Kuntavaalit tuovat muutoksia maakunnan hallintoelimiin

29.10.2012

Perussuomalaiset nousevat maakuntahallitukseen

 Perussuomalaiset nostavat kunnallisvaalituloksen siivittämänä paikkamääräänsä myös maakuntavaltuustossa. 67-jäseniseen maakuntavaltuustoon puolue on saamassa 8 edustajaa nykyisten kolmen sijaan. Maakuntavaltuuston koko pienenee nykyisestä 72 paikasta 67 paikkaan asukas- ja kuntamäärän vähenemisen takia alkavalle 4-vuotiskaudelle.

SDP menettää 4 paikkaa ja vihreät 1:n paikan. Kokoomus ja Keskusta menettivät kumpikin 2 paikkaa saaden kuitenkin suhteellisesti lähes saman edustuksen maakuntavaltuustoon kuin aiemmin.

Kuntavaalien vaalitulosten perusteella Perussuomalaiset saavat 2 paikkaa Etelä-Savon maakuntahallitukseen vuosiksi 2013 – 2016. Paikat ovat Perussuomalaisten ensimmäiset maakuntahallituksessa. Perussuomalaisten paikat tarkoittavat sitä, että Kokoomus menettää yhden ja Vihreät ainoan hallituspaikkansa.

 Muista puolueista Keskusta ja SDP säilyttävät nykyiset paikkansa eli Keskustalla on jatkossakin 5 ja SDP:llä 4 edustaja maakuntahallituksessa. Keskusta säilyy maakuntahallituksen suurimpana puolueena. Etelä-Savon maakuntahallituksessa on kaikkiaan13 jäsentä alkavallakin valtuustokaudella.

 

Keskusta edelleen maakuntavaltuuston suurin puolue

Maakuntavaltuustossa suurin voittaja ovat Perussuomalaiset, jotka saavat 8 valtuustopaikkaa (nykyisin 3). Suurin puolue uudessa maakuntavaltuustossa edelleen Keskusta 23 paikallaan. Suurin menettäjä on SDP, jonka paikkamäärä putoaa nykyisestä 21:stä 17:een. Vihreät menettävät yhden paikan saaden 3 edustajaa.

Kokoomuksen paikkamäärä vähenee kahdella ollen jatkossa 12. Kristilliset säilyttävät nykyisen edustajamääränsä eli 3, mutta Vasemmistoliitto menettää yhden paikan. Maakuntavaltuustossa on edustettuina seitsemän poliittista puoluetta, mikä on sama määrä kuin nykyisessäkin valtuustossa.

Se, mikä puolue pitelee uudessa maakuntavaltuustossa puheenjohtajan nuijaa, ratkeaa ensi vuoden puolella puolueiden välissä keskusteluissa. Nykyistä maakuntavaltuustoa johtaa mikkeliläinen kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.).

Aluekehityslain mukaisesti maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokoonpanot määräytyvät kuntavaalien poliittisten voimasuhteiden perusteella.

 

Kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston

Alkuvuodesta 2013 kunnanvaltuustot valitsevat edustajansa ns. edustajainkokoukseen, joka valitsee Etelä-Savolle uuden maakuntavaltuuston 8. huhtikuuta. Uusi valtuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 27. toukokuuta, jolloin se puolestaan valitsee uuden maakuntahallituksen ja muut toimielimet.

Nykyinen maakuntavaltuusto kokoontuu viimeiseen kokoukseensa 26. marraskuuta 2012 Ristiinaan.

 

Tarkastuslautakunta

Maakuntaliiton 5-henkisen tarkastuslautakunnan kokoonpanoon tulee myös muutoksia. Keskusta säilyttää siellä kaksi paikkaansa, mutta Kokoomus ja SDP saavat sinne yhden paikan Perussuomalaisten noustessa uutena lautakuntaan.

Nykyisessä tarkastuslautakunnassa SDP:llä on kaksi paikkaa ja Kokoomuksella yksi.

 

Toimielinten tehtävät

Maakuntavaltuusto on maakuntaliito ylin toimielin. Valtuusto muun muassa hyväksyy maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Lisäksi se vastaa liiton toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan.

 Maakuntahallitus vastaa liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee useimmat maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Tarkastuslautakunta on maakuntavaltuuston valitsema toimielin, joka arvioi, toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.

Lisätietoja antavat maakuntavaltuuston puheenjohtajat Lenita Toivakka (kok.), puh. 050 – 512 2928, Jarkko Wuorinen (kesk.), puh. 050 – 537 6707, ja Eino Törrönen (sdp.), puh. 0500 – 345 112, ja maakuntahallituksen puheenjohtajat Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

  

Taulukot

  

Maakuntavaltuusto

2012

2008

Keskusta

23

25

SDP

17

21

Kokoomus

12

14

Vihreät

3

4

Kristilliset

3

3

Perussuomalaiset

8

3

Vasemmistoliitto

1

2

 

67

72

  

 

Maakuntahallitus

2012

2008

Keskusta

5

5

SDP

4

4

Kokoomus

2

3

Perussuomalaiset

2

-

Vihreät

0

1

 

13

13

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kuntavaalit tuovat muutoksia maakunnan hallintoelimiin

29.10.2012

Perussuomalaiset nousevat maakuntahallitukseen

 Perussuomalaiset nostavat kunnallisvaalituloksen siivittämänä paikkamääräänsä myös maakuntavaltuustossa. 67-jäseniseen maakuntavaltuustoon puolue on saamassa 8 edustajaa nykyisten kolmen sijaan. Maakuntavaltuuston koko pienenee nykyisestä 72 paikasta 67 paikkaan asukas- ja kuntamäärän vähenemisen takia alkavalle 4-vuotiskaudelle.

SDP menettää 4 paikkaa ja vihreät 1:n paikan. Kokoomus ja Keskusta menettivät kumpikin 2 paikkaa saaden kuitenkin suhteellisesti lähes saman edustuksen maakuntavaltuustoon kuin aiemmin.

Kuntavaalien vaalitulosten perusteella Perussuomalaiset saavat 2 paikkaa Etelä-Savon maakuntahallitukseen vuosiksi 2013 – 2016. Paikat ovat Perussuomalaisten ensimmäiset maakuntahallituksessa. Perussuomalaisten paikat tarkoittavat sitä, että Kokoomus menettää yhden ja Vihreät ainoan hallituspaikkansa.

 Muista puolueista Keskusta ja SDP säilyttävät nykyiset paikkansa eli Keskustalla on jatkossakin 5 ja SDP:llä 4 edustaja maakuntahallituksessa. Keskusta säilyy maakuntahallituksen suurimpana puolueena. Etelä-Savon maakuntahallituksessa on kaikkiaan13 jäsentä alkavallakin valtuustokaudella.

 

Keskusta edelleen maakuntavaltuuston suurin puolue

Maakuntavaltuustossa suurin voittaja ovat Perussuomalaiset, jotka saavat 8 valtuustopaikkaa (nykyisin 3). Suurin puolue uudessa maakuntavaltuustossa edelleen Keskusta 23 paikallaan. Suurin menettäjä on SDP, jonka paikkamäärä putoaa nykyisestä 21:stä 17:een. Vihreät menettävät yhden paikan saaden 3 edustajaa.

Kokoomuksen paikkamäärä vähenee kahdella ollen jatkossa 12. Kristilliset säilyttävät nykyisen edustajamääränsä eli 3, mutta Vasemmistoliitto menettää yhden paikan. Maakuntavaltuustossa on edustettuina seitsemän poliittista puoluetta, mikä on sama määrä kuin nykyisessäkin valtuustossa.

Se, mikä puolue pitelee uudessa maakuntavaltuustossa puheenjohtajan nuijaa, ratkeaa ensi vuoden puolella puolueiden välissä keskusteluissa. Nykyistä maakuntavaltuustoa johtaa mikkeliläinen kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.).

Aluekehityslain mukaisesti maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokoonpanot määräytyvät kuntavaalien poliittisten voimasuhteiden perusteella.

 

Kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston

Alkuvuodesta 2013 kunnanvaltuustot valitsevat edustajansa ns. edustajainkokoukseen, joka valitsee Etelä-Savolle uuden maakuntavaltuuston 8. huhtikuuta. Uusi valtuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 27. toukokuuta, jolloin se puolestaan valitsee uuden maakuntahallituksen ja muut toimielimet.

Nykyinen maakuntavaltuusto kokoontuu viimeiseen kokoukseensa 26. marraskuuta 2012 Ristiinaan.

 

Tarkastuslautakunta

Maakuntaliiton 5-henkisen tarkastuslautakunnan kokoonpanoon tulee myös muutoksia. Keskusta säilyttää siellä kaksi paikkaansa, mutta Kokoomus ja SDP saavat sinne yhden paikan Perussuomalaisten noustessa uutena lautakuntaan.

Nykyisessä tarkastuslautakunnassa SDP:llä on kaksi paikkaa ja Kokoomuksella yksi.

 

Toimielinten tehtävät

Maakuntavaltuusto on maakuntaliito ylin toimielin. Valtuusto muun muassa hyväksyy maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Lisäksi se vastaa liiton toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan.

 Maakuntahallitus vastaa liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee useimmat maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Tarkastuslautakunta on maakuntavaltuuston valitsema toimielin, joka arvioi, toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.

Lisätietoja antavat maakuntavaltuuston puheenjohtajat Lenita Toivakka (kok.), puh. 050 – 512 2928, Jarkko Wuorinen (kesk.), puh. 050 – 537 6707, ja Eino Törrönen (sdp.), puh. 0500 – 345 112, ja maakuntahallituksen puheenjohtajat Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

  

Taulukot

  

Maakuntavaltuusto

2012

2008

Keskusta

23

25

SDP

17

21

Kokoomus

12

14

Vihreät

3

4

Kristilliset

3

3

Perussuomalaiset

8

3

Vasemmistoliitto

1

2

 

67

72

  

 

Maakuntahallitus

2012

2008

Keskusta

5

5

SDP

4

4

Kokoomus

2

3

Perussuomalaiset

2

-

Vihreät

0

1

 

13

13

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kuntavaalit tuovat muutoksia maakunnan hallintoelimiin

29.10.2012

Perussuomalaiset nousevat maakuntahallitukseen

 Perussuomalaiset nostavat kunnallisvaalituloksen siivittämänä paikkamääräänsä myös maakuntavaltuustossa. 67-jäseniseen maakuntavaltuustoon puolue on saamassa 8 edustajaa nykyisten kolmen sijaan. Maakuntavaltuuston koko pienenee nykyisestä 72 paikasta 67 paikkaan asukas- ja kuntamäärän vähenemisen takia alkavalle 4-vuotiskaudelle.

SDP menettää 4 paikkaa ja vihreät 1:n paikan. Kokoomus ja Keskusta menettivät kumpikin 2 paikkaa saaden kuitenkin suhteellisesti lähes saman edustuksen maakuntavaltuustoon kuin aiemmin.

Kuntavaalien vaalitulosten perusteella Perussuomalaiset saavat 2 paikkaa Etelä-Savon maakuntahallitukseen vuosiksi 2013 – 2016. Paikat ovat Perussuomalaisten ensimmäiset maakuntahallituksessa. Perussuomalaisten paikat tarkoittavat sitä, että Kokoomus menettää yhden ja Vihreät ainoan hallituspaikkansa.

 Muista puolueista Keskusta ja SDP säilyttävät nykyiset paikkansa eli Keskustalla on jatkossakin 5 ja SDP:llä 4 edustaja maakuntahallituksessa. Keskusta säilyy maakuntahallituksen suurimpana puolueena. Etelä-Savon maakuntahallituksessa on kaikkiaan13 jäsentä alkavallakin valtuustokaudella.

 

Keskusta edelleen maakuntavaltuuston suurin puolue

Maakuntavaltuustossa suurin voittaja ovat Perussuomalaiset, jotka saavat 8 valtuustopaikkaa (nykyisin 3). Suurin puolue uudessa maakuntavaltuustossa edelleen Keskusta 23 paikallaan. Suurin menettäjä on SDP, jonka paikkamäärä putoaa nykyisestä 21:stä 17:een. Vihreät menettävät yhden paikan saaden 3 edustajaa.

Kokoomuksen paikkamäärä vähenee kahdella ollen jatkossa 12. Kristilliset säilyttävät nykyisen edustajamääränsä eli 3, mutta Vasemmistoliitto menettää yhden paikan. Maakuntavaltuustossa on edustettuina seitsemän poliittista puoluetta, mikä on sama määrä kuin nykyisessäkin valtuustossa.

Se, mikä puolue pitelee uudessa maakuntavaltuustossa puheenjohtajan nuijaa, ratkeaa ensi vuoden puolella puolueiden välissä keskusteluissa. Nykyistä maakuntavaltuustoa johtaa mikkeliläinen kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.).

Aluekehityslain mukaisesti maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokoonpanot määräytyvät kuntavaalien poliittisten voimasuhteiden perusteella.

 

Kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston

Alkuvuodesta 2013 kunnanvaltuustot valitsevat edustajansa ns. edustajainkokoukseen, joka valitsee Etelä-Savolle uuden maakuntavaltuuston 8. huhtikuuta. Uusi valtuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 27. toukokuuta, jolloin se puolestaan valitsee uuden maakuntahallituksen ja muut toimielimet.

Nykyinen maakuntavaltuusto kokoontuu viimeiseen kokoukseensa 26. marraskuuta 2012 Ristiinaan.

 

Tarkastuslautakunta

Maakuntaliiton 5-henkisen tarkastuslautakunnan kokoonpanoon tulee myös muutoksia. Keskusta säilyttää siellä kaksi paikkaansa, mutta Kokoomus ja SDP saavat sinne yhden paikan Perussuomalaisten noustessa uutena lautakuntaan.

Nykyisessä tarkastuslautakunnassa SDP:llä on kaksi paikkaa ja Kokoomuksella yksi.

 

Toimielinten tehtävät

Maakuntavaltuusto on maakuntaliito ylin toimielin. Valtuusto muun muassa hyväksyy maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Lisäksi se vastaa liiton toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan.

 Maakuntahallitus vastaa liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee useimmat maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Tarkastuslautakunta on maakuntavaltuuston valitsema toimielin, joka arvioi, toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.

Lisätietoja antavat maakuntavaltuuston puheenjohtajat Lenita Toivakka (kok.), puh. 050 – 512 2928, Jarkko Wuorinen (kesk.), puh. 050 – 537 6707, ja Eino Törrönen (sdp.), puh. 0500 – 345 112, ja maakuntahallituksen puheenjohtajat Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

  

Taulukot

  

Maakuntavaltuusto

2012

2008

Keskusta

23

25

SDP

17

21

Kokoomus

12

14

Vihreät

3

4

Kristilliset

3

3

Perussuomalaiset

8

3

Vasemmistoliitto

1

2

 

67

72

  

 

Maakuntahallitus

2012

2008

Keskusta

5

5

SDP

4

4

Kokoomus

2

3

Perussuomalaiset

2

-

Vihreät

0

1

 

13

13

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kuntavaalit tuovat muutoksia maakunnan hallintoelimiin

29.10.2012

Perussuomalaiset nousevat maakuntahallitukseen

 Perussuomalaiset nostavat kunnallisvaalituloksen siivittämänä paikkamääräänsä myös maakuntavaltuustossa. 67-jäseniseen maakuntavaltuustoon puolue on saamassa 8 edustajaa nykyisten kolmen sijaan. Maakuntavaltuuston koko pienenee nykyisestä 72 paikasta 67 paikkaan asukas- ja kuntamäärän vähenemisen takia alkavalle 4-vuotiskaudelle.

SDP menettää 4 paikkaa ja vihreät 1:n paikan. Kokoomus ja Keskusta menettivät kumpikin 2 paikkaa saaden kuitenkin suhteellisesti lähes saman edustuksen maakuntavaltuustoon kuin aiemmin.

Kuntavaalien vaalitulosten perusteella Perussuomalaiset saavat 2 paikkaa Etelä-Savon maakuntahallitukseen vuosiksi 2013 – 2016. Paikat ovat Perussuomalaisten ensimmäiset maakuntahallituksessa. Perussuomalaisten paikat tarkoittavat sitä, että Kokoomus menettää yhden ja Vihreät ainoan hallituspaikkansa.

 Muista puolueista Keskusta ja SDP säilyttävät nykyiset paikkansa eli Keskustalla on jatkossakin 5 ja SDP:llä 4 edustaja maakuntahallituksessa. Keskusta säilyy maakuntahallituksen suurimpana puolueena. Etelä-Savon maakuntahallituksessa on kaikkiaan13 jäsentä alkavallakin valtuustokaudella.

 

Keskusta edelleen maakuntavaltuuston suurin puolue

Maakuntavaltuustossa suurin voittaja ovat Perussuomalaiset, jotka saavat 8 valtuustopaikkaa (nykyisin 3). Suurin puolue uudessa maakuntavaltuustossa edelleen Keskusta 23 paikallaan. Suurin menettäjä on SDP, jonka paikkamäärä putoaa nykyisestä 21:stä 17:een. Vihreät menettävät yhden paikan saaden 3 edustajaa.

Kokoomuksen paikkamäärä vähenee kahdella ollen jatkossa 12. Kristilliset säilyttävät nykyisen edustajamääränsä eli 3, mutta Vasemmistoliitto menettää yhden paikan. Maakuntavaltuustossa on edustettuina seitsemän poliittista puoluetta, mikä on sama määrä kuin nykyisessäkin valtuustossa.

Se, mikä puolue pitelee uudessa maakuntavaltuustossa puheenjohtajan nuijaa, ratkeaa ensi vuoden puolella puolueiden välissä keskusteluissa. Nykyistä maakuntavaltuustoa johtaa mikkeliläinen kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.).

Aluekehityslain mukaisesti maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokoonpanot määräytyvät kuntavaalien poliittisten voimasuhteiden perusteella.

 

Kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston

Alkuvuodesta 2013 kunnanvaltuustot valitsevat edustajansa ns. edustajainkokoukseen, joka valitsee Etelä-Savolle uuden maakuntavaltuuston 8. huhtikuuta. Uusi valtuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 27. toukokuuta, jolloin se puolestaan valitsee uuden maakuntahallituksen ja muut toimielimet.

Nykyinen maakuntavaltuusto kokoontuu viimeiseen kokoukseensa 26. marraskuuta 2012 Ristiinaan.

 

Tarkastuslautakunta

Maakuntaliiton 5-henkisen tarkastuslautakunnan kokoonpanoon tulee myös muutoksia. Keskusta säilyttää siellä kaksi paikkaansa, mutta Kokoomus ja SDP saavat sinne yhden paikan Perussuomalaisten noustessa uutena lautakuntaan.

Nykyisessä tarkastuslautakunnassa SDP:llä on kaksi paikkaa ja Kokoomuksella yksi.

 

Toimielinten tehtävät

Maakuntavaltuusto on maakuntaliito ylin toimielin. Valtuusto muun muassa hyväksyy maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Lisäksi se vastaa liiton toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan.

 Maakuntahallitus vastaa liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee useimmat maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Tarkastuslautakunta on maakuntavaltuuston valitsema toimielin, joka arvioi, toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.

Lisätietoja antavat maakuntavaltuuston puheenjohtajat Lenita Toivakka (kok.), puh. 050 – 512 2928, Jarkko Wuorinen (kesk.), puh. 050 – 537 6707, ja Eino Törrönen (sdp.), puh. 0500 – 345 112, ja maakuntahallituksen puheenjohtajat Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

  

Taulukot

  

Maakuntavaltuusto

2012

2008

Keskusta

23

25

SDP

17

21

Kokoomus

12

14

Vihreät

3

4

Kristilliset

3

3

Perussuomalaiset

8

3

Vasemmistoliitto

1

2

 

67

72

  

 

Maakuntahallitus

2012

2008

Keskusta

5

5

SDP

4

4

Kokoomus

2

3

Perussuomalaiset

2

-

Vihreät

0

1

 

13

13

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010