Etelä-Savo esittää laajakaistan kuntakustannuksille maksukattoa

23.02.2010


Suomen kaikki maakunnat valmistelevat parhaillaan toimia, joiden turvin myös harvaan asuttujen alueiden asukkaat pääsevät lähivuosina erittäin nopeiden tietoliikenneyhteyksien piiriin. Etelä-Savon mielestä tämän runkoverkon kuntakustannuksille on määriteltävä maksukatto.

Kunnalle koituva kustannus ei saisi ylittää 500 euroa/ tukikelpoisen alueen asukas eikä 150 euroa/ kunnan asukas, Etelä-Savon maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, jonka se antoi 22. helmikuuta. Lausunto liittyy asetusluonnoksiin, joita liikenne- ja viestintäministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö valmistelevat.

Etelä-Savo esittää lausunnossaan, että kunnan kantokyky tulisi määritellä viiden vuoden aikana kertyneen yli- tai alijäämän perusteella, eikä pelkästään yhden eli vuoden 2008 yli- tai alijäämän perusteella, kuten liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa.

Maakuntahallitus korostaa lisäksi, että kuntaosuuden laskentaperusteissa on otettava huomioon kustannuksia lisääviä maantieteellisiä asioita, kuten alueen vesistöisyys ja kallioisuus.

Tukikelpoisiksi alueiksi
kelpuutettavia alueita on Etelä-Savon mielestä tarkasteltava uudelleen vuonna 2012. Näkemys pohjautuu uhkakuviin, joita muun muassa kunnan asukasluvun pienentyminen voi tuoda tullessaan. – Tukien ulkopuolelle jääville alueille nopeiden tietoliikenneyhteyksien oletetaan rakentuvan markkinaehtoisesti.

Etelä-Savon kunnista kaksi, Puumala ja Kangasniemi, pääsevät rakentamaan nopeita laajakaistayhteyksiä harvaan asutulle maaseudulleen pienimmällä mahdollisella omarahoitusosuudella. Kunnan oman rahoituksen osuus laajakaistan rakennuskustannuksista on 8 prosenttia, mikäli liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus toteutuu. Kuntarahan pieni osuus tarkoittaa tavallista korkeampaa valtion tukea.

Kymmenen eteläsavolaista
kuntaa selviää runkoverkon rakentamisesta 22 prosentin omarahoitusosuudella (Mäntyharju, Hirvensalmi, Sulkava, Juva, Rantasalmi, Heinävesi, Pertunmaa, Ristiina, Kerimäki ja Punkaharju) ja loppujen viiden kulut ovat 33 prosenttia rakennuskustannuksista (Enonkoski, Joroinen, Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna).

Valtioneuvoston käynnistämän ja tukeman laajakaistatyön tavoitteena on turvata nopeat laajakaistayhteydet myös harvaan asutun maaseudun asukkaille. Valtion lisäksi kustannuksiin osallistuvat myös rakentamistarjouksen voittava teleoperaattori ja kunta. Laajakaistan käyttäjälle koituvat kulut selviävät tarjouspyyntökierrosten yhteydessä.

Etelä-Savon maakuntaliitto
vetää nopeiden tietoliikenneyhteyksien suunnittelutyötä Laajakaista kaikille -hankkeessa. Jatkossa maakuntaliitto kilpailuttaa kuntien hankkeet useassa erässä. Lopulliset rakentamispäätökset tekee aina kukin kunta itse tarjouskilpailun perusteella.

Etelä-Savossa mukaan hankkeeseen ovat lähteneet kaikki kunnat. Kymmenessä kunnassa on tavoitteena saada rakennustyöt käyntiin tänä vuonna. Ensimmäisenä käynnistyy Pertunmaan pilottihanke, jonka rakennustöiden kilpailutus on jo ratkennut. Tarjouskilpailun voitti Mikkelin Puhelin Oyj, joka aloittaa rakentamisen keväällä, kun maa on riittävän sulaa.

Kaikkiaan runkoverkon
teko tulee maksamaan eteläsavolaisille kunnille huomattavan summan eli ainakin 10 miljoonaa euroa. Kuntienkin lopulliset kustannukset selviävät tarjouskilpailukierrosten yhteydessä.

Valtio kattaa laajakaistan rakentamiskustannuksista keskimäärin kolmasosan. Alun perin valtio arvioi, että kokonaiskustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa ja valtion kustannukset tästä noin 66 miljoonaa euroa. Maakunnissa tehdyt hankeohjelmat kertovat kuitenkin, että kulut luultavasti kaksinkertaistuvat ja noussevat noin 400 miljoonaan euroon.

Etelä-Savon mielestä
kustannusarvion kasvu edellyttää, että sekä valtio että EU tukevat rakentamista selvästi aiemmin aiottua enemmän.

Valtioneuvosto antaa maalis – huhtikuussa asetukset kuntien maksuosuuksista, jotka ovat siis 8, 22 tai 33 prosenttia. Maakunnittaiset valtiontuen määrää koskevat päätökset tehdään maaliskuussa. Tuen määrä pohjautuu hankeohjelmiin, jotka maakunnat laativat Viestintävirastolle syksyllä 2009.
Kunnat ja maakuntaliitto tarkentavat Etelä-Savon kuntien hankesuunnitelmia kevään mittaan, kun kuntien maksuosuudet ja maakuntaan tulevan valtiontuen määrä varmistuvat.

Hankkeiden kilpailutus
päässee käyntiin aikaisintaan toukokuussa, kun EU on hyväksynyt valtion tukitoimet. Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut, että se voisi tehdä ensimmäiset tukipäätökset elokuussa 2010. Tällöin Pertunmaan pilottihanketta seuraavat hankkeet pääsisivät käynnistymään Etelä-Savossa syys – lokakuussa. Yhteydet rakennetaan vuosina 2010 – 2015.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Eeva Polvi
, eeva.polvi@esavo.fi, puh. 044 – 770 0524.

Lisätietoa Laajakaista kaikille -hankkeesta:

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo esittää laajakaistan kuntakustannuksille maksukattoa

23.02.2010


Suomen kaikki maakunnat valmistelevat parhaillaan toimia, joiden turvin myös harvaan asuttujen alueiden asukkaat pääsevät lähivuosina erittäin nopeiden tietoliikenneyhteyksien piiriin. Etelä-Savon mielestä tämän runkoverkon kuntakustannuksille on määriteltävä maksukatto.

Kunnalle koituva kustannus ei saisi ylittää 500 euroa/ tukikelpoisen alueen asukas eikä 150 euroa/ kunnan asukas, Etelä-Savon maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, jonka se antoi 22. helmikuuta. Lausunto liittyy asetusluonnoksiin, joita liikenne- ja viestintäministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö valmistelevat.

Etelä-Savo esittää lausunnossaan, että kunnan kantokyky tulisi määritellä viiden vuoden aikana kertyneen yli- tai alijäämän perusteella, eikä pelkästään yhden eli vuoden 2008 yli- tai alijäämän perusteella, kuten liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa.

Maakuntahallitus korostaa lisäksi, että kuntaosuuden laskentaperusteissa on otettava huomioon kustannuksia lisääviä maantieteellisiä asioita, kuten alueen vesistöisyys ja kallioisuus.

Tukikelpoisiksi alueiksi
kelpuutettavia alueita on Etelä-Savon mielestä tarkasteltava uudelleen vuonna 2012. Näkemys pohjautuu uhkakuviin, joita muun muassa kunnan asukasluvun pienentyminen voi tuoda tullessaan. – Tukien ulkopuolelle jääville alueille nopeiden tietoliikenneyhteyksien oletetaan rakentuvan markkinaehtoisesti.

Etelä-Savon kunnista kaksi, Puumala ja Kangasniemi, pääsevät rakentamaan nopeita laajakaistayhteyksiä harvaan asutulle maaseudulleen pienimmällä mahdollisella omarahoitusosuudella. Kunnan oman rahoituksen osuus laajakaistan rakennuskustannuksista on 8 prosenttia, mikäli liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus toteutuu. Kuntarahan pieni osuus tarkoittaa tavallista korkeampaa valtion tukea.

Kymmenen eteläsavolaista
kuntaa selviää runkoverkon rakentamisesta 22 prosentin omarahoitusosuudella (Mäntyharju, Hirvensalmi, Sulkava, Juva, Rantasalmi, Heinävesi, Pertunmaa, Ristiina, Kerimäki ja Punkaharju) ja loppujen viiden kulut ovat 33 prosenttia rakennuskustannuksista (Enonkoski, Joroinen, Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna).

Valtioneuvoston käynnistämän ja tukeman laajakaistatyön tavoitteena on turvata nopeat laajakaistayhteydet myös harvaan asutun maaseudun asukkaille. Valtion lisäksi kustannuksiin osallistuvat myös rakentamistarjouksen voittava teleoperaattori ja kunta. Laajakaistan käyttäjälle koituvat kulut selviävät tarjouspyyntökierrosten yhteydessä.

Etelä-Savon maakuntaliitto
vetää nopeiden tietoliikenneyhteyksien suunnittelutyötä Laajakaista kaikille -hankkeessa. Jatkossa maakuntaliitto kilpailuttaa kuntien hankkeet useassa erässä. Lopulliset rakentamispäätökset tekee aina kukin kunta itse tarjouskilpailun perusteella.

Etelä-Savossa mukaan hankkeeseen ovat lähteneet kaikki kunnat. Kymmenessä kunnassa on tavoitteena saada rakennustyöt käyntiin tänä vuonna. Ensimmäisenä käynnistyy Pertunmaan pilottihanke, jonka rakennustöiden kilpailutus on jo ratkennut. Tarjouskilpailun voitti Mikkelin Puhelin Oyj, joka aloittaa rakentamisen keväällä, kun maa on riittävän sulaa.

Kaikkiaan runkoverkon
teko tulee maksamaan eteläsavolaisille kunnille huomattavan summan eli ainakin 10 miljoonaa euroa. Kuntienkin lopulliset kustannukset selviävät tarjouskilpailukierrosten yhteydessä.

Valtio kattaa laajakaistan rakentamiskustannuksista keskimäärin kolmasosan. Alun perin valtio arvioi, että kokonaiskustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa ja valtion kustannukset tästä noin 66 miljoonaa euroa. Maakunnissa tehdyt hankeohjelmat kertovat kuitenkin, että kulut luultavasti kaksinkertaistuvat ja noussevat noin 400 miljoonaan euroon.

Etelä-Savon mielestä
kustannusarvion kasvu edellyttää, että sekä valtio että EU tukevat rakentamista selvästi aiemmin aiottua enemmän.

Valtioneuvosto antaa maalis – huhtikuussa asetukset kuntien maksuosuuksista, jotka ovat siis 8, 22 tai 33 prosenttia. Maakunnittaiset valtiontuen määrää koskevat päätökset tehdään maaliskuussa. Tuen määrä pohjautuu hankeohjelmiin, jotka maakunnat laativat Viestintävirastolle syksyllä 2009.
Kunnat ja maakuntaliitto tarkentavat Etelä-Savon kuntien hankesuunnitelmia kevään mittaan, kun kuntien maksuosuudet ja maakuntaan tulevan valtiontuen määrä varmistuvat.

Hankkeiden kilpailutus
päässee käyntiin aikaisintaan toukokuussa, kun EU on hyväksynyt valtion tukitoimet. Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut, että se voisi tehdä ensimmäiset tukipäätökset elokuussa 2010. Tällöin Pertunmaan pilottihanketta seuraavat hankkeet pääsisivät käynnistymään Etelä-Savossa syys – lokakuussa. Yhteydet rakennetaan vuosina 2010 – 2015.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Eeva Polvi
, eeva.polvi@esavo.fi, puh. 044 – 770 0524.

Lisätietoa Laajakaista kaikille -hankkeesta:

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo esittää laajakaistan kuntakustannuksille maksukattoa

23.02.2010


Suomen kaikki maakunnat valmistelevat parhaillaan toimia, joiden turvin myös harvaan asuttujen alueiden asukkaat pääsevät lähivuosina erittäin nopeiden tietoliikenneyhteyksien piiriin. Etelä-Savon mielestä tämän runkoverkon kuntakustannuksille on määriteltävä maksukatto.

Kunnalle koituva kustannus ei saisi ylittää 500 euroa/ tukikelpoisen alueen asukas eikä 150 euroa/ kunnan asukas, Etelä-Savon maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, jonka se antoi 22. helmikuuta. Lausunto liittyy asetusluonnoksiin, joita liikenne- ja viestintäministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö valmistelevat.

Etelä-Savo esittää lausunnossaan, että kunnan kantokyky tulisi määritellä viiden vuoden aikana kertyneen yli- tai alijäämän perusteella, eikä pelkästään yhden eli vuoden 2008 yli- tai alijäämän perusteella, kuten liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa.

Maakuntahallitus korostaa lisäksi, että kuntaosuuden laskentaperusteissa on otettava huomioon kustannuksia lisääviä maantieteellisiä asioita, kuten alueen vesistöisyys ja kallioisuus.

Tukikelpoisiksi alueiksi
kelpuutettavia alueita on Etelä-Savon mielestä tarkasteltava uudelleen vuonna 2012. Näkemys pohjautuu uhkakuviin, joita muun muassa kunnan asukasluvun pienentyminen voi tuoda tullessaan. – Tukien ulkopuolelle jääville alueille nopeiden tietoliikenneyhteyksien oletetaan rakentuvan markkinaehtoisesti.

Etelä-Savon kunnista kaksi, Puumala ja Kangasniemi, pääsevät rakentamaan nopeita laajakaistayhteyksiä harvaan asutulle maaseudulleen pienimmällä mahdollisella omarahoitusosuudella. Kunnan oman rahoituksen osuus laajakaistan rakennuskustannuksista on 8 prosenttia, mikäli liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus toteutuu. Kuntarahan pieni osuus tarkoittaa tavallista korkeampaa valtion tukea.

Kymmenen eteläsavolaista
kuntaa selviää runkoverkon rakentamisesta 22 prosentin omarahoitusosuudella (Mäntyharju, Hirvensalmi, Sulkava, Juva, Rantasalmi, Heinävesi, Pertunmaa, Ristiina, Kerimäki ja Punkaharju) ja loppujen viiden kulut ovat 33 prosenttia rakennuskustannuksista (Enonkoski, Joroinen, Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna).

Valtioneuvoston käynnistämän ja tukeman laajakaistatyön tavoitteena on turvata nopeat laajakaistayhteydet myös harvaan asutun maaseudun asukkaille. Valtion lisäksi kustannuksiin osallistuvat myös rakentamistarjouksen voittava teleoperaattori ja kunta. Laajakaistan käyttäjälle koituvat kulut selviävät tarjouspyyntökierrosten yhteydessä.

Etelä-Savon maakuntaliitto
vetää nopeiden tietoliikenneyhteyksien suunnittelutyötä Laajakaista kaikille -hankkeessa. Jatkossa maakuntaliitto kilpailuttaa kuntien hankkeet useassa erässä. Lopulliset rakentamispäätökset tekee aina kukin kunta itse tarjouskilpailun perusteella.

Etelä-Savossa mukaan hankkeeseen ovat lähteneet kaikki kunnat. Kymmenessä kunnassa on tavoitteena saada rakennustyöt käyntiin tänä vuonna. Ensimmäisenä käynnistyy Pertunmaan pilottihanke, jonka rakennustöiden kilpailutus on jo ratkennut. Tarjouskilpailun voitti Mikkelin Puhelin Oyj, joka aloittaa rakentamisen keväällä, kun maa on riittävän sulaa.

Kaikkiaan runkoverkon
teko tulee maksamaan eteläsavolaisille kunnille huomattavan summan eli ainakin 10 miljoonaa euroa. Kuntienkin lopulliset kustannukset selviävät tarjouskilpailukierrosten yhteydessä.

Valtio kattaa laajakaistan rakentamiskustannuksista keskimäärin kolmasosan. Alun perin valtio arvioi, että kokonaiskustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa ja valtion kustannukset tästä noin 66 miljoonaa euroa. Maakunnissa tehdyt hankeohjelmat kertovat kuitenkin, että kulut luultavasti kaksinkertaistuvat ja noussevat noin 400 miljoonaan euroon.

Etelä-Savon mielestä
kustannusarvion kasvu edellyttää, että sekä valtio että EU tukevat rakentamista selvästi aiemmin aiottua enemmän.

Valtioneuvosto antaa maalis – huhtikuussa asetukset kuntien maksuosuuksista, jotka ovat siis 8, 22 tai 33 prosenttia. Maakunnittaiset valtiontuen määrää koskevat päätökset tehdään maaliskuussa. Tuen määrä pohjautuu hankeohjelmiin, jotka maakunnat laativat Viestintävirastolle syksyllä 2009.
Kunnat ja maakuntaliitto tarkentavat Etelä-Savon kuntien hankesuunnitelmia kevään mittaan, kun kuntien maksuosuudet ja maakuntaan tulevan valtiontuen määrä varmistuvat.

Hankkeiden kilpailutus
päässee käyntiin aikaisintaan toukokuussa, kun EU on hyväksynyt valtion tukitoimet. Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut, että se voisi tehdä ensimmäiset tukipäätökset elokuussa 2010. Tällöin Pertunmaan pilottihanketta seuraavat hankkeet pääsisivät käynnistymään Etelä-Savossa syys – lokakuussa. Yhteydet rakennetaan vuosina 2010 – 2015.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Eeva Polvi
, eeva.polvi@esavo.fi, puh. 044 – 770 0524.

Lisätietoa Laajakaista kaikille -hankkeesta:

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo esittää laajakaistan kuntakustannuksille maksukattoa

23.02.2010


Suomen kaikki maakunnat valmistelevat parhaillaan toimia, joiden turvin myös harvaan asuttujen alueiden asukkaat pääsevät lähivuosina erittäin nopeiden tietoliikenneyhteyksien piiriin. Etelä-Savon mielestä tämän runkoverkon kuntakustannuksille on määriteltävä maksukatto.

Kunnalle koituva kustannus ei saisi ylittää 500 euroa/ tukikelpoisen alueen asukas eikä 150 euroa/ kunnan asukas, Etelä-Savon maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, jonka se antoi 22. helmikuuta. Lausunto liittyy asetusluonnoksiin, joita liikenne- ja viestintäministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö valmistelevat.

Etelä-Savo esittää lausunnossaan, että kunnan kantokyky tulisi määritellä viiden vuoden aikana kertyneen yli- tai alijäämän perusteella, eikä pelkästään yhden eli vuoden 2008 yli- tai alijäämän perusteella, kuten liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa.

Maakuntahallitus korostaa lisäksi, että kuntaosuuden laskentaperusteissa on otettava huomioon kustannuksia lisääviä maantieteellisiä asioita, kuten alueen vesistöisyys ja kallioisuus.

Tukikelpoisiksi alueiksi
kelpuutettavia alueita on Etelä-Savon mielestä tarkasteltava uudelleen vuonna 2012. Näkemys pohjautuu uhkakuviin, joita muun muassa kunnan asukasluvun pienentyminen voi tuoda tullessaan. – Tukien ulkopuolelle jääville alueille nopeiden tietoliikenneyhteyksien oletetaan rakentuvan markkinaehtoisesti.

Etelä-Savon kunnista kaksi, Puumala ja Kangasniemi, pääsevät rakentamaan nopeita laajakaistayhteyksiä harvaan asutulle maaseudulleen pienimmällä mahdollisella omarahoitusosuudella. Kunnan oman rahoituksen osuus laajakaistan rakennuskustannuksista on 8 prosenttia, mikäli liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus toteutuu. Kuntarahan pieni osuus tarkoittaa tavallista korkeampaa valtion tukea.

Kymmenen eteläsavolaista
kuntaa selviää runkoverkon rakentamisesta 22 prosentin omarahoitusosuudella (Mäntyharju, Hirvensalmi, Sulkava, Juva, Rantasalmi, Heinävesi, Pertunmaa, Ristiina, Kerimäki ja Punkaharju) ja loppujen viiden kulut ovat 33 prosenttia rakennuskustannuksista (Enonkoski, Joroinen, Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna).

Valtioneuvoston käynnistämän ja tukeman laajakaistatyön tavoitteena on turvata nopeat laajakaistayhteydet myös harvaan asutun maaseudun asukkaille. Valtion lisäksi kustannuksiin osallistuvat myös rakentamistarjouksen voittava teleoperaattori ja kunta. Laajakaistan käyttäjälle koituvat kulut selviävät tarjouspyyntökierrosten yhteydessä.

Etelä-Savon maakuntaliitto
vetää nopeiden tietoliikenneyhteyksien suunnittelutyötä Laajakaista kaikille -hankkeessa. Jatkossa maakuntaliitto kilpailuttaa kuntien hankkeet useassa erässä. Lopulliset rakentamispäätökset tekee aina kukin kunta itse tarjouskilpailun perusteella.

Etelä-Savossa mukaan hankkeeseen ovat lähteneet kaikki kunnat. Kymmenessä kunnassa on tavoitteena saada rakennustyöt käyntiin tänä vuonna. Ensimmäisenä käynnistyy Pertunmaan pilottihanke, jonka rakennustöiden kilpailutus on jo ratkennut. Tarjouskilpailun voitti Mikkelin Puhelin Oyj, joka aloittaa rakentamisen keväällä, kun maa on riittävän sulaa.

Kaikkiaan runkoverkon
teko tulee maksamaan eteläsavolaisille kunnille huomattavan summan eli ainakin 10 miljoonaa euroa. Kuntienkin lopulliset kustannukset selviävät tarjouskilpailukierrosten yhteydessä.

Valtio kattaa laajakaistan rakentamiskustannuksista keskimäärin kolmasosan. Alun perin valtio arvioi, että kokonaiskustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa ja valtion kustannukset tästä noin 66 miljoonaa euroa. Maakunnissa tehdyt hankeohjelmat kertovat kuitenkin, että kulut luultavasti kaksinkertaistuvat ja noussevat noin 400 miljoonaan euroon.

Etelä-Savon mielestä
kustannusarvion kasvu edellyttää, että sekä valtio että EU tukevat rakentamista selvästi aiemmin aiottua enemmän.

Valtioneuvosto antaa maalis – huhtikuussa asetukset kuntien maksuosuuksista, jotka ovat siis 8, 22 tai 33 prosenttia. Maakunnittaiset valtiontuen määrää koskevat päätökset tehdään maaliskuussa. Tuen määrä pohjautuu hankeohjelmiin, jotka maakunnat laativat Viestintävirastolle syksyllä 2009.
Kunnat ja maakuntaliitto tarkentavat Etelä-Savon kuntien hankesuunnitelmia kevään mittaan, kun kuntien maksuosuudet ja maakuntaan tulevan valtiontuen määrä varmistuvat.

Hankkeiden kilpailutus
päässee käyntiin aikaisintaan toukokuussa, kun EU on hyväksynyt valtion tukitoimet. Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut, että se voisi tehdä ensimmäiset tukipäätökset elokuussa 2010. Tällöin Pertunmaan pilottihanketta seuraavat hankkeet pääsisivät käynnistymään Etelä-Savossa syys – lokakuussa. Yhteydet rakennetaan vuosina 2010 – 2015.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Eeva Polvi
, eeva.polvi@esavo.fi, puh. 044 – 770 0524.

Lisätietoa Laajakaista kaikille -hankkeesta:

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010