Maakuntaliitto kritisoi luonnosta ympäristönsuojelulaiksi: Nykykäytäntö toimii, uusi turvepykälä ei tarpeen

22.01.2013

Luonnonsuojelusäädösten ja ympäristönsuojelusäädösten välistä työnjakoa ei ole Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä tarpeen muuttaa. Säädösten välinen työnjako toimii nykyisin liiton mukaan hyvin: ympäristönsuojelulaki ehkäisee ympäristön pilaantumista, ja luonnonsuojelulaki säätää, kuinka suojataan merkittävät luontoarvot. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maa-aines- ja vesilaki täydentävät säädöskokonaisuutta.

Ympäristöministeriö on esittänyt lakien väliseen työnjakoon muutoksia luonnoksessa uudeksi ympäristönsuojelulaiksi. Kantansa maakuntaliitto ilmaisi ministeriölle omassa lausunnossaan tammikuussa.

Turvealueet osoitettava maakuntakaavassa

Turvetuotannon osalta ministeriön lakiluonnos on Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä liian yksityiskohtainen ja tulkinnanvarainen. Samalla se antaa aivan liian suuren harkintavallan yksittäisille lupavirkamiehille.

Toteutuessaan luonnos vaikeuttaisi paitsi turvetuotantoa myös muita maaseutuelinkeinoja, liitto toteaa. Kunnille laki tulisi kalliiksi, koska se lisäisi niiden velvoitteita.

Luonnoksen uusi ns. turvepykälä (pykälä 11) edellyttää, että myönnettäessä sijoituslupaa uudelle turvesuolle ympäristöluvassa tulee ottaa huomioon alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävät luonnonarvot, erityisesti kauneus- ja maisema-arvot. Luonnonarvojen turmeltuminen olisi luvan epäämisperuste.

Ympäristönsuojelulakiin ei ole Etelä-Savon mielestä tarpeen kirjata luonnonarvoja. Liitto ehdottaakin, että turvetuotantoalueet osoitetaan jatkossa maakuntakaavassa ja/tai kuntien yleiskaavoissa. Kaavaprosessi turvaa liiton mielestä parhaiten demokraattisen menettelyn. Kaavoitusmenettely on lisäksi sekä pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen että joustava ja riittävä.

Vesistöt suojeltava

Turvetuotannon haitalliset vesistövaikutukset on liiton mielestä kuitenkin kaikissa tapauksissa kyettävä estämään. Tämä on ehdottoman välttämätöntä Etelä-Savon vetovoimalle ja vapaa-ajan asutukselle.

Oman maakunnan turvetta tarvitaan kuitenkin edelleen lisäpolttoaineeksi. Ympäristö-, luonto- ja talousarvojen yhteensovitus onnistuu liiton mielestä sekä nykykäytännön että uuden ja nykyistä voimakkaamman kaavaohjauksen avulla.

Etelä-Savon maakuntaliitto selvittää tänä vuonna, mitkä ovat maakunnan mahdolliset turvetuotantosuot. Selvityksen lopputuloksena Etelä-Savon maakuntakaavaa täydennetään mahdollisesti turvemaakuntakaavalla.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto kritisoi luonnosta ympäristönsuojelulaiksi: Nykykäytäntö toimii, uusi turvepykälä ei tarpeen

22.01.2013

Luonnonsuojelusäädösten ja ympäristönsuojelusäädösten välistä työnjakoa ei ole Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä tarpeen muuttaa. Säädösten välinen työnjako toimii nykyisin liiton mukaan hyvin: ympäristönsuojelulaki ehkäisee ympäristön pilaantumista, ja luonnonsuojelulaki säätää, kuinka suojataan merkittävät luontoarvot. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maa-aines- ja vesilaki täydentävät säädöskokonaisuutta.

Ympäristöministeriö on esittänyt lakien väliseen työnjakoon muutoksia luonnoksessa uudeksi ympäristönsuojelulaiksi. Kantansa maakuntaliitto ilmaisi ministeriölle omassa lausunnossaan tammikuussa.

Turvealueet osoitettava maakuntakaavassa

Turvetuotannon osalta ministeriön lakiluonnos on Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä liian yksityiskohtainen ja tulkinnanvarainen. Samalla se antaa aivan liian suuren harkintavallan yksittäisille lupavirkamiehille.

Toteutuessaan luonnos vaikeuttaisi paitsi turvetuotantoa myös muita maaseutuelinkeinoja, liitto toteaa. Kunnille laki tulisi kalliiksi, koska se lisäisi niiden velvoitteita.

Luonnoksen uusi ns. turvepykälä (pykälä 11) edellyttää, että myönnettäessä sijoituslupaa uudelle turvesuolle ympäristöluvassa tulee ottaa huomioon alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävät luonnonarvot, erityisesti kauneus- ja maisema-arvot. Luonnonarvojen turmeltuminen olisi luvan epäämisperuste.

Ympäristönsuojelulakiin ei ole Etelä-Savon mielestä tarpeen kirjata luonnonarvoja. Liitto ehdottaakin, että turvetuotantoalueet osoitetaan jatkossa maakuntakaavassa ja/tai kuntien yleiskaavoissa. Kaavaprosessi turvaa liiton mielestä parhaiten demokraattisen menettelyn. Kaavoitusmenettely on lisäksi sekä pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen että joustava ja riittävä.

Vesistöt suojeltava

Turvetuotannon haitalliset vesistövaikutukset on liiton mielestä kuitenkin kaikissa tapauksissa kyettävä estämään. Tämä on ehdottoman välttämätöntä Etelä-Savon vetovoimalle ja vapaa-ajan asutukselle.

Oman maakunnan turvetta tarvitaan kuitenkin edelleen lisäpolttoaineeksi. Ympäristö-, luonto- ja talousarvojen yhteensovitus onnistuu liiton mielestä sekä nykykäytännön että uuden ja nykyistä voimakkaamman kaavaohjauksen avulla.

Etelä-Savon maakuntaliitto selvittää tänä vuonna, mitkä ovat maakunnan mahdolliset turvetuotantosuot. Selvityksen lopputuloksena Etelä-Savon maakuntakaavaa täydennetään mahdollisesti turvemaakuntakaavalla.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto kritisoi luonnosta ympäristönsuojelulaiksi: Nykykäytäntö toimii, uusi turvepykälä ei tarpeen

22.01.2013

Luonnonsuojelusäädösten ja ympäristönsuojelusäädösten välistä työnjakoa ei ole Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä tarpeen muuttaa. Säädösten välinen työnjako toimii nykyisin liiton mukaan hyvin: ympäristönsuojelulaki ehkäisee ympäristön pilaantumista, ja luonnonsuojelulaki säätää, kuinka suojataan merkittävät luontoarvot. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maa-aines- ja vesilaki täydentävät säädöskokonaisuutta.

Ympäristöministeriö on esittänyt lakien väliseen työnjakoon muutoksia luonnoksessa uudeksi ympäristönsuojelulaiksi. Kantansa maakuntaliitto ilmaisi ministeriölle omassa lausunnossaan tammikuussa.

Turvealueet osoitettava maakuntakaavassa

Turvetuotannon osalta ministeriön lakiluonnos on Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä liian yksityiskohtainen ja tulkinnanvarainen. Samalla se antaa aivan liian suuren harkintavallan yksittäisille lupavirkamiehille.

Toteutuessaan luonnos vaikeuttaisi paitsi turvetuotantoa myös muita maaseutuelinkeinoja, liitto toteaa. Kunnille laki tulisi kalliiksi, koska se lisäisi niiden velvoitteita.

Luonnoksen uusi ns. turvepykälä (pykälä 11) edellyttää, että myönnettäessä sijoituslupaa uudelle turvesuolle ympäristöluvassa tulee ottaa huomioon alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävät luonnonarvot, erityisesti kauneus- ja maisema-arvot. Luonnonarvojen turmeltuminen olisi luvan epäämisperuste.

Ympäristönsuojelulakiin ei ole Etelä-Savon mielestä tarpeen kirjata luonnonarvoja. Liitto ehdottaakin, että turvetuotantoalueet osoitetaan jatkossa maakuntakaavassa ja/tai kuntien yleiskaavoissa. Kaavaprosessi turvaa liiton mielestä parhaiten demokraattisen menettelyn. Kaavoitusmenettely on lisäksi sekä pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen että joustava ja riittävä.

Vesistöt suojeltava

Turvetuotannon haitalliset vesistövaikutukset on liiton mielestä kuitenkin kaikissa tapauksissa kyettävä estämään. Tämä on ehdottoman välttämätöntä Etelä-Savon vetovoimalle ja vapaa-ajan asutukselle.

Oman maakunnan turvetta tarvitaan kuitenkin edelleen lisäpolttoaineeksi. Ympäristö-, luonto- ja talousarvojen yhteensovitus onnistuu liiton mielestä sekä nykykäytännön että uuden ja nykyistä voimakkaamman kaavaohjauksen avulla.

Etelä-Savon maakuntaliitto selvittää tänä vuonna, mitkä ovat maakunnan mahdolliset turvetuotantosuot. Selvityksen lopputuloksena Etelä-Savon maakuntakaavaa täydennetään mahdollisesti turvemaakuntakaavalla.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto kritisoi luonnosta ympäristönsuojelulaiksi: Nykykäytäntö toimii, uusi turvepykälä ei tarpeen

22.01.2013

Luonnonsuojelusäädösten ja ympäristönsuojelusäädösten välistä työnjakoa ei ole Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä tarpeen muuttaa. Säädösten välinen työnjako toimii nykyisin liiton mukaan hyvin: ympäristönsuojelulaki ehkäisee ympäristön pilaantumista, ja luonnonsuojelulaki säätää, kuinka suojataan merkittävät luontoarvot. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maa-aines- ja vesilaki täydentävät säädöskokonaisuutta.

Ympäristöministeriö on esittänyt lakien väliseen työnjakoon muutoksia luonnoksessa uudeksi ympäristönsuojelulaiksi. Kantansa maakuntaliitto ilmaisi ministeriölle omassa lausunnossaan tammikuussa.

Turvealueet osoitettava maakuntakaavassa

Turvetuotannon osalta ministeriön lakiluonnos on Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä liian yksityiskohtainen ja tulkinnanvarainen. Samalla se antaa aivan liian suuren harkintavallan yksittäisille lupavirkamiehille.

Toteutuessaan luonnos vaikeuttaisi paitsi turvetuotantoa myös muita maaseutuelinkeinoja, liitto toteaa. Kunnille laki tulisi kalliiksi, koska se lisäisi niiden velvoitteita.

Luonnoksen uusi ns. turvepykälä (pykälä 11) edellyttää, että myönnettäessä sijoituslupaa uudelle turvesuolle ympäristöluvassa tulee ottaa huomioon alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävät luonnonarvot, erityisesti kauneus- ja maisema-arvot. Luonnonarvojen turmeltuminen olisi luvan epäämisperuste.

Ympäristönsuojelulakiin ei ole Etelä-Savon mielestä tarpeen kirjata luonnonarvoja. Liitto ehdottaakin, että turvetuotantoalueet osoitetaan jatkossa maakuntakaavassa ja/tai kuntien yleiskaavoissa. Kaavaprosessi turvaa liiton mielestä parhaiten demokraattisen menettelyn. Kaavoitusmenettely on lisäksi sekä pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen että joustava ja riittävä.

Vesistöt suojeltava

Turvetuotannon haitalliset vesistövaikutukset on liiton mielestä kuitenkin kaikissa tapauksissa kyettävä estämään. Tämä on ehdottoman välttämätöntä Etelä-Savon vetovoimalle ja vapaa-ajan asutukselle.

Oman maakunnan turvetta tarvitaan kuitenkin edelleen lisäpolttoaineeksi. Ympäristö-, luonto- ja talousarvojen yhteensovitus onnistuu liiton mielestä sekä nykykäytännön että uuden ja nykyistä voimakkaamman kaavaohjauksen avulla.

Etelä-Savon maakuntaliitto selvittää tänä vuonna, mitkä ovat maakunnan mahdolliset turvetuotantosuot. Selvityksen lopputuloksena Etelä-Savon maakuntakaavaa täydennetään mahdollisesti turvemaakuntakaavalla.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010