Etelä-Savo tarkisti maakuntastrategian

30.11.2012

Etelä-Savon maakuntastrategia on tarkistettu. Maakuntavaltuusto hyväksyi tarkistetun strategian 26. marraskuuta 2012.

Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia ulottuu vuoteen 2020. Marraskuussa 2012 vahvistettu strategia pohjautuu vuonna 2009 laadittuun Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaan, joka päivitettiin ajan tasalle yhteistyössä maakuntaliiton sidosryhmien kanssa.

Hyvä elämä löytyy strategian mukaan Etelä-Savosta, Saimaan maakunnasta.

Strategian tavoitteena on kääntää nykyinen muuttotappio vähitellen muuttovoitoksi ja vahvistaa aluetaloutta. Uusia asukkaita maakuntaan tuovat paitsi vetovoimainen järviluonto ja sujuva arki, erityisesti nykyistä kilpailukykyisemmät yritykset, jotka tarjoavat työtä paitsi omalle väelle myös pääkaupunkiseudun nuorille isille ja äideille.

Päämääränä on :

 • turvata yritystoiminnan menestys,
 • vahvistaa osaamista ja innovatiivisuutta,
 • taata laadukkaat hyvinvointipalvelut ja
 • parantaa niin yritysten kuin vakituistan ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaympäristöä.

Venäjä-yhteydet on pidettävä mielessä kaikessa toiminnassa, sillä Venäjän läheisyys tarjoaa Etelä-Savolle suuria mahdollisuuksia.

Maakunnan visio, tärkeimmät kehittämispäämäärät ja keskeisimmät menestystekijät sekä mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista arvioidaan, on kirjattu strategiaan.

Strategiaa toteuttavat muun muassa kunnat, yritykset ja organisaatiot. Myös maakuntaliitto osallistuu aktiivisesti strategian käytännön toteutukseen.

Strategian käytännön toteuttamiseksi liitto on aloittanut uuden maakuntaohjelman laatimisen ja vaihemaakuntakaavatyön. Myös maakunnan markkinointitoimet toteuttavat strategiaa.

Maakuntasuunnitelma tai -strategia on aluekehityksen perusasiakirja, joka osoittaa, mihin suuntaan Etelä-Savon poliittiset päättäjät haluavat maakunnan kehittyvän. Asiakirja on laadittava jokaiseen maakuntaan, ja se tehdään maakuntaliiton johdolla. Siihen kirjataan maakunnan pitkän aikavälin strategiset kehittämislinjaukset ja -visiot.

Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma suuntaavat kehittämistoimia ja -rahoitusta strategian toteuttamiseen.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo tarkisti maakuntastrategian

30.11.2012

Etelä-Savon maakuntastrategia on tarkistettu. Maakuntavaltuusto hyväksyi tarkistetun strategian 26. marraskuuta 2012.

Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia ulottuu vuoteen 2020. Marraskuussa 2012 vahvistettu strategia pohjautuu vuonna 2009 laadittuun Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaan, joka päivitettiin ajan tasalle yhteistyössä maakuntaliiton sidosryhmien kanssa.

Hyvä elämä löytyy strategian mukaan Etelä-Savosta, Saimaan maakunnasta.

Strategian tavoitteena on kääntää nykyinen muuttotappio vähitellen muuttovoitoksi ja vahvistaa aluetaloutta. Uusia asukkaita maakuntaan tuovat paitsi vetovoimainen järviluonto ja sujuva arki, erityisesti nykyistä kilpailukykyisemmät yritykset, jotka tarjoavat työtä paitsi omalle väelle myös pääkaupunkiseudun nuorille isille ja äideille.

Päämääränä on :

 • turvata yritystoiminnan menestys,
 • vahvistaa osaamista ja innovatiivisuutta,
 • taata laadukkaat hyvinvointipalvelut ja
 • parantaa niin yritysten kuin vakituistan ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaympäristöä.

Venäjä-yhteydet on pidettävä mielessä kaikessa toiminnassa, sillä Venäjän läheisyys tarjoaa Etelä-Savolle suuria mahdollisuuksia.

Maakunnan visio, tärkeimmät kehittämispäämäärät ja keskeisimmät menestystekijät sekä mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista arvioidaan, on kirjattu strategiaan.

Strategiaa toteuttavat muun muassa kunnat, yritykset ja organisaatiot. Myös maakuntaliitto osallistuu aktiivisesti strategian käytännön toteutukseen.

Strategian käytännön toteuttamiseksi liitto on aloittanut uuden maakuntaohjelman laatimisen ja vaihemaakuntakaavatyön. Myös maakunnan markkinointitoimet toteuttavat strategiaa.

Maakuntasuunnitelma tai -strategia on aluekehityksen perusasiakirja, joka osoittaa, mihin suuntaan Etelä-Savon poliittiset päättäjät haluavat maakunnan kehittyvän. Asiakirja on laadittava jokaiseen maakuntaan, ja se tehdään maakuntaliiton johdolla. Siihen kirjataan maakunnan pitkän aikavälin strategiset kehittämislinjaukset ja -visiot.

Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma suuntaavat kehittämistoimia ja -rahoitusta strategian toteuttamiseen.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo tarkisti maakuntastrategian

30.11.2012

Etelä-Savon maakuntastrategia on tarkistettu. Maakuntavaltuusto hyväksyi tarkistetun strategian 26. marraskuuta 2012.

Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia ulottuu vuoteen 2020. Marraskuussa 2012 vahvistettu strategia pohjautuu vuonna 2009 laadittuun Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaan, joka päivitettiin ajan tasalle yhteistyössä maakuntaliiton sidosryhmien kanssa.

Hyvä elämä löytyy strategian mukaan Etelä-Savosta, Saimaan maakunnasta.

Strategian tavoitteena on kääntää nykyinen muuttotappio vähitellen muuttovoitoksi ja vahvistaa aluetaloutta. Uusia asukkaita maakuntaan tuovat paitsi vetovoimainen järviluonto ja sujuva arki, erityisesti nykyistä kilpailukykyisemmät yritykset, jotka tarjoavat työtä paitsi omalle väelle myös pääkaupunkiseudun nuorille isille ja äideille.

Päämääränä on :

 • turvata yritystoiminnan menestys,
 • vahvistaa osaamista ja innovatiivisuutta,
 • taata laadukkaat hyvinvointipalvelut ja
 • parantaa niin yritysten kuin vakituistan ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaympäristöä.

Venäjä-yhteydet on pidettävä mielessä kaikessa toiminnassa, sillä Venäjän läheisyys tarjoaa Etelä-Savolle suuria mahdollisuuksia.

Maakunnan visio, tärkeimmät kehittämispäämäärät ja keskeisimmät menestystekijät sekä mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista arvioidaan, on kirjattu strategiaan.

Strategiaa toteuttavat muun muassa kunnat, yritykset ja organisaatiot. Myös maakuntaliitto osallistuu aktiivisesti strategian käytännön toteutukseen.

Strategian käytännön toteuttamiseksi liitto on aloittanut uuden maakuntaohjelman laatimisen ja vaihemaakuntakaavatyön. Myös maakunnan markkinointitoimet toteuttavat strategiaa.

Maakuntasuunnitelma tai -strategia on aluekehityksen perusasiakirja, joka osoittaa, mihin suuntaan Etelä-Savon poliittiset päättäjät haluavat maakunnan kehittyvän. Asiakirja on laadittava jokaiseen maakuntaan, ja se tehdään maakuntaliiton johdolla. Siihen kirjataan maakunnan pitkän aikavälin strategiset kehittämislinjaukset ja -visiot.

Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma suuntaavat kehittämistoimia ja -rahoitusta strategian toteuttamiseen.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo tarkisti maakuntastrategian

30.11.2012

Etelä-Savon maakuntastrategia on tarkistettu. Maakuntavaltuusto hyväksyi tarkistetun strategian 26. marraskuuta 2012.

Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategia ulottuu vuoteen 2020. Marraskuussa 2012 vahvistettu strategia pohjautuu vuonna 2009 laadittuun Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaan, joka päivitettiin ajan tasalle yhteistyössä maakuntaliiton sidosryhmien kanssa.

Hyvä elämä löytyy strategian mukaan Etelä-Savosta, Saimaan maakunnasta.

Strategian tavoitteena on kääntää nykyinen muuttotappio vähitellen muuttovoitoksi ja vahvistaa aluetaloutta. Uusia asukkaita maakuntaan tuovat paitsi vetovoimainen järviluonto ja sujuva arki, erityisesti nykyistä kilpailukykyisemmät yritykset, jotka tarjoavat työtä paitsi omalle väelle myös pääkaupunkiseudun nuorille isille ja äideille.

Päämääränä on :

 • turvata yritystoiminnan menestys,
 • vahvistaa osaamista ja innovatiivisuutta,
 • taata laadukkaat hyvinvointipalvelut ja
 • parantaa niin yritysten kuin vakituistan ja vapaa-ajan asukkaiden toimintaympäristöä.

Venäjä-yhteydet on pidettävä mielessä kaikessa toiminnassa, sillä Venäjän läheisyys tarjoaa Etelä-Savolle suuria mahdollisuuksia.

Maakunnan visio, tärkeimmät kehittämispäämäärät ja keskeisimmät menestystekijät sekä mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista arvioidaan, on kirjattu strategiaan.

Strategiaa toteuttavat muun muassa kunnat, yritykset ja organisaatiot. Myös maakuntaliitto osallistuu aktiivisesti strategian käytännön toteutukseen.

Strategian käytännön toteuttamiseksi liitto on aloittanut uuden maakuntaohjelman laatimisen ja vaihemaakuntakaavatyön. Myös maakunnan markkinointitoimet toteuttavat strategiaa.

Maakuntasuunnitelma tai -strategia on aluekehityksen perusasiakirja, joka osoittaa, mihin suuntaan Etelä-Savon poliittiset päättäjät haluavat maakunnan kehittyvän. Asiakirja on laadittava jokaiseen maakuntaan, ja se tehdään maakuntaliiton johdolla. Siihen kirjataan maakunnan pitkän aikavälin strategiset kehittämislinjaukset ja -visiot.

Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma suuntaavat kehittämistoimia ja -rahoitusta strategian toteuttamiseen.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010