Ilmoitus Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

08.10.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa EU-osarahoitteisen Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun.

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun ns. Sova-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus.

Sova-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Alueellisten suunnitelmien osalta koordinoivat maakunnan liitot vastaavat ympäristöarvioinnin toteuttamisesta. Niiden pohjalta laaditaan myös koko ohjelmaa koskeva ympäristöarviointi.

Lisätietoja

Kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa www.tem.fi/ohjelma2014.

Lisätietoja ympäristöarvioinnin valmistelusta antaa ylitarkastaja Harri Ahlgren, harri.ahlgren(at )tem.fi, puh. 050 396 3318, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjelman valmistelusta lisätietoja antaa aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, kaisa-leena.lintila(at )tem.fi, puh. 040 551 3022, työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Mielipiteiden esittäminen

Ohjelmakokonaisuudesta ja alueellisista suunnitelmista sekä niihin liittyvien ympäristöselostusten lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne jollekin seuraavista viranomaisista 16. marraskuuta 2012 mennessä:

 • ohjelmakokonaisuus: työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai kirjaamo@tem.fi
 • Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu tai kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi
 • Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma: Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 50111 Lahti tai toimisto@paijat-hame.fi

Tausta-aineistot ovat luettavissa työ ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. >Tutustu tausta-aineistoihin.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Ilmoitus Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

08.10.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa EU-osarahoitteisen Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun.

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun ns. Sova-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus.

Sova-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Alueellisten suunnitelmien osalta koordinoivat maakunnan liitot vastaavat ympäristöarvioinnin toteuttamisesta. Niiden pohjalta laaditaan myös koko ohjelmaa koskeva ympäristöarviointi.

Lisätietoja

Kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa www.tem.fi/ohjelma2014.

Lisätietoja ympäristöarvioinnin valmistelusta antaa ylitarkastaja Harri Ahlgren, harri.ahlgren(at )tem.fi, puh. 050 396 3318, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjelman valmistelusta lisätietoja antaa aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, kaisa-leena.lintila(at )tem.fi, puh. 040 551 3022, työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Mielipiteiden esittäminen

Ohjelmakokonaisuudesta ja alueellisista suunnitelmista sekä niihin liittyvien ympäristöselostusten lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne jollekin seuraavista viranomaisista 16. marraskuuta 2012 mennessä:

 • ohjelmakokonaisuus: työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai kirjaamo@tem.fi
 • Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu tai kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi
 • Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma: Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 50111 Lahti tai toimisto@paijat-hame.fi

Tausta-aineistot ovat luettavissa työ ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. >Tutustu tausta-aineistoihin.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Ilmoitus Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

08.10.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa EU-osarahoitteisen Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun.

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun ns. Sova-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus.

Sova-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Alueellisten suunnitelmien osalta koordinoivat maakunnan liitot vastaavat ympäristöarvioinnin toteuttamisesta. Niiden pohjalta laaditaan myös koko ohjelmaa koskeva ympäristöarviointi.

Lisätietoja

Kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa www.tem.fi/ohjelma2014.

Lisätietoja ympäristöarvioinnin valmistelusta antaa ylitarkastaja Harri Ahlgren, harri.ahlgren(at )tem.fi, puh. 050 396 3318, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjelman valmistelusta lisätietoja antaa aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, kaisa-leena.lintila(at )tem.fi, puh. 040 551 3022, työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Mielipiteiden esittäminen

Ohjelmakokonaisuudesta ja alueellisista suunnitelmista sekä niihin liittyvien ympäristöselostusten lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne jollekin seuraavista viranomaisista 16. marraskuuta 2012 mennessä:

 • ohjelmakokonaisuus: työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai kirjaamo@tem.fi
 • Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu tai kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi
 • Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma: Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 50111 Lahti tai toimisto@paijat-hame.fi

Tausta-aineistot ovat luettavissa työ ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. >Tutustu tausta-aineistoihin.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Ilmoitus Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

08.10.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa EU-osarahoitteisen Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun.

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun ns. Sova-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus.

Sova-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Alueellisten suunnitelmien osalta koordinoivat maakunnan liitot vastaavat ympäristöarvioinnin toteuttamisesta. Niiden pohjalta laaditaan myös koko ohjelmaa koskeva ympäristöarviointi.

Lisätietoja

Kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa www.tem.fi/ohjelma2014.

Lisätietoja ympäristöarvioinnin valmistelusta antaa ylitarkastaja Harri Ahlgren, harri.ahlgren(at )tem.fi, puh. 050 396 3318, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjelman valmistelusta lisätietoja antaa aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, kaisa-leena.lintila(at )tem.fi, puh. 040 551 3022, työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Mielipiteiden esittäminen

Ohjelmakokonaisuudesta ja alueellisista suunnitelmista sekä niihin liittyvien ympäristöselostusten lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne jollekin seuraavista viranomaisista 16. marraskuuta 2012 mennessä:

 • ohjelmakokonaisuus: työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai kirjaamo@tem.fi
 • Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu tai kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi
 • Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma: Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 50111 Lahti tai toimisto@paijat-hame.fi

Tausta-aineistot ovat luettavissa työ ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. >Tutustu tausta-aineistoihin.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010