Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman 2011 - 2014

26.04.2010


Muuttovoitto ja vahva aluetalous ovat Etelä-Savon uuden maakuntaohjelman tavoitteena. Maakuntahallitus hyväksyi uuden ohjelman kokouksessaan 26. huhtikuuta. Ohjelman kokonaisbudjetti on vuosille 2011 – 2014 yhteensä reilut 750 miljoonaa.

Lopullisesti maakuntaohjelman hyväksyy 31. toukokuuta Joroisissa kokoontuva maakuntavaltuusto. Ohjelma toteuttaa keväällä 2009 hyväksyttyä Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaa.

Maakuntaohjelma sisältää Etelä-Savon kehittämistavoitteet ja -toimet sekä suunnitelman niiden rahoittamiseksi. Ohjelma ohjaa keskeisten valtion aluekehitysrahojen käyttöä Etelä-Savossa, ei kuitenkaan esimerkiksi teiden ylläpitorahoja, työllistymisen budjettirahoja, yleisiä valtionosuuksia eikä maatalouden ympäristötukia.

Ohjelman tavoitteena
on kannustaa kuntia ja yrityksiä käynnistämään kehittämishankkeita tarjoamalla niille valtion ja EU:n lisärahoitusta. Rahan toivotaan toimivan eräänlaisena vipurahana hankkeiden käynnistymiselle.

Ohjelman vuosibudjetit ovat noin 175 – 200 miljoonaa euroa, josta yksityistä rahaa on noin 25 milj. euroa/vuosi, kuntarahaa 28 – 34, EU-rahaa 17 – 21 ja valtion rahaa 100 – 135 milj. e/v. Ohjelman kokonaisbudjetti on 754 miljoonaa euroa.

Ohjelman päätavoite on muuttovoittoinen ja taloudeltaan vahvistuva maakunta. Ohjelma sisältää neljä painopistealuetta, jotka ovat:
•    menestyvä yritystoiminta (217 milj. e/ 4 vuotta),
•    hyvät osaamisrakenteet (107 milj. e),
•    korkeatasoiset hyvinvointipalvelut (18 milj. e),
•    toimivat liikenneyhteydet ja kohentunut alueellinen vetovoima (412 milj. e).

Etelä-Savon vahvat vetovoimatekijät – Saimaan, Venäjän ja pääkaupunkiseudun läheisyys sekä hyvä ympäristö ja sujuva arki – ovat myös keskeisesti esillä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman 2011 - 2014

26.04.2010


Muuttovoitto ja vahva aluetalous ovat Etelä-Savon uuden maakuntaohjelman tavoitteena. Maakuntahallitus hyväksyi uuden ohjelman kokouksessaan 26. huhtikuuta. Ohjelman kokonaisbudjetti on vuosille 2011 – 2014 yhteensä reilut 750 miljoonaa.

Lopullisesti maakuntaohjelman hyväksyy 31. toukokuuta Joroisissa kokoontuva maakuntavaltuusto. Ohjelma toteuttaa keväällä 2009 hyväksyttyä Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaa.

Maakuntaohjelma sisältää Etelä-Savon kehittämistavoitteet ja -toimet sekä suunnitelman niiden rahoittamiseksi. Ohjelma ohjaa keskeisten valtion aluekehitysrahojen käyttöä Etelä-Savossa, ei kuitenkaan esimerkiksi teiden ylläpitorahoja, työllistymisen budjettirahoja, yleisiä valtionosuuksia eikä maatalouden ympäristötukia.

Ohjelman tavoitteena
on kannustaa kuntia ja yrityksiä käynnistämään kehittämishankkeita tarjoamalla niille valtion ja EU:n lisärahoitusta. Rahan toivotaan toimivan eräänlaisena vipurahana hankkeiden käynnistymiselle.

Ohjelman vuosibudjetit ovat noin 175 – 200 miljoonaa euroa, josta yksityistä rahaa on noin 25 milj. euroa/vuosi, kuntarahaa 28 – 34, EU-rahaa 17 – 21 ja valtion rahaa 100 – 135 milj. e/v. Ohjelman kokonaisbudjetti on 754 miljoonaa euroa.

Ohjelman päätavoite on muuttovoittoinen ja taloudeltaan vahvistuva maakunta. Ohjelma sisältää neljä painopistealuetta, jotka ovat:
•    menestyvä yritystoiminta (217 milj. e/ 4 vuotta),
•    hyvät osaamisrakenteet (107 milj. e),
•    korkeatasoiset hyvinvointipalvelut (18 milj. e),
•    toimivat liikenneyhteydet ja kohentunut alueellinen vetovoima (412 milj. e).

Etelä-Savon vahvat vetovoimatekijät – Saimaan, Venäjän ja pääkaupunkiseudun läheisyys sekä hyvä ympäristö ja sujuva arki – ovat myös keskeisesti esillä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman 2011 - 2014

26.04.2010


Muuttovoitto ja vahva aluetalous ovat Etelä-Savon uuden maakuntaohjelman tavoitteena. Maakuntahallitus hyväksyi uuden ohjelman kokouksessaan 26. huhtikuuta. Ohjelman kokonaisbudjetti on vuosille 2011 – 2014 yhteensä reilut 750 miljoonaa.

Lopullisesti maakuntaohjelman hyväksyy 31. toukokuuta Joroisissa kokoontuva maakuntavaltuusto. Ohjelma toteuttaa keväällä 2009 hyväksyttyä Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaa.

Maakuntaohjelma sisältää Etelä-Savon kehittämistavoitteet ja -toimet sekä suunnitelman niiden rahoittamiseksi. Ohjelma ohjaa keskeisten valtion aluekehitysrahojen käyttöä Etelä-Savossa, ei kuitenkaan esimerkiksi teiden ylläpitorahoja, työllistymisen budjettirahoja, yleisiä valtionosuuksia eikä maatalouden ympäristötukia.

Ohjelman tavoitteena
on kannustaa kuntia ja yrityksiä käynnistämään kehittämishankkeita tarjoamalla niille valtion ja EU:n lisärahoitusta. Rahan toivotaan toimivan eräänlaisena vipurahana hankkeiden käynnistymiselle.

Ohjelman vuosibudjetit ovat noin 175 – 200 miljoonaa euroa, josta yksityistä rahaa on noin 25 milj. euroa/vuosi, kuntarahaa 28 – 34, EU-rahaa 17 – 21 ja valtion rahaa 100 – 135 milj. e/v. Ohjelman kokonaisbudjetti on 754 miljoonaa euroa.

Ohjelman päätavoite on muuttovoittoinen ja taloudeltaan vahvistuva maakunta. Ohjelma sisältää neljä painopistealuetta, jotka ovat:
•    menestyvä yritystoiminta (217 milj. e/ 4 vuotta),
•    hyvät osaamisrakenteet (107 milj. e),
•    korkeatasoiset hyvinvointipalvelut (18 milj. e),
•    toimivat liikenneyhteydet ja kohentunut alueellinen vetovoima (412 milj. e).

Etelä-Savon vahvat vetovoimatekijät – Saimaan, Venäjän ja pääkaupunkiseudun läheisyys sekä hyvä ympäristö ja sujuva arki – ovat myös keskeisesti esillä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman 2011 - 2014

26.04.2010


Muuttovoitto ja vahva aluetalous ovat Etelä-Savon uuden maakuntaohjelman tavoitteena. Maakuntahallitus hyväksyi uuden ohjelman kokouksessaan 26. huhtikuuta. Ohjelman kokonaisbudjetti on vuosille 2011 – 2014 yhteensä reilut 750 miljoonaa.

Lopullisesti maakuntaohjelman hyväksyy 31. toukokuuta Joroisissa kokoontuva maakuntavaltuusto. Ohjelma toteuttaa keväällä 2009 hyväksyttyä Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategiaa.

Maakuntaohjelma sisältää Etelä-Savon kehittämistavoitteet ja -toimet sekä suunnitelman niiden rahoittamiseksi. Ohjelma ohjaa keskeisten valtion aluekehitysrahojen käyttöä Etelä-Savossa, ei kuitenkaan esimerkiksi teiden ylläpitorahoja, työllistymisen budjettirahoja, yleisiä valtionosuuksia eikä maatalouden ympäristötukia.

Ohjelman tavoitteena
on kannustaa kuntia ja yrityksiä käynnistämään kehittämishankkeita tarjoamalla niille valtion ja EU:n lisärahoitusta. Rahan toivotaan toimivan eräänlaisena vipurahana hankkeiden käynnistymiselle.

Ohjelman vuosibudjetit ovat noin 175 – 200 miljoonaa euroa, josta yksityistä rahaa on noin 25 milj. euroa/vuosi, kuntarahaa 28 – 34, EU-rahaa 17 – 21 ja valtion rahaa 100 – 135 milj. e/v. Ohjelman kokonaisbudjetti on 754 miljoonaa euroa.

Ohjelman päätavoite on muuttovoittoinen ja taloudeltaan vahvistuva maakunta. Ohjelma sisältää neljä painopistealuetta, jotka ovat:
•    menestyvä yritystoiminta (217 milj. e/ 4 vuotta),
•    hyvät osaamisrakenteet (107 milj. e),
•    korkeatasoiset hyvinvointipalvelut (18 milj. e),
•    toimivat liikenneyhteydet ja kohentunut alueellinen vetovoima (412 milj. e).

Etelä-Savon vahvat vetovoimatekijät – Saimaan, Venäjän ja pääkaupunkiseudun läheisyys sekä hyvä ympäristö ja sujuva arki – ovat myös keskeisesti esillä.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010