Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat: Suomi tarvitsee kansanvaltaisen aluehallinnon

19.02.2013

Suomi tarvitsee kansanvaltaisen vaaleilla valitun aluehallinnon, joka muodostuu maakunnista tai niiden kerrannaisista.

Hallituksen onkin käynnistettävä selvitys siitä, mitkä ovat mahdollisuudet toteuttaa kolmiportainen kuntien, alueiden ja valtion hallintoon perustuva hallintojärjestelmä.

Tätä mieltä ovat maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat kannanotossaan, jonka he ovat antaneet hallitusohjelman puolivälitarkasteluun.

Hallituksen tulisi tarkastella ja järjestää uudelleen valtion aluehallintovirastojen, työ-, elinkeino- ja ympäristökeskusten, kuntayhtymien ja maakuntien liittojen toimintoja siten, että nykyinen monikerroksinen hallinto kevenee ja kuntademokratian alueellinen ohjausvalta vahvistuu. Kyse on kannanoton mukaan koko aluehallinnon tulevaisuudesta.

Meneillään oleva kuntarakenneuudistus vaikuttaa myös alue- ja maakuntahallintoon, maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat muistuttavat. Kunta-, alue- ja maakuntahallintoa tulisikin tarkastella kokonaisuutena. Monet toiminnot, esimerkkeinä maankäyttö, asuminen ja liikenne, mutta myös useat palvelut, edellyttävät laajempaa suunnittelu- ja toteutuspohjaa kuin vahva peruskunta.

Kunnalliseen kansanvaltaan pohjautuva aluehallinnon toimielin on kannanoton mukaan välttämätön. Se vastaisi ylikunnallisesta aluekehityksestä ja aluesuunnittelusta sekä Suomen eri alueiden edunvalvonnasta ja kansainvälisistä suhteista. Se voisi vastata myös yhtä kuntaa suuremmista, laajaa väestöpohjaa vaativista palveluista.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen (sd) maakuntahallitusten puheenjohtajien puheenjohtajana ja Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialainen maakuntajohtajien puheenjohtajana. Kannanottoon yhtyvät kaikki Manner-Suomen 18 maakuntaa.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen Hämeen liitosta, puh. 09 - 432 3061, ja maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0515.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat: Suomi tarvitsee kansanvaltaisen aluehallinnon

19.02.2013

Suomi tarvitsee kansanvaltaisen vaaleilla valitun aluehallinnon, joka muodostuu maakunnista tai niiden kerrannaisista.

Hallituksen onkin käynnistettävä selvitys siitä, mitkä ovat mahdollisuudet toteuttaa kolmiportainen kuntien, alueiden ja valtion hallintoon perustuva hallintojärjestelmä.

Tätä mieltä ovat maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat kannanotossaan, jonka he ovat antaneet hallitusohjelman puolivälitarkasteluun.

Hallituksen tulisi tarkastella ja järjestää uudelleen valtion aluehallintovirastojen, työ-, elinkeino- ja ympäristökeskusten, kuntayhtymien ja maakuntien liittojen toimintoja siten, että nykyinen monikerroksinen hallinto kevenee ja kuntademokratian alueellinen ohjausvalta vahvistuu. Kyse on kannanoton mukaan koko aluehallinnon tulevaisuudesta.

Meneillään oleva kuntarakenneuudistus vaikuttaa myös alue- ja maakuntahallintoon, maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat muistuttavat. Kunta-, alue- ja maakuntahallintoa tulisikin tarkastella kokonaisuutena. Monet toiminnot, esimerkkeinä maankäyttö, asuminen ja liikenne, mutta myös useat palvelut, edellyttävät laajempaa suunnittelu- ja toteutuspohjaa kuin vahva peruskunta.

Kunnalliseen kansanvaltaan pohjautuva aluehallinnon toimielin on kannanoton mukaan välttämätön. Se vastaisi ylikunnallisesta aluekehityksestä ja aluesuunnittelusta sekä Suomen eri alueiden edunvalvonnasta ja kansainvälisistä suhteista. Se voisi vastata myös yhtä kuntaa suuremmista, laajaa väestöpohjaa vaativista palveluista.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen (sd) maakuntahallitusten puheenjohtajien puheenjohtajana ja Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialainen maakuntajohtajien puheenjohtajana. Kannanottoon yhtyvät kaikki Manner-Suomen 18 maakuntaa.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen Hämeen liitosta, puh. 09 - 432 3061, ja maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0515.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat: Suomi tarvitsee kansanvaltaisen aluehallinnon

19.02.2013

Suomi tarvitsee kansanvaltaisen vaaleilla valitun aluehallinnon, joka muodostuu maakunnista tai niiden kerrannaisista.

Hallituksen onkin käynnistettävä selvitys siitä, mitkä ovat mahdollisuudet toteuttaa kolmiportainen kuntien, alueiden ja valtion hallintoon perustuva hallintojärjestelmä.

Tätä mieltä ovat maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat kannanotossaan, jonka he ovat antaneet hallitusohjelman puolivälitarkasteluun.

Hallituksen tulisi tarkastella ja järjestää uudelleen valtion aluehallintovirastojen, työ-, elinkeino- ja ympäristökeskusten, kuntayhtymien ja maakuntien liittojen toimintoja siten, että nykyinen monikerroksinen hallinto kevenee ja kuntademokratian alueellinen ohjausvalta vahvistuu. Kyse on kannanoton mukaan koko aluehallinnon tulevaisuudesta.

Meneillään oleva kuntarakenneuudistus vaikuttaa myös alue- ja maakuntahallintoon, maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat muistuttavat. Kunta-, alue- ja maakuntahallintoa tulisikin tarkastella kokonaisuutena. Monet toiminnot, esimerkkeinä maankäyttö, asuminen ja liikenne, mutta myös useat palvelut, edellyttävät laajempaa suunnittelu- ja toteutuspohjaa kuin vahva peruskunta.

Kunnalliseen kansanvaltaan pohjautuva aluehallinnon toimielin on kannanoton mukaan välttämätön. Se vastaisi ylikunnallisesta aluekehityksestä ja aluesuunnittelusta sekä Suomen eri alueiden edunvalvonnasta ja kansainvälisistä suhteista. Se voisi vastata myös yhtä kuntaa suuremmista, laajaa väestöpohjaa vaativista palveluista.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen (sd) maakuntahallitusten puheenjohtajien puheenjohtajana ja Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialainen maakuntajohtajien puheenjohtajana. Kannanottoon yhtyvät kaikki Manner-Suomen 18 maakuntaa.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen Hämeen liitosta, puh. 09 - 432 3061, ja maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0515.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat: Suomi tarvitsee kansanvaltaisen aluehallinnon

19.02.2013

Suomi tarvitsee kansanvaltaisen vaaleilla valitun aluehallinnon, joka muodostuu maakunnista tai niiden kerrannaisista.

Hallituksen onkin käynnistettävä selvitys siitä, mitkä ovat mahdollisuudet toteuttaa kolmiportainen kuntien, alueiden ja valtion hallintoon perustuva hallintojärjestelmä.

Tätä mieltä ovat maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat kannanotossaan, jonka he ovat antaneet hallitusohjelman puolivälitarkasteluun.

Hallituksen tulisi tarkastella ja järjestää uudelleen valtion aluehallintovirastojen, työ-, elinkeino- ja ympäristökeskusten, kuntayhtymien ja maakuntien liittojen toimintoja siten, että nykyinen monikerroksinen hallinto kevenee ja kuntademokratian alueellinen ohjausvalta vahvistuu. Kyse on kannanoton mukaan koko aluehallinnon tulevaisuudesta.

Meneillään oleva kuntarakenneuudistus vaikuttaa myös alue- ja maakuntahallintoon, maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat muistuttavat. Kunta-, alue- ja maakuntahallintoa tulisikin tarkastella kokonaisuutena. Monet toiminnot, esimerkkeinä maankäyttö, asuminen ja liikenne, mutta myös useat palvelut, edellyttävät laajempaa suunnittelu- ja toteutuspohjaa kuin vahva peruskunta.

Kunnalliseen kansanvaltaan pohjautuva aluehallinnon toimielin on kannanoton mukaan välttämätön. Se vastaisi ylikunnallisesta aluekehityksestä ja aluesuunnittelusta sekä Suomen eri alueiden edunvalvonnasta ja kansainvälisistä suhteista. Se voisi vastata myös yhtä kuntaa suuremmista, laajaa väestöpohjaa vaativista palveluista.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen (sd) maakuntahallitusten puheenjohtajien puheenjohtajana ja Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialainen maakuntajohtajien puheenjohtajana. Kannanottoon yhtyvät kaikki Manner-Suomen 18 maakuntaa.

Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen Hämeen liitosta, puh. 09 - 432 3061, ja maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0515.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010