Maakuntaohjelman luonnos palasi lausuntokierrokselta (

22.03.2010


Etelä-Savon maakuntaliitto sai 55 lausuntoa uuden, vuosille 2011 – 2014 tehtävän maakuntaohjelman ensimmäisestä luonnoksesta. Lausunnot sisältävät noin 200 kommenttia tai muutosesitystä ohjelmaluonnokseen. Kaiken kaikkiaan muutosehdotukset olivat pieniä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

Ohjelmaluonnoksen yhteys Uusiutuva Etelä-Savo -strategiaan tunnistettiin lausunnoissa varsin hyvin. Useat lausunnonantajat toivoivat silti kuitenkin muutoksia asioiden painotuksiin ja keskinäisiin suhteisiin. Eniten palautetta annettiin ohjelmakohtaan, joka käsittelee liikenneyhteyksiä ja maakunnan vetovoimaisuutta.

Lausuntoja maakuntaliitto
pyysi 80 yhteystyötaholta, muun muassa kunnilta, valtion aluehallinnolta, etujärjestöiltä, tutkimus- ja oppilaitoksilta sekä nuorisovaltuustoilta. Ohjelma- ja sen ympäristöselostusluonnos olivat myös yleisön kommentoitavina 4. tammikuuta – 12. helmikuuta.

Kommenteista kipakimmat
liittyivät kunta- ja palvelurakenteisiin. Maakuntaohjelma ottaa liian voimakkaasti kantaa kuntarakenteen uudistamistarpeeseen ja mahdollisiin selvityshankkeiden käynnistämisiin, toteavat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Rantasalmen ja Ristiinan kunnat lausunnoissaan. Kuntarakenteisiin ei tule puuttua ohjelmassa, ne vaativat.

Hyvä kuntarakenne ja sen pohjalle rakentuvat palvelurakenteet ovat perusta sille, että Etelä-Savo voi saavuttaa ohjelman mukaiset palvelutavoitteet, vastasi maakuntahallitus kunnille kokouksessaan 22. maaliskuuta.

”Kunta- ja palvelurakenteiden
toteutuksesta vastaavat ensisijaisesti kunnat. Maakuntaohjelma tukee --- linjauksilla tätä työtä”, hallitus toteaa vastineissaan.

Maakuntajohtaja sai asiasta käydyssä keskustelussa hallitukselta valtuudet nostaa kunta- ja palvelurakenneasiat esille 9. huhtikuuta maakuntaliiton seminaarissa, jossa käsitellään Uusiutuva Etelä-Savo –strategian etenemistä.

Lausuntojen ja maakuntahallituksen
kommenttien perusteella maakuntaliiton virasto täsmentää maakuntaohjelman luonnosta. Ohjelmaan lisätään muun muassa rahoitussuunnitelma ja toimenpiteiden toteuttajien vastuut.

Maakuntaohjelman toinen luonnos ja ohjelman ympäristöselostus tulevat maakuntahallituksen käsittelyyn seuraavan kerran 26. huhtikuuta. Maakuntavaltuusto saa ne hyväksyttävikseen 31. toukokuuta.

Maakuntaliitto valmistelee maakuntaohjelmaa vuosille 2011 – 2014. Ohjelma toteuttaa keväällä 2009 hyväksyttyä Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaa.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaohjelman luonnos palasi lausuntokierrokselta (

22.03.2010


Etelä-Savon maakuntaliitto sai 55 lausuntoa uuden, vuosille 2011 – 2014 tehtävän maakuntaohjelman ensimmäisestä luonnoksesta. Lausunnot sisältävät noin 200 kommenttia tai muutosesitystä ohjelmaluonnokseen. Kaiken kaikkiaan muutosehdotukset olivat pieniä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

Ohjelmaluonnoksen yhteys Uusiutuva Etelä-Savo -strategiaan tunnistettiin lausunnoissa varsin hyvin. Useat lausunnonantajat toivoivat silti kuitenkin muutoksia asioiden painotuksiin ja keskinäisiin suhteisiin. Eniten palautetta annettiin ohjelmakohtaan, joka käsittelee liikenneyhteyksiä ja maakunnan vetovoimaisuutta.

Lausuntoja maakuntaliitto
pyysi 80 yhteystyötaholta, muun muassa kunnilta, valtion aluehallinnolta, etujärjestöiltä, tutkimus- ja oppilaitoksilta sekä nuorisovaltuustoilta. Ohjelma- ja sen ympäristöselostusluonnos olivat myös yleisön kommentoitavina 4. tammikuuta – 12. helmikuuta.

Kommenteista kipakimmat
liittyivät kunta- ja palvelurakenteisiin. Maakuntaohjelma ottaa liian voimakkaasti kantaa kuntarakenteen uudistamistarpeeseen ja mahdollisiin selvityshankkeiden käynnistämisiin, toteavat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Rantasalmen ja Ristiinan kunnat lausunnoissaan. Kuntarakenteisiin ei tule puuttua ohjelmassa, ne vaativat.

Hyvä kuntarakenne ja sen pohjalle rakentuvat palvelurakenteet ovat perusta sille, että Etelä-Savo voi saavuttaa ohjelman mukaiset palvelutavoitteet, vastasi maakuntahallitus kunnille kokouksessaan 22. maaliskuuta.

”Kunta- ja palvelurakenteiden
toteutuksesta vastaavat ensisijaisesti kunnat. Maakuntaohjelma tukee --- linjauksilla tätä työtä”, hallitus toteaa vastineissaan.

Maakuntajohtaja sai asiasta käydyssä keskustelussa hallitukselta valtuudet nostaa kunta- ja palvelurakenneasiat esille 9. huhtikuuta maakuntaliiton seminaarissa, jossa käsitellään Uusiutuva Etelä-Savo –strategian etenemistä.

Lausuntojen ja maakuntahallituksen
kommenttien perusteella maakuntaliiton virasto täsmentää maakuntaohjelman luonnosta. Ohjelmaan lisätään muun muassa rahoitussuunnitelma ja toimenpiteiden toteuttajien vastuut.

Maakuntaohjelman toinen luonnos ja ohjelman ympäristöselostus tulevat maakuntahallituksen käsittelyyn seuraavan kerran 26. huhtikuuta. Maakuntavaltuusto saa ne hyväksyttävikseen 31. toukokuuta.

Maakuntaliitto valmistelee maakuntaohjelmaa vuosille 2011 – 2014. Ohjelma toteuttaa keväällä 2009 hyväksyttyä Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaa.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaohjelman luonnos palasi lausuntokierrokselta (

22.03.2010


Etelä-Savon maakuntaliitto sai 55 lausuntoa uuden, vuosille 2011 – 2014 tehtävän maakuntaohjelman ensimmäisestä luonnoksesta. Lausunnot sisältävät noin 200 kommenttia tai muutosesitystä ohjelmaluonnokseen. Kaiken kaikkiaan muutosehdotukset olivat pieniä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

Ohjelmaluonnoksen yhteys Uusiutuva Etelä-Savo -strategiaan tunnistettiin lausunnoissa varsin hyvin. Useat lausunnonantajat toivoivat silti kuitenkin muutoksia asioiden painotuksiin ja keskinäisiin suhteisiin. Eniten palautetta annettiin ohjelmakohtaan, joka käsittelee liikenneyhteyksiä ja maakunnan vetovoimaisuutta.

Lausuntoja maakuntaliitto
pyysi 80 yhteystyötaholta, muun muassa kunnilta, valtion aluehallinnolta, etujärjestöiltä, tutkimus- ja oppilaitoksilta sekä nuorisovaltuustoilta. Ohjelma- ja sen ympäristöselostusluonnos olivat myös yleisön kommentoitavina 4. tammikuuta – 12. helmikuuta.

Kommenteista kipakimmat
liittyivät kunta- ja palvelurakenteisiin. Maakuntaohjelma ottaa liian voimakkaasti kantaa kuntarakenteen uudistamistarpeeseen ja mahdollisiin selvityshankkeiden käynnistämisiin, toteavat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Rantasalmen ja Ristiinan kunnat lausunnoissaan. Kuntarakenteisiin ei tule puuttua ohjelmassa, ne vaativat.

Hyvä kuntarakenne ja sen pohjalle rakentuvat palvelurakenteet ovat perusta sille, että Etelä-Savo voi saavuttaa ohjelman mukaiset palvelutavoitteet, vastasi maakuntahallitus kunnille kokouksessaan 22. maaliskuuta.

”Kunta- ja palvelurakenteiden
toteutuksesta vastaavat ensisijaisesti kunnat. Maakuntaohjelma tukee --- linjauksilla tätä työtä”, hallitus toteaa vastineissaan.

Maakuntajohtaja sai asiasta käydyssä keskustelussa hallitukselta valtuudet nostaa kunta- ja palvelurakenneasiat esille 9. huhtikuuta maakuntaliiton seminaarissa, jossa käsitellään Uusiutuva Etelä-Savo –strategian etenemistä.

Lausuntojen ja maakuntahallituksen
kommenttien perusteella maakuntaliiton virasto täsmentää maakuntaohjelman luonnosta. Ohjelmaan lisätään muun muassa rahoitussuunnitelma ja toimenpiteiden toteuttajien vastuut.

Maakuntaohjelman toinen luonnos ja ohjelman ympäristöselostus tulevat maakuntahallituksen käsittelyyn seuraavan kerran 26. huhtikuuta. Maakuntavaltuusto saa ne hyväksyttävikseen 31. toukokuuta.

Maakuntaliitto valmistelee maakuntaohjelmaa vuosille 2011 – 2014. Ohjelma toteuttaa keväällä 2009 hyväksyttyä Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaa.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaohjelman luonnos palasi lausuntokierrokselta (

22.03.2010


Etelä-Savon maakuntaliitto sai 55 lausuntoa uuden, vuosille 2011 – 2014 tehtävän maakuntaohjelman ensimmäisestä luonnoksesta. Lausunnot sisältävät noin 200 kommenttia tai muutosesitystä ohjelmaluonnokseen. Kaiken kaikkiaan muutosehdotukset olivat pieniä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

Ohjelmaluonnoksen yhteys Uusiutuva Etelä-Savo -strategiaan tunnistettiin lausunnoissa varsin hyvin. Useat lausunnonantajat toivoivat silti kuitenkin muutoksia asioiden painotuksiin ja keskinäisiin suhteisiin. Eniten palautetta annettiin ohjelmakohtaan, joka käsittelee liikenneyhteyksiä ja maakunnan vetovoimaisuutta.

Lausuntoja maakuntaliitto
pyysi 80 yhteystyötaholta, muun muassa kunnilta, valtion aluehallinnolta, etujärjestöiltä, tutkimus- ja oppilaitoksilta sekä nuorisovaltuustoilta. Ohjelma- ja sen ympäristöselostusluonnos olivat myös yleisön kommentoitavina 4. tammikuuta – 12. helmikuuta.

Kommenteista kipakimmat
liittyivät kunta- ja palvelurakenteisiin. Maakuntaohjelma ottaa liian voimakkaasti kantaa kuntarakenteen uudistamistarpeeseen ja mahdollisiin selvityshankkeiden käynnistämisiin, toteavat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Rantasalmen ja Ristiinan kunnat lausunnoissaan. Kuntarakenteisiin ei tule puuttua ohjelmassa, ne vaativat.

Hyvä kuntarakenne ja sen pohjalle rakentuvat palvelurakenteet ovat perusta sille, että Etelä-Savo voi saavuttaa ohjelman mukaiset palvelutavoitteet, vastasi maakuntahallitus kunnille kokouksessaan 22. maaliskuuta.

”Kunta- ja palvelurakenteiden
toteutuksesta vastaavat ensisijaisesti kunnat. Maakuntaohjelma tukee --- linjauksilla tätä työtä”, hallitus toteaa vastineissaan.

Maakuntajohtaja sai asiasta käydyssä keskustelussa hallitukselta valtuudet nostaa kunta- ja palvelurakenneasiat esille 9. huhtikuuta maakuntaliiton seminaarissa, jossa käsitellään Uusiutuva Etelä-Savo –strategian etenemistä.

Lausuntojen ja maakuntahallituksen
kommenttien perusteella maakuntaliiton virasto täsmentää maakuntaohjelman luonnosta. Ohjelmaan lisätään muun muassa rahoitussuunnitelma ja toimenpiteiden toteuttajien vastuut.

Maakuntaohjelman toinen luonnos ja ohjelman ympäristöselostus tulevat maakuntahallituksen käsittelyyn seuraavan kerran 26. huhtikuuta. Maakuntavaltuusto saa ne hyväksyttävikseen 31. toukokuuta.

Maakuntaliitto valmistelee maakuntaohjelmaa vuosille 2011 – 2014. Ohjelma toteuttaa keväällä 2009 hyväksyttyä Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaa.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010