Itä-Suomen maahanmuuttostrategia valmistui

17.09.2012

Itä-Suomi on saanut ensimmäisen maahanmuuttostrategian. Maahanmuuttostrategian tavoitteena on lisätä alueen hyvinvointia ja turvata työvoiman saatavuus. Kuntien rooli kotouttamispalvelujen tarjoajana korostuu. Vuoteen 2017 ulottuva strategia julkistettiin 17. syyskuuta.

Itä-Suomen maahanmuuttostrategiassa toimintalinjoja on kolme. Kärkitoiminnoksi strategia valitsee elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja ulkomaalaistaustaisten työllistymisen. Tulevaisuuden visiona on, että ulkomaalaistaustaiset työllistyvät Itä-Suomessa ja perustavat tänne yrityksiä.

Lisäksi alueen väestömäärä kasvaa heidän ansiostaan ja elinkeinoelämä saa tarvitsemaansa työvoimaa ja osaamista. Se puolestaan edistää vientiä ja kansainvälistymistä.

Strategian kivijalka lepää kunnissa ja maahanmuuttajien onnistuneessa kotouttamisessa. Tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaisten kotouttaminen on osa kunnan normaaleja peruspalveluja. Kuntien on myös tarjottava aktiivisesti kuntapaikkoja pakolaisille.

Kuntien rooli on erittäin tärkeä: jos kunta ei onnistu tarjoamaan kotouttamis- ja muita peruspalveluja maahanmuuttajille, eivät elinkeinoelämän tavoitteetkaan toteudu.

Strategia nostaa esiin myös asenneilmaston ja osallistumisen. Tavoitteena on, että Itä-Suomen ilmapiiri kansainvälistyy, ja erilaisuutta arvostetaan. Tulevaisuudessa ulkomaalaistaustaiset osallistuvat myös monipuolisesti yhteiskunnan toimintaan.

Ulkomaalaistaustaisten monipuolinen osallistuminen rikastuttaa alueen elinkeinoelämää sekä kuntien että muiden tahojen toimintaa. He tuovat alueenlle uutta ja monipuolista kulttuurituntemusta ja luovat uusia kansainvälisiä yhteyksiä. Alueen asukkaiden ja toimijoiden asenteet vaikuttaa merkittävästi siihen, miten strategian elinkeinoelämää ja kuntia koskevat tavoitteet toteutuvat.

Strategia peräänkuuluttaa sekä viranomaisia ja päättäjiä että muita maahanmuuttotahoja tehostamaan toimintaansa. Strategia muistuttaa myös, että sen tavoitteet tulee ottaa huomioon, kun eri rahoituskanavien kautta myönnetään rahoitusta kehittämishankkeisiin ja -toimiin.

Strategiatyötä johti Pohjois-Savon ELY-keskus. Käytännön työstä vastasi maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, puh, 0295 026 597, lisbeth.mattsson(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa maakunta-asiamies Markku Aholainen, puh. 0400 745 537.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia valmistui

17.09.2012

Itä-Suomi on saanut ensimmäisen maahanmuuttostrategian. Maahanmuuttostrategian tavoitteena on lisätä alueen hyvinvointia ja turvata työvoiman saatavuus. Kuntien rooli kotouttamispalvelujen tarjoajana korostuu. Vuoteen 2017 ulottuva strategia julkistettiin 17. syyskuuta.

Itä-Suomen maahanmuuttostrategiassa toimintalinjoja on kolme. Kärkitoiminnoksi strategia valitsee elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja ulkomaalaistaustaisten työllistymisen. Tulevaisuuden visiona on, että ulkomaalaistaustaiset työllistyvät Itä-Suomessa ja perustavat tänne yrityksiä.

Lisäksi alueen väestömäärä kasvaa heidän ansiostaan ja elinkeinoelämä saa tarvitsemaansa työvoimaa ja osaamista. Se puolestaan edistää vientiä ja kansainvälistymistä.

Strategian kivijalka lepää kunnissa ja maahanmuuttajien onnistuneessa kotouttamisessa. Tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaisten kotouttaminen on osa kunnan normaaleja peruspalveluja. Kuntien on myös tarjottava aktiivisesti kuntapaikkoja pakolaisille.

Kuntien rooli on erittäin tärkeä: jos kunta ei onnistu tarjoamaan kotouttamis- ja muita peruspalveluja maahanmuuttajille, eivät elinkeinoelämän tavoitteetkaan toteudu.

Strategia nostaa esiin myös asenneilmaston ja osallistumisen. Tavoitteena on, että Itä-Suomen ilmapiiri kansainvälistyy, ja erilaisuutta arvostetaan. Tulevaisuudessa ulkomaalaistaustaiset osallistuvat myös monipuolisesti yhteiskunnan toimintaan.

Ulkomaalaistaustaisten monipuolinen osallistuminen rikastuttaa alueen elinkeinoelämää sekä kuntien että muiden tahojen toimintaa. He tuovat alueenlle uutta ja monipuolista kulttuurituntemusta ja luovat uusia kansainvälisiä yhteyksiä. Alueen asukkaiden ja toimijoiden asenteet vaikuttaa merkittävästi siihen, miten strategian elinkeinoelämää ja kuntia koskevat tavoitteet toteutuvat.

Strategia peräänkuuluttaa sekä viranomaisia ja päättäjiä että muita maahanmuuttotahoja tehostamaan toimintaansa. Strategia muistuttaa myös, että sen tavoitteet tulee ottaa huomioon, kun eri rahoituskanavien kautta myönnetään rahoitusta kehittämishankkeisiin ja -toimiin.

Strategiatyötä johti Pohjois-Savon ELY-keskus. Käytännön työstä vastasi maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, puh, 0295 026 597, lisbeth.mattsson(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa maakunta-asiamies Markku Aholainen, puh. 0400 745 537.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia valmistui

17.09.2012

Itä-Suomi on saanut ensimmäisen maahanmuuttostrategian. Maahanmuuttostrategian tavoitteena on lisätä alueen hyvinvointia ja turvata työvoiman saatavuus. Kuntien rooli kotouttamispalvelujen tarjoajana korostuu. Vuoteen 2017 ulottuva strategia julkistettiin 17. syyskuuta.

Itä-Suomen maahanmuuttostrategiassa toimintalinjoja on kolme. Kärkitoiminnoksi strategia valitsee elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja ulkomaalaistaustaisten työllistymisen. Tulevaisuuden visiona on, että ulkomaalaistaustaiset työllistyvät Itä-Suomessa ja perustavat tänne yrityksiä.

Lisäksi alueen väestömäärä kasvaa heidän ansiostaan ja elinkeinoelämä saa tarvitsemaansa työvoimaa ja osaamista. Se puolestaan edistää vientiä ja kansainvälistymistä.

Strategian kivijalka lepää kunnissa ja maahanmuuttajien onnistuneessa kotouttamisessa. Tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaisten kotouttaminen on osa kunnan normaaleja peruspalveluja. Kuntien on myös tarjottava aktiivisesti kuntapaikkoja pakolaisille.

Kuntien rooli on erittäin tärkeä: jos kunta ei onnistu tarjoamaan kotouttamis- ja muita peruspalveluja maahanmuuttajille, eivät elinkeinoelämän tavoitteetkaan toteudu.

Strategia nostaa esiin myös asenneilmaston ja osallistumisen. Tavoitteena on, että Itä-Suomen ilmapiiri kansainvälistyy, ja erilaisuutta arvostetaan. Tulevaisuudessa ulkomaalaistaustaiset osallistuvat myös monipuolisesti yhteiskunnan toimintaan.

Ulkomaalaistaustaisten monipuolinen osallistuminen rikastuttaa alueen elinkeinoelämää sekä kuntien että muiden tahojen toimintaa. He tuovat alueenlle uutta ja monipuolista kulttuurituntemusta ja luovat uusia kansainvälisiä yhteyksiä. Alueen asukkaiden ja toimijoiden asenteet vaikuttaa merkittävästi siihen, miten strategian elinkeinoelämää ja kuntia koskevat tavoitteet toteutuvat.

Strategia peräänkuuluttaa sekä viranomaisia ja päättäjiä että muita maahanmuuttotahoja tehostamaan toimintaansa. Strategia muistuttaa myös, että sen tavoitteet tulee ottaa huomioon, kun eri rahoituskanavien kautta myönnetään rahoitusta kehittämishankkeisiin ja -toimiin.

Strategiatyötä johti Pohjois-Savon ELY-keskus. Käytännön työstä vastasi maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, puh, 0295 026 597, lisbeth.mattsson(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa maakunta-asiamies Markku Aholainen, puh. 0400 745 537.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia valmistui

17.09.2012

Itä-Suomi on saanut ensimmäisen maahanmuuttostrategian. Maahanmuuttostrategian tavoitteena on lisätä alueen hyvinvointia ja turvata työvoiman saatavuus. Kuntien rooli kotouttamispalvelujen tarjoajana korostuu. Vuoteen 2017 ulottuva strategia julkistettiin 17. syyskuuta.

Itä-Suomen maahanmuuttostrategiassa toimintalinjoja on kolme. Kärkitoiminnoksi strategia valitsee elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja ulkomaalaistaustaisten työllistymisen. Tulevaisuuden visiona on, että ulkomaalaistaustaiset työllistyvät Itä-Suomessa ja perustavat tänne yrityksiä.

Lisäksi alueen väestömäärä kasvaa heidän ansiostaan ja elinkeinoelämä saa tarvitsemaansa työvoimaa ja osaamista. Se puolestaan edistää vientiä ja kansainvälistymistä.

Strategian kivijalka lepää kunnissa ja maahanmuuttajien onnistuneessa kotouttamisessa. Tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaisten kotouttaminen on osa kunnan normaaleja peruspalveluja. Kuntien on myös tarjottava aktiivisesti kuntapaikkoja pakolaisille.

Kuntien rooli on erittäin tärkeä: jos kunta ei onnistu tarjoamaan kotouttamis- ja muita peruspalveluja maahanmuuttajille, eivät elinkeinoelämän tavoitteetkaan toteudu.

Strategia nostaa esiin myös asenneilmaston ja osallistumisen. Tavoitteena on, että Itä-Suomen ilmapiiri kansainvälistyy, ja erilaisuutta arvostetaan. Tulevaisuudessa ulkomaalaistaustaiset osallistuvat myös monipuolisesti yhteiskunnan toimintaan.

Ulkomaalaistaustaisten monipuolinen osallistuminen rikastuttaa alueen elinkeinoelämää sekä kuntien että muiden tahojen toimintaa. He tuovat alueenlle uutta ja monipuolista kulttuurituntemusta ja luovat uusia kansainvälisiä yhteyksiä. Alueen asukkaiden ja toimijoiden asenteet vaikuttaa merkittävästi siihen, miten strategian elinkeinoelämää ja kuntia koskevat tavoitteet toteutuvat.

Strategia peräänkuuluttaa sekä viranomaisia ja päättäjiä että muita maahanmuuttotahoja tehostamaan toimintaansa. Strategia muistuttaa myös, että sen tavoitteet tulee ottaa huomioon, kun eri rahoituskanavien kautta myönnetään rahoitusta kehittämishankkeisiin ja -toimiin.

Strategiatyötä johti Pohjois-Savon ELY-keskus. Käytännön työstä vastasi maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, puh, 0295 026 597, lisbeth.mattsson(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja Etelä-Savossa antaa maakunta-asiamies Markku Aholainen, puh. 0400 745 537.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010