Etelä-Savo houkuttelee hoitoalan väkeä Sairaanhoitajapäivillä

07.03.2013

Etelä-Savo esittäytyy näyttävästi tämän vuoden sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa Helsingissä. Esittäytymisellä maakunta pyrkii houkuttelemaan terveydenhoitoalan työntekijöitä, joista eteläisessä Savossakin on pulaa – kuten myös kaikkialla muualla Suomessa.

Alueen terveydenhoitoala sairaanhoitopiireistä kouluttajiin on yhdistänyt voimansa maakuntaliiton vetämänä ja kertoo yhteisellä maakuntaosastolla Helsingin Messukeskuksessa, miksi sairaanhoitajien ja muiden terveysalan ammattilaisten kannattaa valita juuri Etelä-Savo – Saimaan maakunta.

– Kerromme tietysti, että meillä on mielenkiintoisia työtehtäviä ja hyvät työolot ja työnantajat, mutta myös korkeatasoista alan koulutusta. Tuomme näyttävästi esiin myös elämänlaatua, kertoo vt. markkinointipäällikkö Sanna Huttunen Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hankkeesta.

Sitä maakunnan mainostamaa hyvää elämänlaatua on esimerkiksi helppo ja sujuva arki. Perheen yhteistä aikaa ei tärväänny työ- eikä päivähoitomatkoihin. Lisäksi edullinen koti saattaa yhä edelleen löytyä vaikka järven rannalta keskeltä kylää tai kaupunkia.

– Houkuttelemme paitsi paluumuuttajia myös esimerkiksi ammatillista tai täydennyskoulutusta etsiviä. Etelä-Savossa työelämän ja koulutuksen välinen yhteistyö hoitoalalla on toimivaa ja aktiivista, Huttunen sanoo.

Mukana maakunnan messuosastolla ovat Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysala sekä Etelä-Savon maakuntaliitto.

Sairaanhoitajapäivät järjestetään 14. – 15. maaliskuuta 2013 Helsingin Messukeskuksessa. Etelä-Savo esittäytyy osastolla 3m16. Sairaanhoitajapäivät on Suomen suurin hoitoalan tapahtuma. Etelä-Savo on mukana toista kertaa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tukee työhyvinvointia

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairaaloissa, Mikkelin keskussairaalassa ja Moision sairaalassa, työskentelee noin 1400 työntekijää. Hoitotyön ammattilaisille ja alan opiskelijoille on tarjolla monipuolisia työ- ja harjoittelupaikkoja eri erikoisaloilla.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tukee henkilökunnan työhyvinvointia monin eri keinoin. Kuntayhtymä pyrkii aktiivisesti ehkäisemään ennalta työkykyongelmia ja antaa varhaista tukea. Työntekijät voivat kehittää ammatillista osaamistaan ja työyhteisön toimintaa. Kouluttautuminen, työkierto ja näyttöön perustuva hoitotyön kehittäminen ovat mahdollisia sekä sairaanhoitopiirin sisällä että alueellisena yhteistyönä muiden alan toimijoiden kanssa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on sijoittunut joka vuosi kärkisijoille valtakunnallisessa CLES – mittarin arvioinnissa, jonka hoitoalan opiskelijat tekevät.

Lisätietoja antaa rekrytointipäällikkö Sirpa Kääriäinen Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä, puh. 015 – 351 2446 ja 044 351 2446.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri kannustaa ammatilliseen kehitykseen

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on moderni vuoden 2007 alusta terveyspiirimallilla toimintansa aloittanut sairaanhoitopiiri. Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna (ml. siihen yhdistyneet Kerimäki ja Punkaharju) sekä Sulkava. Jokaisessa jäsenkunnassa toimii oma terveysasema.

Sairaanhoitopiiri vastaa erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta sekä Savonlinnassa myös sosiaalitoimesta vanhusten hoidon ja hoivan osalta. Sairaanhoitopiiri edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää tarpeellisen sairaanhoidon ja hoivan.

Sosteri tarjoaa monipuolisia työtehtäviä vuosittain noin 2000 henkilölle. Palveluketjuja on kehitetty väestön tarpeita vastaaviksi, ja täydennyskoulutus on turvattu. Henkilöstö on sitoutunut asiakaslähtöiseen työhön ja sen kehittämiseen.

Sosteri mahdollistaa työkierron, joka on myös hyvä mahdollisuus kehittää ammatillista osaamista. Sairaanhoitopiirillä on ollut SHQS-järjestelmän mukainen laaduntunnustus jo vuodesta 2001. Tietoteknisiltä toimintatavoiltaan Sosteri on yksi Suomen edelläkävijöistä.

Lisätietoja antaa vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen Itä-Savon sairaanhoitopiiristä, puh. 015 – 527 7193 ja 044 417 3737.

Mikkelin kaupunki kehittää hoitotyötä aktiivisesti

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tuottaa perusterveydenhuollon palvelut sekä Mikkelin kaupungin että Hirvensalmen, Puumalan, Ristiinan ja Suomenniemen kuntien väestölle. Tavoitteena on kuntalaisia palveleva tasapuolinen palvelukokonaisuus.

Sosiaali- ja terveystoimi on alueensa alan suurin työnantaja. Se on mukana alueellisessa hoitotyön prosessien kehittämistyössä. Työskentely on mahdollista joko laitos- ja asumispalvelujen yksiköissä, kotihoidon palveluissa, vastaanottotoiminnassa tai akuuttisairaalassa. Vuonna 2013 kaupunki kehittää erityisesti varahenkilöstön työskentelyprosesseja sekä kotihoidon toiminnan ohjausta.

Lisätietoja antaa rekrytoinnista vastaava osastonhoitaja Sari Takkinen Mikkelin kaupungilta, puh. 044 794 4533.

Mikkelin ammattikorkeakoululla tiivis yhteistyö työelämään

Mikkelin ammattikorkeakoulu esittelee sairaanhoitajapäivillä omaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkintoon johtavaa koulutusta ja täydennyskoulutusta, jota tarjotaan Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä alueen työelämän kanssa. Alkavia koulutusohjelmia aikuisille ovat mm. sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi amk-tutkinto (monimuoto-opiskelu) ja sairaanhoitajan amk-tutkinto.

Lisätietoja antaa lehtori Elina Jouppila-Kupiainen Mikkelin ammattikorkeakoulusta, puh. 040 842 0636.

Maakuntaliitto kertoo alueen vahvuuksista

Etelä-Savon maakuntaliitto on aluekehitysviranomainen, joka tekee myös tunnetuksi maakuntaa ja sen vahvuuksia. Maakuntaliitto vetää markkinointihanketta Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, ja se päättyy vuoden 2013 lopussa.

Lisätietoja antaa vt. markkinointipäällikkö Sanna Huttunen, puh. 044 770 0519.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo houkuttelee hoitoalan väkeä Sairaanhoitajapäivillä

07.03.2013

Etelä-Savo esittäytyy näyttävästi tämän vuoden sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa Helsingissä. Esittäytymisellä maakunta pyrkii houkuttelemaan terveydenhoitoalan työntekijöitä, joista eteläisessä Savossakin on pulaa – kuten myös kaikkialla muualla Suomessa.

Alueen terveydenhoitoala sairaanhoitopiireistä kouluttajiin on yhdistänyt voimansa maakuntaliiton vetämänä ja kertoo yhteisellä maakuntaosastolla Helsingin Messukeskuksessa, miksi sairaanhoitajien ja muiden terveysalan ammattilaisten kannattaa valita juuri Etelä-Savo – Saimaan maakunta.

– Kerromme tietysti, että meillä on mielenkiintoisia työtehtäviä ja hyvät työolot ja työnantajat, mutta myös korkeatasoista alan koulutusta. Tuomme näyttävästi esiin myös elämänlaatua, kertoo vt. markkinointipäällikkö Sanna Huttunen Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hankkeesta.

Sitä maakunnan mainostamaa hyvää elämänlaatua on esimerkiksi helppo ja sujuva arki. Perheen yhteistä aikaa ei tärväänny työ- eikä päivähoitomatkoihin. Lisäksi edullinen koti saattaa yhä edelleen löytyä vaikka järven rannalta keskeltä kylää tai kaupunkia.

– Houkuttelemme paitsi paluumuuttajia myös esimerkiksi ammatillista tai täydennyskoulutusta etsiviä. Etelä-Savossa työelämän ja koulutuksen välinen yhteistyö hoitoalalla on toimivaa ja aktiivista, Huttunen sanoo.

Mukana maakunnan messuosastolla ovat Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysala sekä Etelä-Savon maakuntaliitto.

Sairaanhoitajapäivät järjestetään 14. – 15. maaliskuuta 2013 Helsingin Messukeskuksessa. Etelä-Savo esittäytyy osastolla 3m16. Sairaanhoitajapäivät on Suomen suurin hoitoalan tapahtuma. Etelä-Savo on mukana toista kertaa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tukee työhyvinvointia

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairaaloissa, Mikkelin keskussairaalassa ja Moision sairaalassa, työskentelee noin 1400 työntekijää. Hoitotyön ammattilaisille ja alan opiskelijoille on tarjolla monipuolisia työ- ja harjoittelupaikkoja eri erikoisaloilla.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tukee henkilökunnan työhyvinvointia monin eri keinoin. Kuntayhtymä pyrkii aktiivisesti ehkäisemään ennalta työkykyongelmia ja antaa varhaista tukea. Työntekijät voivat kehittää ammatillista osaamistaan ja työyhteisön toimintaa. Kouluttautuminen, työkierto ja näyttöön perustuva hoitotyön kehittäminen ovat mahdollisia sekä sairaanhoitopiirin sisällä että alueellisena yhteistyönä muiden alan toimijoiden kanssa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on sijoittunut joka vuosi kärkisijoille valtakunnallisessa CLES – mittarin arvioinnissa, jonka hoitoalan opiskelijat tekevät.

Lisätietoja antaa rekrytointipäällikkö Sirpa Kääriäinen Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä, puh. 015 – 351 2446 ja 044 351 2446.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri kannustaa ammatilliseen kehitykseen

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on moderni vuoden 2007 alusta terveyspiirimallilla toimintansa aloittanut sairaanhoitopiiri. Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna (ml. siihen yhdistyneet Kerimäki ja Punkaharju) sekä Sulkava. Jokaisessa jäsenkunnassa toimii oma terveysasema.

Sairaanhoitopiiri vastaa erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta sekä Savonlinnassa myös sosiaalitoimesta vanhusten hoidon ja hoivan osalta. Sairaanhoitopiiri edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää tarpeellisen sairaanhoidon ja hoivan.

Sosteri tarjoaa monipuolisia työtehtäviä vuosittain noin 2000 henkilölle. Palveluketjuja on kehitetty väestön tarpeita vastaaviksi, ja täydennyskoulutus on turvattu. Henkilöstö on sitoutunut asiakaslähtöiseen työhön ja sen kehittämiseen.

Sosteri mahdollistaa työkierron, joka on myös hyvä mahdollisuus kehittää ammatillista osaamista. Sairaanhoitopiirillä on ollut SHQS-järjestelmän mukainen laaduntunnustus jo vuodesta 2001. Tietoteknisiltä toimintatavoiltaan Sosteri on yksi Suomen edelläkävijöistä.

Lisätietoja antaa vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen Itä-Savon sairaanhoitopiiristä, puh. 015 – 527 7193 ja 044 417 3737.

Mikkelin kaupunki kehittää hoitotyötä aktiivisesti

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tuottaa perusterveydenhuollon palvelut sekä Mikkelin kaupungin että Hirvensalmen, Puumalan, Ristiinan ja Suomenniemen kuntien väestölle. Tavoitteena on kuntalaisia palveleva tasapuolinen palvelukokonaisuus.

Sosiaali- ja terveystoimi on alueensa alan suurin työnantaja. Se on mukana alueellisessa hoitotyön prosessien kehittämistyössä. Työskentely on mahdollista joko laitos- ja asumispalvelujen yksiköissä, kotihoidon palveluissa, vastaanottotoiminnassa tai akuuttisairaalassa. Vuonna 2013 kaupunki kehittää erityisesti varahenkilöstön työskentelyprosesseja sekä kotihoidon toiminnan ohjausta.

Lisätietoja antaa rekrytoinnista vastaava osastonhoitaja Sari Takkinen Mikkelin kaupungilta, puh. 044 794 4533.

Mikkelin ammattikorkeakoululla tiivis yhteistyö työelämään

Mikkelin ammattikorkeakoulu esittelee sairaanhoitajapäivillä omaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkintoon johtavaa koulutusta ja täydennyskoulutusta, jota tarjotaan Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä alueen työelämän kanssa. Alkavia koulutusohjelmia aikuisille ovat mm. sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi amk-tutkinto (monimuoto-opiskelu) ja sairaanhoitajan amk-tutkinto.

Lisätietoja antaa lehtori Elina Jouppila-Kupiainen Mikkelin ammattikorkeakoulusta, puh. 040 842 0636.

Maakuntaliitto kertoo alueen vahvuuksista

Etelä-Savon maakuntaliitto on aluekehitysviranomainen, joka tekee myös tunnetuksi maakuntaa ja sen vahvuuksia. Maakuntaliitto vetää markkinointihanketta Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, ja se päättyy vuoden 2013 lopussa.

Lisätietoja antaa vt. markkinointipäällikkö Sanna Huttunen, puh. 044 770 0519.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo houkuttelee hoitoalan väkeä Sairaanhoitajapäivillä

07.03.2013

Etelä-Savo esittäytyy näyttävästi tämän vuoden sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa Helsingissä. Esittäytymisellä maakunta pyrkii houkuttelemaan terveydenhoitoalan työntekijöitä, joista eteläisessä Savossakin on pulaa – kuten myös kaikkialla muualla Suomessa.

Alueen terveydenhoitoala sairaanhoitopiireistä kouluttajiin on yhdistänyt voimansa maakuntaliiton vetämänä ja kertoo yhteisellä maakuntaosastolla Helsingin Messukeskuksessa, miksi sairaanhoitajien ja muiden terveysalan ammattilaisten kannattaa valita juuri Etelä-Savo – Saimaan maakunta.

– Kerromme tietysti, että meillä on mielenkiintoisia työtehtäviä ja hyvät työolot ja työnantajat, mutta myös korkeatasoista alan koulutusta. Tuomme näyttävästi esiin myös elämänlaatua, kertoo vt. markkinointipäällikkö Sanna Huttunen Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hankkeesta.

Sitä maakunnan mainostamaa hyvää elämänlaatua on esimerkiksi helppo ja sujuva arki. Perheen yhteistä aikaa ei tärväänny työ- eikä päivähoitomatkoihin. Lisäksi edullinen koti saattaa yhä edelleen löytyä vaikka järven rannalta keskeltä kylää tai kaupunkia.

– Houkuttelemme paitsi paluumuuttajia myös esimerkiksi ammatillista tai täydennyskoulutusta etsiviä. Etelä-Savossa työelämän ja koulutuksen välinen yhteistyö hoitoalalla on toimivaa ja aktiivista, Huttunen sanoo.

Mukana maakunnan messuosastolla ovat Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysala sekä Etelä-Savon maakuntaliitto.

Sairaanhoitajapäivät järjestetään 14. – 15. maaliskuuta 2013 Helsingin Messukeskuksessa. Etelä-Savo esittäytyy osastolla 3m16. Sairaanhoitajapäivät on Suomen suurin hoitoalan tapahtuma. Etelä-Savo on mukana toista kertaa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tukee työhyvinvointia

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairaaloissa, Mikkelin keskussairaalassa ja Moision sairaalassa, työskentelee noin 1400 työntekijää. Hoitotyön ammattilaisille ja alan opiskelijoille on tarjolla monipuolisia työ- ja harjoittelupaikkoja eri erikoisaloilla.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tukee henkilökunnan työhyvinvointia monin eri keinoin. Kuntayhtymä pyrkii aktiivisesti ehkäisemään ennalta työkykyongelmia ja antaa varhaista tukea. Työntekijät voivat kehittää ammatillista osaamistaan ja työyhteisön toimintaa. Kouluttautuminen, työkierto ja näyttöön perustuva hoitotyön kehittäminen ovat mahdollisia sekä sairaanhoitopiirin sisällä että alueellisena yhteistyönä muiden alan toimijoiden kanssa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on sijoittunut joka vuosi kärkisijoille valtakunnallisessa CLES – mittarin arvioinnissa, jonka hoitoalan opiskelijat tekevät.

Lisätietoja antaa rekrytointipäällikkö Sirpa Kääriäinen Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä, puh. 015 – 351 2446 ja 044 351 2446.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri kannustaa ammatilliseen kehitykseen

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on moderni vuoden 2007 alusta terveyspiirimallilla toimintansa aloittanut sairaanhoitopiiri. Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna (ml. siihen yhdistyneet Kerimäki ja Punkaharju) sekä Sulkava. Jokaisessa jäsenkunnassa toimii oma terveysasema.

Sairaanhoitopiiri vastaa erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta sekä Savonlinnassa myös sosiaalitoimesta vanhusten hoidon ja hoivan osalta. Sairaanhoitopiiri edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää tarpeellisen sairaanhoidon ja hoivan.

Sosteri tarjoaa monipuolisia työtehtäviä vuosittain noin 2000 henkilölle. Palveluketjuja on kehitetty väestön tarpeita vastaaviksi, ja täydennyskoulutus on turvattu. Henkilöstö on sitoutunut asiakaslähtöiseen työhön ja sen kehittämiseen.

Sosteri mahdollistaa työkierron, joka on myös hyvä mahdollisuus kehittää ammatillista osaamista. Sairaanhoitopiirillä on ollut SHQS-järjestelmän mukainen laaduntunnustus jo vuodesta 2001. Tietoteknisiltä toimintatavoiltaan Sosteri on yksi Suomen edelläkävijöistä.

Lisätietoja antaa vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen Itä-Savon sairaanhoitopiiristä, puh. 015 – 527 7193 ja 044 417 3737.

Mikkelin kaupunki kehittää hoitotyötä aktiivisesti

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tuottaa perusterveydenhuollon palvelut sekä Mikkelin kaupungin että Hirvensalmen, Puumalan, Ristiinan ja Suomenniemen kuntien väestölle. Tavoitteena on kuntalaisia palveleva tasapuolinen palvelukokonaisuus.

Sosiaali- ja terveystoimi on alueensa alan suurin työnantaja. Se on mukana alueellisessa hoitotyön prosessien kehittämistyössä. Työskentely on mahdollista joko laitos- ja asumispalvelujen yksiköissä, kotihoidon palveluissa, vastaanottotoiminnassa tai akuuttisairaalassa. Vuonna 2013 kaupunki kehittää erityisesti varahenkilöstön työskentelyprosesseja sekä kotihoidon toiminnan ohjausta.

Lisätietoja antaa rekrytoinnista vastaava osastonhoitaja Sari Takkinen Mikkelin kaupungilta, puh. 044 794 4533.

Mikkelin ammattikorkeakoululla tiivis yhteistyö työelämään

Mikkelin ammattikorkeakoulu esittelee sairaanhoitajapäivillä omaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkintoon johtavaa koulutusta ja täydennyskoulutusta, jota tarjotaan Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä alueen työelämän kanssa. Alkavia koulutusohjelmia aikuisille ovat mm. sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi amk-tutkinto (monimuoto-opiskelu) ja sairaanhoitajan amk-tutkinto.

Lisätietoja antaa lehtori Elina Jouppila-Kupiainen Mikkelin ammattikorkeakoulusta, puh. 040 842 0636.

Maakuntaliitto kertoo alueen vahvuuksista

Etelä-Savon maakuntaliitto on aluekehitysviranomainen, joka tekee myös tunnetuksi maakuntaa ja sen vahvuuksia. Maakuntaliitto vetää markkinointihanketta Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, ja se päättyy vuoden 2013 lopussa.

Lisätietoja antaa vt. markkinointipäällikkö Sanna Huttunen, puh. 044 770 0519.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo houkuttelee hoitoalan väkeä Sairaanhoitajapäivillä

07.03.2013

Etelä-Savo esittäytyy näyttävästi tämän vuoden sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa Helsingissä. Esittäytymisellä maakunta pyrkii houkuttelemaan terveydenhoitoalan työntekijöitä, joista eteläisessä Savossakin on pulaa – kuten myös kaikkialla muualla Suomessa.

Alueen terveydenhoitoala sairaanhoitopiireistä kouluttajiin on yhdistänyt voimansa maakuntaliiton vetämänä ja kertoo yhteisellä maakuntaosastolla Helsingin Messukeskuksessa, miksi sairaanhoitajien ja muiden terveysalan ammattilaisten kannattaa valita juuri Etelä-Savo – Saimaan maakunta.

– Kerromme tietysti, että meillä on mielenkiintoisia työtehtäviä ja hyvät työolot ja työnantajat, mutta myös korkeatasoista alan koulutusta. Tuomme näyttävästi esiin myös elämänlaatua, kertoo vt. markkinointipäällikkö Sanna Huttunen Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta -hankkeesta.

Sitä maakunnan mainostamaa hyvää elämänlaatua on esimerkiksi helppo ja sujuva arki. Perheen yhteistä aikaa ei tärväänny työ- eikä päivähoitomatkoihin. Lisäksi edullinen koti saattaa yhä edelleen löytyä vaikka järven rannalta keskeltä kylää tai kaupunkia.

– Houkuttelemme paitsi paluumuuttajia myös esimerkiksi ammatillista tai täydennyskoulutusta etsiviä. Etelä-Savossa työelämän ja koulutuksen välinen yhteistyö hoitoalalla on toimivaa ja aktiivista, Huttunen sanoo.

Mukana maakunnan messuosastolla ovat Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysala sekä Etelä-Savon maakuntaliitto.

Sairaanhoitajapäivät järjestetään 14. – 15. maaliskuuta 2013 Helsingin Messukeskuksessa. Etelä-Savo esittäytyy osastolla 3m16. Sairaanhoitajapäivät on Suomen suurin hoitoalan tapahtuma. Etelä-Savo on mukana toista kertaa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tukee työhyvinvointia

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairaaloissa, Mikkelin keskussairaalassa ja Moision sairaalassa, työskentelee noin 1400 työntekijää. Hoitotyön ammattilaisille ja alan opiskelijoille on tarjolla monipuolisia työ- ja harjoittelupaikkoja eri erikoisaloilla.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tukee henkilökunnan työhyvinvointia monin eri keinoin. Kuntayhtymä pyrkii aktiivisesti ehkäisemään ennalta työkykyongelmia ja antaa varhaista tukea. Työntekijät voivat kehittää ammatillista osaamistaan ja työyhteisön toimintaa. Kouluttautuminen, työkierto ja näyttöön perustuva hoitotyön kehittäminen ovat mahdollisia sekä sairaanhoitopiirin sisällä että alueellisena yhteistyönä muiden alan toimijoiden kanssa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on sijoittunut joka vuosi kärkisijoille valtakunnallisessa CLES – mittarin arvioinnissa, jonka hoitoalan opiskelijat tekevät.

Lisätietoja antaa rekrytointipäällikkö Sirpa Kääriäinen Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä, puh. 015 – 351 2446 ja 044 351 2446.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri kannustaa ammatilliseen kehitykseen

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on moderni vuoden 2007 alusta terveyspiirimallilla toimintansa aloittanut sairaanhoitopiiri. Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna (ml. siihen yhdistyneet Kerimäki ja Punkaharju) sekä Sulkava. Jokaisessa jäsenkunnassa toimii oma terveysasema.

Sairaanhoitopiiri vastaa erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta sekä Savonlinnassa myös sosiaalitoimesta vanhusten hoidon ja hoivan osalta. Sairaanhoitopiiri edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää tarpeellisen sairaanhoidon ja hoivan.

Sosteri tarjoaa monipuolisia työtehtäviä vuosittain noin 2000 henkilölle. Palveluketjuja on kehitetty väestön tarpeita vastaaviksi, ja täydennyskoulutus on turvattu. Henkilöstö on sitoutunut asiakaslähtöiseen työhön ja sen kehittämiseen.

Sosteri mahdollistaa työkierron, joka on myös hyvä mahdollisuus kehittää ammatillista osaamista. Sairaanhoitopiirillä on ollut SHQS-järjestelmän mukainen laaduntunnustus jo vuodesta 2001. Tietoteknisiltä toimintatavoiltaan Sosteri on yksi Suomen edelläkävijöistä.

Lisätietoja antaa vs. hallintoylihoitaja Ulla Kemppainen Itä-Savon sairaanhoitopiiristä, puh. 015 – 527 7193 ja 044 417 3737.

Mikkelin kaupunki kehittää hoitotyötä aktiivisesti

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tuottaa perusterveydenhuollon palvelut sekä Mikkelin kaupungin että Hirvensalmen, Puumalan, Ristiinan ja Suomenniemen kuntien väestölle. Tavoitteena on kuntalaisia palveleva tasapuolinen palvelukokonaisuus.

Sosiaali- ja terveystoimi on alueensa alan suurin työnantaja. Se on mukana alueellisessa hoitotyön prosessien kehittämistyössä. Työskentely on mahdollista joko laitos- ja asumispalvelujen yksiköissä, kotihoidon palveluissa, vastaanottotoiminnassa tai akuuttisairaalassa. Vuonna 2013 kaupunki kehittää erityisesti varahenkilöstön työskentelyprosesseja sekä kotihoidon toiminnan ohjausta.

Lisätietoja antaa rekrytoinnista vastaava osastonhoitaja Sari Takkinen Mikkelin kaupungilta, puh. 044 794 4533.

Mikkelin ammattikorkeakoululla tiivis yhteistyö työelämään

Mikkelin ammattikorkeakoulu esittelee sairaanhoitajapäivillä omaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkintoon johtavaa koulutusta ja täydennyskoulutusta, jota tarjotaan Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä alueen työelämän kanssa. Alkavia koulutusohjelmia aikuisille ovat mm. sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi amk-tutkinto (monimuoto-opiskelu) ja sairaanhoitajan amk-tutkinto.

Lisätietoja antaa lehtori Elina Jouppila-Kupiainen Mikkelin ammattikorkeakoulusta, puh. 040 842 0636.

Maakuntaliitto kertoo alueen vahvuuksista

Etelä-Savon maakuntaliitto on aluekehitysviranomainen, joka tekee myös tunnetuksi maakuntaa ja sen vahvuuksia. Maakuntaliitto vetää markkinointihanketta Etelä-Savo – elinvoimainen Saimaan maakunta. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, ja se päättyy vuoden 2013 lopussa.

Lisätietoja antaa vt. markkinointipäällikkö Sanna Huttunen, puh. 044 770 0519.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010