Laajakaistarakentamisen tuki haettavissa haja-asutusalueille (

23.06.2010


Etelä-Savon maakuntaliitto on käynnistänyt 23.6.2010 julkisen tuen haun hajaasutusalueiden laajakaistarakentamiseen viiden eteläsavolaisen kunnan alueella. Laajakaistarakentamisen tukea on teleyritysten, osuuskuntien ja muiden toimijoiden haettavissa Enonkosken, Hirvensalmen, Joroisten, Rantasalmen sekä Pieksämäen hankealueille elokuun loppuun mennessä.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueille loppukäyttäjille saakka, sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Tuki koskee valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti sellaisia alueita, joille nopeiden yhteyksien tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä. Valtio tukee yhteyksien rakentamista koko maassa 66 miljoonalla eurolla, ja EU-rahaa on käytettävissä 24,7 miljoonaa euroa. Valtion tukea Etelä-Savon laajakaistahankkeisiin on myönnetty 3,5 miljoonaa euroa.

Kuntien rahoitusosuus hankkeista on 8, 22 tai 33 prosenttia ja määräytyy asetuksella, jossa on huomioitu mm. kunnan taloudellinen kantokyky. Kunnan osuus on 22 % Hirvensalmella ja Rantasalmella. Enonkoskella, Joroisissa sekä Pieksämällä kunnan maksuosuus on 33 %. Runkoverkon kustannuksista 34 % jää verkon rakentavan teleoperaattorin maksettavaksi.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kuluttaja tai yritys maksaa rakentamisesta itse enintään kahden kilometrin matkan runkoverkosta kotiin. Kuluttajien liittymiskustannukset ja kuukausimaksut selviävät käynnissä olevan julkisen tuen hakuprosessin (tarjouskilpailu) myötä. Liittymiskustannuksia voi alentaa tekemällä itse tilaajayhteyden kaivutyöt, sillä työn osuus on noin 80 prosenttia verkon kustannuksista. Tilaajayhteyden rakentamisessa voi hyödyntää myös kotitalousvähennystä.

Tietoliikenneyhteydet toteutetaan pääasiassa valokuidulla. Runkoverkko mahdollistaa 100/100 Mbit/s huippunopeat yhteydet, ja asiakas voi valita itse liittymänopeuden. Nopeat yhteydet toimivat alustana lukuisille tulevaisuuden palveluille mahdollistaen mm. laajakaista-tv:n ja elokuvien vuokrauksen, etäterveydenhuoltoon sekä kiinteistöjen turvallisuuteen liittyviä palveluita. Valokuituyhteys kohottaa myös kiinteistön arvoa vesi- tai sähköliittymän tavoin.

Laajakaistahanke toteuttaa maakuntastrategiaa

Huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen maakuntaan tukee Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian tavoitteita. Yhtenä maakuntastrategian tavoitteena on, että toimivat väylä- ja verkkoratkaisut parantavat maakunnan saavutettavuutta, vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Laajakaistahankkeessa luodaan haja-asutusalueille tasavertaisen elämisen edellytyksiä ja edesautetaan haja-asutusalueiden pysymistä asuttuina kohoavan palvelutason myötä. Vakituisten asuntojen ja yritysten lisäksi myös vapaa-ajan asutus hyötyy nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta Saimaan maakuntaan, kun runkoverkot rakennetaan haja-asutusalueille. Varmatoimiset tietoliikenneyhteydet mahdollistavat mm. etätyön tekemisen ja siten pidemmän oleskelun vapaa-ajan asunnoilla, jolloin paikallisten palveluidenkin kysyntä kasvaa.

Laajakaistahanke etenee Etelä-Savossa kansallisten aikataulujen puitteissa

Pertunmaan kunnan runkoverkkohanke toimii Etelä-Savon pilottihankkeena ja yhtenä kansallisena pilottina. Hankkeen toteuttava teleyritys kilpailutettiin syksyllä 2009. Toteuttajaksi valittiin MPY Palvelut Oy, joka rakentaa laajakaistaverkkoa kesän 2010 aikana.

Nyt julkisen tuen haussa olevien laajakaistahankkeen päävaiheen viiden ensimmäisen hankkeen rakentaminen voi alkaa syksyllä 2010 tai keväällä 2011.

Seuraavassa erässä kuntien hankkeita julkinen tuki julistetaan haettavaksi syksyllä 2010 ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2011. Kansallinen Laajakaista kaikille -hanke ulottuu vuoden 2015 loppuun loppuun saakka, jolloin yli 99 % maamme vakituisista asunnoista kaavaillaan olevan huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saakka, jolloin yli 99 % maamme vakituisista asunnoista kaavaillaan olevan huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien äärellä.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Eeva Polvi, Etelä-Savon maakuntaliitto, puh. 044 7700524,
eeva.polvi(at)esavo.fi

Julkisen tuen haun asiakirjat Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla:
http://www.esavo.fi/laajakaistahaku

Etelä-Savon maakuntaliiton laajakaistahankkeen sivut:
http://www.esavo.fi/maakuntaliitto/hankkeet/laajakaista_kaikille

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Laajakaistarakentamisen tuki haettavissa haja-asutusalueille (

23.06.2010


Etelä-Savon maakuntaliitto on käynnistänyt 23.6.2010 julkisen tuen haun hajaasutusalueiden laajakaistarakentamiseen viiden eteläsavolaisen kunnan alueella. Laajakaistarakentamisen tukea on teleyritysten, osuuskuntien ja muiden toimijoiden haettavissa Enonkosken, Hirvensalmen, Joroisten, Rantasalmen sekä Pieksämäen hankealueille elokuun loppuun mennessä.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueille loppukäyttäjille saakka, sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Tuki koskee valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti sellaisia alueita, joille nopeiden yhteyksien tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä. Valtio tukee yhteyksien rakentamista koko maassa 66 miljoonalla eurolla, ja EU-rahaa on käytettävissä 24,7 miljoonaa euroa. Valtion tukea Etelä-Savon laajakaistahankkeisiin on myönnetty 3,5 miljoonaa euroa.

Kuntien rahoitusosuus hankkeista on 8, 22 tai 33 prosenttia ja määräytyy asetuksella, jossa on huomioitu mm. kunnan taloudellinen kantokyky. Kunnan osuus on 22 % Hirvensalmella ja Rantasalmella. Enonkoskella, Joroisissa sekä Pieksämällä kunnan maksuosuus on 33 %. Runkoverkon kustannuksista 34 % jää verkon rakentavan teleoperaattorin maksettavaksi.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kuluttaja tai yritys maksaa rakentamisesta itse enintään kahden kilometrin matkan runkoverkosta kotiin. Kuluttajien liittymiskustannukset ja kuukausimaksut selviävät käynnissä olevan julkisen tuen hakuprosessin (tarjouskilpailu) myötä. Liittymiskustannuksia voi alentaa tekemällä itse tilaajayhteyden kaivutyöt, sillä työn osuus on noin 80 prosenttia verkon kustannuksista. Tilaajayhteyden rakentamisessa voi hyödyntää myös kotitalousvähennystä.

Tietoliikenneyhteydet toteutetaan pääasiassa valokuidulla. Runkoverkko mahdollistaa 100/100 Mbit/s huippunopeat yhteydet, ja asiakas voi valita itse liittymänopeuden. Nopeat yhteydet toimivat alustana lukuisille tulevaisuuden palveluille mahdollistaen mm. laajakaista-tv:n ja elokuvien vuokrauksen, etäterveydenhuoltoon sekä kiinteistöjen turvallisuuteen liittyviä palveluita. Valokuituyhteys kohottaa myös kiinteistön arvoa vesi- tai sähköliittymän tavoin.

Laajakaistahanke toteuttaa maakuntastrategiaa

Huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen maakuntaan tukee Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian tavoitteita. Yhtenä maakuntastrategian tavoitteena on, että toimivat väylä- ja verkkoratkaisut parantavat maakunnan saavutettavuutta, vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Laajakaistahankkeessa luodaan haja-asutusalueille tasavertaisen elämisen edellytyksiä ja edesautetaan haja-asutusalueiden pysymistä asuttuina kohoavan palvelutason myötä. Vakituisten asuntojen ja yritysten lisäksi myös vapaa-ajan asutus hyötyy nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta Saimaan maakuntaan, kun runkoverkot rakennetaan haja-asutusalueille. Varmatoimiset tietoliikenneyhteydet mahdollistavat mm. etätyön tekemisen ja siten pidemmän oleskelun vapaa-ajan asunnoilla, jolloin paikallisten palveluidenkin kysyntä kasvaa.

Laajakaistahanke etenee Etelä-Savossa kansallisten aikataulujen puitteissa

Pertunmaan kunnan runkoverkkohanke toimii Etelä-Savon pilottihankkeena ja yhtenä kansallisena pilottina. Hankkeen toteuttava teleyritys kilpailutettiin syksyllä 2009. Toteuttajaksi valittiin MPY Palvelut Oy, joka rakentaa laajakaistaverkkoa kesän 2010 aikana.

Nyt julkisen tuen haussa olevien laajakaistahankkeen päävaiheen viiden ensimmäisen hankkeen rakentaminen voi alkaa syksyllä 2010 tai keväällä 2011.

Seuraavassa erässä kuntien hankkeita julkinen tuki julistetaan haettavaksi syksyllä 2010 ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2011. Kansallinen Laajakaista kaikille -hanke ulottuu vuoden 2015 loppuun loppuun saakka, jolloin yli 99 % maamme vakituisista asunnoista kaavaillaan olevan huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saakka, jolloin yli 99 % maamme vakituisista asunnoista kaavaillaan olevan huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien äärellä.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Eeva Polvi, Etelä-Savon maakuntaliitto, puh. 044 7700524,
eeva.polvi(at)esavo.fi

Julkisen tuen haun asiakirjat Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla:
http://www.esavo.fi/laajakaistahaku

Etelä-Savon maakuntaliiton laajakaistahankkeen sivut:
http://www.esavo.fi/maakuntaliitto/hankkeet/laajakaista_kaikille

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Laajakaistarakentamisen tuki haettavissa haja-asutusalueille (

23.06.2010


Etelä-Savon maakuntaliitto on käynnistänyt 23.6.2010 julkisen tuen haun hajaasutusalueiden laajakaistarakentamiseen viiden eteläsavolaisen kunnan alueella. Laajakaistarakentamisen tukea on teleyritysten, osuuskuntien ja muiden toimijoiden haettavissa Enonkosken, Hirvensalmen, Joroisten, Rantasalmen sekä Pieksämäen hankealueille elokuun loppuun mennessä.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueille loppukäyttäjille saakka, sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Tuki koskee valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti sellaisia alueita, joille nopeiden yhteyksien tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä. Valtio tukee yhteyksien rakentamista koko maassa 66 miljoonalla eurolla, ja EU-rahaa on käytettävissä 24,7 miljoonaa euroa. Valtion tukea Etelä-Savon laajakaistahankkeisiin on myönnetty 3,5 miljoonaa euroa.

Kuntien rahoitusosuus hankkeista on 8, 22 tai 33 prosenttia ja määräytyy asetuksella, jossa on huomioitu mm. kunnan taloudellinen kantokyky. Kunnan osuus on 22 % Hirvensalmella ja Rantasalmella. Enonkoskella, Joroisissa sekä Pieksämällä kunnan maksuosuus on 33 %. Runkoverkon kustannuksista 34 % jää verkon rakentavan teleoperaattorin maksettavaksi.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kuluttaja tai yritys maksaa rakentamisesta itse enintään kahden kilometrin matkan runkoverkosta kotiin. Kuluttajien liittymiskustannukset ja kuukausimaksut selviävät käynnissä olevan julkisen tuen hakuprosessin (tarjouskilpailu) myötä. Liittymiskustannuksia voi alentaa tekemällä itse tilaajayhteyden kaivutyöt, sillä työn osuus on noin 80 prosenttia verkon kustannuksista. Tilaajayhteyden rakentamisessa voi hyödyntää myös kotitalousvähennystä.

Tietoliikenneyhteydet toteutetaan pääasiassa valokuidulla. Runkoverkko mahdollistaa 100/100 Mbit/s huippunopeat yhteydet, ja asiakas voi valita itse liittymänopeuden. Nopeat yhteydet toimivat alustana lukuisille tulevaisuuden palveluille mahdollistaen mm. laajakaista-tv:n ja elokuvien vuokrauksen, etäterveydenhuoltoon sekä kiinteistöjen turvallisuuteen liittyviä palveluita. Valokuituyhteys kohottaa myös kiinteistön arvoa vesi- tai sähköliittymän tavoin.

Laajakaistahanke toteuttaa maakuntastrategiaa

Huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen maakuntaan tukee Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian tavoitteita. Yhtenä maakuntastrategian tavoitteena on, että toimivat väylä- ja verkkoratkaisut parantavat maakunnan saavutettavuutta, vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Laajakaistahankkeessa luodaan haja-asutusalueille tasavertaisen elämisen edellytyksiä ja edesautetaan haja-asutusalueiden pysymistä asuttuina kohoavan palvelutason myötä. Vakituisten asuntojen ja yritysten lisäksi myös vapaa-ajan asutus hyötyy nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta Saimaan maakuntaan, kun runkoverkot rakennetaan haja-asutusalueille. Varmatoimiset tietoliikenneyhteydet mahdollistavat mm. etätyön tekemisen ja siten pidemmän oleskelun vapaa-ajan asunnoilla, jolloin paikallisten palveluidenkin kysyntä kasvaa.

Laajakaistahanke etenee Etelä-Savossa kansallisten aikataulujen puitteissa

Pertunmaan kunnan runkoverkkohanke toimii Etelä-Savon pilottihankkeena ja yhtenä kansallisena pilottina. Hankkeen toteuttava teleyritys kilpailutettiin syksyllä 2009. Toteuttajaksi valittiin MPY Palvelut Oy, joka rakentaa laajakaistaverkkoa kesän 2010 aikana.

Nyt julkisen tuen haussa olevien laajakaistahankkeen päävaiheen viiden ensimmäisen hankkeen rakentaminen voi alkaa syksyllä 2010 tai keväällä 2011.

Seuraavassa erässä kuntien hankkeita julkinen tuki julistetaan haettavaksi syksyllä 2010 ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2011. Kansallinen Laajakaista kaikille -hanke ulottuu vuoden 2015 loppuun loppuun saakka, jolloin yli 99 % maamme vakituisista asunnoista kaavaillaan olevan huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saakka, jolloin yli 99 % maamme vakituisista asunnoista kaavaillaan olevan huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien äärellä.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Eeva Polvi, Etelä-Savon maakuntaliitto, puh. 044 7700524,
eeva.polvi(at)esavo.fi

Julkisen tuen haun asiakirjat Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla:
http://www.esavo.fi/laajakaistahaku

Etelä-Savon maakuntaliiton laajakaistahankkeen sivut:
http://www.esavo.fi/maakuntaliitto/hankkeet/laajakaista_kaikille

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Laajakaistarakentamisen tuki haettavissa haja-asutusalueille (

23.06.2010


Etelä-Savon maakuntaliitto on käynnistänyt 23.6.2010 julkisen tuen haun hajaasutusalueiden laajakaistarakentamiseen viiden eteläsavolaisen kunnan alueella. Laajakaistarakentamisen tukea on teleyritysten, osuuskuntien ja muiden toimijoiden haettavissa Enonkosken, Hirvensalmen, Joroisten, Rantasalmen sekä Pieksämäen hankealueille elokuun loppuun mennessä.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueille loppukäyttäjille saakka, sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Tuki koskee valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti sellaisia alueita, joille nopeiden yhteyksien tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä. Valtio tukee yhteyksien rakentamista koko maassa 66 miljoonalla eurolla, ja EU-rahaa on käytettävissä 24,7 miljoonaa euroa. Valtion tukea Etelä-Savon laajakaistahankkeisiin on myönnetty 3,5 miljoonaa euroa.

Kuntien rahoitusosuus hankkeista on 8, 22 tai 33 prosenttia ja määräytyy asetuksella, jossa on huomioitu mm. kunnan taloudellinen kantokyky. Kunnan osuus on 22 % Hirvensalmella ja Rantasalmella. Enonkoskella, Joroisissa sekä Pieksämällä kunnan maksuosuus on 33 %. Runkoverkon kustannuksista 34 % jää verkon rakentavan teleoperaattorin maksettavaksi.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kuluttaja tai yritys maksaa rakentamisesta itse enintään kahden kilometrin matkan runkoverkosta kotiin. Kuluttajien liittymiskustannukset ja kuukausimaksut selviävät käynnissä olevan julkisen tuen hakuprosessin (tarjouskilpailu) myötä. Liittymiskustannuksia voi alentaa tekemällä itse tilaajayhteyden kaivutyöt, sillä työn osuus on noin 80 prosenttia verkon kustannuksista. Tilaajayhteyden rakentamisessa voi hyödyntää myös kotitalousvähennystä.

Tietoliikenneyhteydet toteutetaan pääasiassa valokuidulla. Runkoverkko mahdollistaa 100/100 Mbit/s huippunopeat yhteydet, ja asiakas voi valita itse liittymänopeuden. Nopeat yhteydet toimivat alustana lukuisille tulevaisuuden palveluille mahdollistaen mm. laajakaista-tv:n ja elokuvien vuokrauksen, etäterveydenhuoltoon sekä kiinteistöjen turvallisuuteen liittyviä palveluita. Valokuituyhteys kohottaa myös kiinteistön arvoa vesi- tai sähköliittymän tavoin.

Laajakaistahanke toteuttaa maakuntastrategiaa

Huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen maakuntaan tukee Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian tavoitteita. Yhtenä maakuntastrategian tavoitteena on, että toimivat väylä- ja verkkoratkaisut parantavat maakunnan saavutettavuutta, vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Laajakaistahankkeessa luodaan haja-asutusalueille tasavertaisen elämisen edellytyksiä ja edesautetaan haja-asutusalueiden pysymistä asuttuina kohoavan palvelutason myötä. Vakituisten asuntojen ja yritysten lisäksi myös vapaa-ajan asutus hyötyy nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta Saimaan maakuntaan, kun runkoverkot rakennetaan haja-asutusalueille. Varmatoimiset tietoliikenneyhteydet mahdollistavat mm. etätyön tekemisen ja siten pidemmän oleskelun vapaa-ajan asunnoilla, jolloin paikallisten palveluidenkin kysyntä kasvaa.

Laajakaistahanke etenee Etelä-Savossa kansallisten aikataulujen puitteissa

Pertunmaan kunnan runkoverkkohanke toimii Etelä-Savon pilottihankkeena ja yhtenä kansallisena pilottina. Hankkeen toteuttava teleyritys kilpailutettiin syksyllä 2009. Toteuttajaksi valittiin MPY Palvelut Oy, joka rakentaa laajakaistaverkkoa kesän 2010 aikana.

Nyt julkisen tuen haussa olevien laajakaistahankkeen päävaiheen viiden ensimmäisen hankkeen rakentaminen voi alkaa syksyllä 2010 tai keväällä 2011.

Seuraavassa erässä kuntien hankkeita julkinen tuki julistetaan haettavaksi syksyllä 2010 ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2011. Kansallinen Laajakaista kaikille -hanke ulottuu vuoden 2015 loppuun loppuun saakka, jolloin yli 99 % maamme vakituisista asunnoista kaavaillaan olevan huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saakka, jolloin yli 99 % maamme vakituisista asunnoista kaavaillaan olevan huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien äärellä.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Eeva Polvi, Etelä-Savon maakuntaliitto, puh. 044 7700524,
eeva.polvi(at)esavo.fi

Julkisen tuen haun asiakirjat Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla:
http://www.esavo.fi/laajakaistahaku

Etelä-Savon maakuntaliiton laajakaistahankkeen sivut:
http://www.esavo.fi/maakuntaliitto/hankkeet/laajakaista_kaikille

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010