Kuntaliiton Kietäväinen Mikkelissä: Kuntien rahoitusleikkaukset kohtuuttomia

08.04.2013

Kuntapalvelujen rahoitusleikkaukset ovat kohtuuttomia, sanoi varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kuntien ajankohtaispäivässä Mikkelissä 8. huhtikuuta.

– Maan hallituksen kehysriihipäätökset heikentävät kuntapalvelujen rahoitusta merkittävästi koko kehyskauden eli vuosina 2014–2017, Kietäväinen sanoi.


Ajankohtaispäivän alustajat Heikki Laukkanen (vas.), Timo Kietäväinen ja Jorma Penttinen tiedotustilaisuudessa.

Esimerkeiksi kuntiin kohdistuvista paineista Kietäväinen nosti peruspalveluihin tehtävät valtionosuuksien lisäleikkaukset, kuntien tehtävien lisäykset ja alimitoitetut verotulojen menetyskorvaukset.

- Vaikka jäteverotuotto ja kiinteistöverouudistus toisaalta lisäävät kuntien verotuloja, heikkenee kuntien rahoitus varovaisenkin arvion mukaan yli 200 miljoonaa euroa joka vuosi. Tämä heikennys tulee aiemmin päätettyjen heikennystoimien lisäksi, Kietäväinen sanoi.

- Jos valtiolta ei tule erillistä kahdensadan miljoonan euron aktivointipakettia kuntien käyttöön, nousee kuntien rasitus arvioidusta 150 miljoonasta eurosta vuosittain jopa lähelle 400 miljoonaa euroa.

Perustuslain suojaa nauttivan rahoitusperiaatteen mukaan valtion on huolehdittava kuntien lakisääteisten tehtävien riittävästä rahoituksesta.

- Tämä periaate on nyt vakavasti uhattuna, Kietäväinen totesi ja vaati, että hallitus arvioi uudelleen kuntataloutta kiristäviä ratkaisujaan ennen ensi vuoden budjetin esittämistä.

- Kuntien valtionosuusleikkauksia tulee kohtuullistaa. Entiset ja nyt tehdyt uudet valtionosuuksien leikkaukset eivät paranna julkisen talouden tasapainoa.

Kietäväisen mukaan kunnille olisi korvattava täysimääräisesti veroperusteiden muutokset.

– Kuntien veropohjaa tulee laajentaa. Osa pääomaverojen tuotosta tulee kohdistaa kunnille ja yhteisöveron korotettu kuntien jako-osuus tulee säätää pysyväksi. Lisäksi tulee aloittaa valmistelu, joka selvittää liikenneverojen osittaista siirtämistä kunnille.

Kuntatalouden tasapainottamiseksi pidemmällä aikavälillä tarvitaan Kietäväisen mielestä myös kunta- ja palvelurakenteiden uudistamista kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä sekä toiminnan tehostamista jatoimintatapojen uudistamista.


Ajankohtaispäivään osallistui noin 130 kuntapäättäjää.

Ajankohtaispäivän järjestivät Etelä-Savon maakuntaliitto ja Kuntaliitto yhdessä. Tilaisuuteen osallistui vajaat 130 kuntapäättäjää maakunnan kunnista ja kuntayhtymistä. Vastaavia tilaisuuksia pidetään vuoden mittaan kaikissa Suomen maakunnissa. Ensimmäinen tilaisuus on 12. maaliskuuta Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla ja viimeinen syksyllä 2013 Keski-Suomessa.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Ajankohtaispäivän alustukset

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kuntaliiton Kietäväinen Mikkelissä: Kuntien rahoitusleikkaukset kohtuuttomia

08.04.2013

Kuntapalvelujen rahoitusleikkaukset ovat kohtuuttomia, sanoi varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kuntien ajankohtaispäivässä Mikkelissä 8. huhtikuuta.

– Maan hallituksen kehysriihipäätökset heikentävät kuntapalvelujen rahoitusta merkittävästi koko kehyskauden eli vuosina 2014–2017, Kietäväinen sanoi.


Ajankohtaispäivän alustajat Heikki Laukkanen (vas.), Timo Kietäväinen ja Jorma Penttinen tiedotustilaisuudessa.

Esimerkeiksi kuntiin kohdistuvista paineista Kietäväinen nosti peruspalveluihin tehtävät valtionosuuksien lisäleikkaukset, kuntien tehtävien lisäykset ja alimitoitetut verotulojen menetyskorvaukset.

- Vaikka jäteverotuotto ja kiinteistöverouudistus toisaalta lisäävät kuntien verotuloja, heikkenee kuntien rahoitus varovaisenkin arvion mukaan yli 200 miljoonaa euroa joka vuosi. Tämä heikennys tulee aiemmin päätettyjen heikennystoimien lisäksi, Kietäväinen sanoi.

- Jos valtiolta ei tule erillistä kahdensadan miljoonan euron aktivointipakettia kuntien käyttöön, nousee kuntien rasitus arvioidusta 150 miljoonasta eurosta vuosittain jopa lähelle 400 miljoonaa euroa.

Perustuslain suojaa nauttivan rahoitusperiaatteen mukaan valtion on huolehdittava kuntien lakisääteisten tehtävien riittävästä rahoituksesta.

- Tämä periaate on nyt vakavasti uhattuna, Kietäväinen totesi ja vaati, että hallitus arvioi uudelleen kuntataloutta kiristäviä ratkaisujaan ennen ensi vuoden budjetin esittämistä.

- Kuntien valtionosuusleikkauksia tulee kohtuullistaa. Entiset ja nyt tehdyt uudet valtionosuuksien leikkaukset eivät paranna julkisen talouden tasapainoa.

Kietäväisen mukaan kunnille olisi korvattava täysimääräisesti veroperusteiden muutokset.

– Kuntien veropohjaa tulee laajentaa. Osa pääomaverojen tuotosta tulee kohdistaa kunnille ja yhteisöveron korotettu kuntien jako-osuus tulee säätää pysyväksi. Lisäksi tulee aloittaa valmistelu, joka selvittää liikenneverojen osittaista siirtämistä kunnille.

Kuntatalouden tasapainottamiseksi pidemmällä aikavälillä tarvitaan Kietäväisen mielestä myös kunta- ja palvelurakenteiden uudistamista kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä sekä toiminnan tehostamista jatoimintatapojen uudistamista.


Ajankohtaispäivään osallistui noin 130 kuntapäättäjää.

Ajankohtaispäivän järjestivät Etelä-Savon maakuntaliitto ja Kuntaliitto yhdessä. Tilaisuuteen osallistui vajaat 130 kuntapäättäjää maakunnan kunnista ja kuntayhtymistä. Vastaavia tilaisuuksia pidetään vuoden mittaan kaikissa Suomen maakunnissa. Ensimmäinen tilaisuus on 12. maaliskuuta Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla ja viimeinen syksyllä 2013 Keski-Suomessa.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Ajankohtaispäivän alustukset

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kuntaliiton Kietäväinen Mikkelissä: Kuntien rahoitusleikkaukset kohtuuttomia

08.04.2013

Kuntapalvelujen rahoitusleikkaukset ovat kohtuuttomia, sanoi varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kuntien ajankohtaispäivässä Mikkelissä 8. huhtikuuta.

– Maan hallituksen kehysriihipäätökset heikentävät kuntapalvelujen rahoitusta merkittävästi koko kehyskauden eli vuosina 2014–2017, Kietäväinen sanoi.


Ajankohtaispäivän alustajat Heikki Laukkanen (vas.), Timo Kietäväinen ja Jorma Penttinen tiedotustilaisuudessa.

Esimerkeiksi kuntiin kohdistuvista paineista Kietäväinen nosti peruspalveluihin tehtävät valtionosuuksien lisäleikkaukset, kuntien tehtävien lisäykset ja alimitoitetut verotulojen menetyskorvaukset.

- Vaikka jäteverotuotto ja kiinteistöverouudistus toisaalta lisäävät kuntien verotuloja, heikkenee kuntien rahoitus varovaisenkin arvion mukaan yli 200 miljoonaa euroa joka vuosi. Tämä heikennys tulee aiemmin päätettyjen heikennystoimien lisäksi, Kietäväinen sanoi.

- Jos valtiolta ei tule erillistä kahdensadan miljoonan euron aktivointipakettia kuntien käyttöön, nousee kuntien rasitus arvioidusta 150 miljoonasta eurosta vuosittain jopa lähelle 400 miljoonaa euroa.

Perustuslain suojaa nauttivan rahoitusperiaatteen mukaan valtion on huolehdittava kuntien lakisääteisten tehtävien riittävästä rahoituksesta.

- Tämä periaate on nyt vakavasti uhattuna, Kietäväinen totesi ja vaati, että hallitus arvioi uudelleen kuntataloutta kiristäviä ratkaisujaan ennen ensi vuoden budjetin esittämistä.

- Kuntien valtionosuusleikkauksia tulee kohtuullistaa. Entiset ja nyt tehdyt uudet valtionosuuksien leikkaukset eivät paranna julkisen talouden tasapainoa.

Kietäväisen mukaan kunnille olisi korvattava täysimääräisesti veroperusteiden muutokset.

– Kuntien veropohjaa tulee laajentaa. Osa pääomaverojen tuotosta tulee kohdistaa kunnille ja yhteisöveron korotettu kuntien jako-osuus tulee säätää pysyväksi. Lisäksi tulee aloittaa valmistelu, joka selvittää liikenneverojen osittaista siirtämistä kunnille.

Kuntatalouden tasapainottamiseksi pidemmällä aikavälillä tarvitaan Kietäväisen mielestä myös kunta- ja palvelurakenteiden uudistamista kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä sekä toiminnan tehostamista jatoimintatapojen uudistamista.


Ajankohtaispäivään osallistui noin 130 kuntapäättäjää.

Ajankohtaispäivän järjestivät Etelä-Savon maakuntaliitto ja Kuntaliitto yhdessä. Tilaisuuteen osallistui vajaat 130 kuntapäättäjää maakunnan kunnista ja kuntayhtymistä. Vastaavia tilaisuuksia pidetään vuoden mittaan kaikissa Suomen maakunnissa. Ensimmäinen tilaisuus on 12. maaliskuuta Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla ja viimeinen syksyllä 2013 Keski-Suomessa.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Ajankohtaispäivän alustukset

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kuntaliiton Kietäväinen Mikkelissä: Kuntien rahoitusleikkaukset kohtuuttomia

08.04.2013

Kuntapalvelujen rahoitusleikkaukset ovat kohtuuttomia, sanoi varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kuntien ajankohtaispäivässä Mikkelissä 8. huhtikuuta.

– Maan hallituksen kehysriihipäätökset heikentävät kuntapalvelujen rahoitusta merkittävästi koko kehyskauden eli vuosina 2014–2017, Kietäväinen sanoi.


Ajankohtaispäivän alustajat Heikki Laukkanen (vas.), Timo Kietäväinen ja Jorma Penttinen tiedotustilaisuudessa.

Esimerkeiksi kuntiin kohdistuvista paineista Kietäväinen nosti peruspalveluihin tehtävät valtionosuuksien lisäleikkaukset, kuntien tehtävien lisäykset ja alimitoitetut verotulojen menetyskorvaukset.

- Vaikka jäteverotuotto ja kiinteistöverouudistus toisaalta lisäävät kuntien verotuloja, heikkenee kuntien rahoitus varovaisenkin arvion mukaan yli 200 miljoonaa euroa joka vuosi. Tämä heikennys tulee aiemmin päätettyjen heikennystoimien lisäksi, Kietäväinen sanoi.

- Jos valtiolta ei tule erillistä kahdensadan miljoonan euron aktivointipakettia kuntien käyttöön, nousee kuntien rasitus arvioidusta 150 miljoonasta eurosta vuosittain jopa lähelle 400 miljoonaa euroa.

Perustuslain suojaa nauttivan rahoitusperiaatteen mukaan valtion on huolehdittava kuntien lakisääteisten tehtävien riittävästä rahoituksesta.

- Tämä periaate on nyt vakavasti uhattuna, Kietäväinen totesi ja vaati, että hallitus arvioi uudelleen kuntataloutta kiristäviä ratkaisujaan ennen ensi vuoden budjetin esittämistä.

- Kuntien valtionosuusleikkauksia tulee kohtuullistaa. Entiset ja nyt tehdyt uudet valtionosuuksien leikkaukset eivät paranna julkisen talouden tasapainoa.

Kietäväisen mukaan kunnille olisi korvattava täysimääräisesti veroperusteiden muutokset.

– Kuntien veropohjaa tulee laajentaa. Osa pääomaverojen tuotosta tulee kohdistaa kunnille ja yhteisöveron korotettu kuntien jako-osuus tulee säätää pysyväksi. Lisäksi tulee aloittaa valmistelu, joka selvittää liikenneverojen osittaista siirtämistä kunnille.

Kuntatalouden tasapainottamiseksi pidemmällä aikavälillä tarvitaan Kietäväisen mielestä myös kunta- ja palvelurakenteiden uudistamista kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä sekä toiminnan tehostamista jatoimintatapojen uudistamista.


Ajankohtaispäivään osallistui noin 130 kuntapäättäjää.

Ajankohtaispäivän järjestivät Etelä-Savon maakuntaliitto ja Kuntaliitto yhdessä. Tilaisuuteen osallistui vajaat 130 kuntapäättäjää maakunnan kunnista ja kuntayhtymistä. Vastaavia tilaisuuksia pidetään vuoden mittaan kaikissa Suomen maakunnissa. Ensimmäinen tilaisuus on 12. maaliskuuta Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla ja viimeinen syksyllä 2013 Keski-Suomessa.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Ajankohtaispäivän alustukset

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010