Etelä-Savon tuulivoimakaava uuteen valmisteluun (JOUSI huhtikuu 2012)

24.04.2012

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston valmisteleman vaihemaakuntakaavaluonnoksen eli tuulivoimakaavan uudelleen valmisteltavaksi. Hallituksen esityslistalla ollut kaavaluonnos esitti Etelä-Savoon 19 tuulivoimapuistoa maakunnan itäosiin.

Hallitus kaipasi käsiteltäviksi useampia vaihtoehtoisia esityksiä. Myös tietoa tuulivoiman elinkeinopoliittisista vaikutuksista ja naapurimaakuntien tuulivoimanäkemyksistä toivottiin päätöksen pohjaksi.

Hallitus ottaa kaavaluonnoksen uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan 21. toukokuuta. Tavoitteena on laittaa kaavaluonnos nähtäville. Nähtävillä olon aikana maanomistajat ja muut osalliset voivat kommentoida luonnosta. Nähtävillä olosta kuulutetaan virallisesti maakunnan lehdissä.

Luonnoksesta pyydetään myös lausunnot useilta viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

Tuulivoimakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Maakuntakaavaan merkitään alueet, jotka sopivat tuulivoimapuistoiksi. Tuulivoimapuisto edellyttää riittävän tuulista aluetta. Etelä-Savossa tuulet keskittyvät pääasiassa suurten järvien ympäristöihin.

Tuulivoimakaava on yleispiirteinen kaava, jota täydennetään kuntien yleiskaavoilla. Tuulivoimakaava ei ole rakennuslupa tuulivoimapuistolle. Kaavan pohjaksi maakuntaliitto on teetättänyt useita selvityksiä.

Kaavakannanotoista kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti JOUSI huhtikuun numerossaan. Huhtikuun JOUSESTA selviää myös:

 • mitä mieltä Etelä-Savo on liikennepoliittisesta selonteosta,
 • miltä pohjalta kuntauudistusta on vietävä maakuntapäättäjien mielestä eteenpäin,
 • miten etenee uuden EU-ohjelmakauden valmistelu,
 • miksi eteläsavolaiset kävivät joukolla Kiinassa,
 • minkä alan uudesta professuurista haaveillaan Mikkelissä ja
 • mihin aiheeseen syvennytään Etelä-Savon toisessa maakuntapäivässä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon tuulivoimakaava uuteen valmisteluun (JOUSI huhtikuu 2012)

24.04.2012

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston valmisteleman vaihemaakuntakaavaluonnoksen eli tuulivoimakaavan uudelleen valmisteltavaksi. Hallituksen esityslistalla ollut kaavaluonnos esitti Etelä-Savoon 19 tuulivoimapuistoa maakunnan itäosiin.

Hallitus kaipasi käsiteltäviksi useampia vaihtoehtoisia esityksiä. Myös tietoa tuulivoiman elinkeinopoliittisista vaikutuksista ja naapurimaakuntien tuulivoimanäkemyksistä toivottiin päätöksen pohjaksi.

Hallitus ottaa kaavaluonnoksen uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan 21. toukokuuta. Tavoitteena on laittaa kaavaluonnos nähtäville. Nähtävillä olon aikana maanomistajat ja muut osalliset voivat kommentoida luonnosta. Nähtävillä olosta kuulutetaan virallisesti maakunnan lehdissä.

Luonnoksesta pyydetään myös lausunnot useilta viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

Tuulivoimakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Maakuntakaavaan merkitään alueet, jotka sopivat tuulivoimapuistoiksi. Tuulivoimapuisto edellyttää riittävän tuulista aluetta. Etelä-Savossa tuulet keskittyvät pääasiassa suurten järvien ympäristöihin.

Tuulivoimakaava on yleispiirteinen kaava, jota täydennetään kuntien yleiskaavoilla. Tuulivoimakaava ei ole rakennuslupa tuulivoimapuistolle. Kaavan pohjaksi maakuntaliitto on teetättänyt useita selvityksiä.

Kaavakannanotoista kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti JOUSI huhtikuun numerossaan. Huhtikuun JOUSESTA selviää myös:

 • mitä mieltä Etelä-Savo on liikennepoliittisesta selonteosta,
 • miltä pohjalta kuntauudistusta on vietävä maakuntapäättäjien mielestä eteenpäin,
 • miten etenee uuden EU-ohjelmakauden valmistelu,
 • miksi eteläsavolaiset kävivät joukolla Kiinassa,
 • minkä alan uudesta professuurista haaveillaan Mikkelissä ja
 • mihin aiheeseen syvennytään Etelä-Savon toisessa maakuntapäivässä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon tuulivoimakaava uuteen valmisteluun (JOUSI huhtikuu 2012)

24.04.2012

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston valmisteleman vaihemaakuntakaavaluonnoksen eli tuulivoimakaavan uudelleen valmisteltavaksi. Hallituksen esityslistalla ollut kaavaluonnos esitti Etelä-Savoon 19 tuulivoimapuistoa maakunnan itäosiin.

Hallitus kaipasi käsiteltäviksi useampia vaihtoehtoisia esityksiä. Myös tietoa tuulivoiman elinkeinopoliittisista vaikutuksista ja naapurimaakuntien tuulivoimanäkemyksistä toivottiin päätöksen pohjaksi.

Hallitus ottaa kaavaluonnoksen uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan 21. toukokuuta. Tavoitteena on laittaa kaavaluonnos nähtäville. Nähtävillä olon aikana maanomistajat ja muut osalliset voivat kommentoida luonnosta. Nähtävillä olosta kuulutetaan virallisesti maakunnan lehdissä.

Luonnoksesta pyydetään myös lausunnot useilta viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

Tuulivoimakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Maakuntakaavaan merkitään alueet, jotka sopivat tuulivoimapuistoiksi. Tuulivoimapuisto edellyttää riittävän tuulista aluetta. Etelä-Savossa tuulet keskittyvät pääasiassa suurten järvien ympäristöihin.

Tuulivoimakaava on yleispiirteinen kaava, jota täydennetään kuntien yleiskaavoilla. Tuulivoimakaava ei ole rakennuslupa tuulivoimapuistolle. Kaavan pohjaksi maakuntaliitto on teetättänyt useita selvityksiä.

Kaavakannanotoista kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti JOUSI huhtikuun numerossaan. Huhtikuun JOUSESTA selviää myös:

 • mitä mieltä Etelä-Savo on liikennepoliittisesta selonteosta,
 • miltä pohjalta kuntauudistusta on vietävä maakuntapäättäjien mielestä eteenpäin,
 • miten etenee uuden EU-ohjelmakauden valmistelu,
 • miksi eteläsavolaiset kävivät joukolla Kiinassa,
 • minkä alan uudesta professuurista haaveillaan Mikkelissä ja
 • mihin aiheeseen syvennytään Etelä-Savon toisessa maakuntapäivässä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon tuulivoimakaava uuteen valmisteluun (JOUSI huhtikuu 2012)

24.04.2012

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston valmisteleman vaihemaakuntakaavaluonnoksen eli tuulivoimakaavan uudelleen valmisteltavaksi. Hallituksen esityslistalla ollut kaavaluonnos esitti Etelä-Savoon 19 tuulivoimapuistoa maakunnan itäosiin.

Hallitus kaipasi käsiteltäviksi useampia vaihtoehtoisia esityksiä. Myös tietoa tuulivoiman elinkeinopoliittisista vaikutuksista ja naapurimaakuntien tuulivoimanäkemyksistä toivottiin päätöksen pohjaksi.

Hallitus ottaa kaavaluonnoksen uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan 21. toukokuuta. Tavoitteena on laittaa kaavaluonnos nähtäville. Nähtävillä olon aikana maanomistajat ja muut osalliset voivat kommentoida luonnosta. Nähtävillä olosta kuulutetaan virallisesti maakunnan lehdissä.

Luonnoksesta pyydetään myös lausunnot useilta viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

Tuulivoimakaava täydentää Etelä-Savon nykyistä maakuntakaavaa. Maakuntakaavaan merkitään alueet, jotka sopivat tuulivoimapuistoiksi. Tuulivoimapuisto edellyttää riittävän tuulista aluetta. Etelä-Savossa tuulet keskittyvät pääasiassa suurten järvien ympäristöihin.

Tuulivoimakaava on yleispiirteinen kaava, jota täydennetään kuntien yleiskaavoilla. Tuulivoimakaava ei ole rakennuslupa tuulivoimapuistolle. Kaavan pohjaksi maakuntaliitto on teetättänyt useita selvityksiä.

Kaavakannanotoista kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti JOUSI huhtikuun numerossaan. Huhtikuun JOUSESTA selviää myös:

 • mitä mieltä Etelä-Savo on liikennepoliittisesta selonteosta,
 • miltä pohjalta kuntauudistusta on vietävä maakuntapäättäjien mielestä eteenpäin,
 • miten etenee uuden EU-ohjelmakauden valmistelu,
 • miksi eteläsavolaiset kävivät joukolla Kiinassa,
 • minkä alan uudesta professuurista haaveillaan Mikkelissä ja
 • mihin aiheeseen syvennytään Etelä-Savon toisessa maakuntapäivässä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010