Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä: Maaseudun kehittämiskohteille pitää löytyä tärkeysjärjestys

14.06.2012

Maakunnan yhteistyöryhmä oli koolla Mikkelissä:

Maaseudun kehittämiskohteille pitää löytää tärkeysjärjestys

Etelä-Savon maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 2012-2020 on valmistunut laajan toimijajoukon yhteisponnistuksena. ProAgria Etelä-Savon vetämässä ohjelmatyössä oli mukaan 120 maaseudun toimijaa ja valmisteluvaiheessa jalkauduttiin laajasti maakuntaan.

Hankepäällikkö Niina Kuuva esitteli maakunnan yhteistyöryhmälle toimenpideohjelman keskeisiä painotuksia. Laajassa keskustelussa maakunnan yhteistyöryhmä toivoi, että ohjelmassa luetellut hankkeet laitetaan tärkeysjärjestykseen.

”Hankkeet on priorisoitava, jotta niitä voidaan eri rahoitusvälineillä toteuttaa. Maaseudun pitää olla elävä, silloin kaupunkiseutu kehittyy ja päinvastoin. Nämä eivät sulje pois toisiaan”, yhteistyöryhmän kokouksen puheenjohtajana toiminut Savonlinnan kaupungin hallintojohtaja Saku Linnamurto (kok.) sanoi.

Magneettisista muistimetalleista etsitään liiketoimintaa Savonlinnassa

MSM-materiaaleista eli magneettisista muistimetalleista tehdyt kappaleet voivat vääntyä tai muuttaa mittojaan joutuessaan magneettikenttään. Menetelmää patentoinut tekniikan tohtori Kari Ullakko ryhtyy nyt kehittämään keksintöjensä ympärille liiketoimintaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Savonlinnan yksikössä ja kokoamaan itselleen tutkimustiimiä.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on valmistellut Tekes-rahoitteista hanketta, jonka aikana mikropumpuista suunniteltaisiin ja valmistettaisiin kaksi sovellusta eli DNA-profilointilaitteisto ja jätevesianalysaattori ja niiden toimivuutta testattaisiin. Hankkeen aikana kerättäisiin pumppuihin liittyvää markkinatietoa ja tehtäisiin liiketoimintamalli potentiaalille asiakkaalle sekä liiketoimintasuunnitelma mikropumppuja valmistavalle yritykselle. Hankkeen aikana syntyy myös useita opinnäytetöitä.

MSM-liuskojen sovelluksia voidaan käyttää muun muassa nesteenkäsittelyssä, liittimissä, asetuslaitteissa, vibraattoreissa sekä antureissa ja generaattoreissa.

Etelä-Savon maakuntaliiton maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi omalta osaltaan ”Kontaktittomat mikropumput biologisiin ja ympäristötekniikan lab-on-chipeihin” -hankkeen, joka toteutettaisiin vuosina 2012-2014 osin EAKR-ohjelman rahoituksella. Tekes on suhtautunut alustavasti myönteisesti sen ”Tutkimustuloksista uutta tietoa ja liiketoimintaa” -hakuun liittyvään hankkeeseen. Rahoitusmuoto on uusi Tekesissä, ja sen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa tutkimustuloksia hyödyntäen. Rahoituksen hyödyntäminen ei edellytä alkuvaiheessa yrityskumppaneiden mukana oloa.

Savonrataa nopeutetaan myös Pieksämäen pohjoispuolella 

Vuosille 2009-2011 suunnatuista Savonradan liikenteen nopeuttamishankkeista on jäänyt käyttämättä rahoitusta, koska hanke toteutui halvemmalla. Maakunnan yhteistyöryhmä päätti aiemmin käyttää rahoitusta muutostöihin osuudella Otava-Haukivuori ja Pieksämäki-Haapakoski -osuuden suunnitteluun.

Rahoituksella tehdään turvalaite- ja sähköratamuutostyöt osuudella Otava-Haukivuori. Lisäksi laaditaan eritasosuunnitelma Pieksämäen pohjoispuolelle Partaharjuun. Suunnitelmalla valmistaudutaan kolmen tasoristeyksen poistamiseen rataosuudella Pieksämäki-Haapakoski vuonna 2013 tehtävien radan päällysrakennetöiden yhteydessä.

Kuntien perusrakenneinvestointihankkeet päättää jatkossa maakuntaliitto

TEM on ohjeistanut ELY-keskuksia ja maakuntaliittoja, että ELY-keskukset eivät jatkossa rahoita työllisyysperusteisia investointeja EU-ohjelmista. Hankkeet ja niille aiottu rahoitus siirtyvät kuntien perusrakenneinvestointihankkeiksi, ja ne päättää maakuntaliitto.

Etelä-Savossa tämäntyyppisiä hankehakemuksia ei ole käsittelyssä, mutta neuvotteluja käydään 2-3 uudesta hankkeesta. 

Maakuntaliitto ja ELY-keskus tiedottavat kunnanhallituksia muutoksesta kirjeitse lähiaikoina.

EU:n uuden ohjelmakauden rahoitusmallista saattaa tulla sirpaleinen

EU:n rakennerahastojen valmistelu herätti jälleen keskustelua maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen alustuksen pohjalta. Uuden ohjelmakauden 2014-2020 -valmistelussa on hahmoteltu ensimmäiset otsikkotason ohjelmaluonnokset. 

Kun rahoitus vähenee, maakunnan edunvalvojien pitää entistä terävämmin pystyä määrittelemään, mitä rahoitetaan. Hankkeilta kaivataan myös entistä enemmän vaikuttavuutta.

Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman työryhmän arktinen painotus hämmentää

Maakunnan yhteistyöryhmä sai tutustuttavakseen myös Katse pohjoiseen -linjausten taustamuistion eli kansanedustaja Jouni Backmanin vetämän ns. Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman työryhmän ehdotuksen, joka julkistettiin eilen. Linjaukset herättivät keskustelua.

”Olen huolissani siitä, että työryhmän painotus on hyvin arktinen. Työryhmä painottaa esimerkiksi liiaksi Koillisväylän merkitystä keskeisenä liikenneväylänä. Monta hallinnollista asiaa ennättää kuitenkin tapahtua ennen kuin Koillisväylä oikeasti nousee liikennepoliittisiin visioihin mukaan. Itä-Suomen eteläisimpään maakuntaan painottuvia asioita ei ohjelmassa juuri näy. Olisin toivonut mukaan Itä-Suomen kannalta keskeisiä, koko maan liikennettä palvelevia, Viitosväylään ja Venäjän-liikenteeseen liittyviä hankkeita. Toisaalta laajakaistojen rakentamista ei voida rahoittaa EAKR-rahoituksella”, Riitta Koskinen sanoo.

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 18.10.2012

Maakunnan yhteistyöryhmä on toimielin, joka ohjaa ja valvoo EU:n alueellisten kilpailukyky- ja työllisyysohjelmien toteutumista Etelä-Savossa. Ohjelmista toinen ohjaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja toinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahojen käyttöä Etelä-Savossa vuosina 2007 – 2013.

Yhteistyöryhmässä on puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä, joista kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes valtion aluehallintoa ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä.

Lisätietoja antavat 1. varapuheenjohtaja Saku Linnamurto, puh. 044 417 4005, sihteeristön puheenjohtaja, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 ja Hanna Makkula, puh. 0400 618 489 Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä: Maaseudun kehittämiskohteille pitää löytyä tärkeysjärjestys

14.06.2012

Maakunnan yhteistyöryhmä oli koolla Mikkelissä:

Maaseudun kehittämiskohteille pitää löytää tärkeysjärjestys

Etelä-Savon maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 2012-2020 on valmistunut laajan toimijajoukon yhteisponnistuksena. ProAgria Etelä-Savon vetämässä ohjelmatyössä oli mukaan 120 maaseudun toimijaa ja valmisteluvaiheessa jalkauduttiin laajasti maakuntaan.

Hankepäällikkö Niina Kuuva esitteli maakunnan yhteistyöryhmälle toimenpideohjelman keskeisiä painotuksia. Laajassa keskustelussa maakunnan yhteistyöryhmä toivoi, että ohjelmassa luetellut hankkeet laitetaan tärkeysjärjestykseen.

”Hankkeet on priorisoitava, jotta niitä voidaan eri rahoitusvälineillä toteuttaa. Maaseudun pitää olla elävä, silloin kaupunkiseutu kehittyy ja päinvastoin. Nämä eivät sulje pois toisiaan”, yhteistyöryhmän kokouksen puheenjohtajana toiminut Savonlinnan kaupungin hallintojohtaja Saku Linnamurto (kok.) sanoi.

Magneettisista muistimetalleista etsitään liiketoimintaa Savonlinnassa

MSM-materiaaleista eli magneettisista muistimetalleista tehdyt kappaleet voivat vääntyä tai muuttaa mittojaan joutuessaan magneettikenttään. Menetelmää patentoinut tekniikan tohtori Kari Ullakko ryhtyy nyt kehittämään keksintöjensä ympärille liiketoimintaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Savonlinnan yksikössä ja kokoamaan itselleen tutkimustiimiä.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on valmistellut Tekes-rahoitteista hanketta, jonka aikana mikropumpuista suunniteltaisiin ja valmistettaisiin kaksi sovellusta eli DNA-profilointilaitteisto ja jätevesianalysaattori ja niiden toimivuutta testattaisiin. Hankkeen aikana kerättäisiin pumppuihin liittyvää markkinatietoa ja tehtäisiin liiketoimintamalli potentiaalille asiakkaalle sekä liiketoimintasuunnitelma mikropumppuja valmistavalle yritykselle. Hankkeen aikana syntyy myös useita opinnäytetöitä.

MSM-liuskojen sovelluksia voidaan käyttää muun muassa nesteenkäsittelyssä, liittimissä, asetuslaitteissa, vibraattoreissa sekä antureissa ja generaattoreissa.

Etelä-Savon maakuntaliiton maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi omalta osaltaan ”Kontaktittomat mikropumput biologisiin ja ympäristötekniikan lab-on-chipeihin” -hankkeen, joka toteutettaisiin vuosina 2012-2014 osin EAKR-ohjelman rahoituksella. Tekes on suhtautunut alustavasti myönteisesti sen ”Tutkimustuloksista uutta tietoa ja liiketoimintaa” -hakuun liittyvään hankkeeseen. Rahoitusmuoto on uusi Tekesissä, ja sen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa tutkimustuloksia hyödyntäen. Rahoituksen hyödyntäminen ei edellytä alkuvaiheessa yrityskumppaneiden mukana oloa.

Savonrataa nopeutetaan myös Pieksämäen pohjoispuolella 

Vuosille 2009-2011 suunnatuista Savonradan liikenteen nopeuttamishankkeista on jäänyt käyttämättä rahoitusta, koska hanke toteutui halvemmalla. Maakunnan yhteistyöryhmä päätti aiemmin käyttää rahoitusta muutostöihin osuudella Otava-Haukivuori ja Pieksämäki-Haapakoski -osuuden suunnitteluun.

Rahoituksella tehdään turvalaite- ja sähköratamuutostyöt osuudella Otava-Haukivuori. Lisäksi laaditaan eritasosuunnitelma Pieksämäen pohjoispuolelle Partaharjuun. Suunnitelmalla valmistaudutaan kolmen tasoristeyksen poistamiseen rataosuudella Pieksämäki-Haapakoski vuonna 2013 tehtävien radan päällysrakennetöiden yhteydessä.

Kuntien perusrakenneinvestointihankkeet päättää jatkossa maakuntaliitto

TEM on ohjeistanut ELY-keskuksia ja maakuntaliittoja, että ELY-keskukset eivät jatkossa rahoita työllisyysperusteisia investointeja EU-ohjelmista. Hankkeet ja niille aiottu rahoitus siirtyvät kuntien perusrakenneinvestointihankkeiksi, ja ne päättää maakuntaliitto.

Etelä-Savossa tämäntyyppisiä hankehakemuksia ei ole käsittelyssä, mutta neuvotteluja käydään 2-3 uudesta hankkeesta. 

Maakuntaliitto ja ELY-keskus tiedottavat kunnanhallituksia muutoksesta kirjeitse lähiaikoina.

EU:n uuden ohjelmakauden rahoitusmallista saattaa tulla sirpaleinen

EU:n rakennerahastojen valmistelu herätti jälleen keskustelua maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen alustuksen pohjalta. Uuden ohjelmakauden 2014-2020 -valmistelussa on hahmoteltu ensimmäiset otsikkotason ohjelmaluonnokset. 

Kun rahoitus vähenee, maakunnan edunvalvojien pitää entistä terävämmin pystyä määrittelemään, mitä rahoitetaan. Hankkeilta kaivataan myös entistä enemmän vaikuttavuutta.

Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman työryhmän arktinen painotus hämmentää

Maakunnan yhteistyöryhmä sai tutustuttavakseen myös Katse pohjoiseen -linjausten taustamuistion eli kansanedustaja Jouni Backmanin vetämän ns. Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman työryhmän ehdotuksen, joka julkistettiin eilen. Linjaukset herättivät keskustelua.

”Olen huolissani siitä, että työryhmän painotus on hyvin arktinen. Työryhmä painottaa esimerkiksi liiaksi Koillisväylän merkitystä keskeisenä liikenneväylänä. Monta hallinnollista asiaa ennättää kuitenkin tapahtua ennen kuin Koillisväylä oikeasti nousee liikennepoliittisiin visioihin mukaan. Itä-Suomen eteläisimpään maakuntaan painottuvia asioita ei ohjelmassa juuri näy. Olisin toivonut mukaan Itä-Suomen kannalta keskeisiä, koko maan liikennettä palvelevia, Viitosväylään ja Venäjän-liikenteeseen liittyviä hankkeita. Toisaalta laajakaistojen rakentamista ei voida rahoittaa EAKR-rahoituksella”, Riitta Koskinen sanoo.

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 18.10.2012

Maakunnan yhteistyöryhmä on toimielin, joka ohjaa ja valvoo EU:n alueellisten kilpailukyky- ja työllisyysohjelmien toteutumista Etelä-Savossa. Ohjelmista toinen ohjaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja toinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahojen käyttöä Etelä-Savossa vuosina 2007 – 2013.

Yhteistyöryhmässä on puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä, joista kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes valtion aluehallintoa ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä.

Lisätietoja antavat 1. varapuheenjohtaja Saku Linnamurto, puh. 044 417 4005, sihteeristön puheenjohtaja, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 ja Hanna Makkula, puh. 0400 618 489 Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä: Maaseudun kehittämiskohteille pitää löytyä tärkeysjärjestys

14.06.2012

Maakunnan yhteistyöryhmä oli koolla Mikkelissä:

Maaseudun kehittämiskohteille pitää löytää tärkeysjärjestys

Etelä-Savon maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 2012-2020 on valmistunut laajan toimijajoukon yhteisponnistuksena. ProAgria Etelä-Savon vetämässä ohjelmatyössä oli mukaan 120 maaseudun toimijaa ja valmisteluvaiheessa jalkauduttiin laajasti maakuntaan.

Hankepäällikkö Niina Kuuva esitteli maakunnan yhteistyöryhmälle toimenpideohjelman keskeisiä painotuksia. Laajassa keskustelussa maakunnan yhteistyöryhmä toivoi, että ohjelmassa luetellut hankkeet laitetaan tärkeysjärjestykseen.

”Hankkeet on priorisoitava, jotta niitä voidaan eri rahoitusvälineillä toteuttaa. Maaseudun pitää olla elävä, silloin kaupunkiseutu kehittyy ja päinvastoin. Nämä eivät sulje pois toisiaan”, yhteistyöryhmän kokouksen puheenjohtajana toiminut Savonlinnan kaupungin hallintojohtaja Saku Linnamurto (kok.) sanoi.

Magneettisista muistimetalleista etsitään liiketoimintaa Savonlinnassa

MSM-materiaaleista eli magneettisista muistimetalleista tehdyt kappaleet voivat vääntyä tai muuttaa mittojaan joutuessaan magneettikenttään. Menetelmää patentoinut tekniikan tohtori Kari Ullakko ryhtyy nyt kehittämään keksintöjensä ympärille liiketoimintaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Savonlinnan yksikössä ja kokoamaan itselleen tutkimustiimiä.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on valmistellut Tekes-rahoitteista hanketta, jonka aikana mikropumpuista suunniteltaisiin ja valmistettaisiin kaksi sovellusta eli DNA-profilointilaitteisto ja jätevesianalysaattori ja niiden toimivuutta testattaisiin. Hankkeen aikana kerättäisiin pumppuihin liittyvää markkinatietoa ja tehtäisiin liiketoimintamalli potentiaalille asiakkaalle sekä liiketoimintasuunnitelma mikropumppuja valmistavalle yritykselle. Hankkeen aikana syntyy myös useita opinnäytetöitä.

MSM-liuskojen sovelluksia voidaan käyttää muun muassa nesteenkäsittelyssä, liittimissä, asetuslaitteissa, vibraattoreissa sekä antureissa ja generaattoreissa.

Etelä-Savon maakuntaliiton maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi omalta osaltaan ”Kontaktittomat mikropumput biologisiin ja ympäristötekniikan lab-on-chipeihin” -hankkeen, joka toteutettaisiin vuosina 2012-2014 osin EAKR-ohjelman rahoituksella. Tekes on suhtautunut alustavasti myönteisesti sen ”Tutkimustuloksista uutta tietoa ja liiketoimintaa” -hakuun liittyvään hankkeeseen. Rahoitusmuoto on uusi Tekesissä, ja sen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa tutkimustuloksia hyödyntäen. Rahoituksen hyödyntäminen ei edellytä alkuvaiheessa yrityskumppaneiden mukana oloa.

Savonrataa nopeutetaan myös Pieksämäen pohjoispuolella 

Vuosille 2009-2011 suunnatuista Savonradan liikenteen nopeuttamishankkeista on jäänyt käyttämättä rahoitusta, koska hanke toteutui halvemmalla. Maakunnan yhteistyöryhmä päätti aiemmin käyttää rahoitusta muutostöihin osuudella Otava-Haukivuori ja Pieksämäki-Haapakoski -osuuden suunnitteluun.

Rahoituksella tehdään turvalaite- ja sähköratamuutostyöt osuudella Otava-Haukivuori. Lisäksi laaditaan eritasosuunnitelma Pieksämäen pohjoispuolelle Partaharjuun. Suunnitelmalla valmistaudutaan kolmen tasoristeyksen poistamiseen rataosuudella Pieksämäki-Haapakoski vuonna 2013 tehtävien radan päällysrakennetöiden yhteydessä.

Kuntien perusrakenneinvestointihankkeet päättää jatkossa maakuntaliitto

TEM on ohjeistanut ELY-keskuksia ja maakuntaliittoja, että ELY-keskukset eivät jatkossa rahoita työllisyysperusteisia investointeja EU-ohjelmista. Hankkeet ja niille aiottu rahoitus siirtyvät kuntien perusrakenneinvestointihankkeiksi, ja ne päättää maakuntaliitto.

Etelä-Savossa tämäntyyppisiä hankehakemuksia ei ole käsittelyssä, mutta neuvotteluja käydään 2-3 uudesta hankkeesta. 

Maakuntaliitto ja ELY-keskus tiedottavat kunnanhallituksia muutoksesta kirjeitse lähiaikoina.

EU:n uuden ohjelmakauden rahoitusmallista saattaa tulla sirpaleinen

EU:n rakennerahastojen valmistelu herätti jälleen keskustelua maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen alustuksen pohjalta. Uuden ohjelmakauden 2014-2020 -valmistelussa on hahmoteltu ensimmäiset otsikkotason ohjelmaluonnokset. 

Kun rahoitus vähenee, maakunnan edunvalvojien pitää entistä terävämmin pystyä määrittelemään, mitä rahoitetaan. Hankkeilta kaivataan myös entistä enemmän vaikuttavuutta.

Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman työryhmän arktinen painotus hämmentää

Maakunnan yhteistyöryhmä sai tutustuttavakseen myös Katse pohjoiseen -linjausten taustamuistion eli kansanedustaja Jouni Backmanin vetämän ns. Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman työryhmän ehdotuksen, joka julkistettiin eilen. Linjaukset herättivät keskustelua.

”Olen huolissani siitä, että työryhmän painotus on hyvin arktinen. Työryhmä painottaa esimerkiksi liiaksi Koillisväylän merkitystä keskeisenä liikenneväylänä. Monta hallinnollista asiaa ennättää kuitenkin tapahtua ennen kuin Koillisväylä oikeasti nousee liikennepoliittisiin visioihin mukaan. Itä-Suomen eteläisimpään maakuntaan painottuvia asioita ei ohjelmassa juuri näy. Olisin toivonut mukaan Itä-Suomen kannalta keskeisiä, koko maan liikennettä palvelevia, Viitosväylään ja Venäjän-liikenteeseen liittyviä hankkeita. Toisaalta laajakaistojen rakentamista ei voida rahoittaa EAKR-rahoituksella”, Riitta Koskinen sanoo.

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 18.10.2012

Maakunnan yhteistyöryhmä on toimielin, joka ohjaa ja valvoo EU:n alueellisten kilpailukyky- ja työllisyysohjelmien toteutumista Etelä-Savossa. Ohjelmista toinen ohjaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja toinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahojen käyttöä Etelä-Savossa vuosina 2007 – 2013.

Yhteistyöryhmässä on puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä, joista kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes valtion aluehallintoa ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä.

Lisätietoja antavat 1. varapuheenjohtaja Saku Linnamurto, puh. 044 417 4005, sihteeristön puheenjohtaja, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 ja Hanna Makkula, puh. 0400 618 489 Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä: Maaseudun kehittämiskohteille pitää löytyä tärkeysjärjestys

14.06.2012

Maakunnan yhteistyöryhmä oli koolla Mikkelissä:

Maaseudun kehittämiskohteille pitää löytää tärkeysjärjestys

Etelä-Savon maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 2012-2020 on valmistunut laajan toimijajoukon yhteisponnistuksena. ProAgria Etelä-Savon vetämässä ohjelmatyössä oli mukaan 120 maaseudun toimijaa ja valmisteluvaiheessa jalkauduttiin laajasti maakuntaan.

Hankepäällikkö Niina Kuuva esitteli maakunnan yhteistyöryhmälle toimenpideohjelman keskeisiä painotuksia. Laajassa keskustelussa maakunnan yhteistyöryhmä toivoi, että ohjelmassa luetellut hankkeet laitetaan tärkeysjärjestykseen.

”Hankkeet on priorisoitava, jotta niitä voidaan eri rahoitusvälineillä toteuttaa. Maaseudun pitää olla elävä, silloin kaupunkiseutu kehittyy ja päinvastoin. Nämä eivät sulje pois toisiaan”, yhteistyöryhmän kokouksen puheenjohtajana toiminut Savonlinnan kaupungin hallintojohtaja Saku Linnamurto (kok.) sanoi.

Magneettisista muistimetalleista etsitään liiketoimintaa Savonlinnassa

MSM-materiaaleista eli magneettisista muistimetalleista tehdyt kappaleet voivat vääntyä tai muuttaa mittojaan joutuessaan magneettikenttään. Menetelmää patentoinut tekniikan tohtori Kari Ullakko ryhtyy nyt kehittämään keksintöjensä ympärille liiketoimintaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Savonlinnan yksikössä ja kokoamaan itselleen tutkimustiimiä.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on valmistellut Tekes-rahoitteista hanketta, jonka aikana mikropumpuista suunniteltaisiin ja valmistettaisiin kaksi sovellusta eli DNA-profilointilaitteisto ja jätevesianalysaattori ja niiden toimivuutta testattaisiin. Hankkeen aikana kerättäisiin pumppuihin liittyvää markkinatietoa ja tehtäisiin liiketoimintamalli potentiaalille asiakkaalle sekä liiketoimintasuunnitelma mikropumppuja valmistavalle yritykselle. Hankkeen aikana syntyy myös useita opinnäytetöitä.

MSM-liuskojen sovelluksia voidaan käyttää muun muassa nesteenkäsittelyssä, liittimissä, asetuslaitteissa, vibraattoreissa sekä antureissa ja generaattoreissa.

Etelä-Savon maakuntaliiton maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi omalta osaltaan ”Kontaktittomat mikropumput biologisiin ja ympäristötekniikan lab-on-chipeihin” -hankkeen, joka toteutettaisiin vuosina 2012-2014 osin EAKR-ohjelman rahoituksella. Tekes on suhtautunut alustavasti myönteisesti sen ”Tutkimustuloksista uutta tietoa ja liiketoimintaa” -hakuun liittyvään hankkeeseen. Rahoitusmuoto on uusi Tekesissä, ja sen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa tutkimustuloksia hyödyntäen. Rahoituksen hyödyntäminen ei edellytä alkuvaiheessa yrityskumppaneiden mukana oloa.

Savonrataa nopeutetaan myös Pieksämäen pohjoispuolella 

Vuosille 2009-2011 suunnatuista Savonradan liikenteen nopeuttamishankkeista on jäänyt käyttämättä rahoitusta, koska hanke toteutui halvemmalla. Maakunnan yhteistyöryhmä päätti aiemmin käyttää rahoitusta muutostöihin osuudella Otava-Haukivuori ja Pieksämäki-Haapakoski -osuuden suunnitteluun.

Rahoituksella tehdään turvalaite- ja sähköratamuutostyöt osuudella Otava-Haukivuori. Lisäksi laaditaan eritasosuunnitelma Pieksämäen pohjoispuolelle Partaharjuun. Suunnitelmalla valmistaudutaan kolmen tasoristeyksen poistamiseen rataosuudella Pieksämäki-Haapakoski vuonna 2013 tehtävien radan päällysrakennetöiden yhteydessä.

Kuntien perusrakenneinvestointihankkeet päättää jatkossa maakuntaliitto

TEM on ohjeistanut ELY-keskuksia ja maakuntaliittoja, että ELY-keskukset eivät jatkossa rahoita työllisyysperusteisia investointeja EU-ohjelmista. Hankkeet ja niille aiottu rahoitus siirtyvät kuntien perusrakenneinvestointihankkeiksi, ja ne päättää maakuntaliitto.

Etelä-Savossa tämäntyyppisiä hankehakemuksia ei ole käsittelyssä, mutta neuvotteluja käydään 2-3 uudesta hankkeesta. 

Maakuntaliitto ja ELY-keskus tiedottavat kunnanhallituksia muutoksesta kirjeitse lähiaikoina.

EU:n uuden ohjelmakauden rahoitusmallista saattaa tulla sirpaleinen

EU:n rakennerahastojen valmistelu herätti jälleen keskustelua maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen alustuksen pohjalta. Uuden ohjelmakauden 2014-2020 -valmistelussa on hahmoteltu ensimmäiset otsikkotason ohjelmaluonnokset. 

Kun rahoitus vähenee, maakunnan edunvalvojien pitää entistä terävämmin pystyä määrittelemään, mitä rahoitetaan. Hankkeilta kaivataan myös entistä enemmän vaikuttavuutta.

Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman työryhmän arktinen painotus hämmentää

Maakunnan yhteistyöryhmä sai tutustuttavakseen myös Katse pohjoiseen -linjausten taustamuistion eli kansanedustaja Jouni Backmanin vetämän ns. Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman työryhmän ehdotuksen, joka julkistettiin eilen. Linjaukset herättivät keskustelua.

”Olen huolissani siitä, että työryhmän painotus on hyvin arktinen. Työryhmä painottaa esimerkiksi liiaksi Koillisväylän merkitystä keskeisenä liikenneväylänä. Monta hallinnollista asiaa ennättää kuitenkin tapahtua ennen kuin Koillisväylä oikeasti nousee liikennepoliittisiin visioihin mukaan. Itä-Suomen eteläisimpään maakuntaan painottuvia asioita ei ohjelmassa juuri näy. Olisin toivonut mukaan Itä-Suomen kannalta keskeisiä, koko maan liikennettä palvelevia, Viitosväylään ja Venäjän-liikenteeseen liittyviä hankkeita. Toisaalta laajakaistojen rakentamista ei voida rahoittaa EAKR-rahoituksella”, Riitta Koskinen sanoo.

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 18.10.2012

Maakunnan yhteistyöryhmä on toimielin, joka ohjaa ja valvoo EU:n alueellisten kilpailukyky- ja työllisyysohjelmien toteutumista Etelä-Savossa. Ohjelmista toinen ohjaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja toinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahojen käyttöä Etelä-Savossa vuosina 2007 – 2013.

Yhteistyöryhmässä on puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä, joista kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes valtion aluehallintoa ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä.

Lisätietoja antavat 1. varapuheenjohtaja Saku Linnamurto, puh. 044 417 4005, sihteeristön puheenjohtaja, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903 ja Hanna Makkula, puh. 0400 618 489 Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010