa että yhdessä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaikkiaan valmistelussa on mukana noin sata henkilöä. Myös maakunnan asukkaat voivat ottaa kantaa ja tehdä aloitteita maakuntaliiton verkkosivujen kautta. Tavoitteena on, että uusi ohjelma valmistuisi keväällä 2014, jolloin maakuntavaltuusto saisi sen hyväksyttäväkseen.

Maakuntavaltuusto kävi ohjelmavalmistelusta lähetekeskustelun.


Jyrki Kuva esitteli maakuntahallitukselle ohjelmatyötä.

Maakuntaohjelma sovittaa yhteen ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee tulevaisuuden päämääriin. Nämä pitkän aikavälin päämäärät määritellään maakuntastrategiassa Uusiutuva Etelä-Savo 2020.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698.

Maakuntakaavaa päivitettävä

Maakuntaliiton virasto sai syksyllä valmiiksi maakuntakaavan seurantaraportin, jossa liitto kartoitti, miten maakuntakaavaa tulisi täydentää lähivuosina. Selvityksen mukaan Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa on joko päivitettävä tai sen päivitystarpeita arvioitava maankäytössä, joka koskee muun muassa:

 • kaupan palveluverkkoa,
 • matkailu- ja virkistysalueita,
 • Lahti – Heinola – Mikkeli -oikorataa,
 • Mäntyharjun kanavaa,
 • Suomen Venäjä-liikenneyhteyksiä,
 • turvetuotantoa,
 • maa-ainesten ottoa,
 • Puolustusvoimien varastoalueiden suoja-alueita,
 • valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä,
 • valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita,
 • soiden suojelualueita,
 • valtakunnallisesti arvokkaita kallio- ja moreenialueita ja tuuli- ja rantakerrostumia sekä
 • ns. hiljaisia alueita ja ekologisia yhteyksiä.

Maakuntavaltuusto sai maakuntakaavan päivitystarpeet tiedokseen 25. marraskuuta.

Etelä-Savon maakuntakaavaa täydennetään parhaillaan ns. tuulivoimakaavalla. Tuulivoimakaavaan merkitään ne maa-alueet, jotka soveltuvat teollisen mittaluokan tuulivoimatuotantoon. Kaava valmistunee vuoden 2014 keväällä.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672

Maakuntaliiton ylin päättävä elin

Maakuntavaltuusto on maakuntaliiton ylin päättävä toimielin, joka hyväksyy muun muassa maakuntastrategian, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Maakuntavaltuustossa on 67 jäsentä, vähintään yksi jokaisesta eteläsavolaisesta kunnasta. Valtuutetut ovat omien kuntiensa valtuustojen jäseniä. Valtuuston poliittinen koostumus määräytyy syksyn 2012 kuntavaalien perusteella (keskusta 23, sosiaalidemokraatit 17, kokoomus 12, perussuomalaiset 8, vihreät 3, kristillisdemokraatit 3, vasemmistoliitto 1).
Kuntien edustajista koostuva edustajienkokous valitsi uuden valtuuston 8. huhtikuuta Mikkelissä.

Lisätietoja antavat puheenjohtajat Lenita Toivakka (kok.), puh. 050 512 2928, Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, ja Mikko Hokkanen, Jarkko Wuorinen (kesk.), puh. 050 537 6707, Teemu Hirvonen, puh. 050 3724507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntavaltuusto koolla Pieksämäellä: Maakuntajohtaja voidaan kutsua virkaan

25.11.2013

Etelä-Savon maakuntajohtajan virka laitetaan uudelleen hakuun. Uudesta hausta päätti maakuntavaltuusto 25. marraskuuta Pieksämäellä.

Samalla valtuusto päätti myös, että viran täytössä otetaan käyttöön ns. suostumusmenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että virkaan voidaan valita henkilö, joka ei ole sitä hakenut, mutta on kysyttäessä ilmoittanut olevansa käytettävissä.


Maakuntavaltuusto kokoontui Pieksämäen Kanttila-salissa. Listalla oli myös maakuntajohtajan valinta-asia.

Ensimmäisellä hakukierroksella Etelä-Savon maakuntajohtajan virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista valintaa valmisteleva työryhmä haastatteli neljä. Edelliset hakemukset otetaan huomioon myös uudella hakukierroksella, jollei hakija peruuta hakemustaan.

Hakemuksensa ovat peruuttaneet filosofian tohtori Juha Heikkinen Kuopiosta, eversti Vesa Huuskonen Ruokolahdelta, oikeustieteiden lisensiaatti Ulla Karvo Helsingistä ja kasvatustieteiden maisteri ja luokanopettaja Minna Lintonen Forssasta.

Muut ensimmäisen kierroksen hakijat olivat yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Aalto Brysselistä, yhteiskuntatieteiden maisteri Toni Auvinen Tuusniemeltä, yhteiskuntatieteiden maisteri Auli Korhonen Tampereelta, vapaa toimittaja Matti Mäkelä Varkaudesta ja valtiotieteiden maisteri Hannu Rossilahti Vantaalta.

Maakuntavaltuusto myönsi kokouksessaan eron maakuntajohtaja Matti Viialaiselle, joka siirtyy 1. joulukuuta johtamaan Etelä-Karjalan maakuntaliittoa.

Riitta Koskinen vt. maakuntajohtajaksi

Vt. maakuntajohtajaksi 1. joulukuuta alkaen maakuntavaltuusto nimitti maakuntaliiton aluekehitysjohtajan, filosofian maisteri Riitta Koskisen. Koskinen toimii maakuntajohtajana siihen saakka, kunnes uusi virkaan valittava henkilö voi ottaa viran vastaan.

Koskinen johtaa liiton virastolla aluekehitysyksikköä, jossa työskentelee 11 työntekijää. Aluekehitysjohtajana hän vastaa liiton aluekehityslain mukaisista tehtävistä. Hänen johdollaan Etelä-Savolle laaditaan muun muassa maakuntastrategia ja -ohjelma ja Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelma, jotka linjaavat maakunnan aluekehitystoimia.

Koskinen on työskennellyt muun muassa kehittämisjohtajana ja maakuntasihteerinä maakuntaliitossa ja sen edeltäjäorganisaatioissa Mikkelin läänin maakuntayhtymässä, Mikkelin läänin liitossa ja Etelä-Savon seutukaavaliitossa. Seutukaavaliiton palvelukseen Koskinen tuli vuonna 1977.


Riitta Koskinen

Jukka Ollikaisesta vt. aluekehityspäällikkö

Koskisen sijaiseksi aluekehitysjohtajan paikalle maakuntahallitus on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Ollikaisen, joka on toiminut aluekehityspäällikkönä maakuntaliitossa vuodesta 2010.

Aluekehityspäällikkönä Ollikainen on vastannut liitossa muun muassa elinkeinoelämä- ja innovaatiotoiminnasta ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta. Maakuntaliiton palvelukseen Ollikainen tuli vuonna 2003 suunnittelijaksi hoitamaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteerin tehtäviä.


Jukka Ollikainen

Maakuntaliiton toiminta ja talous 2014

Muun muassa uusi maakuntaohjelma, uusi Euroopan unionin rakennerahastokausi ja uudet vaihemaakuntakaavat työllistävät maakuntaliiton virastoa vuonna 2014. Vanha EU-ohjelma on suljettava, mikä aiheuttaa kiirettä erityisesti hankepuolella.

Lisäksi monet edunvalvonnan isot tehtävät liikenteestä osaamisen ja työvoiman turvaamiseen ja kuntataloudesta ohjelmarahoituksen turvaamiseen ovat vuoden agendalla. Etelä-Savo toimii myös Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen vastuumaakuntana.

Niin liiton aluekehitys- ja aluesuunnittelutyön kuin myös edunvalvonnan päämääränä on toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020, joka tähtää maakunnan elinvoimaan ja muuttovoittoon.

Vuonna 2014 maakuntaliiton viraston ylin johtaja vaihtuu. Lisäksi liitto muuttaa pois Hallituskadulta. Uusi osoite ei ole vielä selvillä.

Maakuntavaltuuston esityksestä liiton ensi vuoden toiminnan painopisteiksi lisättiin toimet, joilla pyritään huolehtimaan alemman tieverkon kunnosta ja kalastuselinkeinon edistämisestä.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia

Maakuntaliiton budjetti vuonna 2014 rakentuu 1,5 prosentin kasvulle. Tämä tarkoittaa, että myös kuntien jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia. Maakuntavaltuusto vahvisti jäsenmaksukorotukset hyväksyessään liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 – 2016.

Vuodelle 2014 liiton menoiksi on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa, josta kunnat maksavat 2,33 miljoonaa. 1,5 prosentin nousu tästä on noin 35 000 euroa. Asukasta kohden laskettuna liiton kustannukset ovat ensi vuonna keskimäärin 15,6 euroa, Mikkelissä hieman enemmän, pienissä kunnissa pari euroa vähemmän.


Mikko Hokkasen mielestä kunnat saavat jäsenmaksulleen hyvän vastineen.

Muissa Suomen maakunnissa keskimääräiset asukasta kohden lasketut jäsenmaksut vaihtelevat 5,78 eurosta 30,48 euroon. Itä-Suomessa Pohjois-Savossa vuosisumma on 9,06 euroa/asukas ja Pohjois-Karjalassa 18,11 e/as.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Jäsenmaksun alennusaloite ei johtanut jatkotoimiin

Toukokuun 2013 maakuntavaltuustossa neljä keskustan edustajaa Savonlinnasta – Leena Kettunen, Aune Kupiainen, Pekka Nousiainen ja Kauko Rauhansalo – jättivät valtuustoaloitteen, jossa he esittivät, että maakuntaliiton jäsenmaksua alennettaisiin nykyisestä 15,2 eurosta/asukas/vuosi 9 euroon/asukas/vuosi. Perusteluna valtuutetut käyttivät kuntatalouden huonoa tilannetta ja Pohjois-Savon liiton jäsenmaksua.

Maakuntavaltuusto sai viraston tekemän selvityksen jäsenmaksuista sekä Etelä-Savossa että muualla Suomessa. Selvityksen mukaan aloite tarkoittaisi yli 42 prosentin leikkauksia liiton toimintatuloihin. Tämä noin 990 000 euron leikkaus vaarantaisi selvityksen mukaan liiton lakisääteisten tehtävien hoidon. Maakuntavaltuusto päätti, ettei valtuustoaloite aiheuta enempiä toimia.

Maakuntaohjelmasta lähetekeskustelu

Etelä-Savo valmistelee parhaillaan uutta maakuntaohjelmaa vuosille 2014 - 2017. Maakuntaliiton virasto esitteli valtuustolle ohjelmavalmistelua.

Sisältöjä ohjelmaan on muokattu sekä maakuntahallituksessa että yhdessä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaikkiaan valmistelussa on mukana noin sata henkilöä. Myös maakunnan asukkaat voivat ottaa kantaa ja tehdä aloitteita maakuntaliiton verkkosivujen kautta. Tavoitteena on, että uusi ohjelma valmistuisi keväällä 2014, jolloin maakuntavaltuusto saisi sen hyväksyttäväkseen.

Maakuntavaltuusto kävi ohjelmavalmistelusta lähetekeskustelun.


Jyrki Kuva esitteli maakuntahallitukselle ohjelmatyötä.

Maakuntaohjelma sovittaa yhteen ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee tulevaisuuden päämääriin. Nämä pitkän aikavälin päämäärät määritellään maakuntastrategiassa Uusiutuva Etelä-Savo 2020.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698.

Maakuntakaavaa päivitettävä

Maakuntaliiton virasto sai syksyllä valmiiksi maakuntakaavan seurantaraportin, jossa liitto kartoitti, miten maakuntakaavaa tulisi täydentää lähivuosina. Selvityksen mukaan Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa on joko päivitettävä tai sen päivitystarpeita arvioitava maankäytössä, joka koskee muun muassa:

 • kaupan palveluverkkoa,
 • matkailu- ja virkistysalueita,
 • Lahti – Heinola – Mikkeli -oikorataa,
 • Mäntyharjun kanavaa,
 • Suomen Venäjä-liikenneyhteyksiä,
 • turvetuotantoa,
 • maa-ainesten ottoa,
 • Puolustusvoimien varastoalueiden suoja-alueita,
 • valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä,
 • valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita,
 • soiden suojelualueita,
 • valtakunnallisesti arvokkaita kallio- ja moreenialueita ja tuuli- ja rantakerrostumia sekä
 • ns. hiljaisia alueita ja ekologisia yhteyksiä.

Maakuntavaltuusto sai maakuntakaavan päivitystarpeet tiedokseen 25. marraskuuta.

Etelä-Savon maakuntakaavaa täydennetään parhaillaan ns. tuulivoimakaavalla. Tuulivoimakaavaan merkitään ne maa-alueet, jotka soveltuvat teollisen mittaluokan tuulivoimatuotantoon. Kaava valmistunee vuoden 2014 keväällä.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672

Maakuntaliiton ylin päättävä elin

Maakuntavaltuusto on maakuntaliiton ylin päättävä toimielin, joka hyväksyy muun muassa maakuntastrategian, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Maakuntavaltuustossa on 67 jäsentä, vähintään yksi jokaisesta eteläsavolaisesta kunnasta. Valtuutetut ovat omien kuntiensa valtuustojen jäseniä. Valtuuston poliittinen koostumus määräytyy syksyn 2012 kuntavaalien perusteella (keskusta 23, sosiaalidemokraatit 17, kokoomus 12, perussuomalaiset 8, vihreät 3, kristillisdemokraatit 3, vasemmistoliitto 1).
Kuntien edustajista koostuva edustajienkokous valitsi uuden valtuuston 8. huhtikuuta Mikkelissä.

Lisätietoja antavat puheenjohtajat Lenita Toivakka (kok.), puh. 050 512 2928, Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, ja Mikko Hokkanen, Jarkko Wuorinen (kesk.), puh. 050 537 6707, Teemu Hirvonen, puh. 050 3724507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntavaltuusto koolla Pieksämäellä: Maakuntajohtaja voidaan kutsua virkaan

25.11.2013

Etelä-Savon maakuntajohtajan virka laitetaan uudelleen hakuun. Uudesta hausta päätti maakuntavaltuusto 25. marraskuuta Pieksämäellä.

Samalla valtuusto päätti myös, että viran täytössä otetaan käyttöön ns. suostumusmenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että virkaan voidaan valita henkilö, joka ei ole sitä hakenut, mutta on kysyttäessä ilmoittanut olevansa käytettävissä.


Maakuntavaltuusto kokoontui Pieksämäen Kanttila-salissa. Listalla oli myös maakuntajohtajan valinta-asia.

Ensimmäisellä hakukierroksella Etelä-Savon maakuntajohtajan virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista valintaa valmisteleva työryhmä haastatteli neljä. Edelliset hakemukset otetaan huomioon myös uudella hakukierroksella, jollei hakija peruuta hakemustaan.

Hakemuksensa ovat peruuttaneet filosofian tohtori Juha Heikkinen Kuopiosta, eversti Vesa Huuskonen Ruokolahdelta, oikeustieteiden lisensiaatti Ulla Karvo Helsingistä ja kasvatustieteiden maisteri ja luokanopettaja Minna Lintonen Forssasta.

Muut ensimmäisen kierroksen hakijat olivat yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Aalto Brysselistä, yhteiskuntatieteiden maisteri Toni Auvinen Tuusniemeltä, yhteiskuntatieteiden maisteri Auli Korhonen Tampereelta, vapaa toimittaja Matti Mäkelä Varkaudesta ja valtiotieteiden maisteri Hannu Rossilahti Vantaalta.

Maakuntavaltuusto myönsi kokouksessaan eron maakuntajohtaja Matti Viialaiselle, joka siirtyy 1. joulukuuta johtamaan Etelä-Karjalan maakuntaliittoa.

Riitta Koskinen vt. maakuntajohtajaksi

Vt. maakuntajohtajaksi 1. joulukuuta alkaen maakuntavaltuusto nimitti maakuntaliiton aluekehitysjohtajan, filosofian maisteri Riitta Koskisen. Koskinen toimii maakuntajohtajana siihen saakka, kunnes uusi virkaan valittava henkilö voi ottaa viran vastaan.

Koskinen johtaa liiton virastolla aluekehitysyksikköä, jossa työskentelee 11 työntekijää. Aluekehitysjohtajana hän vastaa liiton aluekehityslain mukaisista tehtävistä. Hänen johdollaan Etelä-Savolle laaditaan muun muassa maakuntastrategia ja -ohjelma ja Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelma, jotka linjaavat maakunnan aluekehitystoimia.

Koskinen on työskennellyt muun muassa kehittämisjohtajana ja maakuntasihteerinä maakuntaliitossa ja sen edeltäjäorganisaatioissa Mikkelin läänin maakuntayhtymässä, Mikkelin läänin liitossa ja Etelä-Savon seutukaavaliitossa. Seutukaavaliiton palvelukseen Koskinen tuli vuonna 1977.


Riitta Koskinen

Jukka Ollikaisesta vt. aluekehityspäällikkö

Koskisen sijaiseksi aluekehitysjohtajan paikalle maakuntahallitus on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Ollikaisen, joka on toiminut aluekehityspäällikkönä maakuntaliitossa vuodesta 2010.

Aluekehityspäällikkönä Ollikainen on vastannut liitossa muun muassa elinkeinoelämä- ja innovaatiotoiminnasta ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta. Maakuntaliiton palvelukseen Ollikainen tuli vuonna 2003 suunnittelijaksi hoitamaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteerin tehtäviä.


Jukka Ollikainen

Maakuntaliiton toiminta ja talous 2014

Muun muassa uusi maakuntaohjelma, uusi Euroopan unionin rakennerahastokausi ja uudet vaihemaakuntakaavat työllistävät maakuntaliiton virastoa vuonna 2014. Vanha EU-ohjelma on suljettava, mikä aiheuttaa kiirettä erityisesti hankepuolella.

Lisäksi monet edunvalvonnan isot tehtävät liikenteestä osaamisen ja työvoiman turvaamiseen ja kuntataloudesta ohjelmarahoituksen turvaamiseen ovat vuoden agendalla. Etelä-Savo toimii myös Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen vastuumaakuntana.

Niin liiton aluekehitys- ja aluesuunnittelutyön kuin myös edunvalvonnan päämääränä on toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa Uusiutuva Etelä-Savo 2020, joka tähtää maakunnan elinvoimaan ja muuttovoittoon.

Vuonna 2014 maakuntaliiton viraston ylin johtaja vaihtuu. Lisäksi liitto muuttaa pois Hallituskadulta. Uusi osoite ei ole vielä selvillä.

Maakuntavaltuuston esityksestä liiton ensi vuoden toiminnan painopisteiksi lisättiin toimet, joilla pyritään huolehtimaan alemman tieverkon kunnosta ja kalastuselinkeinon edistämisestä.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia

Maakuntaliiton budjetti vuonna 2014 rakentuu 1,5 prosentin kasvulle. Tämä tarkoittaa, että myös kuntien jäsenmaksut nousevat 1,5 prosenttia. Maakuntavaltuusto vahvisti jäsenmaksukorotukset hyväksyessään liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 – 2016.

Vuodelle 2014 liiton menoiksi on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa, josta kunnat maksavat 2,33 miljoonaa. 1,5 prosentin nousu tästä on noin 35 000 euroa. Asukasta kohden laskettuna liiton kustannukset ovat ensi vuonna keskimäärin 15,6 euroa, Mikkelissä hieman enemmän, pienissä kunnissa pari euroa vähemmän.


Mikko Hokkasen mielestä kunnat saavat jäsenmaksulleen hyvän vastineen.

Muissa Suomen maakunnissa keskimääräiset asukasta kohden lasketut jäsenmaksut vaihtelevat 5,78 eurosta 30,48 euroon. Itä-Suomessa Pohjois-Savossa vuosisumma on 9,06 euroa/asukas ja Pohjois-Karjalassa 18,11 e/as.

Lisätietoja antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Jäsenmaksun alennusaloite ei johtanut jatkotoimiin

Toukokuun 2013 maakuntavaltuustossa neljä keskustan edustajaa Savonlinnasta – Leena Kettunen, Aune Kupiainen, Pekka Nousiainen ja Kauko Rauhansalo – jättivät valtuustoaloitteen, jossa he esittivät, että maakuntaliiton jäsenmaksua alennettaisiin nykyisestä 15,2 eurosta/asukas/vuosi 9 euroon/asukas/vuosi. Perusteluna valtuutetut käyttivät kuntatalouden huonoa tilannetta ja Pohjois-Savon liiton jäsenmaksua.

Maakuntavaltuusto sai viraston tekemän selvityksen jäsenmaksuista sekä Etelä-Savossa että muualla Suomessa. Selvityksen mukaan aloite tarkoittaisi yli 42 prosentin leikkauksia liiton toimintatuloihin. Tämä noin 990 000 euron leikkaus vaarantaisi selvityksen mukaan liiton lakisääteisten tehtävien hoidon. Maakuntavaltuusto päätti, ettei valtuustoaloite aiheuta enempiä toimia.

Maakuntaohjelmasta lähetekeskustelu

Etelä-Savo valmistelee parhaillaan uutta maakuntaohjelmaa vuosille 2014 - 2017. Maakuntaliiton virasto esitteli valtuustolle ohjelmavalmistelua.

Sisältöjä ohjelmaan on muokattu sekä maakuntahallituksessa että yhdessä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kaikkiaan valmistelussa on mukana noin sata henkilöä. Myös maakunnan asukkaat voivat ottaa kantaa ja tehdä aloitteita maakuntaliiton verkkosivujen kautta. Tavoitteena on, että uusi ohjelma valmistuisi keväällä 2014, jolloin maakuntavaltuusto saisi sen hyväksyttäväkseen.

Maakuntavaltuusto kävi ohjelmavalmistelusta lähetekeskustelun.


Jyrki Kuva esitteli maakuntahallitukselle ohjelmatyötä.

Maakuntaohjelma sovittaa yhteen ne lähivuosien kehittämistoimet, joiden avulla Etelä-Savo pääsee tulevaisuuden päämääriin. Nämä pitkän aikavälin päämäärät määritellään maakuntastrategiassa Uusiutuva Etelä-Savo 2020.

Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698.

Maakuntakaavaa päivitettävä

Maakuntaliiton virasto sai syksyllä valmiiksi maakuntakaavan seurantaraportin, jossa liitto kartoitti, miten maakuntakaavaa tulisi täydentää lähivuosina. Selvityksen mukaan Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa on joko päivitettävä tai sen päivitystarpeita arvioitava maankäytössä, joka koskee muun muassa:

 • kaupan palveluverkkoa,
 • matkailu- ja virkistysalueita,
 • Lahti – Heinola – Mikkeli -oikorataa,
 • Mäntyharjun kanavaa,
 • Suomen Venäjä-liikenneyhteyksiä,
 • turvetuotantoa,
 • maa-ainesten ottoa,
 • Puolustusvoimien varastoalueiden suoja-alueita,
 • valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä,
 • valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita,
 • soiden suojelualueita,
 • valtakunnallisesti arvokkaita kallio- ja moreenialueita ja tuuli- ja rantakerrostumia sekä
 • ns. hiljaisia alueita ja ekologisia yhteyksiä.

Maakuntavaltuusto sai maakuntakaavan päivitystarpeet tiedokseen 25. marraskuuta.

Etelä-Savon maakuntakaavaa täydennetään parhaillaan ns. tuulivoimakaavalla. Tuulivoimakaavaan merkitään ne maa-alueet, jotka soveltuvat teollisen mittaluokan tuulivoimatuotantoon. Kaava valmistunee vuoden 2014 keväällä.

Lisätietoja antavat aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760, ja kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672

Maakuntaliiton ylin päättävä elin

Maakuntavaltuusto on maakuntaliiton ylin päättävä toimielin, joka hyväksyy muun muassa maakuntastrategian, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Maakuntavaltuustossa on 67 jäsentä, vähintään yksi jokaisesta eteläsavolaisesta kunnasta. Valtuutetut ovat omien kuntiensa valtuustojen jäseniä. Valtuuston poliittinen koostumus määräytyy syksyn 2012 kuntavaalien perusteella (keskusta 23, sosiaalidemokraatit 17, kokoomus 12, perussuomalaiset 8, vihreät 3, kristillisdemokraatit 3, vasemmistoliitto 1).
Kuntien edustajista koostuva edustajienkokous valitsi uuden valtuuston 8. huhtikuuta Mikkelissä.

Lisätietoja antavat puheenjohtajat Lenita Toivakka (kok.), puh. 050 512 2928, Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, ja Mikko Hokkanen, Jarkko Wuorinen (kesk.), puh. 050 537 6707, Teemu Hirvonen, puh. 050 3724507, ja Pertti Oksa, puh. 0500 555 366, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010