EU-rahan hakukierros umpeutuu 26. helmikuuta

29.01.2010


EU:n rakennerahasto-ohjelmien vuoden 2010 ensimmäinen hakukierros on käynnissä Etelä-Savossa. Haku umpeutuu 26. helmikuuta.

Etelä-Savossa EU-hankehakemuksia voi jättää koko ajan (ns. jatkuva haku), mutta hakuja rytmitetään hakukierroksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että hakukierroksen aikana jätetyt hakemukset käsitellään yhtä aikaa. Hakuajan jälkeen saapuneiden hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan käsittelyajankohtaan.

Käsittelyaikataulu ei koske EAKR-ohjelman suoraan yrityksiin kohdennettavan toimintalinjan 1 rahoitusta (esimerkiksi yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen myönnettäviä kehittämisavustuksia). Tekesin EAKR-hankkeissa noudatetaan Tekesin julkisen tutkimuksen tai ohjelmien hakuaikatauluja.

Haun painopisteenä on
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirjassa 2010 määritellyt teemat. Haussa painotetaan yritysten tarpeista lähteviä kehittämishankkeita,  joilla tavoitellaan pysyviä vaikutuksia.

Erityisesti hankkeita toivotaan maakuntaohjelmassa määritellyille maakunnan avaintuotannonaloille sekä osaamispohjaisille kasvualoille: materiaaliteknologia, ympäristöteknologia, kuitu- ja prosessiteknologia, rautatieteknologia ja logistiikka, bioenergia, elintarviketurvallisuus, digitaalinen arkistointi ja viestintä sekä hyvinvointiin, matkailuun, kulttuuriin ja opettajakoulutukseen liittyviin t&k-elementteihin. Tekes-hankkeissa toivotaan erityisesti eri tutkimusryhmien yhteishankkeita.

Etelä-Savossa toteutetaan kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen mukaisia rakennerahasto-ohjelmia eli Euroopan aluekehitysrahaston Itä-Suomen ohjelmaa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston Itä-Suomen suuralueosiota (ESR).

Hankehakemukset tulee toimittaa rahoittajaviranomaisille sekä Eura 2007 -järjestelmän välityksellä että allekirjoitettuna. Hakujärjestelmä löytyy osoitteesta www.eura2007.fi.

Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus) on omat hakujärjestelmänsä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia ja maaseudun kehittämisrahoitusta varten. Tekesin  EAKR-tutkimusrahoituksessa noudatetaan Tekesin hakumenettelyä. Lisätietoa ao. viranomaisilta.

Lisätietoja Etelä-Savon maakuntaliitossa antavat kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 – 540 5903, ja suunnittelija Katariina Pelkonen, puh. 0400 – 618 489. Lisätietoja myös Itä-Suomen rakennerahastoportaalista.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

EU-rahan hakukierros umpeutuu 26. helmikuuta

29.01.2010


EU:n rakennerahasto-ohjelmien vuoden 2010 ensimmäinen hakukierros on käynnissä Etelä-Savossa. Haku umpeutuu 26. helmikuuta.

Etelä-Savossa EU-hankehakemuksia voi jättää koko ajan (ns. jatkuva haku), mutta hakuja rytmitetään hakukierroksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että hakukierroksen aikana jätetyt hakemukset käsitellään yhtä aikaa. Hakuajan jälkeen saapuneiden hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan käsittelyajankohtaan.

Käsittelyaikataulu ei koske EAKR-ohjelman suoraan yrityksiin kohdennettavan toimintalinjan 1 rahoitusta (esimerkiksi yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen myönnettäviä kehittämisavustuksia). Tekesin EAKR-hankkeissa noudatetaan Tekesin julkisen tutkimuksen tai ohjelmien hakuaikatauluja.

Haun painopisteenä on
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirjassa 2010 määritellyt teemat. Haussa painotetaan yritysten tarpeista lähteviä kehittämishankkeita,  joilla tavoitellaan pysyviä vaikutuksia.

Erityisesti hankkeita toivotaan maakuntaohjelmassa määritellyille maakunnan avaintuotannonaloille sekä osaamispohjaisille kasvualoille: materiaaliteknologia, ympäristöteknologia, kuitu- ja prosessiteknologia, rautatieteknologia ja logistiikka, bioenergia, elintarviketurvallisuus, digitaalinen arkistointi ja viestintä sekä hyvinvointiin, matkailuun, kulttuuriin ja opettajakoulutukseen liittyviin t&k-elementteihin. Tekes-hankkeissa toivotaan erityisesti eri tutkimusryhmien yhteishankkeita.

Etelä-Savossa toteutetaan kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen mukaisia rakennerahasto-ohjelmia eli Euroopan aluekehitysrahaston Itä-Suomen ohjelmaa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston Itä-Suomen suuralueosiota (ESR).

Hankehakemukset tulee toimittaa rahoittajaviranomaisille sekä Eura 2007 -järjestelmän välityksellä että allekirjoitettuna. Hakujärjestelmä löytyy osoitteesta www.eura2007.fi.

Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus) on omat hakujärjestelmänsä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia ja maaseudun kehittämisrahoitusta varten. Tekesin  EAKR-tutkimusrahoituksessa noudatetaan Tekesin hakumenettelyä. Lisätietoa ao. viranomaisilta.

Lisätietoja Etelä-Savon maakuntaliitossa antavat kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 – 540 5903, ja suunnittelija Katariina Pelkonen, puh. 0400 – 618 489. Lisätietoja myös Itä-Suomen rakennerahastoportaalista.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

EU-rahan hakukierros umpeutuu 26. helmikuuta

29.01.2010


EU:n rakennerahasto-ohjelmien vuoden 2010 ensimmäinen hakukierros on käynnissä Etelä-Savossa. Haku umpeutuu 26. helmikuuta.

Etelä-Savossa EU-hankehakemuksia voi jättää koko ajan (ns. jatkuva haku), mutta hakuja rytmitetään hakukierroksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että hakukierroksen aikana jätetyt hakemukset käsitellään yhtä aikaa. Hakuajan jälkeen saapuneiden hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan käsittelyajankohtaan.

Käsittelyaikataulu ei koske EAKR-ohjelman suoraan yrityksiin kohdennettavan toimintalinjan 1 rahoitusta (esimerkiksi yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen myönnettäviä kehittämisavustuksia). Tekesin EAKR-hankkeissa noudatetaan Tekesin julkisen tutkimuksen tai ohjelmien hakuaikatauluja.

Haun painopisteenä on
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirjassa 2010 määritellyt teemat. Haussa painotetaan yritysten tarpeista lähteviä kehittämishankkeita,  joilla tavoitellaan pysyviä vaikutuksia.

Erityisesti hankkeita toivotaan maakuntaohjelmassa määritellyille maakunnan avaintuotannonaloille sekä osaamispohjaisille kasvualoille: materiaaliteknologia, ympäristöteknologia, kuitu- ja prosessiteknologia, rautatieteknologia ja logistiikka, bioenergia, elintarviketurvallisuus, digitaalinen arkistointi ja viestintä sekä hyvinvointiin, matkailuun, kulttuuriin ja opettajakoulutukseen liittyviin t&k-elementteihin. Tekes-hankkeissa toivotaan erityisesti eri tutkimusryhmien yhteishankkeita.

Etelä-Savossa toteutetaan kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen mukaisia rakennerahasto-ohjelmia eli Euroopan aluekehitysrahaston Itä-Suomen ohjelmaa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston Itä-Suomen suuralueosiota (ESR).

Hankehakemukset tulee toimittaa rahoittajaviranomaisille sekä Eura 2007 -järjestelmän välityksellä että allekirjoitettuna. Hakujärjestelmä löytyy osoitteesta www.eura2007.fi.

Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus) on omat hakujärjestelmänsä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia ja maaseudun kehittämisrahoitusta varten. Tekesin  EAKR-tutkimusrahoituksessa noudatetaan Tekesin hakumenettelyä. Lisätietoa ao. viranomaisilta.

Lisätietoja Etelä-Savon maakuntaliitossa antavat kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 – 540 5903, ja suunnittelija Katariina Pelkonen, puh. 0400 – 618 489. Lisätietoja myös Itä-Suomen rakennerahastoportaalista.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

EU-rahan hakukierros umpeutuu 26. helmikuuta

29.01.2010


EU:n rakennerahasto-ohjelmien vuoden 2010 ensimmäinen hakukierros on käynnissä Etelä-Savossa. Haku umpeutuu 26. helmikuuta.

Etelä-Savossa EU-hankehakemuksia voi jättää koko ajan (ns. jatkuva haku), mutta hakuja rytmitetään hakukierroksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että hakukierroksen aikana jätetyt hakemukset käsitellään yhtä aikaa. Hakuajan jälkeen saapuneiden hakemusten käsittely siirtyy seuraavaan käsittelyajankohtaan.

Käsittelyaikataulu ei koske EAKR-ohjelman suoraan yrityksiin kohdennettavan toimintalinjan 1 rahoitusta (esimerkiksi yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen myönnettäviä kehittämisavustuksia). Tekesin EAKR-hankkeissa noudatetaan Tekesin julkisen tutkimuksen tai ohjelmien hakuaikatauluja.

Haun painopisteenä on
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirjassa 2010 määritellyt teemat. Haussa painotetaan yritysten tarpeista lähteviä kehittämishankkeita,  joilla tavoitellaan pysyviä vaikutuksia.

Erityisesti hankkeita toivotaan maakuntaohjelmassa määritellyille maakunnan avaintuotannonaloille sekä osaamispohjaisille kasvualoille: materiaaliteknologia, ympäristöteknologia, kuitu- ja prosessiteknologia, rautatieteknologia ja logistiikka, bioenergia, elintarviketurvallisuus, digitaalinen arkistointi ja viestintä sekä hyvinvointiin, matkailuun, kulttuuriin ja opettajakoulutukseen liittyviin t&k-elementteihin. Tekes-hankkeissa toivotaan erityisesti eri tutkimusryhmien yhteishankkeita.

Etelä-Savossa toteutetaan kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen mukaisia rakennerahasto-ohjelmia eli Euroopan aluekehitysrahaston Itä-Suomen ohjelmaa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston Itä-Suomen suuralueosiota (ESR).

Hankehakemukset tulee toimittaa rahoittajaviranomaisille sekä Eura 2007 -järjestelmän välityksellä että allekirjoitettuna. Hakujärjestelmä löytyy osoitteesta www.eura2007.fi.

Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus) on omat hakujärjestelmänsä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia ja maaseudun kehittämisrahoitusta varten. Tekesin  EAKR-tutkimusrahoituksessa noudatetaan Tekesin hakumenettelyä. Lisätietoa ao. viranomaisilta.

Lisätietoja Etelä-Savon maakuntaliitossa antavat kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 – 540 5903, ja suunnittelija Katariina Pelkonen, puh. 0400 – 618 489. Lisätietoja myös Itä-Suomen rakennerahastoportaalista.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010