Maakuntajohtaja Matti Viialainen: Etelä-Savon oma sote- selvitys etenee

04.12.2012

Maakunnan oma sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen tähtäävä selvitystyö on edennyt hyvässä hengessä. Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikanderin vetämä selvitysryhmä on keskittynyt aluksi laatimaan esitystä kuinka maakunnan asukkaille turvataan ympärivuorokautinen päivystyspalvelu omassa maakunnassa. Molempien sairaanhoitopiirien johtavien asiantuntijoiden kanssa valmisteltu esitys käsitellään 17.12. pidettävässä maakuntahallituksen kokouksessa.

Valmisteilla oleva uusi valtakunnallinen päivystysasetus sekä Itä- ja Keski-Suomen ns. Erva- alueen uusi järjestämissopimus edellyttävät uudelleenjärjestelyjä myös Etelä-Savossa, jossa on kaksi sairaanhoitopiiriä reilun 150 000 asukkaan maakunnassa.

Uudistuksia kiirehtii myös muuta maata ja naapurimaakuntia selvästi korkeammat asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystoimen menot. Viime vuonna Etelä-Savon kuntien maksamat menot olivat 3 618 euroa/as, kun koko maassa vastaava luku oli 3 272 euroa/as eli erotusta oli 346 euroa.

Jos maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut kyettäisiin tuottamaan samalla kustannustasolla kuin keskimäärin Suomessa, kunnat säästäisivät yli 53 miljoonaa euroa vuodessa ja kansalaisille koituvaa verorasitusta kyettäisiin vastaavasti keventämään.

Jos Etelä-Savo selviäisi yhtä suurilla kustannuksilla kuin naapurimaakunta Etelä-Karjala, säästö olisi vuositasolla jo lähes 62 miljoonaa euroa.

Kuntien saamat verotulot Etelä-Savossa olivat viime vuonna yhteensä 465 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 325 miljoonaa euroa. Luvut havainnollistavat kuinka suurista asioista on nyt kysymys.

Vaikka vanhemmasta väestöstä ja korkeammasta sairastavuudesta sekä etäisyyksistä aiheutuvat kiistattomat isäkustannuksetkin huomioitaisiin, vaikuttaa siltä, että järkevöittämällä toimintoja maakunnassa olisi saavutettavissa jopa kymmenien miljoonien eurojen sosiaali- ja terveysmenojen säästöt vuosittain. Samalla voitaisiin taata paremmat palvelut, kun voimien kokoamisella varmuudella kyettäisiin helpottamaan mm. akuuttia lääkäripulaa.

Nyt tarvitaan keskinäistä yhteishenkeä ja aitoa tahtotilaa, jotta maakunnan asukkaille taataan nykyistä laadukkaammat terveys- ja sosiaalipalvelut nykyistä selvästi taloudellisemmin.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntajohtaja Matti Viialainen: Etelä-Savon oma sote- selvitys etenee

04.12.2012

Maakunnan oma sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen tähtäävä selvitystyö on edennyt hyvässä hengessä. Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikanderin vetämä selvitysryhmä on keskittynyt aluksi laatimaan esitystä kuinka maakunnan asukkaille turvataan ympärivuorokautinen päivystyspalvelu omassa maakunnassa. Molempien sairaanhoitopiirien johtavien asiantuntijoiden kanssa valmisteltu esitys käsitellään 17.12. pidettävässä maakuntahallituksen kokouksessa.

Valmisteilla oleva uusi valtakunnallinen päivystysasetus sekä Itä- ja Keski-Suomen ns. Erva- alueen uusi järjestämissopimus edellyttävät uudelleenjärjestelyjä myös Etelä-Savossa, jossa on kaksi sairaanhoitopiiriä reilun 150 000 asukkaan maakunnassa.

Uudistuksia kiirehtii myös muuta maata ja naapurimaakuntia selvästi korkeammat asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystoimen menot. Viime vuonna Etelä-Savon kuntien maksamat menot olivat 3 618 euroa/as, kun koko maassa vastaava luku oli 3 272 euroa/as eli erotusta oli 346 euroa.

Jos maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut kyettäisiin tuottamaan samalla kustannustasolla kuin keskimäärin Suomessa, kunnat säästäisivät yli 53 miljoonaa euroa vuodessa ja kansalaisille koituvaa verorasitusta kyettäisiin vastaavasti keventämään.

Jos Etelä-Savo selviäisi yhtä suurilla kustannuksilla kuin naapurimaakunta Etelä-Karjala, säästö olisi vuositasolla jo lähes 62 miljoonaa euroa.

Kuntien saamat verotulot Etelä-Savossa olivat viime vuonna yhteensä 465 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 325 miljoonaa euroa. Luvut havainnollistavat kuinka suurista asioista on nyt kysymys.

Vaikka vanhemmasta väestöstä ja korkeammasta sairastavuudesta sekä etäisyyksistä aiheutuvat kiistattomat isäkustannuksetkin huomioitaisiin, vaikuttaa siltä, että järkevöittämällä toimintoja maakunnassa olisi saavutettavissa jopa kymmenien miljoonien eurojen sosiaali- ja terveysmenojen säästöt vuosittain. Samalla voitaisiin taata paremmat palvelut, kun voimien kokoamisella varmuudella kyettäisiin helpottamaan mm. akuuttia lääkäripulaa.

Nyt tarvitaan keskinäistä yhteishenkeä ja aitoa tahtotilaa, jotta maakunnan asukkaille taataan nykyistä laadukkaammat terveys- ja sosiaalipalvelut nykyistä selvästi taloudellisemmin.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntajohtaja Matti Viialainen: Etelä-Savon oma sote- selvitys etenee

04.12.2012

Maakunnan oma sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen tähtäävä selvitystyö on edennyt hyvässä hengessä. Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikanderin vetämä selvitysryhmä on keskittynyt aluksi laatimaan esitystä kuinka maakunnan asukkaille turvataan ympärivuorokautinen päivystyspalvelu omassa maakunnassa. Molempien sairaanhoitopiirien johtavien asiantuntijoiden kanssa valmisteltu esitys käsitellään 17.12. pidettävässä maakuntahallituksen kokouksessa.

Valmisteilla oleva uusi valtakunnallinen päivystysasetus sekä Itä- ja Keski-Suomen ns. Erva- alueen uusi järjestämissopimus edellyttävät uudelleenjärjestelyjä myös Etelä-Savossa, jossa on kaksi sairaanhoitopiiriä reilun 150 000 asukkaan maakunnassa.

Uudistuksia kiirehtii myös muuta maata ja naapurimaakuntia selvästi korkeammat asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystoimen menot. Viime vuonna Etelä-Savon kuntien maksamat menot olivat 3 618 euroa/as, kun koko maassa vastaava luku oli 3 272 euroa/as eli erotusta oli 346 euroa.

Jos maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut kyettäisiin tuottamaan samalla kustannustasolla kuin keskimäärin Suomessa, kunnat säästäisivät yli 53 miljoonaa euroa vuodessa ja kansalaisille koituvaa verorasitusta kyettäisiin vastaavasti keventämään.

Jos Etelä-Savo selviäisi yhtä suurilla kustannuksilla kuin naapurimaakunta Etelä-Karjala, säästö olisi vuositasolla jo lähes 62 miljoonaa euroa.

Kuntien saamat verotulot Etelä-Savossa olivat viime vuonna yhteensä 465 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 325 miljoonaa euroa. Luvut havainnollistavat kuinka suurista asioista on nyt kysymys.

Vaikka vanhemmasta väestöstä ja korkeammasta sairastavuudesta sekä etäisyyksistä aiheutuvat kiistattomat isäkustannuksetkin huomioitaisiin, vaikuttaa siltä, että järkevöittämällä toimintoja maakunnassa olisi saavutettavissa jopa kymmenien miljoonien eurojen sosiaali- ja terveysmenojen säästöt vuosittain. Samalla voitaisiin taata paremmat palvelut, kun voimien kokoamisella varmuudella kyettäisiin helpottamaan mm. akuuttia lääkäripulaa.

Nyt tarvitaan keskinäistä yhteishenkeä ja aitoa tahtotilaa, jotta maakunnan asukkaille taataan nykyistä laadukkaammat terveys- ja sosiaalipalvelut nykyistä selvästi taloudellisemmin.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntajohtaja Matti Viialainen: Etelä-Savon oma sote- selvitys etenee

04.12.2012

Maakunnan oma sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen tähtäävä selvitystyö on edennyt hyvässä hengessä. Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikanderin vetämä selvitysryhmä on keskittynyt aluksi laatimaan esitystä kuinka maakunnan asukkaille turvataan ympärivuorokautinen päivystyspalvelu omassa maakunnassa. Molempien sairaanhoitopiirien johtavien asiantuntijoiden kanssa valmisteltu esitys käsitellään 17.12. pidettävässä maakuntahallituksen kokouksessa.

Valmisteilla oleva uusi valtakunnallinen päivystysasetus sekä Itä- ja Keski-Suomen ns. Erva- alueen uusi järjestämissopimus edellyttävät uudelleenjärjestelyjä myös Etelä-Savossa, jossa on kaksi sairaanhoitopiiriä reilun 150 000 asukkaan maakunnassa.

Uudistuksia kiirehtii myös muuta maata ja naapurimaakuntia selvästi korkeammat asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystoimen menot. Viime vuonna Etelä-Savon kuntien maksamat menot olivat 3 618 euroa/as, kun koko maassa vastaava luku oli 3 272 euroa/as eli erotusta oli 346 euroa.

Jos maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut kyettäisiin tuottamaan samalla kustannustasolla kuin keskimäärin Suomessa, kunnat säästäisivät yli 53 miljoonaa euroa vuodessa ja kansalaisille koituvaa verorasitusta kyettäisiin vastaavasti keventämään.

Jos Etelä-Savo selviäisi yhtä suurilla kustannuksilla kuin naapurimaakunta Etelä-Karjala, säästö olisi vuositasolla jo lähes 62 miljoonaa euroa.

Kuntien saamat verotulot Etelä-Savossa olivat viime vuonna yhteensä 465 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 325 miljoonaa euroa. Luvut havainnollistavat kuinka suurista asioista on nyt kysymys.

Vaikka vanhemmasta väestöstä ja korkeammasta sairastavuudesta sekä etäisyyksistä aiheutuvat kiistattomat isäkustannuksetkin huomioitaisiin, vaikuttaa siltä, että järkevöittämällä toimintoja maakunnassa olisi saavutettavissa jopa kymmenien miljoonien eurojen sosiaali- ja terveysmenojen säästöt vuosittain. Samalla voitaisiin taata paremmat palvelut, kun voimien kokoamisella varmuudella kyettäisiin helpottamaan mm. akuuttia lääkäripulaa.

Nyt tarvitaan keskinäistä yhteishenkeä ja aitoa tahtotilaa, jotta maakunnan asukkaille taataan nykyistä laadukkaammat terveys- ja sosiaalipalvelut nykyistä selvästi taloudellisemmin.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010