Maakuntahallitus kokoontuu 19. elokuuta Mikkelissä

15.08.2013

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus kokoontuu maanantaina 19. elokuuta klo 10 Etelä-Savon maakuntaliiton virastolla, Hallituskatu 3 A, Mikkeli.

Maakuntahallituksessa on käsittelyssä mm. 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus ja hallitukselle esitetään sen laittamista nähtäville. Kaavaehdotuksen kaavaratkaisu koostuu kymmenestä tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta.

Maakuntahallitus antaa lausuntonsa mm. Savonlinnan Savonrannan Syvälahden tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta sekä Porosalmen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lausuntoja annetaan myös julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista, Laajakaistaa kaikille –hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistioista sekä työryhmän esityksestä kulttuuriympäristöstrategiaksi.

Maakuntahallitus esittänee maakuntavaltuustolle eron myöntämistä maakuntajohtajalle 1.12.2013 alkaen ja käynnistänee uuden johtajan hakuprosessin. Lisäksi se päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista talousarvioin laadinnan perusteiksi.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515,aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903,hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus kokoontuu 19. elokuuta Mikkelissä

15.08.2013

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus kokoontuu maanantaina 19. elokuuta klo 10 Etelä-Savon maakuntaliiton virastolla, Hallituskatu 3 A, Mikkeli.

Maakuntahallituksessa on käsittelyssä mm. 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus ja hallitukselle esitetään sen laittamista nähtäville. Kaavaehdotuksen kaavaratkaisu koostuu kymmenestä tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta.

Maakuntahallitus antaa lausuntonsa mm. Savonlinnan Savonrannan Syvälahden tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta sekä Porosalmen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lausuntoja annetaan myös julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista, Laajakaistaa kaikille –hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistioista sekä työryhmän esityksestä kulttuuriympäristöstrategiaksi.

Maakuntahallitus esittänee maakuntavaltuustolle eron myöntämistä maakuntajohtajalle 1.12.2013 alkaen ja käynnistänee uuden johtajan hakuprosessin. Lisäksi se päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista talousarvioin laadinnan perusteiksi.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515,aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903,hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus kokoontuu 19. elokuuta Mikkelissä

15.08.2013

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus kokoontuu maanantaina 19. elokuuta klo 10 Etelä-Savon maakuntaliiton virastolla, Hallituskatu 3 A, Mikkeli.

Maakuntahallituksessa on käsittelyssä mm. 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus ja hallitukselle esitetään sen laittamista nähtäville. Kaavaehdotuksen kaavaratkaisu koostuu kymmenestä tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta.

Maakuntahallitus antaa lausuntonsa mm. Savonlinnan Savonrannan Syvälahden tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta sekä Porosalmen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lausuntoja annetaan myös julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista, Laajakaistaa kaikille –hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistioista sekä työryhmän esityksestä kulttuuriympäristöstrategiaksi.

Maakuntahallitus esittänee maakuntavaltuustolle eron myöntämistä maakuntajohtajalle 1.12.2013 alkaen ja käynnistänee uuden johtajan hakuprosessin. Lisäksi se päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista talousarvioin laadinnan perusteiksi.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515,aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903,hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus kokoontuu 19. elokuuta Mikkelissä

15.08.2013

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus kokoontuu maanantaina 19. elokuuta klo 10 Etelä-Savon maakuntaliiton virastolla, Hallituskatu 3 A, Mikkeli.

Maakuntahallituksessa on käsittelyssä mm. 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus ja hallitukselle esitetään sen laittamista nähtäville. Kaavaehdotuksen kaavaratkaisu koostuu kymmenestä tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta.

Maakuntahallitus antaa lausuntonsa mm. Savonlinnan Savonrannan Syvälahden tuulivoimayleiskaavaehdotuksesta sekä Porosalmen ranta-asemakaavaehdotuksesta. Lausuntoja annetaan myös julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista, Laajakaistaa kaikille –hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistioista sekä työryhmän esityksestä kulttuuriympäristöstrategiaksi.

Maakuntahallitus esittänee maakuntavaltuustolle eron myöntämistä maakuntajohtajalle 1.12.2013 alkaen ja käynnistänee uuden johtajan hakuprosessin. Lisäksi se päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista talousarvioin laadinnan perusteiksi.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh.044 770 0515,aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903,hallinto-ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010