Kolmasosa Saimaasta norpan suojelusopimusten piirissä

02.02.2010


Savonlinnassa 1.2. pidetyssä "Saimaannorppa suojellaan sopimalla" -hanketyöryhmän kokouksessa luovutettiin loppuraportti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Saimaan vesialueiden omistajat ja Metsähallitus ovat sopineet, että kolmasosa Saimaan pinta-alasta, noin 1500 neliökilometriä on ensi keväästä alkaen kevätaikaisten verkkokalastusrajoitusten piirissä. Ministeri Sirkka-Liisa Anttilan asettama tavoite on täyttynyt. 2000-luvulla havaituista poikaspesistä 96 % on jo sopimusalueiden sisällä. Työ sopimusalan täydentämiseksi jatkuu.
 
Hanketyöryhmä vetoaa osakaskuntien vuosikokouksiin, jotta viimeinenkin neljä prosenttia täyttyy ennen 15.4. alkavaa rajoitusaikaa. Muutaman järjestäytymättömän osakaskunnan kohdalla työryhmä tekee yhteistyötä mm. Maanmittauslaitoksen kanssa, jotta kokoukset saadaan pidettyä.
 
Vesialueiden omistajien ja kalastajien, joita Saimaalla on kymmeniä tuhansia, vastaantulo ainutlaatuisen saimaannorpan suojelemiseksi on merkittävä. Saalin menetystä kompensoivat sopimuskorvaukset käytetään valvonta- ja neuvontakulujen kattamisen ohella pääosin arvokalojen poikasistutuksiin. Lisäksi kuhan ja harjuksen kutu sekä järvilohen vaellus ja taimen hyötyvät tuntuvasti siitä, että keväisin ei kalasteta verkoilla. Näin ollen verkkokalastuksen rajoittaminen koituu ennen pitkää kaikkien Saimaalla kalastavien eduksi.
 
Aluetyöryhmä pitää myönteisenä, että valtakunnallinen seurantaryhmä on arvostanut Saimaalla paikan päällä tehtyä työtä ja suosittelee, että sopimuslinjalla jatketaan vastakin. Tätä menettelytapaa puoltaa osallisuus- ja läheisyysperiaatteen kunnioittaminen, joka edistää alueen ihmisten ja vesialueiden omistajien sitoutumista norpansuojeluun ja valvonnan tehokkuutta kohtuukustannuksin.

Lisätietoja tarvittaessa työryhmän puheenjohtaja Matti Viialaiselta, puh. 044 770 0515, matti.viialainen@esavo.fi, varapuheenjohtaja Matti Määtältä, puh. 020 564 5911 matti.maatta@metsa.fi ja sihteeri Harry Härköseltä, puh. 020 747 3635, harry.harkonen@proagria.fi.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kolmasosa Saimaasta norpan suojelusopimusten piirissä

02.02.2010


Savonlinnassa 1.2. pidetyssä "Saimaannorppa suojellaan sopimalla" -hanketyöryhmän kokouksessa luovutettiin loppuraportti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Saimaan vesialueiden omistajat ja Metsähallitus ovat sopineet, että kolmasosa Saimaan pinta-alasta, noin 1500 neliökilometriä on ensi keväästä alkaen kevätaikaisten verkkokalastusrajoitusten piirissä. Ministeri Sirkka-Liisa Anttilan asettama tavoite on täyttynyt. 2000-luvulla havaituista poikaspesistä 96 % on jo sopimusalueiden sisällä. Työ sopimusalan täydentämiseksi jatkuu.
 
Hanketyöryhmä vetoaa osakaskuntien vuosikokouksiin, jotta viimeinenkin neljä prosenttia täyttyy ennen 15.4. alkavaa rajoitusaikaa. Muutaman järjestäytymättömän osakaskunnan kohdalla työryhmä tekee yhteistyötä mm. Maanmittauslaitoksen kanssa, jotta kokoukset saadaan pidettyä.
 
Vesialueiden omistajien ja kalastajien, joita Saimaalla on kymmeniä tuhansia, vastaantulo ainutlaatuisen saimaannorpan suojelemiseksi on merkittävä. Saalin menetystä kompensoivat sopimuskorvaukset käytetään valvonta- ja neuvontakulujen kattamisen ohella pääosin arvokalojen poikasistutuksiin. Lisäksi kuhan ja harjuksen kutu sekä järvilohen vaellus ja taimen hyötyvät tuntuvasti siitä, että keväisin ei kalasteta verkoilla. Näin ollen verkkokalastuksen rajoittaminen koituu ennen pitkää kaikkien Saimaalla kalastavien eduksi.
 
Aluetyöryhmä pitää myönteisenä, että valtakunnallinen seurantaryhmä on arvostanut Saimaalla paikan päällä tehtyä työtä ja suosittelee, että sopimuslinjalla jatketaan vastakin. Tätä menettelytapaa puoltaa osallisuus- ja läheisyysperiaatteen kunnioittaminen, joka edistää alueen ihmisten ja vesialueiden omistajien sitoutumista norpansuojeluun ja valvonnan tehokkuutta kohtuukustannuksin.

Lisätietoja tarvittaessa työryhmän puheenjohtaja Matti Viialaiselta, puh. 044 770 0515, matti.viialainen@esavo.fi, varapuheenjohtaja Matti Määtältä, puh. 020 564 5911 matti.maatta@metsa.fi ja sihteeri Harry Härköseltä, puh. 020 747 3635, harry.harkonen@proagria.fi.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kolmasosa Saimaasta norpan suojelusopimusten piirissä

02.02.2010


Savonlinnassa 1.2. pidetyssä "Saimaannorppa suojellaan sopimalla" -hanketyöryhmän kokouksessa luovutettiin loppuraportti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Saimaan vesialueiden omistajat ja Metsähallitus ovat sopineet, että kolmasosa Saimaan pinta-alasta, noin 1500 neliökilometriä on ensi keväästä alkaen kevätaikaisten verkkokalastusrajoitusten piirissä. Ministeri Sirkka-Liisa Anttilan asettama tavoite on täyttynyt. 2000-luvulla havaituista poikaspesistä 96 % on jo sopimusalueiden sisällä. Työ sopimusalan täydentämiseksi jatkuu.
 
Hanketyöryhmä vetoaa osakaskuntien vuosikokouksiin, jotta viimeinenkin neljä prosenttia täyttyy ennen 15.4. alkavaa rajoitusaikaa. Muutaman järjestäytymättömän osakaskunnan kohdalla työryhmä tekee yhteistyötä mm. Maanmittauslaitoksen kanssa, jotta kokoukset saadaan pidettyä.
 
Vesialueiden omistajien ja kalastajien, joita Saimaalla on kymmeniä tuhansia, vastaantulo ainutlaatuisen saimaannorpan suojelemiseksi on merkittävä. Saalin menetystä kompensoivat sopimuskorvaukset käytetään valvonta- ja neuvontakulujen kattamisen ohella pääosin arvokalojen poikasistutuksiin. Lisäksi kuhan ja harjuksen kutu sekä järvilohen vaellus ja taimen hyötyvät tuntuvasti siitä, että keväisin ei kalasteta verkoilla. Näin ollen verkkokalastuksen rajoittaminen koituu ennen pitkää kaikkien Saimaalla kalastavien eduksi.
 
Aluetyöryhmä pitää myönteisenä, että valtakunnallinen seurantaryhmä on arvostanut Saimaalla paikan päällä tehtyä työtä ja suosittelee, että sopimuslinjalla jatketaan vastakin. Tätä menettelytapaa puoltaa osallisuus- ja läheisyysperiaatteen kunnioittaminen, joka edistää alueen ihmisten ja vesialueiden omistajien sitoutumista norpansuojeluun ja valvonnan tehokkuutta kohtuukustannuksin.

Lisätietoja tarvittaessa työryhmän puheenjohtaja Matti Viialaiselta, puh. 044 770 0515, matti.viialainen@esavo.fi, varapuheenjohtaja Matti Määtältä, puh. 020 564 5911 matti.maatta@metsa.fi ja sihteeri Harry Härköseltä, puh. 020 747 3635, harry.harkonen@proagria.fi.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Kolmasosa Saimaasta norpan suojelusopimusten piirissä

02.02.2010


Savonlinnassa 1.2. pidetyssä "Saimaannorppa suojellaan sopimalla" -hanketyöryhmän kokouksessa luovutettiin loppuraportti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Saimaan vesialueiden omistajat ja Metsähallitus ovat sopineet, että kolmasosa Saimaan pinta-alasta, noin 1500 neliökilometriä on ensi keväästä alkaen kevätaikaisten verkkokalastusrajoitusten piirissä. Ministeri Sirkka-Liisa Anttilan asettama tavoite on täyttynyt. 2000-luvulla havaituista poikaspesistä 96 % on jo sopimusalueiden sisällä. Työ sopimusalan täydentämiseksi jatkuu.
 
Hanketyöryhmä vetoaa osakaskuntien vuosikokouksiin, jotta viimeinenkin neljä prosenttia täyttyy ennen 15.4. alkavaa rajoitusaikaa. Muutaman järjestäytymättömän osakaskunnan kohdalla työryhmä tekee yhteistyötä mm. Maanmittauslaitoksen kanssa, jotta kokoukset saadaan pidettyä.
 
Vesialueiden omistajien ja kalastajien, joita Saimaalla on kymmeniä tuhansia, vastaantulo ainutlaatuisen saimaannorpan suojelemiseksi on merkittävä. Saalin menetystä kompensoivat sopimuskorvaukset käytetään valvonta- ja neuvontakulujen kattamisen ohella pääosin arvokalojen poikasistutuksiin. Lisäksi kuhan ja harjuksen kutu sekä järvilohen vaellus ja taimen hyötyvät tuntuvasti siitä, että keväisin ei kalasteta verkoilla. Näin ollen verkkokalastuksen rajoittaminen koituu ennen pitkää kaikkien Saimaalla kalastavien eduksi.
 
Aluetyöryhmä pitää myönteisenä, että valtakunnallinen seurantaryhmä on arvostanut Saimaalla paikan päällä tehtyä työtä ja suosittelee, että sopimuslinjalla jatketaan vastakin. Tätä menettelytapaa puoltaa osallisuus- ja läheisyysperiaatteen kunnioittaminen, joka edistää alueen ihmisten ja vesialueiden omistajien sitoutumista norpansuojeluun ja valvonnan tehokkuutta kohtuukustannuksin.

Lisätietoja tarvittaessa työryhmän puheenjohtaja Matti Viialaiselta, puh. 044 770 0515, matti.viialainen@esavo.fi, varapuheenjohtaja Matti Määtältä, puh. 020 564 5911 matti.maatta@metsa.fi ja sihteeri Harry Härköseltä, puh. 020 747 3635, harry.harkonen@proagria.fi.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010