Kehittämishankkeille yli neljä miljoonaa euroa

03.05.2012

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli uuden, vuonna 2014 alkavan EU-ohjelmakauden valmistelusta. Yhteistyöryhmä kokoontui torstaina 3. toukokuuta Mikkelissä.

Yhteistyöryhmä hyväksyi lisäksi viisi kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa maakunnan EU-ohjelmista. Neljä hankkeista kohentaa Etelä-Savon osaamista. Yhteensä hankkeet kehittävät maakuntaa yli neljällä miljoonalla eurolla. EU:n ja Suomen valtion rahaa hankkeissa on 2,8 miljoonaa.

Uuden EU-ohjelmakauden valmistelu on parhaillaan kiivaimmillaan. Yhteistyöryhmä sai tiedokseen ajankohtaiskatsauksen uudesta EU-ohjelmakaudesta 2014 – 2020 ja keskusteli aktiivisesti tulevan kauden sisältöpainotuksista.

Yhteistyöryhmä sai selonteon EU:n rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelusta. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä HALKE ja aluekehitysasioista vastaava työ- ja elinkeinoministeriö TEM ovat linjanneet ja ohjeistaneet valmistelua siten, että Suomeen laaditaan yksi rakennerahasto-ohjelma, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteet. Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä ja Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä laativat alueelliset ohjelmaehdotuksensa maakuntaliittojen vetämässä prosessissa. Osa ohjelmarahoituksesta osoitetaan valtakunnallisiin hankkeisiin. TEM kokoaa ja yhteen sovittaa valmistelua.

Ohjelmaa rahoittavat jatkossakin maakunnan liitot ja Ely-keskukset, ja ohjelman toimeenpano perustuu edelleen maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymiin alueellisiin budjetteihin eli maakunnan yhteistyöasiakirjoihin.

Ohjelmavalmistelua kokouksessa esitellyt aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen totesi, että nykyiseen verrattuna ohjelmarahoituksen arvioidaan vähenevän, ja ministeriöiden ote ohjelman laadinnassa ja toimeenpanossa tiukkenee selvästi. EAKR:ssä 10-20 % ja ESR:ssä 25-35 % rahoituksesta varataan valtakunnallisiin hankkeisiin.

Valtakunnallisista hankkeista uhkaa tulla myös tulonsiirtoautomaatti Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä- ja Länsi-Suomeen, jos valtakunnalliset rahat ohjataan ministeriöiden kaavailemalla tavalla vaikkapa 10-12 suurimman kaupunkikeskuksen innovaatiokeskittymille tai esimerkiksi pääomasijoitustoimintaan, jonka kysyntä keskittyy etelään.

TEM:n aikataulun mukaisesti komissio voisi hyväksyä ohjelman vuoden 2013 lopulla. Valmistelua vaikeuttaa se, että ohjelmaan saatavan EU-rahoituksen määrä varmistuu aikaisintaan kuluvan vuoden syksyllä, mahdollisesti vasta ensi vuonna.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kehittämishankkeille yli neljä miljoonaa euroa

03.05.2012

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli uuden, vuonna 2014 alkavan EU-ohjelmakauden valmistelusta. Yhteistyöryhmä kokoontui torstaina 3. toukokuuta Mikkelissä.

Yhteistyöryhmä hyväksyi lisäksi viisi kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa maakunnan EU-ohjelmista. Neljä hankkeista kohentaa Etelä-Savon osaamista. Yhteensä hankkeet kehittävät maakuntaa yli neljällä miljoonalla eurolla. EU:n ja Suomen valtion rahaa hankkeissa on 2,8 miljoonaa.

Uuden EU-ohjelmakauden valmistelu on parhaillaan kiivaimmillaan. Yhteistyöryhmä sai tiedokseen ajankohtaiskatsauksen uudesta EU-ohjelmakaudesta 2014 – 2020 ja keskusteli aktiivisesti tulevan kauden sisältöpainotuksista.

Yhteistyöryhmä sai selonteon EU:n rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelusta. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä HALKE ja aluekehitysasioista vastaava työ- ja elinkeinoministeriö TEM ovat linjanneet ja ohjeistaneet valmistelua siten, että Suomeen laaditaan yksi rakennerahasto-ohjelma, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteet. Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä ja Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä laativat alueelliset ohjelmaehdotuksensa maakuntaliittojen vetämässä prosessissa. Osa ohjelmarahoituksesta osoitetaan valtakunnallisiin hankkeisiin. TEM kokoaa ja yhteen sovittaa valmistelua.

Ohjelmaa rahoittavat jatkossakin maakunnan liitot ja Ely-keskukset, ja ohjelman toimeenpano perustuu edelleen maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymiin alueellisiin budjetteihin eli maakunnan yhteistyöasiakirjoihin.

Ohjelmavalmistelua kokouksessa esitellyt aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen totesi, että nykyiseen verrattuna ohjelmarahoituksen arvioidaan vähenevän, ja ministeriöiden ote ohjelman laadinnassa ja toimeenpanossa tiukkenee selvästi. EAKR:ssä 10-20 % ja ESR:ssä 25-35 % rahoituksesta varataan valtakunnallisiin hankkeisiin.

Valtakunnallisista hankkeista uhkaa tulla myös tulonsiirtoautomaatti Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä- ja Länsi-Suomeen, jos valtakunnalliset rahat ohjataan ministeriöiden kaavailemalla tavalla vaikkapa 10-12 suurimman kaupunkikeskuksen innovaatiokeskittymille tai esimerkiksi pääomasijoitustoimintaan, jonka kysyntä keskittyy etelään.

TEM:n aikataulun mukaisesti komissio voisi hyväksyä ohjelman vuoden 2013 lopulla. Valmistelua vaikeuttaa se, että ohjelmaan saatavan EU-rahoituksen määrä varmistuu aikaisintaan kuluvan vuoden syksyllä, mahdollisesti vasta ensi vuonna.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kehittämishankkeille yli neljä miljoonaa euroa

03.05.2012

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli uuden, vuonna 2014 alkavan EU-ohjelmakauden valmistelusta. Yhteistyöryhmä kokoontui torstaina 3. toukokuuta Mikkelissä.

Yhteistyöryhmä hyväksyi lisäksi viisi kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa maakunnan EU-ohjelmista. Neljä hankkeista kohentaa Etelä-Savon osaamista. Yhteensä hankkeet kehittävät maakuntaa yli neljällä miljoonalla eurolla. EU:n ja Suomen valtion rahaa hankkeissa on 2,8 miljoonaa.

Uuden EU-ohjelmakauden valmistelu on parhaillaan kiivaimmillaan. Yhteistyöryhmä sai tiedokseen ajankohtaiskatsauksen uudesta EU-ohjelmakaudesta 2014 – 2020 ja keskusteli aktiivisesti tulevan kauden sisältöpainotuksista.

Yhteistyöryhmä sai selonteon EU:n rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelusta. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä HALKE ja aluekehitysasioista vastaava työ- ja elinkeinoministeriö TEM ovat linjanneet ja ohjeistaneet valmistelua siten, että Suomeen laaditaan yksi rakennerahasto-ohjelma, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteet. Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä ja Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä laativat alueelliset ohjelmaehdotuksensa maakuntaliittojen vetämässä prosessissa. Osa ohjelmarahoituksesta osoitetaan valtakunnallisiin hankkeisiin. TEM kokoaa ja yhteen sovittaa valmistelua.

Ohjelmaa rahoittavat jatkossakin maakunnan liitot ja Ely-keskukset, ja ohjelman toimeenpano perustuu edelleen maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymiin alueellisiin budjetteihin eli maakunnan yhteistyöasiakirjoihin.

Ohjelmavalmistelua kokouksessa esitellyt aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen totesi, että nykyiseen verrattuna ohjelmarahoituksen arvioidaan vähenevän, ja ministeriöiden ote ohjelman laadinnassa ja toimeenpanossa tiukkenee selvästi. EAKR:ssä 10-20 % ja ESR:ssä 25-35 % rahoituksesta varataan valtakunnallisiin hankkeisiin.

Valtakunnallisista hankkeista uhkaa tulla myös tulonsiirtoautomaatti Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä- ja Länsi-Suomeen, jos valtakunnalliset rahat ohjataan ministeriöiden kaavailemalla tavalla vaikkapa 10-12 suurimman kaupunkikeskuksen innovaatiokeskittymille tai esimerkiksi pääomasijoitustoimintaan, jonka kysyntä keskittyy etelään.

TEM:n aikataulun mukaisesti komissio voisi hyväksyä ohjelman vuoden 2013 lopulla. Valmistelua vaikeuttaa se, että ohjelmaan saatavan EU-rahoituksen määrä varmistuu aikaisintaan kuluvan vuoden syksyllä, mahdollisesti vasta ensi vuonna.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kehittämishankkeille yli neljä miljoonaa euroa

03.05.2012

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli uuden, vuonna 2014 alkavan EU-ohjelmakauden valmistelusta. Yhteistyöryhmä kokoontui torstaina 3. toukokuuta Mikkelissä.

Yhteistyöryhmä hyväksyi lisäksi viisi kehittämishanketta, jotka voidaan rahoittaa maakunnan EU-ohjelmista. Neljä hankkeista kohentaa Etelä-Savon osaamista. Yhteensä hankkeet kehittävät maakuntaa yli neljällä miljoonalla eurolla. EU:n ja Suomen valtion rahaa hankkeissa on 2,8 miljoonaa.

Uuden EU-ohjelmakauden valmistelu on parhaillaan kiivaimmillaan. Yhteistyöryhmä sai tiedokseen ajankohtaiskatsauksen uudesta EU-ohjelmakaudesta 2014 – 2020 ja keskusteli aktiivisesti tulevan kauden sisältöpainotuksista.

Yhteistyöryhmä sai selonteon EU:n rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelusta. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä HALKE ja aluekehitysasioista vastaava työ- ja elinkeinoministeriö TEM ovat linjanneet ja ohjeistaneet valmistelua siten, että Suomeen laaditaan yksi rakennerahasto-ohjelma, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteet. Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä ja Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä laativat alueelliset ohjelmaehdotuksensa maakuntaliittojen vetämässä prosessissa. Osa ohjelmarahoituksesta osoitetaan valtakunnallisiin hankkeisiin. TEM kokoaa ja yhteen sovittaa valmistelua.

Ohjelmaa rahoittavat jatkossakin maakunnan liitot ja Ely-keskukset, ja ohjelman toimeenpano perustuu edelleen maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymiin alueellisiin budjetteihin eli maakunnan yhteistyöasiakirjoihin.

Ohjelmavalmistelua kokouksessa esitellyt aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen totesi, että nykyiseen verrattuna ohjelmarahoituksen arvioidaan vähenevän, ja ministeriöiden ote ohjelman laadinnassa ja toimeenpanossa tiukkenee selvästi. EAKR:ssä 10-20 % ja ESR:ssä 25-35 % rahoituksesta varataan valtakunnallisiin hankkeisiin.

Valtakunnallisista hankkeista uhkaa tulla myös tulonsiirtoautomaatti Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä- ja Länsi-Suomeen, jos valtakunnalliset rahat ohjataan ministeriöiden kaavailemalla tavalla vaikkapa 10-12 suurimman kaupunkikeskuksen innovaatiokeskittymille tai esimerkiksi pääomasijoitustoimintaan, jonka kysyntä keskittyy etelään.

TEM:n aikataulun mukaisesti komissio voisi hyväksyä ohjelman vuoden 2013 lopulla. Valmistelua vaikeuttaa se, että ohjelmaan saatavan EU-rahoituksen määrä varmistuu aikaisintaan kuluvan vuoden syksyllä, mahdollisesti vasta ensi vuonna.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010