Maakunnat ja Kuntaliitto arvostelevat maakuntakaavan vahvistusmenettelyä

20.02.2013

Suomen maakuntien liitot ja Kuntaliitto arvostelevat poikkeuksellisen suorin sanoin nykyistä maakuntakaavan laatimis- ja vahvistusmenettelyä. Kritiikin kärki suuntautuu ympäristöministeriöön ja erityisesti puutteisiin ministeriön kaavaohjauksessa ja kaavan vahvistamisessa.

Maakuntien ja Kuntaliiton mielestä tulee selvittää, voidaanko kaavan vahvistamismenettelystä jopa luopua kokonaan. Näkemys sisältyy maakuntien ja Kuntaliiton kirjelmään, jonka ne ovat lähettäneet ympäristöministeriölle. Kirjelmässä on kysymyksiä ja ehdotuksia maakuntakaavoituksen kehittämisestä.

Ministeriö toimii hitaasti

Maakuntaliitot ja Kuntaliitto moittivat ympäristöministeriön kaavan vahvistusmenettelyä hitaaksi. Hitaus haittaa pahimmillaan yhdyskuntien kehittämistä. Puutteet vahvistusmenettelyssä vaikeuttavat osaltaan myös ministeriön ja maakuntaliittojen välistä kaavayhteistyötä. Ministeriön kaavaohjaus ei toimi. Ministeriön ohjausresurssit, ohjauksen johdon- ja yhdenmukaisuus sekä perehtyneisyys kaavaan ovat olleet esimerkiksi riittämättömiä.

Kirjelmän mukaan viranomaisten välistä yhteistyötä on kehitettävä, maakuntakaavan asemaa strategisena maankäyttösuunnitelmana vahvistettava, säädösten mahdollisia puutteita selvitettävä, tietoaineistojen keräämistä, seurantaa ja hyödyntämistä parannettava, valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kehitettävä ja eriasteisten kaavojen toimivuutta edistettävä.

Lisäksi säädösten tulee ottaa huomioon nykyistä paremmin alueiden erityistarpeet ja -olot. Liittojen mielestä on selvitettävä myös, mikä on tai mikä pitäisi olla muiden ministeriöiden kuin ympäristöministeriön rooli maakuntakaavoituksessa.

Tavoitteena lyhentää käsittelyaikoja

Maakuntien liitot lupaavat myös itse parantaa omia suunnittelujärjestelmiään ja kaavoitusprosessejaan siten, että kaavojen käsittelyajat lyhenevät. Tässä auttaa muun muassa liittojen tiivis yhteistyö. Kirjelmä lupaa hyvää yhteistyötä myös ympäristöministeriön kanssa, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa koko maakunnan. Maakuntakaava ohjaa muun muassa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Viranomaisten on alueiden käyttösuunnitelmissaan otettava maakuntakaava huomioon ja pyrittävä edistämään sen toteuttamista. Maakuntakaavan laatii maakuntaliitto ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Viime vuosina Suomessa on ollut vireillä useita valitusprosesseja ympäristöministeriön päätöksistä. Ministeriö on jättänyt vahvistamatta muun muassa useiden vähittäiskaupan suuryksikköjen sijaintipaikkoja.

Lisätietoja antavat varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitosta, puh. 0400 486 043, ja maakuntajohtajien puheenjohtaja, maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0515.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakunnat ja Kuntaliitto arvostelevat maakuntakaavan vahvistusmenettelyä

20.02.2013

Suomen maakuntien liitot ja Kuntaliitto arvostelevat poikkeuksellisen suorin sanoin nykyistä maakuntakaavan laatimis- ja vahvistusmenettelyä. Kritiikin kärki suuntautuu ympäristöministeriöön ja erityisesti puutteisiin ministeriön kaavaohjauksessa ja kaavan vahvistamisessa.

Maakuntien ja Kuntaliiton mielestä tulee selvittää, voidaanko kaavan vahvistamismenettelystä jopa luopua kokonaan. Näkemys sisältyy maakuntien ja Kuntaliiton kirjelmään, jonka ne ovat lähettäneet ympäristöministeriölle. Kirjelmässä on kysymyksiä ja ehdotuksia maakuntakaavoituksen kehittämisestä.

Ministeriö toimii hitaasti

Maakuntaliitot ja Kuntaliitto moittivat ympäristöministeriön kaavan vahvistusmenettelyä hitaaksi. Hitaus haittaa pahimmillaan yhdyskuntien kehittämistä. Puutteet vahvistusmenettelyssä vaikeuttavat osaltaan myös ministeriön ja maakuntaliittojen välistä kaavayhteistyötä. Ministeriön kaavaohjaus ei toimi. Ministeriön ohjausresurssit, ohjauksen johdon- ja yhdenmukaisuus sekä perehtyneisyys kaavaan ovat olleet esimerkiksi riittämättömiä.

Kirjelmän mukaan viranomaisten välistä yhteistyötä on kehitettävä, maakuntakaavan asemaa strategisena maankäyttösuunnitelmana vahvistettava, säädösten mahdollisia puutteita selvitettävä, tietoaineistojen keräämistä, seurantaa ja hyödyntämistä parannettava, valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kehitettävä ja eriasteisten kaavojen toimivuutta edistettävä.

Lisäksi säädösten tulee ottaa huomioon nykyistä paremmin alueiden erityistarpeet ja -olot. Liittojen mielestä on selvitettävä myös, mikä on tai mikä pitäisi olla muiden ministeriöiden kuin ympäristöministeriön rooli maakuntakaavoituksessa.

Tavoitteena lyhentää käsittelyaikoja

Maakuntien liitot lupaavat myös itse parantaa omia suunnittelujärjestelmiään ja kaavoitusprosessejaan siten, että kaavojen käsittelyajat lyhenevät. Tässä auttaa muun muassa liittojen tiivis yhteistyö. Kirjelmä lupaa hyvää yhteistyötä myös ympäristöministeriön kanssa, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa koko maakunnan. Maakuntakaava ohjaa muun muassa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Viranomaisten on alueiden käyttösuunnitelmissaan otettava maakuntakaava huomioon ja pyrittävä edistämään sen toteuttamista. Maakuntakaavan laatii maakuntaliitto ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Viime vuosina Suomessa on ollut vireillä useita valitusprosesseja ympäristöministeriön päätöksistä. Ministeriö on jättänyt vahvistamatta muun muassa useiden vähittäiskaupan suuryksikköjen sijaintipaikkoja.

Lisätietoja antavat varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitosta, puh. 0400 486 043, ja maakuntajohtajien puheenjohtaja, maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0515.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakunnat ja Kuntaliitto arvostelevat maakuntakaavan vahvistusmenettelyä

20.02.2013

Suomen maakuntien liitot ja Kuntaliitto arvostelevat poikkeuksellisen suorin sanoin nykyistä maakuntakaavan laatimis- ja vahvistusmenettelyä. Kritiikin kärki suuntautuu ympäristöministeriöön ja erityisesti puutteisiin ministeriön kaavaohjauksessa ja kaavan vahvistamisessa.

Maakuntien ja Kuntaliiton mielestä tulee selvittää, voidaanko kaavan vahvistamismenettelystä jopa luopua kokonaan. Näkemys sisältyy maakuntien ja Kuntaliiton kirjelmään, jonka ne ovat lähettäneet ympäristöministeriölle. Kirjelmässä on kysymyksiä ja ehdotuksia maakuntakaavoituksen kehittämisestä.

Ministeriö toimii hitaasti

Maakuntaliitot ja Kuntaliitto moittivat ympäristöministeriön kaavan vahvistusmenettelyä hitaaksi. Hitaus haittaa pahimmillaan yhdyskuntien kehittämistä. Puutteet vahvistusmenettelyssä vaikeuttavat osaltaan myös ministeriön ja maakuntaliittojen välistä kaavayhteistyötä. Ministeriön kaavaohjaus ei toimi. Ministeriön ohjausresurssit, ohjauksen johdon- ja yhdenmukaisuus sekä perehtyneisyys kaavaan ovat olleet esimerkiksi riittämättömiä.

Kirjelmän mukaan viranomaisten välistä yhteistyötä on kehitettävä, maakuntakaavan asemaa strategisena maankäyttösuunnitelmana vahvistettava, säädösten mahdollisia puutteita selvitettävä, tietoaineistojen keräämistä, seurantaa ja hyödyntämistä parannettava, valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kehitettävä ja eriasteisten kaavojen toimivuutta edistettävä.

Lisäksi säädösten tulee ottaa huomioon nykyistä paremmin alueiden erityistarpeet ja -olot. Liittojen mielestä on selvitettävä myös, mikä on tai mikä pitäisi olla muiden ministeriöiden kuin ympäristöministeriön rooli maakuntakaavoituksessa.

Tavoitteena lyhentää käsittelyaikoja

Maakuntien liitot lupaavat myös itse parantaa omia suunnittelujärjestelmiään ja kaavoitusprosessejaan siten, että kaavojen käsittelyajat lyhenevät. Tässä auttaa muun muassa liittojen tiivis yhteistyö. Kirjelmä lupaa hyvää yhteistyötä myös ympäristöministeriön kanssa, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa koko maakunnan. Maakuntakaava ohjaa muun muassa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Viranomaisten on alueiden käyttösuunnitelmissaan otettava maakuntakaava huomioon ja pyrittävä edistämään sen toteuttamista. Maakuntakaavan laatii maakuntaliitto ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Viime vuosina Suomessa on ollut vireillä useita valitusprosesseja ympäristöministeriön päätöksistä. Ministeriö on jättänyt vahvistamatta muun muassa useiden vähittäiskaupan suuryksikköjen sijaintipaikkoja.

Lisätietoja antavat varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitosta, puh. 0400 486 043, ja maakuntajohtajien puheenjohtaja, maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0515.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakunnat ja Kuntaliitto arvostelevat maakuntakaavan vahvistusmenettelyä

20.02.2013

Suomen maakuntien liitot ja Kuntaliitto arvostelevat poikkeuksellisen suorin sanoin nykyistä maakuntakaavan laatimis- ja vahvistusmenettelyä. Kritiikin kärki suuntautuu ympäristöministeriöön ja erityisesti puutteisiin ministeriön kaavaohjauksessa ja kaavan vahvistamisessa.

Maakuntien ja Kuntaliiton mielestä tulee selvittää, voidaanko kaavan vahvistamismenettelystä jopa luopua kokonaan. Näkemys sisältyy maakuntien ja Kuntaliiton kirjelmään, jonka ne ovat lähettäneet ympäristöministeriölle. Kirjelmässä on kysymyksiä ja ehdotuksia maakuntakaavoituksen kehittämisestä.

Ministeriö toimii hitaasti

Maakuntaliitot ja Kuntaliitto moittivat ympäristöministeriön kaavan vahvistusmenettelyä hitaaksi. Hitaus haittaa pahimmillaan yhdyskuntien kehittämistä. Puutteet vahvistusmenettelyssä vaikeuttavat osaltaan myös ministeriön ja maakuntaliittojen välistä kaavayhteistyötä. Ministeriön kaavaohjaus ei toimi. Ministeriön ohjausresurssit, ohjauksen johdon- ja yhdenmukaisuus sekä perehtyneisyys kaavaan ovat olleet esimerkiksi riittämättömiä.

Kirjelmän mukaan viranomaisten välistä yhteistyötä on kehitettävä, maakuntakaavan asemaa strategisena maankäyttösuunnitelmana vahvistettava, säädösten mahdollisia puutteita selvitettävä, tietoaineistojen keräämistä, seurantaa ja hyödyntämistä parannettava, valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kehitettävä ja eriasteisten kaavojen toimivuutta edistettävä.

Lisäksi säädösten tulee ottaa huomioon nykyistä paremmin alueiden erityistarpeet ja -olot. Liittojen mielestä on selvitettävä myös, mikä on tai mikä pitäisi olla muiden ministeriöiden kuin ympäristöministeriön rooli maakuntakaavoituksessa.

Tavoitteena lyhentää käsittelyaikoja

Maakuntien liitot lupaavat myös itse parantaa omia suunnittelujärjestelmiään ja kaavoitusprosessejaan siten, että kaavojen käsittelyajat lyhenevät. Tässä auttaa muun muassa liittojen tiivis yhteistyö. Kirjelmä lupaa hyvää yhteistyötä myös ympäristöministeriön kanssa, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa koko maakunnan. Maakuntakaava ohjaa muun muassa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Viranomaisten on alueiden käyttösuunnitelmissaan otettava maakuntakaava huomioon ja pyrittävä edistämään sen toteuttamista. Maakuntakaavan laatii maakuntaliitto ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Viime vuosina Suomessa on ollut vireillä useita valitusprosesseja ympäristöministeriön päätöksistä. Ministeriö on jättänyt vahvistamatta muun muassa useiden vähittäiskaupan suuryksikköjen sijaintipaikkoja.

Lisätietoja antavat varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitosta, puh. 0400 486 043, ja maakuntajohtajien puheenjohtaja, maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0515.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010